SRI LANKA

ACHTERGRONDEN

 

 

Om een goed beeld te krijgen van alles wat er te zien is in Sri Lanka, is het verstandig eerst onderstaande pagina door te lezen en dan pas door te linken naar de

RONDREIS

 

 

De webpagina ACHTERGRONDEN is verdeeld in de volgende hoofdstukken:

I.                   Ligging en klimaat

II.                Geschiedenis van het eiland

A.    Prehistorie en vroege geschiedenis (10.000 v. C. – 236 v. C.)

B.     1.Vroege Anuradhapura- periode (250 v. C.- 459 na C.)

2. Late Anuradhapura- periode (459- 1017)

                  C.  Polonnaruwa- periode (1073- 1215)

                  D.  Kortstondige Hoofdsteden Periode (1214- 1597) inclusief Portugese periode.

                  E.  Kandy- periode (1597- 1815) met de Hollandse periode

                  F.  Britse koloniale periode (1802- 1948)

                  G. Onafhankelijkheid (1948- heden)

III.             Bevolkingsgroepen (zie ook II) en godsdiensten

A.    Algemene gegevens bevolking, onderwijs, gezondheidszorg en economie

B.     De bevolkingsgroepen en godsdiensten: Vedda`s, Singalezen, Tamils, Burghers, Zigeuners

en Boeddhisme, Hindoeïsme, Katholicisme, Protestantisme en Islam

C.     Beelden van Boeddha en de Dagoba`s

 

 

 

sri lanka

http://www.kras.nl/wsmedia/afbeelding/004/078/058/74756-22784-landkaart-2014-22784_sri_lanka_az_2014_s_jpg.jpg

tn_P1010022

tn_Tanks (1)

 

           Het ‘tank’- systeem

 

I.LIGGING EN KLIMAAT:

In vroeger tijden stond Sri Lanka onder verschillende namen bekend: Lanka, Lankadweepa,Taprobane, Serendib en Selan. Sri betekent in het Sanskriet  ‘eerbiedwaardig’ en ‘Sri Lanka’ betekent dus ‘het eerbiedwaardige Lanka’.

 

Het land is zo groot als Nederland en België samen en ligt vlakbij India. Het is door de Adamsbrug –een serie koraalriffen en zandbanken- in feite daarmee verbonden.

Sri Lanka heeft twee moessonperiodes: één voor het (zuid)westen (yala) en één voor het noordoosten (maha). Deze laatste brengt veel minder regen dan de eerste. In het noorden, oosten en zuiden zijn er daarom behoorlijk droge vlaktes. Om deze reden hebben de Singalezen van 1000 v. Chr. tot 1300 na Chr. over het hele land irrigatie- meren (tanks) aangelegd. Koning Parakrama Bahu de Grote (zie hoofdstuk II)  liet wel 163 stuwdammen, 4000 kanalen en 2500 ‘tanks’ maken. Deze zorgden en zorgen voor het benodigde water voor de rijstverbouw en de industrie. De turbines in de dammen wekken elektriciteit op.

Het centrale bergland krijgt veel regen en was oorspronkelijk bedekt met ondoordringbaar tropisch regenwoud. Een groot deel ervan is nu gekapt voor de koffie- en de theeplantages.

Er zijn nationale parken, wild- en vogelreservaten en andere beschermde natuurgebieden: samen ongeveer 10 % van het oppervlakte van Sri Lanka. Het Nationale Park Yala in het zuidoosten is het oudste en meest bekende park.

 

 

II.DE GESCHIEDENIS VAN HET EILAND:

 

←10.000 v. C.

500 v. C.

0

500 na C.

1000

1500

2000

A.Prehistorie en vroege geschiedenis (10.000 v. C. -    236 v. C.)

B.1.Vroege Anuradhapura – periode (250 v. C. -  459 na C.)

B.2.Late Anuradhapura- periode (459  - 1017)

C.Polon-

naruwa

periode

1073-

1215)

D.Kortstondige

Hoofdsteden

periode (1214- 1597) met

*Portugese tijd

(1505-1658) (1)

E.Kandy-periode

(1597-

1815) en

*Hollandse

tijd (1658-1796/1802)

F.

