FERRARA- MODENA: de familie d`ESTE

 

Onderstaand verhaal is geheel gewijd aan de familie d`Este. Haar wederwaardigheden kunnen echter niet los gezien worden van die van de families de` Medici en Gonzaga, respectievelijk uit Florence en Mantua.

 

 

1300

1400

1500

1600

1700

 

 

 

 

 

 

  Niccolò d`Este III

L.

Borso

  Ercole I

Alf.I

Erc II

Alfonso II

Cesare

 

Franc. I

 

Franc.II

RinaldoIII

                Erfelijke pauselijke vicarissen van Ferrara

Hertogdom Ferrara     pauselijk leen-

Ferrara geïncorporeerd in de Pauselijke Staat

Hof van d`Estes naar Modena 6

 

Heren van Modena en Reggio

Hertogdom Modena en Reggio (Modena) -  keizerlijk leen

 

 

                                      Renaissance en Humanisme

                    Maniërisme(Laat- Renaissance)                        Barok    

 

 

Alberto Azzo II

Folco I

Niccolo III

Leonello

Borso d`Este

Ercole I d`Este

Alfonso I

Ercole II

Alfonso II

Cesare d`Este

Alfonso III

Alb. Azzo II

   Fulco I

Niccolo III

   Leonello

    Borso

    Ercole I

   Alfonso I

     Ercole II

Alfonso II

    Cesare

Alfonso III

 

Volgens sommigen stamt de familie d`Este oorspronkelijk af van de Romeinse Attii familie die naar Este trok om Italië tegen de Gothen te verdedigen (1). Anderen zeggen dat het Frankische adel was uit de tijd van Karel de Grote (2) of een adellijke geslacht met Duitse voorvaderen en weer anderen geven aan dat het een tak was van de grote -10de eeuwse dynastie van de Obertenghi die macht had in Lunigiana, Genua en Milaan (3). Na allerlei lotswisselingen zouden de leden van de familie naar Venetiaanse gebieden getrokken zijn. Van Markgraaf Adalbert Oberlenghi is verder niets bekend, maar van zijn zoon Oberto I Obizzo (Otbert) (975) weten we dat hij graaf van Milaan was vanaf 951. Zijn zoon

 

Albert Azzo II, markgraaf van Milaan (996- 1097) bouwde een kasteel bij Este en noemde zijn geslacht hier naar. Hij had drie zonen:

de oudste, Welf IV (1101) werd de stamvader van het Huis Welf- Este  of het Huis Welf (Guelf), waar toe de hertogen van Brunswick en  Lüneburg (1208- 1918) behoorden en die ook de Hannoveraanse koningen van Engeland voortbracht.

 

De jongste, Fulco I, markgraaf van Milaan en gestorven omstreeks 1128/ 35, werd de stamvader van het Huis Fulc- Este of het Huis

(d`) Este. In 1154 sloten de beide Huizen een verdrag waarbij de Italiaanse bezittingen toevielen aan het Huis Fulc- Este.

 

Afstamming van de Welfen

Ghibellijnse kantelen (Verona)

Capo d'Angio- Welfisch. 2jpg

Capo d'Impero- Ghibellijns

Huis d`Este 1239- 1431

Este Ducato Ferrara 1471

Huis Welf- Este

Zie noot 2c voor visie op afstamming van Graaf Welf

Ghibellijnse kantelen (Verona)

Capo d`Angio

(Welfisch)

Capo d`Impero

(Ghibellijns)

Huis d` Este

1239- 1431

Este Ducato

Ferrara 1471

Huis Welf-  Este

 

Na 1171 droegen Fulco`s afstammelingen de titel ‘Markgraaf van Este’. Obizzo I (1193) vocht tegen keizer Frederik Barbarossa die zich tot taak had gesteld de keizerlijke soevereiniteit in het Heilige Roomse Rijk te herstellen. De Noord- Italiaanse steden vormden een stedenbond tegen hem, de Lombardische Liga, en in 1181 werd door Barbarossa bij de Vrede van Konstanz de stedelijke autonomie erkend, in ruil voor de aanvaarding van het keizerlijke oppergezag.

