PETER WARLOCK/ PHILIP ARNOLD HESELTINE (1894 -1930)

 

Voor een goed begrip van de traditie waarin het werk van Philip Arnold Heseltine ontstond, is het aan te raden eerst mijn biografieën van Stanford en Vaughan Williams te lezen. Daarnaast zou men eigenlijk ook eerst nog Roger Quilter en George Butterworth nader moeten bekijken. Van hen zullen in de toekomst zeker biografieën verschijnen.

 

Indeling:

a.       Biografie

b.      Liederen- indeling per periode

c.       Verkrijgbaarheid van zijn liederen

 

Ad a. Biografie:

Philip Heseltine werd in 1894 geboren in het Savoy Hotel, dat zijn tamelijk vermogende ouders, vader en advocaat Arnold Heseltine en moeder  Bessie Mary Edith Covernton, als Londense residentie gebruikten. Spoedig hierna verhuisde de familie naar Chelsea, waar Philip zijn eerste pianolessen kreeg en naar de kleuterschool ging.

Vader Arnold stierf toen hij twee jaar was en zijn moeder- afkomstig uit de grensstreek van Wales-  hertrouwde zes jaar later met een Welshman, Walter Buckley Jones, waarna ze op diens landgoed Cefn-bryntalch Hall bij Abermule in Montgomeryshire in het Severn dal gingen wonen.

Philip`s moeder schijnt een nogal dominante persoonlijkheid geweest te zijn, die zich heel veel met zijn leven bemoeide. Dat kwam voor een deel ook omdat zijn vader voor zijn overlijden niets voor hem geregeld had op financieel gebied, zodat hij geheel van zijn moeder afhankelijk was. Meer dan 300 brieven van Philip aan zijn moeder zijn bewaard gebleven, uit de periode 1899 – 1930. Zij verweet hem desondanks dat hij niet regelmatig genoeg schreef!

Op negenjarige leeftijd vertrok hij naar Stone House, een privé kostschool in Kent, waar zijn belangstelling voor muziek gewekt werd. In 1908 ging hij naar Eton College waar het leven hem – volgens eigen zeggen- vaak niet beviel, hoewel hij wel genoot van de pianolessen van Colin Taylor. Deze bracht hem ook in aanraking met de moderne componisten. In 1910 introduceerde zijn oom Arthur Joseph Heseltine, een schilder die in de buurt van Grez-sur- Loing woonde, hem bij Frederick Delius. Philip probeerde daarna al diens werk in bezit te krijgen en maakte piano arrangementen van zijn composities. Delius zou een soort vaderfiguur voor hem worden en vanwege zijn invloed op Philip, een rivaal voor zijn moeder.

 

geboorteplaats Warlock

Cefn-bryntalch Hall

Heseltine

Frederick Delius

tn_Colin Taylor ca. 1914

Roger Quilter

Cafe Royal

Thomas Beecham

Bernard van Dieren

Savoy Hotel Londen

Cefn-bryntalch Hall

Philip Heseltine

12 jaar oud

Frederick Delius

Colin Taylor

ca. 1914

Roger Quilter

Café Royal

Londen

Sir Thomas Beecham

Bernard

Van Dieren

 

In Eton maakte hij ook kennis met Roger Quilter, die hem zeer inspireerde bij zijn vroege liederen. In 1911 hield hij het er echter niet meer vol, en met de belofte aan zijn moeder later weer te gaan studeren, vertrok hij naar Keulen om Duits te leren en piano te gaan studeren aan het conservatorium. Hier schreef hij zijn eerste liederen die sterke imitaties waren van het werk van Delius. De pianostudie vorderde echter niet bijster goed en in 1912 keerde Philip versneld terug naar Londen om zich voor te bereiden op zijn universitaire toelatingsexamens. In hetzelfde jaar schreef hij zijn eerste muziekkritiek over Arnold Schoenberg. Het jaar erop werd hij toegelaten tot de studie klassieke talen in Christ Church te Oxford. Maar ook daar hield hij het niet uit en na de zomervakantie keerde hij niet meer terug en verhuisde naar University College Londen voor een studie taal, literatuur en filosofie. In zijn vrije tijd dirigeerde hij een amateur orkestje in Windsor.

Vanaf zijn verblijf in Oxford zijn er verschillende periodes aan te wijzen waarin Philip meer of minder depressief (manisch depressief) was.

 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 werd hij officieel ongeschikt verklaard voor militaire dienst (1).

