Charlotte Anna Hansson

                                                                                                                                                           

                     Biografie              

 

foto`s website lot 005 (2)

 

 

 

 Home

 

 

 Biografie

 

 

 Historie

 

 

 Muziek

 

 

Reizen

.komende

        

.eerdere

 

   

Links

.muziek

 

.historie

 

  

 Nieuws

 

 

 Contact

 

 

 

Na mijn jeugd in Amsterdam, waar de lagere en middelbare school werd gevolgd, kon ik maar niet beslissen welke studie me het meest aansprak en ik besloot begin jaren `70 geschiedenis te gaan studeren aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, nu de UvA geheten. Dat zou misschien het meest tegemoetkomen aan mijn enorme nieuwsgierigheid. Van deze keuze heb ik nooit spijt gehad. Geschiedenis is een wetenschap waar je je hele leven, dag in dag uit, mee bezig blijft.

 

Als hoofdrichting koos ik voor de Middeleeuwse geschiedenis omdat in die richting de voor mij meest interessante bijvakken gegeven werden: archiefwetenschap en paleografie (oude handschriften - leer). Daarnaast heb ik ook met veel plezier het vak onderwijspsychologie gevolgd.

Inmiddels gehuwd volgde een verhuizing naar Limburg en het afstuderen op ‘Het  -voormalige- Kartuizerklooster te Roermond’.

 

Twee kleine kinderen en wederom een verhuizing, ditmaal naar Flevoland, dwongen tot nadenken over een ander toekomstperspectief dan het publiceren van aldaar nauwelijks voorhanden oude archiefstukken.

      

Het docentschap, waar ik in Limburg ook al mee begonnen was, bleek een praktische oplossing en dit beroep heb ik vervolgens nog meer dan dertig jaar met veel plezier uitgeoefend op een school voor tweede kans onderwijs.

      

Om mijn lessen ‘up-to-date’ te houden, maar ook ter ‘zelfverrijking’, ging en ga ik regelmatig op reis naar die gebieden, welke in de geschiedenis een belangrijke rol speelden of momenteel spelen. Het aldaar verzamelde materiaal is deels verwerkt tot lesstof.

Ik heb inmiddels, na bijna veertig jaar docent te zijn geweest, bewust de keuze gemaakt weer exclusief bezig te zijn met historisch onderzoek.

      

Naast de bestudering van de algemene historie, ontstond de behoefte tot grotere verdieping in de godsdienstgeschiedenis. Het volgen van cursussen op dat gebied zorgde en zorgt ervoor dat mijn visie op de algemene geschiedenis regelmatig wordt bijgesteld.

 

Het aspect muziekgeschiedenis en de muziek in het algemeen, hoewel altijd latent aanwezig, kreeg pas op latere leeftijd de ruimte. Ik besloot ‘klassiek’ zangles te nemen. Vrij snel ontstond toen de behoefte de bezongen muziek in haar juiste historische kaders te plaatsen. De weerslag van het volgen van allerlei cursussen muziekgeschiedenis en compositieleer is zichtbaar o.a. in de muzieknieuwsbrieven en de componistenportretten.

Daarnaast speel ik blokfluit, een solo én ensemble-instrument.

 

tn_IMG_8215

tn_DSC02024

tn_DSCF4990

tn_DSCF4992 - kopie verkleind

 

Ik heb de vorm van een website gekozen zodat mensen met belangstelling in historie of muziek of een combinatie van beide, gebruik kunnen maken van datgene wat ik inmiddels heb geschreven. Misschien vind je er iets wat je interesseert!

 

Echter:

Mocht je gegevens van mijn site overnemen, dan zou ik het zeer op prijs stellen als je mij als bron vermeldt. Indien je er een publicatie mee maakt, zou ik daar ook graag een exemplaar van ontvangen.

 

 

 

 

 

 

Copyright  Charlotte Anna Hansson