G.Onafhanke-

lijkheid

(1948- heden)

                                                                                                                                                                                                                  F. Britse koloniale periode (1796/1802-1948)

 

A.Prehistorie en vroege geschiedenis (10.000 v. C. – 236 v.C.):

De prehistorische inwoners van Sri Lanka waren de Wanniyala- Aetto (Vanniyalaetto= mensen van het woud), ook genaamd: Wedda's (Vedda`s = jagers met pijl en boog). Zij kwamen 16.000 jaar geleden, maar misschien wel veel eerder, uit India toen de zeespiegel zo laag was dat Sri Lanka met het vasteland verbonden was.  Ze waren jagers en verzamelaars, maar hadden wellicht ook gedomesticeerde dieren en vertoonden (en vertonen) meer verwantschap met de Afrikaanse San (‘bosjesmannen’) en de Australische Aborigines, dan met de Arische en Dravidische bevolkingsgroepen van het eiland. Ze werden in de Mahavamsa (2) omschreven als yaksa en naga (geesten of spoken), die door het oerwoud trokken zonder sporen achter te laten. De Vedda`s beweren zelf af te stammen van prins Vijaya (4), die ook als stamvader van de Singalezen wordt beschouwd. Vijaya zou met een vrouw van de yaksa getrouwd zijn en een zoon en dochter gekregen hebben, de voorouders van alle Vedda`s. Historisch bewijs voor deze bewering bestaat er echter niet.

 

Mahavamsa

Vedda taal

Vedda grottekeningen bij Hamangala

Vedda krijgers 2

Vedda krijger

Vedda krijgers

Vedda chief Tissahamy

Vedda dorpen

Mahavamsa

Oorsprongs

gebied

Vedda- taal

Grottekeningen bij

Hamangala

                                            Vedda krijgers

Vedda stamhoofd

Tissahamy

Traditionele dorpen

 

Door de toename van de andere bevolkingsgroepen zijn de Vedda`s steeds verder verdreven uit hun oorspronkelijke leefgebied. Eind 19de eeuw waren er nog maar 5000. Dankzij stamhoofd Tissahamy kwam er enige erkenning en stelde de regering Vedda- reservaten in (zie verder onder bevolkingsgroepen/ godsdiensten).

 

De Singhali, de voorouders van de Singalezen en vermoedelijk afkomstig uit Noord- India, arriveerden waarschijnlijk in de 6e eeuw v.Chr.(3). Volgens de Mahavamsa zou Boeddha drie bezoeken aan Lanka hebben gebracht, maar in 543 v. C., toen de Singalese prins Vijaya (4) gearriveerd zou zijn, was hij nog te jong hiervoor. Het boeddhisme werd in Lanka gebracht door Mahinda, de broer (of zoon) van de Indiase keizer Ashoka, die midden 3de eeuw v. C. naar koning Tissa van Anuradhapura werd gestuurd.

 

B.1.Vroege Anuradhapura- periode (250 v. C.- 459 na C.) en B.2.Late Anuradhapura- periode (459- 1017):

Tissa (250- 210 v.C.) ontving, toen hij genoeg van het boeddhisme bleek te weten, de titel Devanampiya (=Geliefd bij de goden). Mahinda`s zus, een boeddhistische non, werd naar Lanka gestuurd met een verzameling heilige relikwieën: de bedelnap van Boeddha, zijn sleutelbeen en een tak van de heilige bo- boom waaronder hij de verlichting had bereikt.

 

De (Dravidische) Tamils migreerden vanaf de 3de eeuw v. C. geleidelijk vanuit Zuid- India naar het noorden van het eiland Lanka. De Singalezen verzochten namelijk hun Zuid- Indiase buren huurlingenlegers te leveren omdat zij zelf als boeddhisten een afkeer hadden van het doden van levende wezens. Als de huurlingen zouden gaan muiten waren de Singalezen echter zeer kwetsbaar, wat bleek toen eerst twee Tamil- kapiteins een staatsgreep pleegden en later Tamil generaal Elara (204- 161 v. C.) hetzelfde deed. Vanwege de dichte jungle was een gecentraliseerd bestuur moeilijk en daarom werd het land door Elara opgedeeld onder quasi- feodale edelen die zichzelf koning noemden.

Dutugemunu uit het zuidelijke Ruhuna versloeg uiteindelijk Elara in een olifantengevecht en hij verenigde de feodale gebieden (161- 137 v. C.), waarna een groot aantal nieuwe tempels en paleizen werd gebouwd in Anuradhapura (waaronder het Koperen Paleis voor boeddhistische monniken). Omdat Dutugemunu zijn opvolging niet had geregeld verviel zijn rijk na zijn dood tot chaos (periode 103 v. C. – ca. 925 na C.)