In februari 1915 stopte hij ook in Londen toen hij via Lady Emerald Cunard een baantje kreeg als muziekcriticus bij de Daily Mail. Hier werkte hij slechts vier maanden waarin hij onder andere schreef over de muziek van Delius en Franck. Omdat men zijn stukken zo vaak inkortte, hield hij ermee op en bracht daarna hele dagen door in het Brits Museum waar hij de muziek uit de tijd van Elizabeth I bestudeerde en vervolgens ging uitgeven.

In een gehuurd vakantiehuisje in de Vale (Dal) of Evesham verbleef hij met een groep mensen waaronder het kunstenaarsmodel Minnie Lucy Channing, die de bijnaam ‘Puma’ had vanwege haar temperament. Tijdens dit verblijf vertoonde hij regelmatig shockerend gedrag in de ogen van zijn buren. In 1915 raakte hij bevriend met David Herbert Lawrence en stemde in met diens plannen een utopische kolonie in Florida te stichten. In december volgde hij hem naar Cornwall waar zij tevergeefs probeerde een uitgeverij op te zetten. Puma raakte intussen in verwachting, maar hun liefde was al behoorlijk bekoeld, hoewel ze nog wel trouwden.

Na onmin gekregen te hebben met Lawrence keerde hij in februari 1916 terug naar Londen, waar Café Royal in Regent Street het middelpunt  van zijn sociale leven werd. Daar ontmoette hij de jonge Schotse componist Cecil Gray, met wie hij afsprak een studio te delen. Ook wilden zij samen een nieuw muziektijdschrift opzetten en een seizoen organiseren met opera`s en concerten. Het aanbod van de dirigent en impresario Beecham om deel te nemen aan diens Engelse Opera Gezelschap wees hij af ‘vanwege het gebrek aan artistieke inhoud’. Beecham op zijn beurt vond het plan van Philip en Cecil belachelijk omdat zij geen enkele theaterervaring hadden. Uiteindelijk kwam er ook niets van het plan.

In 1916 ontmoette hij de Nederlandse componist Bernard van Dieren, volgens sommigen ook een soort vaderfiguur net als Delius, maar wel veel jonger. Deze leerde hem zijn muzieklijnen contrapunctueel te zien en minder ‘dik’. Van Dieren ging uiteindelijk veel meer invloed op hem uitoefenen dan Delius: de liederencyclus Saudades (1916- 1917) werd aan hem opgedragen. Philip gaf en leende Van Dieren in de loop der tijd heel vaak geld. In hetzelfde jaar ook kreeg Puma een kind (2).

In 1917 vluchtte Philip, uit angst dat zijn vrijstelling voor de dienstplicht zou worden herzien, met Puma naar Ierland. Hij hield zich daar bezig met vroege muziek, Keltische talen (Iers, Gaelic, Welsh, Manx -de taal van het eiland Man-, Cornisch -de taal van Cornwall- en Bretons), zwarte magie en occultisme. Yeats die hij in 1918 ontmoette, was ook betrokken bij dat laatste. Later zou Philip in plaats daarvan zich gaan bezighouden met godsdienstfilosofie.

 

Na zijn reis naar Ierland (1917- 1918) bleek hij een duidelijk individuele stijl te hebben ontwikkeld en publiceerde hij voor het eerst liederen onder zijn nieuwe (muziek)pseudoniem ‘Peter Warlock’ (3). Hij deed dat wellicht omdat hij met de uitgever Winthrop Rogers net woorden had gehad over een aantal composities van Van Dieren. De twee namen vertegenwoordigden, naar sommigen zeggen, twee tegengestelde aspecten van zijn karakter: de introverte, bedachtzame Heseltine en de extroverte en cynische Warlock, de componist van woeste drinkliederen. Zijn vrienden zagen echter meer de verdeling ‘Philip nuchter of Philip dronken’. In deze tijd liet hij voor de eerste keer een baard groeien.

Philip/ Peter`s liederen hadden groot succes. Hij schreef ook muziekkritieken waarin hij nogal botste met de opvattingen van oudere critici: hij noemde ze ‘mislukte musici’ of ‘incompetente journalisten’. In 1919 raadde Delius hem aan zich te concentreren óf op schrijven óf op componeren. Philip was op dat moment al steeds kritischer over de muziek van Delius, hoewel hij hem in het openbaar nog steeds prees.

Rogers nodigde hem in 1920  uit hoofdredacteur te worden van zijn nieuwe muziektijdschrift The Sackbut, maar zijn schrijfstijl was zo controversieel en agressief dat deze er na korte tijd een eind aan maakte.