 

Hoe kwamen de Estes vervolgens in Ferrara terecht?

De stad Ferrara, volgens de ANWB gids pas in de achtste eeuw in de geschiedenis optredende, was aanvankelijk ook een vrije commune, waar -net als overal in Toscane-  de aanhangers van paus (Welfen) en keizer (Ghibellijnen) elkaar bestreden (4). De pausgezinde familie Adelardi kreeg er op zeker moment de overhand en Ferrara sloot zich aan bij de bovengenoemde Lombardische Liga. In de 13de eeuw trouwde Marchesella Adelardi, de dochter van Guglielmo di Ferrara, met Azzo V d`Este. Hun zoon

Azzo VI d`Este (1170/ 1190 – 1212), neef van Obizzo I, werd podesta van Mantua en Verona en ook diverse keren van Ferrara en hij verdreef de keizersgezinde familie Salinguerra uit de stad. Hierna werd hij lid van het pauselijk verbond van Innocentius III tegen de keizer. In 1208 maakte de paus hem markies van Ancona. Azzo`s hof was een cultureel centrum dat dichters en artiesten aantrok. Hij

was de beschermheer van de troubadours Aimeric de Peguilhan, Peire Raimon de Tolosa en Rambertino Buvalelli.

 

Obizzo II (1293) werd Heer van Ferrara in 1264, van Modena in 1288 en van Reggio in 1289. Omdat Ferrara een pauselijk leen was, werd de Este familie in 1332 erfelijk pauselijk vicaris.

Ferrara landkaart. 2jpg

Ferrara landkaart

Aimeric de Peguilhan

Peire Raimon de Tolosa

Rambertino Buvalelli

Rambertino Buvalelli 2

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDUrkGnxF3vS7Y2_9Ja3KLxZajnnz81Whw7BJPOu885KkwFoS5J9mC

Pisanello 1.

Ligging Ferrara in Italië

Ligging Ferrara en Modena in Emilia- Romagna

Aimeric de

Peguilhan

Peire Raimon de Tolosa

Rambertino Buvalelli, de eerste podestà – troubadour. Fragment van zijn ‘D`un saluz uoill m`entremetre’

             Antonio Pisanello

 

Belangrijk voor de ontwikkeling van Ferrara als cultuurcentrum waren:

Niccolò d`Este III (1384- 1441), tijdens wiens bewind in 1391 de universiteit werd opgericht en zijn –onwettige- zoon Leonello (1407- 1450) die vooral bekend is als bevorderaar van de kunsten: Antonio Pisanello, Jacopo Bellini, Andrea Mantegna, Piero della Francesca en Rogier van der Weyden werkten voor zijn hof en Leonello liet ook het eerste hospitaal van Ferrara bouwen.

 

Jacopo Bellini 1

Jacopo Bellini 2

Andrea Mantegna ritratto di Carlo d` Medici

Andrea Mantegna

Piero della Francesca

Piero della Francesca.2 jpg

Rogier van der Weyden

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaOR4zmgEXgc-iYm6VVpa4-YdqlKz4gXfkf6zABn7JjpAsol3o37qY

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2XxQdbpYSUwYMiZ3QHIP4eCkhRDDtjaw4nfkqivWq1riwsgUwipLp1Q

                Jacopo Bellini

              Andrea Mantegna

         Piero della Francesca

                        Rogier van der Weyden

 

De eveneens onwettige Borso (1413- 1471) volgde zijn broer op. Borso werd in 1452 door keizer Frederik II tot hertog van Modena en Reggio verheven en hij ontving deze gebieden nu als keizerlijk leen. In 1471 kreeg hij van paus Paulus II het hertogdom Ferrara als leen, ter gelegenheid waarvan in Palazzo Schifanoia fresco`s werden gemaakt. Borso liet ook een prachtig gedecoreerde bijbel maken en Ferrara uitbreiden en verfraaien. Hoe belangrijk hij ook in Ferrara was, in Rome vond men hem een ‘pronkzuchtige parvenu’.