 

Mahinda ontmoet Devanampiya tissa

Devanampiya Tissa

Devanampiya Tissa en de koninklijke familie

Dutugemunu

Dutugemunu 2

Anuradhapura 1

Anuradhapura map

Mahinda ontmoet koning Tissa

Devanampiya

Tissa

Devanampiya Tissa en de koninklijke familie

Dutugemunu verslaat de Tamil generaal Elara in een olifantengevecht.

Anuradhapura en rechts de plattegrond ervan. Dagoba`s worden ook stoepa, thoepa of chetiya genoemd..zie ook hoofdstuk III

 

De hulp die de Tamil- koninkrijken uit India aan de koningen van Anuradhapura leverden, eiste echter ook dat de Singalese koningen partij kozen in conflicten in (Tamil) Zuid- India. In de 10de eeuw steunden zij de Pandya`s tegen de Chola`s, maar de laatsten wonnen en dat betekende de verbanning van de koning, de plundering van Anuradhapura én de annexatie van heel Lanka.

 

C.Polonnaruwa- periode (1073-1215):

De rol van Anuradhapura werd overgenomen door Polonnaruwa, een oude vesting bij de enige plaats waar legers de rivier de Mahaweli konden oversteken en waar veel minder muskieten waren. Vijayabahu, een familielid van de verbannen koning, kon, omdat de Chola`s grote binnenlandse problemen hadden, in 1070 aan de macht komen. Hij liet zich in het puin van Anuradhapura kronen, maar regeerde vanuit Polonnaruwa. Parakrama I, de Grote, (1153- 1186), die de boeddhistische geestelijkheid zeer gunstig gezind was, liet in de stad grote irrigatiewerken uitvoeren.

Na de dood van Parakrama was er weer een onrustige periode totdat zijn Indiase zwager, Nissanka Malla, tot zijn opvolger werd gekroond. Onder zijn bewind bloeide de kunst. De Gal Vihara, vier Boeddhabeelden uit één granieten wand gehakt, liet hij ook maken. De staatskas kon deze uitgaven echter niet meer aan en toen ook hij zonder opvolger stierf, brak er weer een chaos- periode aan.

 

D.Kortstondige Hoofdsteden Periode (1214- 1597):

In deze periode verwoestte de Indiase Tamil Magha (1215- 1236) het eiland. Hierna trokken de uit Polonnaruwa verdreven Singalese edelen steeds verder zuidwaarts: van Yapahuwa naar Kurunegala en verder naar Gampola en Dedigama.

Terwijl de Tamils ondertussen in een onafhankelijk koninkrijk rond Jaffna woonden, trok de Gampola- monarchie zich terug in de heuvels naar Senkadagala, wat later Kandy werd. De koningen van Dedigama werden verslagen door nieuwe heersers uit Kotte, gelegen bij Colombo. Het sterk verdeelde eiland werd zo een makkelijke prooi voor allerlei indringers: Chinezen, Maleisiërs én Portugezen.

 

Polonnaruwa

Parakrama I- Polonnaruwa map

Parakrama I standbeeld

Gal Vihara

map-ceylon-1520-s

Taprobane/ Lanka

Ca. 1520

map-taprobane-1572-s

 idem 1572

map-ceylon-1798-s

Polonnaruwa met overzichtskaart

Parakrama I

       Gal Vihara

 Koninkrijk Kandy

 1798

 

In 1505 vestigden de Portugezen zich op het eiland en zij zouden blijven tot 1658. De koning van Kotte beschouwde hen als potentiële bondgenoten in de strijd tegen de Tamils en betrok de Portugezen bij de troonopvolgingsstrijd. De toenmalige favoriete kleinzoon werd op de troon voorbereid met een christelijke opvoeding en als Dom Jão Dharmapala gedoopt. De plaatselijke Singalezen hielden echter niet van deze samenwerking met de Portugezen en na een felle strijd installeerden de Portugezen Dom Jão  als een marionettenkoning in Colombo waar hij -niet dodelijk- vergiftigd werd. Hierna ontstonden er gevechten over de andere vorstendommen, maar vooral over Kandy, waarbij de Portugezen behoorlijke nederlagen leden en de tot christen gedoopte Konappu Bandara onder de naam Vimala Dharma Suriya I er uiteindelijk de macht greep.