 

Collected letters of P. Warlock

Robert Nichols

 tn_Olivia Smith

juliette baillot

tn_Puma

tn_Puma en Philip

Warlock later

Warlock Occasional Writings

Collected letters

P. Warlock

(Barry Smith)

Robert Nichols

dichter en vriend van Philip/Peter

Olivia (‘Viva’) Smith met wie Philip een relatie had in Oxford

Juliette Baillot.

Philip had een relatie met haar en tegelijk met ‘Puma’

 

 Minnie Lucy

Channing (Puma)

‘Puma’ en Philip. Zij was

als enige vrouw met

hem getrouwd (1916)

Philip met baard

(1926)

Occasional Writings

of Philip Heseltine

Philip woonde een tijd in Londen, maar vertrok opnieuw  – uit armoede- naar zijn ouderlijk huis in Wales. Daar componeerde hij de liederencyclus The Curlew. Hij voltooide ook zijn biografie van Delius en werkte met Gray aan een studie van de 16de eeuwse componist Carlo Gesualdo.

In april 1921 was hij bij een bezoek aan Boedapest bevriend geraakt met de tot dan weinig bekende componist en pianist Béla Bartók. Deze bezocht Wales in 1922 en verbleef enige dagen in Philip`s ouderlijk huis. De vriendschap met Lawrence was nu geheel over en Puma verdween eveneens uit zijn leven. In 1923 vergezelde hij Ernest John Moeran op een tocht in oost Engeland op zoek naar originele volksmuziek. In 1924 verbleef hij met Kerst in Majorca en huurde in 1925 een cottage in Eynsford waar hij met Moeran in één huis woonde.

Daar woonden ook Barbara Peache, Philips ‘zeer rustige’ vriendin sinds vijf jaar, en Hal Collins, een Maori uit Nieuw Zeeland, van alle markten thuis, tevens grafisch ontwerper en componist. Af en toe werd het huishouden aangevuld met de componisten William Walton en Constant Lambert, de zeer onconventionele en openlijk bisexuele artieste Nina Hamnett, Lord Berners en allerlei andere kennissen.

Philip componeerde er heel veel, maakte transcripties van oude muziek, schreef artikelen en kritieken, begon aan een boek over de -door hem herontdekte- Tudor componist Thomas Whythorne (1528 – 1595) en schreef een studie over The English Ayre. Daarnaast arrangeerde hij dansen van John Dowland voor brassband.

Het leven in Eynsford was echter, met name in het weekend, chaotisch en ‘drankrijk’. Hij reed er soms naakt en dronken rond op zijn motor. Samen met de dichter en journalist Bruce Blunt kwam in 1927 het lied ‘Bethlehem Down’ tot stand, een project dat het geld moest opleveren voor hun kerst- drank- consumptie!

Dit samenwonen duurde tot 1928, waarna Philip, vooral vanwege zijn permanente geldproblemen, en Ernest Moeran hun eigen weg gingen maar wel vrienden bleven.

 

Eugene Goossens

Cecil Gray

tn_John Goss

Warlock Strange Flower

William Walton

Bartok

Peter Warlock, Moeran en Constant Lambert

De componist

Eugène Goossens.

Philip bewonderde

hem. Eugène deed ook mee aan zijn ‘biertochten’.

Portret van Cecil Gray op

zijn biografie

‘Musical chairs’. Hij schreef de eerste biografie

van P. Warlock

De bariton John Goss die later veel van Philip`s liederen promootte

Warlock ‘Strange Flower’

William Walton

Bartók in Engeland

Eynsford: Warlock met Moeran en Lambert in de tuin van de Five Bells, Eynsford,  ca.1928 

 

In 1929 aanvaardde Philip het aanbod van Beecham om het ILO blad (Imperial League of Opera) te redigeren en mee te helpen een festival te organiseren ter ere van Delius. Slechts drie uitgaven van het tijdschrift kwamen onder zijn redactie uit en toen stopte Beecham er mee.