 

Palazzo Schifanoia

Palazzo Schifanoia 8

Palazzo Schifanoia 2

Palazzo Schifanoia 3

Palazzo Schifanoia 5

Palazzo Schifanoia 7

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDatbxEyHJkfHHwGfOD36B3-qMalTI1GPJ5BReVltxR7zdyvozKSmDlQ

                                                                                                           Ferrara: Palazzo Schifanoia

     Borso`s Bijbel

 

Onder Borso`s broer, Ercole I (1431- 1505), een van de belangrijkste beschermheren van de kunst in Italië op dat moment, werd Ferrara een cultureel centrum, vooral op muziekgebied. Josquin des Prez werkte voor hem, Jacob Obrecht kwam twee keer en Antoine Brumel werkte er vanaf 1505. Ercole`s dochter Beatrice trouwde met Ludovico Sforza, hertog van Milaan en zijn dochter Isabella met Francesco Gonzaga, markgraaf van Mantua. In1490 gaf Ercole Biagio Rossetti de opdracht de stad in noordelijke richting uit te breiden (Addizione Erculea). Volgens Jacob Burckhardt werd Ferrara hierdoor de eerste ‘moderne stad van Europa’.

 

Ercole`s zoon Alfonso I (1476 – 1534), derde echtgenoot van Lucrezia Borgia de dochter van paus Alexander VI, volgde hem op.

Aan zijn hof verbleven schrijvers als Ludovico Ariosto, schilders als Giovanni Bellini, Dosso Dossi en Titiaan, de componist Adriaan Willaert en de boekdrukker Aldus Manutius. Tijdens zijn hele heerschappij was hij verwikkeld in de Italiaanse oorlogen.

Hij werd in 1510 zelfs door paus Julius II geëxcommuniceerd en zijn grondgebied  werd ingenomen door het pauselijk leger onder Lorenzo II de` Medici, hertog van Urbino. In 1527 kregen de Estes het gebied weer in handen en in 1530 werd Alfonso`s status als hertog door de keizer bevestigd. 

 

Alfonso`s zoon Ercole II (1508/ 1534- 1559) trouwde met Renée van Frankrijk, dochter van Lodewijk XII, maar toen hij hertog werd veranderde hij van koers en verbande alle Fransen van zijn hof, omdat hij ze te duur en invloedrijk vond. Hij stond ook onder grote druk van de Romeinse Curie om alle vermeende ketters van het hof te verbannen: Calvijn was onder andere in 1536 een tijd in Ferrara. Hertogin Renée correspondeerde met de protestanten en uiteindelijk bleek zij bekeerd te zijn tot hun godsdienst.

Ercole steunde paus Paulus IV en Frankrijk tegen Spanje in 1556, maar hij was ook beschermheer van schilders en architecten en samen met zijn broer Ippolito bouwde hij Villa d`Este bij Tivoli.

 

Ercole`s zoon, Alfonso II, vocht aanvankelijk in het leger van koning Hendrik II van Frankrijk tegen de Habsburgers. Toen hij in 1559 de hertogelijke troon besteeg, dwong paus Pius IV hem zijn moeder naar Frankrijk terug te sturen, vanwege haar protestantse banden. Hij trouwde in 1558 met Lucrezia, dochter van groothertog Cosimo I van Toscane, vervolgens in 1565 met Barbara, dochter van keizer Ferdinand I van het HRR en de zus van Maximiliaan II, en tenslotte in 1579 met Margherita Gonzaga, dochter van de hertog van Mantua. Desondanks bleef hij kinderloos.

Hij bevorderde aan zijn hof een nieuwe stijl van seculiere muziek gebaseerd op zijn concerto di donne. Luzzasco Luzzaschi, Lodovico Agostini en Paolo Virchi werd gevraagd muziek voor deze groep te schrijven. Hun werk moest ‘geheime muziek’(musica segreta) blijven, alleen te gebruiken voor privé vermaak en om hoogwaardigheidsbekleders te eren. Zowel de Medici uit Florence als de Gonzaga`s uit Mantua stuurden spionnen om te weten te komen wat dit voor muziek was om die vervolgens te kunnen kopiëren voor hun eigen concerti di donne. Heel duidelijk is deze, sopraan gedomineerde, muziek te zien in Luzzaschi`s Madrigali per cantate a una, doi e tre soprani (1601). Na 1580 nam echter de invloed van de concerto di donne van Ferrara af en kwam de focus elders te liggen, met name onder invloed van Carlo Gesualdo, prins van Venosa, die in 1594 trouwde met Leonora d`Este.