 

E.Kandy-periode (1597-1815):

De Hollander Joris van Spilbergen bracht in 1602 een bezoek aan koning Vimala Dharma Suriya I in Kandy en bood hem hulp tegen de Portugezen. Na twintig jaar strijd omsingelden de Hollanders fort Colombo en capituleerden de Portugezen. Toen de (toenmalige) koning van Kandy, Rajasinha II, echter volgens afspraak naar Colombo reisde om de macht over te nemen, waren daar de poorten gesloten. Rajasinha verbood nu de bouw van bruggen en het verbreden van paden door de jungle om het gebied zo ontoegankelijk mogelijk te houden voor de Europese legers. Verder hield hij een aantal Europeanen ‘gevangen’: krijgsgevangenen, schipbreukelingen en diplomaten, waaronder de persoonlijke gezant van de Franse koning Lodewijk XIV, M. de la Narolle en de Engelsman Robert Knox. Deze laatste hield bijna twintig jaar een dagboek bij over het leven op Ceylon, waarin hij onder andere over de polyandrie, de rechtspraak en de in godsdienstig opzicht tolerante koning schreef.

Hoewel de Hollanders wel – vergeefs- probeerden de eilanders tot het calvinisme te bekeren, waren ze vooral geïnteresseerd in de handel met Kandy in kaneel, olifanten, parels, zout en betelnoten (5). Daarom hebben zij zich geconcentreerd op het bouwen van kanalen om vervoer naar de kust mogelijk te maken, zoals het Hollands kanaal van Colombo naar Puttalam. 

Ze bouwden ook forten, ommuurde stadsdelen en bastions met namen als Delft, Leiden, Utrecht en Akersloot en kerken in Colombo, Negombo, Galle, Matara en Jaffna. De huidige rechtspraak is nog grotendeels gebaseerd op Hollands- Romeinse recht (Roman Dutch Law) en in het Singalees bestaan nog woorden als kerk, kerkhof, stoep,, lijnbaan, pakhuis, aardappel, kantoor, strijkijzer en kakhuis (kakoosieje).

 

 

kroning van Dona Caterina

Dom Jão Dharmapala

Rajasinha II van Kandy

Robert Knox

Sri Wickrama Rajasinha

D.S. Senanayake

Solomon Bandaranaike en zijn vrouw

Doña Caterina, een vluchtelinge met een door de Portugezen gesteunde claim op de troon van Kandy. Vimala Dharma Suriya I nam haar gevangen en huwde haar.

Joris van Spilbergen bij

Vimala Dharma Suriya I

Rajasinha II

Robert Knox

Sri Wickrama Rajasinha       

D.S. Senanayake

Solomon Bandaranaike en zijn vrouw Sirimavo

 

F. Britse koloniale periode (1802-1948):

In 1796 namen de Britten de macht in Colombo over van de Nederlanders (6) en maakten in 1802 een kroonkolonie van Ceylon onder bestuur van Frederick North, een zoon van de eerste minister van George III. In 1798 werd Sri Wickrama Rajasinha, een Hindoeïstische Tamil uit Zuid- India, tot koning van Kandy gekroond. North schonk hem een koets, maar hem werd duidelijk gemaakt dat de koning niet omkoopbaar was. Nu probeerde North de koning af te zetten, maar zijn leger werd de jungle ingelokt en grotendeels uitgeroeid, door regen, muskieten, bloedzuigers en junglekoorts. De inwoners van Kandy hadden ondertussen hun stad (7) in brand gestoken en waren de jungle ingetrokken, waar ze een tijd bleven waarna ze weer terugkwamen in Kandy.

Omdat Sri Wickrama Rajasinha door zijn bewind erg veel weerstand opriep, slaagde de Britse gezant D`Oyly er in hem samen met de ontevreden Singalese adel en de bevolking van Kandy af te zetten in 1815, waarna hij werd verbannen naar India.

De Britten besloten hierna goede wegen en een spoorlijn aan te leggen, want dat was de enige manier om snel troepen naar Kandy te kunnen brengen. Aanvankelijk waren velen, waaronder ook nieuwe kolonisten, werkzaam in de koffieteelt, maar in de jaren zeventig van de 19de eeuw verwoestte een bladziekte alle grote plantages, waarna men overstapte op thee. In plaats van de Indiase arbeiders die hadden gewerkte in de seizoensgebonden koffieoogst en tussendoor naar huis in India gingen, waren er nu permanent arbeidskrachten nodig en binnen vijftien jaar arriveerden hiertoe bijna een miljoen straatarme mannen, vrouwen en kinderen.