Zomer 1930 was de 36 jarige Philip depressief en erg bezig met de dood. Alleen toen Blunt even bij hem logeerde, knapte hij weer even op en componeerde The Fox en wat later The Fairest May. In september verhuisde hij met Barbara Peache naar een flat in Chelsea en werkte in het British Museum vooral aan muziektranscripties van de Engelse componist Cipriani Potter (1792- 1871). Op 16 december nodigde Philip Van Dieren en zijn vrouw bij hem thuis uit en wat er toen is gebeurd is nog steeds onduidelijk: Peache kwam de 17de thuis en rook gas terwijl alle ramen en deuren dicht zaten. Philip bleek niet meer bij bewustzijn: zelfmoord? , een ongeluk? of -volgens Nigel Heseltine- door Van Dieren vermoord?

Naar later bleek had Philip kort tevoren nog een kind verwekt, want in 2011 publiceerde de kunstcriticus Brian Sewell zijn memoires waarin hij schreef dat hij pas in 1986 vernam dat hij Philip`s illegitieme zoon was, in 1931 geboren, zeven maanden na diens dood. Jessica Goldblatt, zijn rooms katholieke moeder, was een ‘vluchtige’ vriendin die Philip`s aanbod om de abortus te betalen had geweigerd. Zij geloofde dat deze weigering mede een reden was voor Philip om zelfmoord te plegen.

 

tn_Phyl Crocker Judith Wood

tn_met Moeran ca. 1926

tn_met B. Peach en Moeran

 tn_Philips graf

   A memoir of Philip Heseltine

Sewell`s moeder

Brian Sewell

Phyl Crocker en

Judith Wood, twee geliefden van Philip

Philip en Moeran met leden van de Shoreham Dramatic Society ca. 1926

Philip (l.) met o.a. Barbara Peach en Moeran (midden) in de tuin van de Windmill Inn, ca. 1926

Het graf van Philip in Godalming Old Cemetery

Nigel Heseltine

A memoir of Philip Heseltine

Jessica Goldblatt

Brian Sewell`s moeder

Brian Sewell

 

Philip/ Peter had veel invloed op het werk van Moeran en Orr en in mindere mate op dat van Walton en Lambert. Delius, Quilter, Van Dieren, Bartók, de Keltische cultuur en met name de muziek uit de tijd van Elizabeth en Jacobus inspireerden hem, maar ook de werken van Liszt, Fauré en Debussy.

Na zijn dood werd hij vooral geprezen door Constant Lambert en Van Dieren. Later overschaduwden de verhalen over zijn persoonlijke leven zijn muzikale betekenis. De stichting van de Peter Warlock Society in 1963 stimuleerde echter een hernieuwde belangstelling voor zijn muziek.

 

Ad b. Liederen- indeling per periode:

Peter Warlock schreef ruim 100 – vaak korte- liederen, vooral voor solostem en piano, koorstukken en enige instrumentele werken. Daarnaast publiceerde hij zeker 500 transcripties van 16de en 17de eeuwse muziek, meestal in samenwerking met P. Wilson en A. Mangeot. Hij schreef geen liederen- cycli, geen dramatische en ook weinig verhalende liederen. Zijn credo was dat ‘een lied eigenlijk een onbegeleide melodie’ was. De zetting van de woorden moest de algemene emotie van het gedicht weergeven en geen opeenvolging van losse beelden. Daarom gebruikte hij zelden ‘woord- schildering’ en melisma`s. Hij was het type van ‘een lettergreep, een noot’.

Van zijn liedteksten zijn er nog geen twintig van 20ste eeuwse dichters, veertig zijn anonieme gedichten uit de 15de tot de 17de eeuw, zeven gedichten zijn van Shakespeare en zesentwintig van andere 16de en 17de eeuwse dichters. Geen enkel dateert van eind 17de eeuw of uit de 18de eeuw, oftewel meer dan tachtig procent van de teksten dateert van voor zijn geboorte. De 20ste eeuwse dichters waarvan hij teksten gebruikte, waren ‘Georgian’: Bruce Blunt, Hilaire Belloc, Robert Nichols en Edward Shanks.

Er is kritiek op Warlock`s pianobegeleidingen omdat een aantal ervan onnodig erg moeilijk geschreven is. Soms vindt men ze ook als de transcriptie van een luitbegeleiding klinken. Trevor Hold meent echter dat ze daarom nog niet ineffectief of ‘onpianistisch’ zijn. De moeilijkheidsgraad van de liederen neemt niet toe in de loop van de tijd en –op een paar jeugdwerken na- kent zijn werk geen ontwikkeling, geen middel- of latere periode.

 

Hieronder volgt een indeling van zijn liederen per periode,  waarbij een aantal (volgens Hold) zeer vermeldenswaardige worden genoemd (4).

