DE VIKINGEN IN DE ‘NEDERLANDSE’ GESCHIEDENISBOEKEN

 

De totstandkoming van dit artikel heeft twee oorzaken:

1.      mijn bezoek in 2009 aan Noorwegen en Zweden (Stockholm) en mijn eigen Zweedse afkomst die steeds meer een onderwerp van studie wordt, maar vooral

2.      de opmerkingen in klas havo 4 bij de behandeling van het Karolingische Rijk. Daar komt heel terloops (Feniks Historisch Overzicht H. 3.2*) een Viking ‘langs rennen’: Rollo de Noorman.

Natuurlijk, er moeten keuzes gemaakt worden bij het maken van een boek, maar zo`n kort fragment zonder

verdere context is zinloos. Mijn poging in de klas iets meer te vertellen over de betekenis van de Vikingen ‘Europa wijd’ werd in de kiem gesmoord met de opmerking :

“We willen alleen maar leren wat in het boek staat en voor de toets nodig is”.

Dit artikel is bedoeld voor diegenen die stiekem toch iets meer willen weten!

 

We zullen er achter komen dat één van de belangrijkste redenen dat de Vikingen er in de Nederlandse

geschiedenisboeken zo bekaaid afkomen, is, dat zij in ons land hoogstens een rol van ‘voorbijgaande aard’ hebben gespeeld**, terwijl zij in andere landen steden hebben gesticht of hele landstreken hebben veroverd en bestuurd en aldus de geschiedenis aldaar blijvend hebben beïnvloed.

 

Het hoofdstuk over de Vikingen in Nederland is ingebed in hoofdstukken over naamgeving, expansie naar Oost en West en gegevens over hun dagelijks leven. Het artikel pretendeert zeker geen volledigheid na te streven maar kan –voor anderen- een uitgangspunt zijn voor verder onderzoek.

 

Er zijn diverse bronnen geraadpleegd (zie ook hoofdstuk 10). Iedere bron die is gebruikt, is opgenomen in de tekst zodat duidelijk is wat ieders ‘bijdrage’ is geweest. Bij een onderwerp als ‘Vikingen’, dat al zo lang door zoveel mensen is belicht, moet men niet de illusie hebben compleet nieuwe ideeën, vondsten of wat dan ook te kunnen presenteren. Men kan hoogstens de gegevens op een andere wijze ordenen en de laatste stand van de kennis erover –inclusief alle discussies- proberen weer te geven.

Ik hoop dat op deze wijze niemand zich ‘tekortgedaan’ voelt.

Personen of instellingen die denken niet goed geciteerd te zijn gelieve zich met mij in verbinding te stellen.

n.b. In België bestaat een zeer actieve vereniging die zich diepgaand bezighoudt met ‘Viking- onderzoek in de Lage Landen’. Degenen die nog meer willen weten, wil ik daar gaarne heen verwijzen ***.

 

De belangrijkste gebruikte boeken zijn:

1.      A. Willemsen, Vikingen! Overvallen in het stroomgebied van Rijn en Maas, 800 - 1000, Bussum/ Utrecht 2004 (een publicatie bij de Internationale gelijknamige tentoonstelling in Utrecht in 2004/5)

2.       Albert Delahaye **, De Ware Kijk op .. Deel 1 Land van Bethune en Frisia (1984)  en deel II (1999)

 

Hoofdstukken:

1.      De Vikingen: periodisering, naamgeving en de verschillende soorten ‘Vikingen’

2.      Het ‘waarom’ van hun veroveringstochten

3.      De politieke situatie in West-Europa /  het Karolingische rijk

4.      De expansie Oostwaarts

5.      De expansie Westwaarts

6.      De Vikingen en de Nederlanden

7.      Schrift, wetgeving, godsdienst, dagelijks leven (behuizing, kleding, werktuigen, voedsel), dood, kunst

8.      Het einde van het Vikingtijdperk

9.      Het ‘beeld’ van de Vikingen door de geschiedenis heen.

     10.  Bronnenmateriaal- belangrijke (buitenlandse) musea- links

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

·         in het Feniksboek voor VWO h. 3.1 wordt iets meer ingegaan op de Vikingen, in zoverre als ze binnendringen in het Karolingische rijk. Er wordt ook een bron geciteerd ‘Kroniek van Regino van Prüm’ en in h. 6 zal ik daarvan uitleggen dat de bron weliswaar in orde is, maar niet goed ‘vertaald’. In  het havo én vwo-boek wordt niets gezegd over de Vikingcultuur.

**   De boeken van Delahaye geven een zeer afwijkend, maar wel intrigerend standpunt weer, vandaar dat ik ze ook gebruikt heb.

***Zie voor meer informatie over de Belgische Vikingonderzoek Vereniging (Het Viking Genootschap):  www.Gjallar.nl

   

 

     terug naar de  pagina     ‘Historie’       of        naar de         ‘Home’   page   van      Charlotte Anna Hansson