 

De plantage- economie bood de Singalezen, de Tamils (zover ze al lang op Ceylon woonden) en de ‘Burghers’ goede mogelijkheden hun maatschappelijke positie te verbeteren. Alle gemeenschappen van Ceylon werden vertegenwoordigd in het Ceylon National Congress dat na WO I werd opgericht, maar de Tamils scheidden zich af en zetten een eigen organisatie op. Ondertussen werd Ceylon de eerste Britse kolonie in Azië met algemeen stemrecht, ongeacht alfabetisme, eigendom, inkomen of geslacht.

 

In WO II kwam Ceylon in de frontlinie tegen Japan te liggen, hoewel de Japanners geen invasie daar hadden gepland. Het eiland werd een geallieerde uitvalsbasis van offensieve operaties in oostelijke richting.

In 1945 verklaarde Londen dat Ceylon wel als dominion erkend zou kunnen worden en men gaf hierbij de voorkeur aan de United National Party (UNP) een gematigde partij die, onder leiding van D.S. Senanayake, alle etnische en religieuze groeperingen in zich verenigde. De UNP behaalde een grote overwinning.

 

G.Onafhankelijkheid (1948- heden):

Toen Ceylon op 4 februari 1948 onafhankelijk werd, was de economische positie goed, het Britse leger had zich met de muskietenbestrijding bezig gehouden en D.S. Senanayake had gezorgd voor het herstel van de vervallen irrigatiestelsels van Anuradhapura en Polonnaruwa. De economie echter kon de sterk wisselende internationale vraag naar het kleine aantal natuurlijke producten niet opvangen en de verdeling van de welvaart onder de sterk groeiende bevolking was onevenwichtig, waardoor ontevredenheid ontstond. Daarnaast begon D.S. Senanayake onderhandelingen met Nehru van India over het ‘Tamil- vraagstuk’: Senanayake beschouwde de Indiase Tamils op de theeplantages als buitenlanders, hoewel een aantal van hen van het Britse bestuur stemrecht hadden gekregen. Zij hadden echter op hun eigen sektarische kandidaten gestemd en niet op zijn UNP. Nehru vond dat de Indiase Tamils in Ceylon niet voor het Indiase staatsburgerschap in aanmerking kwamen.

 

Solomon Bandaranaike, afkomstig uit een adellijke familie uit Kandy en een voormalig lid van de UNP, richtte nu zijn eigen partij op, de Sri Lanka Freedom Party (SLFP) en hij zette zich af tegen de opvattingen van de UNP. Hij ging ook traditionele Ceylonese kleding dragen, zwoer het christendom af en pleitte voor het Singalees als de officiële taal.

Decennia lang werd vanaf dat moment de Ceylonese politiek bepaald door de strijd tussen de Senanayakes van de UNP en de Bandaranaikes van de SLFP. Toen Dudley Senanayake, gedwongen door een sterk stijgende inflatie en grote werkeloosheid, de subsidie op geïmporteerde rijst besloot stop te zetten, braken er in het hele land rellen uit en moest hij ontslag nemen. Hij werd opgevolgd door Solomon Bandaranaike, die direct zijn belofte om het Singalees de officiële taal te maken nakwam, waarna teleurgestelde Tamils in opstand kwamen. Omdat nationalisatie van belangrijke sectoren als transport- en havenbedrijven de economische crisis niet oploste, besloten de Tamils massaal naar het gebied van hun voorouders in Jaffna te verhuizen.

Hierop besloot Bandaranaike het Tamil in sommige gebieden toe te staan, waarop hij door een Singalese extremist in 1959 om het leven werd gebracht. Hij werd opgevolgd door zijn vrouw Sirimavo Bandaranaike, die daarmee de eerste vrouwelijke minister-president werd.