Het boek van I.A. Copley, The Music of Peter Warlock: A critical survey, London 1979,  groepeert Warlock`s liederen op genre en beschrijft zijn liederen veel uitgebreider dan Hold. Na lezing hiervan zullen de relevante gegevens hieruit weergegeven worden.

Mijn eigen mening over zijn liederen zal te zijner tijd gepubliceerd worden.

 

 

Indeling:

Voorbeelden van liederen:

Eigen mening:

Andermans mening:

Vroege liederen , tot 1920

A lake and a fairy boat (1911)

Music, when soft voices die (1911)

Bright is the ring of words(1918)

Saudades: Take, o take those lips away

Geen mooie vocale lijnen en zware piano begeleidingen; soms duidelijke invloed van Van Dieren: geen maatstrepen, geen voortekens, zeer chromatisch, grenzend aan atonaal

‘Rogers Song’s:

Take, o take those lips away (1918)- 2de versie

As ever I saw (1918, 1919), Lullaby (Golden slumbers), (1918)

The bayly berith the bell away (1918,1919)

My gostly fader (Charles d`Orleans?),

Balulalow (oorspr. tekst van Luther)

Love for Love (1918,1919)

 

Daterend uit het Ierse jaar;

As ever:  eerste drie verzen strofisch, 4de is een palindroom. As ever en Lullaby –Elizabethaans. Vocale lijn belangrijker dan de begeleiding die een luitpartij lijkt.

The bayly en my gostly fader : bijna middeleeuws

 

Love for Love: “to Puma’

Welsh (Wales) periode\

1921- 1924

Sleep (1922, 1924)

 

Mr Belloc`s fancy (1921, 1922/1930)

 

 

Drie liederenbundels: Peterisms, Lillygay, Candlelight

Late summer (1919, 1922),

Rest, sweet nymphs (1922, 1924),

Piggesnie (1922), Milkmaids(1923, 1924), Little trotty wagtail (1922, 1923), Sweet- and- twenty (O Mistress mine) (1924)

 

Klassieke interpretatie, contemplatief; veel invloed van Jacobijnse muziek

Zeer extrovert,over de deugden van alcohol; idem: Captain Stratton`s fancy, Good ale, The toper`s song, Peter Warlock`s fancy, Maltworms

Eynsford periode

1925- 1928

Three Belloc Songs (1927) My own country; Ha`nacker Mill, The Night

Pretty Ring Time (1925, 1926)(= it was a lover and his lass)

The Lover`s Maze, Sigh no more ladies (1927, 1928)

Mockery (1927)(= when daisies pied); The First Mercy

 

My own country is een van de simpelste liederen

 

 

 

The First Mercy is carol- achtig

Seven Songs of Summer (1928, 1929)-The passionate shepherd, The contented lover, Youth, The Sweet of The Year, Tom Tyler, Eloré Lo, The Droll Lover

 

Hold vindt ze kwalitatief minder dan eerdere zettingen van vergelijkbare verzen: minder ingewikkeld, meer populair,  misschien wel geschreven om snel geld mee te verdienen.

Away to twiver, The lover`s maze, Cradle Song, And wilt thou leave me thus (Tudor teksten)

 

Volgens Hold van veel betere kwaliteit!

Laatste liederen

1928- 1930

The frostbound wood(1929)

After two years (1930)

Bethlehem down (1930, 1931)

The fox (1930, 1931)

 

 

 

 

Ad c. Verkrijgbaarheid van zijn liederen:

Bij het onderzoek naar beschikbare uitgaven van de liederen leg ik altijd de nadruk op uitgaven voor de alt/ mezzo-stem.

In het geval van de liederen van Peter Warlock blijken de meeste ge- of herschreven (getransponeerd) te zijn voor middenstem. Op http://imslp.org/wiki/Category:Warlock,_Peter  en http://nl.scorser.com/S/Bladmuziek/Peter+Warlock/PDF/1.html zijn een aantal solo- en koorliederen weergegeven. De hier opgenomen liederen zijn vaak in hoge ligging.