In 1583 sloot Alfonso een alliantie met Maximiliaan II, die op dat moment tegen de Turken in Hongarije vocht.

Met Alfonso`s dood in 1597 eindigde de rechtstreekse lijn. Keizer Rudolph II erkende als zijn opvolger zijn neef

 

ferrara Palazzo Comunale

Castello estense

Castello estense. 5

Ferrara Palazzo dei Diamanti

Concerti di donne

Concerti di donne 2

Francesco I d`Este

Geronimo Valeriani, luitist van de Hertog van Modena

Ferrara: Palazzo

Comunale ,13de eeuw

 Ferrara: Castello Estense (begonnen 14de eeuw)

Ferrara: Palazzo dei

Diamanti

Luzzachi`s Madrigali voor de Concerti di donne

Francesco I

Geronimo Valeriani,

hof- luitist

 

Cesare d`Este (1533/ 1597 - 1628), afkomstig uit een onechte jongere tak. Ferrara werd in 1598 met wapengeweld ingenomen door paus Clemens VIII vanwege deze illegitimiteit en geïncorporeerd in de Pauselijke Staten, hoewel Cesare dat had geprobeerd te voorkomen door hulp te vragen aan de grote mogendheden. Het hof d`Este verhuisde toen naar Modena, waar de behuizing ontoereikend was en de edelen van Modena en Ferrara flink ruzie met elkaar maakten. Verder moest hij vechten met Lucca om het bezit van Garfagnana. Cesare was getrouwd met Virginia de' Medici, dochter van Cosimo I de' Medici, die tot haar dood in 1615, aan toenemende symptomen van waanzin leed.

 

Zijn zoon, Alfonso III nam in 1613 deel aan bovengenoemde oorlog tegen Lucca en had een belangrijke rol in de moord aanslag op graaf Ercole Pepoli, die met Cesare aan het onderhandelen was over Ferrara (1617). In 1608 was hij getrouwd met Isabella van Savoye, dochter van Karel Emanuel I van Savoye en diens vrouw Catalina van Spanje, een dochter van koning Filips II van Spanje. Toen zij in 1626 stierf, wilde Alfonso zich voortaan inzetten voor de kerk.

Bij de dood van Cesare in 1628 werd Alfonso hertog van Modena en Reggio, maar in 1629 deed hij afstand en werd hij lid van de Kapucijnerorde onder de naam ‘fra’ Giambattista da Modena’. Hij was er predikant en hielp mensen tijdens de pestepidemie van 1630- 1631. Hij keerde wel terug naar Modena, maar was vanwege zijn denkbeelden niet welkom aan het hof. Hij vertrok toen naar een klooster in Castelnuovo di Garfagnana, gebouwd door zijn zoon hertog Francesco I (1629 – 1658), alwaar hij in 1644 stierf.

 

Francesco`s, eerste grote taak was het bestrijden van de pestepidemie, die 70 % van de inwoners van Modena doodde. Na het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog (1618 - 1648), sloot hij zich aan bij Spanje, maar ontving daarvan geen betalingen. Later nam hij deel aan de Oorlogen van Castro (5), waarin hij een verdrag sloot met Venetië, Parma en Florence tegen paus Urbanus II om Ferrara terug te winnen van de Kerkelijke Staat. Wederom won of kreeg hij niets (1644). Nu sloot hij een verdrag met Frankrijk dankzij kardinaal Jules Mazarin. Toen de 30-jarige oorlog niet voordelig eindigde voor Modena en wel voor Spanje liep hij weer over naar Spaanse kant, maar later sloot hij toch weer een verdrag met Frankrijk door zijn zoon Alfonso te laten trouwen met een nicht van kardinaal Mazarin. 