Zij liet 500.000 Indiase Tamils die op de plantages werkten deporteren naar India en liet er slechts 300.000 blijven. In 1971 brak er een gewapende opstand uit tegen haar bewind door de ultralinkse Janatha Vimuktu Peramuna (JVP) waar veel gefrustreerde, werkloze jongeren lid van waren geworden. Het leger sloeg hard terug en vele duizenden werden afgeslacht. Mevrouw Bandaranaike – vol van socialistische idealen- liet nu alle particuliere landbouwbedrijven en theeplantages onteigenen, veranderde in 1972 de naam van het land in Sri Lanka, verplaatste de regerings- hoofdstad naar Sri Jayewardenapura Kotte en verlengde haar eigen ambtstermijn met twee jaar. Hierna brak een enorme stakingsgolf uit en werd ze bij de verkiezingen in 1977 massaal weggestemd.

 

Haar opvolger Junius Richard Jayewardene van de UNP gooide het roer om en in navolging van Singapore streefde hij naar een vrijhandelszone ten noorden van Colombo. Het Tamil en Engels werden door hem opgewaardeerd tot ‘nationale’ talen en hij zorgde dat de president meer uitvoerende macht kreeg. Ondanks zijn economische successen slaagde hij er echter niet in de frustraties van de Tamils te verminderen: de staat sanctioneerde hun discriminatie en Singalese politiemannen gebruikten enorm veel geweld tegen hen.

Eind jaren zeventig vielen radicale Tamils (Tamil Tijgers= LTTE= Liberation Tigers of Tamil Eelam) doelen van de regering aan, maar vermoordden ook alle leiders van rivaliserende Tamil- groeperingen. De burgeroorlog die nu volgde kostte tenminste 60.000 mensen het leven. Ten gevolge van strafexpedities van het leger vluchtten ongeveer 100.000 Tamils naar India en ging de Indiase luchtmacht, om de uittocht in te dammen, voedsel afwerpen boven de noordelijke steden van Sri Lanka.

In 1987 werd na interventie door India een staakt-het-vuren overeengekomen. Dat land stuurde hierna troepen naar Sri Lanka, maar trok zich in 1990 weer terug omdat het er niet in geslaagd was de Tamil Tijgers te ontwapenen. Ondertussen was de JVP in 1987-1988 een tweede opstand begonnen in het zuiden, waarop de regering weer keihard terugsloeg: ca. 17.000 mensen werden vermoord.

De Tamil Tijgers gingen na 1990 zelfmoordaanslagen plegen in Colombo en andere steden in het zuiden. In 1991 kwam de voormalige Indiase premier Rajiv Gandhi en in 1993 president Premadasa hierdoor om het leven.

Na 20 jaar van gevechten sloten de Tamil Tijgers en de regering in februari 2002 een staakt-het-vuren, na onderhandelingen waarbij bemiddeld werd door Noorwegen, maar in februari 2004 werd het parlement, vanwege allerlei spanningen, door president Chandrika Bandaranaike Kumaratunga ontbonden. Er werden wel nieuwe verkiezingen gehouden, maar desondanks hield het gekrakeel aan. Ook de tsunami van 26 december 2004, waarbij zeker 35.000 doden vielen, bleek het land niet te verenigen: Singalezen en Tamils ruzieden in 2005 voortdurend over de verdeling van de hulpgoederen.

In 2005 werd Mahinda Rajapaksa president en hij maakte in 2009 definitief een eind aan de oorlog tegen de Tamil Tijgers. De economie van het land bloeide op en de infrastructuur verbeterde, met name na de tsunami, met Chinese ‘hulp’. Hoewel veel mensen hierom blij waren, maakte Rajapaksa ook veel vijanden omdat hij zijn familie overal regeringsbanen gaf (= nepotisme), veel armere Singalezen niet meedeelden in de economische opbloei en (bij de Tamils) omdat Rajapaksa na de burgeroorlog geen enkele poging tot verzoening deed. Daarnaast had hij de grondwet gewijzigd waardoor zijn macht flink werd uitgebreid en het parlement minder invloed kreeg.

 

In januari 2015 werd Rajapaksa bij de verkiezingen weggestemd ten gunste van zijn rivaal en vroegere vriend (en tot november minister van Volksgezondheid) Maithripala Sirisena. Deze heeft toegezegd bovengenoemde grondwetswijzigingen terug te draaien en te streven naar een echt onafhankelijke rechterlijke macht en meer persvrijheid. Daarnaast heeft hij een nieuw onafhankelijk onderzoek toegezegd naar oorlogsmisdaden in de slotfase van de strijd tegen de Tamil Tijgers, maar hij heeft ook meteen Rajapaksa vrijwaring van vervolging beloofd! Verder hebben de Tamils vermoedelijk niet veel van hem te verwachten.