 

Peter Warlock Society Edition

Critical Edition

Collected Songs dl 2 Boosey 1918-1919

Complete Songs Thames

tn_foto

A first book of songs

Second Book of Songs OUP

Warlock Songs medium

Warlock 13 songs Stainer & Bell

( A)

Society Edition

= Collected Edition(Thames)

(B)

Critical Edition

(Thames)

2004-2005

(C) Collected

Songs (Thames)

(Boosey.com)

Complete

Songs (Thames)

(Boosey.com)

(D) Collected

Songs: Songs to Older en Later Poets

(Master Music)

(E)(First) Book of Songs

(1931); na 1967 First Book genoemd

Second Book of Songs

1967, OUP.

herbenoeming

(First ) Book

Warlock Songs

medium voice

Warlock 13 Songs

Stainer & Bell

(medium-high)

 

De Collected Edition (A) wordt op de voorpagina ook de ‘Peter Warlock Society Edition’ genoemd. Deze serie is voor ‘medium voice’.  Fred Tomlinson geeft in zijn voorwoord een uitgebreide toelichting, die verklaart waarom er zo`n warwinkel aan uitgaven is en is besloten tot deze uitgave:

‘De nalatenschap van Peter Warlock was verspreid geraakt tussen een aantal uitgeverijen. Dat komt deels omdat Philip Heseltine ruzieachtig van aard was, deels omdat hij soms snel cash geld nodig had. Nu het copyright is vervallen, kan de situatie rechtgezet worden. De meeste liederen waren liederen met piano. Deze zijn ooit uitgegeven als eenstemmige liederen omdat de OUP in die tijd alleen schoolmuziek uitgaf, maar worden nu aangegeven ‘met optioneel koor’. Er is besloten de composities chronologisch te arrangeren om het samenspel tussen de biografische en creatieve aspecten duidelijker weer te kunnen geven. Vaak was het moeilijk de liederen exact te dateren en soms zijn er verschillende versies van één lied. Hoewel Warlock stond op het gebruik van originele sleutels, moest hij soms zwichten omdat men transposities nodig had. In deze editie is gekozen voor sleutels ten behoeve van de middenstem’.

 

Daarnaast bestaat er een redelijk recente (2004- 5) New Peter Warlock Critical Edition (B) ook voor medium voice.

 

Er zijn ook uitgaven van Thames die heten ‘Collected Songs’ en ‘Complete Songs’( C). Deze zijn niet specifiek voor medium voice benoemd. Onduidelijk (voor mij) is nog uit welke jaren deze uitgaven dateren en in hoeverre ze wel of niet verschillen van (A) of (B).

 

Niet chronologisch, maar naar gebruikte dichter geordend is de serie onder (D): Songs to Older Poets en Songs to Later Poets. Deze delen zijn ook te leen in de OBA.

De OBA heeft in principe nog meer uitgaven van Warlock`s muziek, maar die zouden in het Magazijn moeten staan. Helaas zijn ze daar niet te vinden.

 

Broekmans & Van Poppel (E) heeft onder het trefwoord ‘Warlock’ een mix van losse lieduitgaven en losse delen van de Society en Critical Edition, zodanig dat Warlocks leven er mee wordt ‘gedekt’.

 

Al bij al is het niet makkelijk je weg te vinden in de verschillende bestaande uitgaven. De informatie op Internet is wat dat betreft zwaar onvoldoende.

 

A.De Peter Warlock Collected Edition is dezelfde als de Society Edition.

Ik heb volume 6 en 7 nog niet gevonden, dus ken ook de inhoud (nog) niet. V

Peter Warlock Collected = Society Edition, volume 1

Songs 1911- 1917

1982/1992 (Thames)

Peter Warlock Collected Edition, volume 2

Songs 1918- 1919

1983 (Thames)

Trade distr. G Schirmer Ltd

Peter Warlock Collected Edition, volume 3

Songs 1920-1922

1984 (Thames)

Trade distr. G Schirmer Ltd

Peter Warlock Collected Edition, volume 4

Songs 1922- 1923

1986 (Thames)

Peter Warlock Collected Edition, volume 5

Songs 1923- 1924

1989 (Thames)

Trade distr. Novello& Co

1. The wind from the west 

2. A lake and a fairy  3 A, B  Music, when soft voices die

4. The everlasting voices  5. The cloths of heaven 6. The lover mourns for the loss of love  7. Take, o take t     hose lips away  8. Thet water lily

9. Heraclitus 10. Along the stream  11. A, B I asked a thief to steal me a peach

1A. bright is the ring of words 1B. To the memory of a great singer  2. Take, o take those lips away  3. As ever I saw

4. My gostly fader  5. The bayly berith the bell away

6. There is a lady sweet and kind 7. Lullaby

8. Whenas the rye reach to the chin  9. Dedication 10. Love for love 11. My sweet little darling  12. Mourne no moe 13. Sweet content