Francesco was –naar men zegt- een bekwaam militair commandant, die vooral werd gewaardeerd vanwege zijn karakter en godsdienstige idealen. Hij verrijkte Modena met de bouw van het Hertogelijke Paleis, het Teatro della Spelta, de Villa delle Pentetorri, een haven en de restauratie van de Cittadella.

 

Palazzo di Sassuolo 4

Palazzo de Sassuolo

Palazzo di Sassuolo 3

Palazzo di Sassuolo 2

Palazzo di Sassuolo 5

theater Modena 1652

Villa delle Pentetori

                                                                   Modena: Palazzo Sassuolo (Hertogelijk paleis)

Theater Modena 1652

Villa delle Pentetorri

 

Alfonso had een slechte gezondheid omdat hij aan tuberculose leed. Hij stierf toen hij pas vier jaar regeerde. In 1659 kwam er een eind aan de sinds 1635 woedende oorlog tussen Frankrijk en Spanje. Alfonso kreeg als dank voor de steun aan Frankrijk de stad Correggio.

Zijn dochter Maria Beatrice werd door haar huwelijk met Jacobus II, in 1685 koningin van Engeland, terwijl zijn zoon

 

Francesco II hem opvolgde. Omdat deze bij zijn vaders overlijden pas twee jaar was regeerde zijn moeder tot 1674 voor hem. In die tijd werd de regering vertegenwoordigd door geestelijken. Toen zijn moeder met Maria Beatrice naar Engeland meeging was hij 14 jaar en hij kreeg nu zijn neef Cesare Ignazio d`Este als adviseur naast zich. Lodewijk XIV van Frankrijk, die in 1688 onderdak had gegeven aan Maria en Jacobus, dacht zich daarom te kunnen bemoeien met zijn staatszaken, maar Francesco voorkwam dat.

Hij leerde al jong viool spelen en toen hij elf jaar was werd het hoforkest weer nieuw leven ingeblazen, onder andere met de komst van de violist Giovanni Maria Bononcini. Francesco begunstigde het muziekwezen. Ongetrouwd en kinderloos, werd hij in 1694 opgevolgd door zijn vaders jongere broer,

 

Rinaldo III. Hij werd in 1685 kardinaal, verliet in 1694 de kerkelijke studie om Francesco op te volgen. Hij trouwde met Charlotte Felicity, de oudste dochter van Johan Frederik hertog van Brunswijk- Lüneburg, waardoor het geslacht d`Este werd verbonden met veel Duitse huizen en het huis Habsburg. Rinaldo verlaagde terstond de prijs van graan en hielp zijn boeren aan een betere woning.

In de Spaanse Successieoorlog (1701) bleef hij neutraal, maar desondanks namen de Franse troepen Modena in waardoor hij naar Bologna moest vluchten. Uiteindelijk verdreven de Duitse troepen de Franse en kon Rinaldo weer terugkeren naar Modena. Bij de Poolse Successieoorlog in 1733 bleef Rinaldo ook neutraal, maar steunde in het geheim de Oostenrijkse keizer. Opnieuw moest hij Modena verlaten toen de Fransen binnenvielen, maar door de vrede in 1736 kon hij wederom terugkeren. In 1737 werd hij opgevolgd door zijn zoon

 

Francesco III, die regeerde tot 1780. Hij was een voorzichtig man en durfde maar weinig beslissingen te nemen. Veel politieke macht was in handen van de Oostenrijkse gevolmachtigde Beltrame Cristiani. Francesco steunde wel de verstedelijking van Modena zeer.

Hij werd opgevolgd door zijn zoon Ercole III, totdat Napoleon Bonaparte in 1796 Modena- Reggio bezette en de staat omvormde tot de Cispadaanse Republiek. Hij weigerde de compensatie hiervoor en stierf in 1803 in ballingschap, waarmee het geslacht Este uitstierf. Zijn rechten gingen over op zijn dochter Maria Beatrice, getrouwd met aartshertog Ferdinand van Oostenrijk, en hun zoon Frans IV kreeg in 1814 het hertogdom weer in handen.

