Het Klassieke Liedrepertoire: Handvatten voor Vertaling en Interpretatie

 

 

Deze pagina is bedoeld als een eerste aanzet om het voor de amateur-zanger wat makkelijker te maken

Vertalingen en Interpretaties van liederen uit de Klassieke Muziek te vinden.

Pas als men goed weet wat er in een tekst staat en het lied in de juiste context kan plaatsen, is het mogelijk het op de juiste wijze te zingen.

 

Er is veel te vinden op Internet, maar het uitzoekproces kost enorm veel tijd. Meestal is achtergrondinformatie over een componist nog wel makkelijk te vinden. De speurtocht naar een toelichting of vertaling van een individueel lied is echter veel ingewikkelder.

Het Web (www.) is niet alleen- zalig- makend en  -terecht!-  staat daar ook lang niet alles op.

Boeken zullen altijd een onmisbaar onderdeel blijven in het zoekproces naar vertaling en vooral interpretatie.

 

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke boeken en websites. Deze opsomming is zeker niet uitputtend en zal regelmatig aangevuld worden. Het streven is ook per boek aan te (gaan) geven welke liederen er in staan opgenomen, zodat men gericht kan zoeken.

 

 

Gedrukte literatuur (1):

 

A.

Algemeen

 

B.

Chronologisch/ per taal waarin werd gecomponeerd (m.n. Duits, Engels, Frans, Italiaans, Latijn)

 

 

 

A.

Algemene literatuur: componisten, muziekstromingen, begrippen

 

-

The New Grove Dictionary

 

-

Oxford Concise Dictionary of Music                      

 

-

Gottmer, Componistenreeks (24 delen): Bach, Bartók, Beethoven,Berlioz, Brahms, Bruckner, Chopin,

Debussy, Dvořak, Handel, Haydn, Liszt, Mahler, Mendelssohn, Mozart, Puccini, Schubert, Schumann, Sjostakovitsj, Tsjaikovski, Verdi, Vivaldi, Wagner

 

-

Donald J. Grout, Claude V. Palisca, Geschiedenis van de Westerse muziek, Amsterdam 1994

 

 

 

B.

(Hand)boeken chronologisch/ per taal:

In de gearceerde boekwerken zijn veel liederen (of gedichten waar liederen op gebaseerd zijn) met vertalingen opgenomen

 

Latijn

Ank Reinders, Cantica Latina, Latijnse teksten in de klassieke vocale muziek, Harmonia- Loosdrecht 1998

 

link

Zondags Misboek (missen, feesten, gebeden, vespers, lofgezangen) : Latijn-Nederlands). Hiervan bestaan vele uitvoeringen;

Liber Usualis (Missae et officii) : hét handboek van de katholieke kerk/ Gregoriaanse gezangen

 

 

Frans

Songs of the Women Trouvčres, Yale University 2001

Middeleeuwen

link

Italiaans

R. Bremer, L. van Noppen, Met zoet verlangen (120 liedteksten uit het Italiaans vertaald naar het Nederlands van de periode 1250-1650), De Zwaluw- Arnhem 2006

 

 

 

Middeleeuwen

Renaissance

link

Galicisch-Portugees,

(Oud)catalaans

-spaans, -frans

Italiaans,Latijn,

Engels,Middel-

Nederlands,

Platduits

R. Bremer, L. van Noppen, Liederen uit Middeleeuwen & Renaissance

(80 Liedteksten uit ME & Renaissance, metrisch en berijmd vertaald in het Nederlands), De Zwaluw 1997

link

Engels

R. Bremer, L. van Noppen, Tot tranen toe bewogen, Liederen en gedichten uit het Engels (1400- tot heden), De Zwaluw- Arnhem 2007

 

link

Engels

W. Nelson-Cave, Who`s who in Shakespeare, Greenwich 1995

(belangrijkste personen per toneelstuk)- n.b. geen teksten of vertalingen

Ian Spink, English Song: Dowland to Purcell, Londen 1984

 

 

Duits

A. Nowak, Telemanns Vokalmusik, Űber Texte, Formen und Werke,

Hildesheim/ Zűrich/ New York 2008

 

 

Frans

Pierre Bernac, The Interpretation of French Song, New York/Londen 1976

Graham Johnson, Richard Stokes, A French Song Companion, OUP, 2002

Vanaf 1800

 

Duits

Lorraine Gorrell, The Nineteenth-Century German Lied, USA 1993

D. Fischer- Diskau, Hugo Wolf, Leben und Werk, Berlijn 2003

 

Engels

Trevor Hold, Parry to Finzi, Twenty English Song-composers, Woodbridge 2002 (Parry, Stanford, Elgar, Delius, Somervell, Vaughan Williams, Holst, Quilter, Bridge, Ireland, Bax, Butterworth, Browne, Gibbs, Gurney, Howells, Orr, Warlock, Moeran, Finzi)

 

 

 

 

Websites (2):

.

Teksten en  vertalingen:

http://www.recmusic.org/lieder/cindex.html

http://www3.cpdl.org/wiki/index.php/Category:Texts-translations

.

Componisten/ achtergronden: Wikipedia met doorverwijsnoten

 

 

 

 

Noten:

(1) Op ‘mijn’ pagina Muziek staan een aantal biografieën. Bij deze staan in de ‘noten’ ook de meeste van bovenvermelde (hand)boeken vermeld.

(2) Voor een uitgebreider overzicht van handige Muzieklinks, zie mijn site/ links; op de pagina Muziek staan ook vertalingen van Arie Antiche (sololiederen) en Italiaanse Duetten. In de biografie van Caccini is een overzicht  van Le Nuove Musiche met een (nog incomplete) serie vertalingen opgenomen.

 

 

 

  Terug naar de pagina   Muziek         of de Homepage    van               Charlotte Anna Hansson