14. Romance ; 15. Balulalow

1. Play acting  2. Captain Stratton's fancy  3A,B. Mr Belloc's fancy  4. Good ale

5. Hey, troly loly lo  6. The bachelor 7. Piggesnie  8. Little trotty wagtail  9. Late summer  10. The singer  11. Adam lay ybounden  12. Rest, sweet nymphs  13. Sleep 14. Tyrley, tyrlow

1. Chopcherry  2. A sad song  3. Rutterkin  4. Roister doister 5. Spring  6. Lusty juventus  7. In an arbour green  8. The distracted maid  9. Johnnie wi'the tye 10. The shoemaker 11. Burd Ellen and young Tamlane 12. Rantum Tantum 13. Milkmaids  14. Autumn twilight

1. Candlelight: a cycle of nursery jingles 2. Jenny Gray 3. Two short songs  4. Consider  5. Twelve Oxen

6. The Toper's song

7. Sweet-and -twenty 8. Peter Warlock's fancy 9. Yarmouth fair 10. The Magpie  11. I have a garden

                   ?

                 ?

Peter Warlock Society Edition

Volume 8 Songs 1928- 1930

Medium voice (Thames)

1.After Two Years 2.And Wilt thou Leave Me thus? 3.Bethlehem down

4. Carillon,Carilla 5. Elore Lo

6.Fill The Cup, Phi;ip 7. The Contented Lover 8. The Cricketers of Hambledon 9. The Droll Lover 10. The Fairest May 11.The Five Lesser Joys of Mary 12. The Fox 13.The Frostbound Wood 14. The Passionate Shepherd 15. Tom Tyler 16. Youth

                                                                                                                                                                               

B. Warlock, Peter, and Michael Pilkington. (New) Peter Warlock Critical Edition, Songs 1911-1930, v. I-VIII [England]: Thames Pub, 2004/2005.

Voor de exacte inhoud van de Edition zie o.a.: http://www.musicroom.com/se/id_no/0161310/details.html

De jaartallen en de inhoud behorend bij volume I en III heb ik (nog) niet gevonden

               ?

Peter Warlock Critical Edition

Volume II- Songs 1911-1919

(medium voice)(Thames)

               ?

Peter Warlock Critical Edition

Volume IV- Songs 1920-23

(medium voice)(Thames)

               ?

Peter Warlock Critical Edition

Volume VI- Songs 1923-26

(medium voice)(Thames)

Peter Warlock Critical Edition

Volume VII- Songs 1927-28

(medium voice) (Thames)

Peter Warlock Critical Edition

Volume VIII- Songs 1928-30

(medium voice)(Thames)

 

C.Er is ook een Thames uitgave die heet: Complete Songs (deel 1 t/m 9)

    en een Thames uitgave met de naam  Collected Songs.

   Via de site van Boosey & Hawkes  http://www.boosey.com/shop/prod/Warlock-Peter-Song-Album/603284 is de inhoud soms per deel te vinden

   Ik weet (nog) niet welke delen er allemaal precies zijn, met welke inhoud en voor welke ligging ze zijn bedoeld.

D.Collected Songs for voice and piano, volume I

Songs to Older Poets, part 1

Master Music Publications

1989  (medium-high)

Collected Songs for voice and piano, volume II

Songs to Older Poets, part 2

Master Music Publications

1993 (high)

Collected Songs for voice and piano, volume III

Songs to Older Poets, part 3

Master Music Publications

1993(high)

Collected Songs for voice and

piano, volume IV

Songs to later poets

Master Music Publications

1993 (medium-high)

1.Youth  2. The sweet o' the year  3. The passionate shepherd  4. Passing by  5. Robin Good-Fellow  6. Fair and true 7. Jillian of Berry

8. Twelve oxen

1.To the memory of a great singer  2. The bachelor

3.Tom Tyler  4. Elore Lo

5.The contented lover  6. The droll lover 7. Little Trotty Wagtail  8. Milkmaids  9. In an arbour green

1.And wilt thou leave me thus 2.Have you seen but a white lily grow  3. Away to Twiver 4. Romance  5. Hey, Troly Loly Lo  6:.Good ale  7. Piggesnie

1.After two years 2. I have a garden 3. The frostbound wood  4. Autumn twilight 5.A prayer to Saint Anthony of Padua  6. The sick heart 7.Late summer 8. The singer  9.The cricketeers of Hambledon 10. Captain Stratton's fancy 11.Consider

 