 

Noten:

(1).  http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Este

(2). https://prezi.com/wauhc9jxjjkr/the-este-family/; http://nl.wikipedia.org/wiki/Welfen; http://wwws.phil.uni-passau.de/histhw/folien.htm (2c)

(3). http://www.britannica.com/EBchecked/topic/193356/House-of-Este; http://www.genealogieonline.nl/stamboom-voorhaar/I4849.php. Ik weet er momenteel nog te weinig van af om een juist standpunt in te nemen aangaande hun afstamming. De gegevens zijn voor mij nog te onduidelijk.

(4).De oorsprong lag in de strijd tussen Hendrik IV van Duitsland en paus Gregorius VII, de vroegere bisschop Hildebrandt van Florence. Gregorius verbood de lekeninvestituur, maar Hendrik IV weigerde dat recht af te staan. Uiteindelijk moest Hendrik toch toegeven. De Welfen keerden zich tegen keizerlijke inmenging in stadszaken en Florence en Lucca kozen voor de Welfische kant, terwijl Siena, Pisa en Pistoia voor de Ghibellijnen kozen. In de steden bepaalde je afkomst echter aan welke kant je stond!

In het boek van Ynske Penning staat o.a. op p. 447-449 heel duidelijk de ingewikkelde strijd tussen Welfen en Ghibellijnen (Hohenstaufen) uitgelegd en de positie van de paus in het geheel. Vooral paus Innocentius III was een belangrijk figuur hierbij. Toen hij in 1198 paus werd was zijn eerste taak het herstellen van de pauselijke macht in de Kerkelijke Staat en in Rome. In 1197 was hij gevraagd voogd te worden van Frederik (later keizer Frederik II) zoon van de net overleden keizer Hendrik VI van Hohenstaufen en keizerin Constance. Paus en volk zetten de 4- jarige Frederik als koning van Sicilië op de troon. Vlak hierna stierf ook Constance . De Staufen kroonden Philips von Schwaben, de jongere broer van Hendrik VI in 1198 tot Roomskoning. De Welfen kozen de 16jarige Otto van Brunswick, verwant aan het Engelse koningshuis en kroonden hem in 1198 in Aken tot Roomskoning.

De paus steunde Otto omdat hij bang was dat de Staufen de Kerkelijke Staat als een eiland zouden insluiten. Na de moord op Philips von Schwaben in 1208 zalfde Innocentius Otto IV tot keizer. Toen Otto tegen alle afspraken in stukken van de Kerkelijke Staat annexeerde en Sicilië binnenviel, excommuniceerde de paus hem in 1210 (en 1211) en erkende Frederik II als kandidaat keizer in 1212. Otto van Brunswick werd uitgerangeerd in 1214 in de slag bij Bouvines. Frederik II werd in 1215 in Aken gekroond tot Roomskoning en in 1220 kroonde paus Honorius III hem tot keizer van het HRR.

(5). http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlogen_van_Castro

Bronnen:

Gedrukte bronnen:

Man & Music, The Early Baroque Era, from the late 16th century to the 1660s, London 1993.

Geert van Leeuwen, ANWB  Goud ‘Noord- Italië’, Den Haag, 2008

Michelin, De Groene reisgids ‘Noord- Italië’Houten – Lannoo, 2014

Ynske Penning, Emo`s Labyrint, Haren 2010

 

Webpagina`s:

Genealogie van d` Estes: http://genealogy.euweb.cz/welf/welf9.html#N3

Afbeeldingen: http://www.lorettabweb.net/ferrara/index.php?page=este/es_00.php&settore=este

Palazzo Schifanoia: http://www.frammentiarte.it/dal%20Gotico/Tura%20Cossa%20Roberti/didascalie%20pittori%20ferraresi/0%20ciclo%20schifanoia.htm

Garfagnana: http://nl.wikipedia.org/wiki/Castelnuovo_di_Garfagnana

https://hofcultuurdt.wordpress.com/mecenas-vermaak-en-verhalen-aan-het-hof-veranderend-schoonheidsideaal-3/hof-broedplaats-van-vernieuwing-kunsten/florentijnse-hof-van-de-medici/

 

 

Terug naar de pagina       Historie          of de          Homepage         van Charlotte Anna Hansson