E.Losse uitgaven (o.a. bij Broekmans & Van Poppel

P. Warlock, First Book of Songs, medium- high

P. Warlock, 13 Songs medium-high;

introductie : Peter  Pears

P. Warlock, 9 Songs

P. Warlock medium voice

Winthrop Rogers Edition

 

1. Sleep 2. Pretty Ring Time
3. Rest, Sweet Nymphs  4. Sigh no more, Ladies 5. And wilt thou leave me  6. Passing by 7. Robin Good-Fellow
8. Fair and True  9. The Lover's Maze 10. Cradle

11. Jillian of Berry 12. Twelve Oxen

1. To the memory of a great singer 2. Late summer
3. Captain Stratton's fancy 4. Mr. Belloc's fancy 5. Hey, troly loly lo 6. The bachelor
7. Piggesnie 8. The birds
9. Tom Tyler 10. Elore Lo
11. The contented lover 12. The droll lover 13. The cricketers of Hambledon

1. Whenas the rye reach to the chin 2. There is a Lady sweet and kind 3. Take, O take those Lips away 4. The Bayly berith the Bell away 5. As ever I saw 6. My gostly Fader
7. Sweet Content 8. Lullaby
9.
Love for Love

1. Whenas the Rye reach to the chin 2. There is a lady sweet and kind 3. The countryman 4. Take, o take those lips away 5. The jolly shepherd 6. The bayly berith the bell away -2 short songs:
7. I held love's head 8. Thou gav'st me leave to kiss 9. Walking the woods 10. The first mercy 11. My gostly fader 12. Sweet content
13. Lullaby

 

 

Noten:

(1)zie: http://scholarlyrepository.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2030&context=oa_dissertations(p.67): vanwege zijn ‘nervositeit’ en ‘geestelijke vermoeidheid’.

(2)Er is enige onzekerheid over de exacte identiteit van het kind dat inmiddels was geboren: sommigen zeggen dat het Nigel Heseltine was, die in 1992 een memoir over zijn vader schreef. Hierin ontkende Nigel echter dat Puma zijn moeder was en beweerde dat hij het product was van een liaison tussen Heseltine en een onbekende Zwitserse. Hij zou weggegeven zijn aan pleegouders en toen geadopteerd zijn door Heseltine`s moeder Edith. Anderen zeggen dat Puma`s zoon Peter heette en al jong stierf. Weer anderen zeggen dat Puma`s baby eerst Peter heette, maar om onduidelijke redenen alsnog de naam Nigel kreeg.

Zie http://scholarlyrepository.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2030&context=oa_dissertations p. 23 (33) voor meer gegevens.

(3)Waarom Philip de naam Warlock koos, is onduidelijk. Warlock betekent ‘manlijke heks’, tovenaar of magiër. Misschien kwam hij onbewust door het –toen populaire- occultisme tot deze keus.

(4) Voor een totaal overzicht zie The New Grove, of http://www.peterwarlock.org/PWWORKS.HTM of http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_compositions_by_Peter_Warlock. Voor commentaar zie: http://www.peterwarlock.org/Collinspwmusic.htm of

http://scholarlyrepository.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2030&context=oa_dissertations.

 

 

 

Bronnen:

Gedrukte:

Trevor Hold, Parry to Finzi, Twenty English song-composers, Woodbridge 2005 (paperback)

New Grove Dictionary of Music and Musicians, London 1980. Hier staan zijn liederen gegroepeerd op jaartal in.

Peter Warlock Society/ Collected Edition (verschillende delen), met voorwoord van Fred Tomlinson

Barry Smith, Peter Warlock, The Life of Philip Heseltine, Oxford, OUP, 1994

I.A. Copley, The Music of Peter Warlock: A critical survey, London 1979 (nog niet verwerkt)

 

 

Websites:

The Peter Warlock Society: http://www.peterwarlock.org/

Veel gegevens over ‘Hoe de persoon Peter Warlock te zien’: http://scholarlyrepository.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2030&context=oa_dissertations

Boosey & Hawkes: http://www.boosey.com/cr/composer/Peter+Warlock

Schubertline: http://www.schubertline.co.uk/Scorchshop/cgi-bin/catdetail.pl?c=warlock (hoge en lage versies van veel liederen)

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Warlock;  http://strangeflowers.wordpress.com/2011/12/17/to-the-very-dregs/

Het verhaal van Brian Sewell: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2061187/When-art-critic-Brian-Sewell-set-truth-father-hed-known-uncovered-sinister-story.html

 

 

Terug naar de  Home- page   

2