Sirisena zal Sri Lanka, een ‘swing state’ tussen Oost en West, vermoedelijk meer op een middenkoers brengen, maar daarbij de verhoudingen met China, die veel heeft geïnvesteerd in infrastructuur, economie én defensie van Sri Lanka, ook goed proberen te houden.

 

Om te zien welke partij een stad of dorp aanhangt, hoef je alleen maar naar de (kleur van de) vlaggetjes over en naast de weg te kijken.

 

Junius Richard Jayewardene

Tamil Tijgers leggen in 2004 wapens neer

woongebieden Tamils

Tsunami 2004

Tsunami 2004 2

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTe0TiEFnOnCE8eLcBpKhpMjHS0KHAYp6hdMb9U1l9HgNuVS-iC7ts

tn_P1010410

Junius Richard Jayewardene

Tamil Tijgers leggen in 2004

De wapens neer

woongebieden Tamils

gebied waar de Tsunami van 2004 huis hield en (rechts) de getroffen gebieden van Sri Lanka

Maithripala Sirisena

vlaggetjes boven de weg geven de politieke kleur aan

 

 

 

III.BEVOLKINGSGROEPEN EN GODSDIENSTEN:

A.Algemene gegevens bevolking, onderwijs, gezondheidszorg en economie:

Er wonen ongeveer 21 miljoen mensen in Sri Lanka, vooral aan de zuidwestkust. Het onderwijs is gratis op de staatsscholen en daarom kan bijna iedereen kan lezen en schrijven. Naast staatsscholen zijn er  privéscholen en boeddhistische scholen die monniken opleiden. Alle scholieren dragen een uniform. En studie op een staatsuniversiteit is ook gratis, maar (vooral) medici moeten dan wel 5 jaar voor de regering werken. Er zijn 5 staats- en 10 privé universiteiten. Velen plegen zelfmoord omdat er nauwelijks banen te vinden zijn na de studietijd.

 

Ook de gezondheidszorg is gratis en bijna elk dorp heeft een apotheek, een kleine kliniek en een vroedvrouw. Naast ‘westerse’ artsen zijn er veel beoefenaars van de hindoe- geneeskunde (Ayurveda= ‘kennis van het leven’): ze gaan ervan uit dat een mens in evenwicht moet zijn met zijn omgeving. Ziekte is volgens hen een verstoring van dit natuurlijk evenwicht.

 

Omdat het land een economisch zwakke structuur heeft (veel plantage- landbouw met thee, rijst en rubber), is er veel armoede: zeker 18% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en alleen heel arme mensen krijgen een kleine uitkering. Als men al een baantje heeft, verdient men vaak niet meer dan 150 rupee`s ( =1 euro) per dag. De enorme werkeloosheid is heel frustrerend voor de jongeren als ze van school komen.

 

De export bestaat vooral uit thee, rubber, kokosproducten, specerijen en edelstenen. Deze laatste worden in het Zuiden gevonden. Vooral de kokospalm is zeer nuttig: de stam levert timmerhout, het blad is dakbedekking; van de vezels maakt men touwen, netten, bezems en zakken en het vruchtvlees wordt gegeten of geperst tot kokosolie. Het residu is veevoeder. Van het (bloem)sap wordt bruine suiker gemaakt of via fermentatie ‘toddy’ –een licht alcoholhoudende drank- die kan worden gedestilleerd tot arak (arrack) . Veel boerenfamilies exploiteren zelf een aantal kokospalmen, maar omdat families per dag twee tot drie kokosnoten nodig hebben, moeten ze dus best veel palmen hebben.

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQY4uNG49MPQoZhAkhimzYDjojQZhkWKQINMEZm87OQv8JGqn1fEiH

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTH9yoWV_4KoxLAC7dsauPbsybS7zoSJYIt7rh1Yaf0nbgUATHGmow2nw

tn_P1010172

tn_P1010482

tn_foto 2b

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZ5sRMhOHY6V9q7amseawVhW13ZnZpeI8znCy9EyrEae_CJVqMalmT

tn_P1010477

tn_P1010386

tn_P1010340

Een ‘gewone’ kokosnoot. Van de

‘haren’ wordt o.a. touw gemaakt

Een King kokosnoot heeft geen haren!

Suiker uit de kokosbloem

Bladeren vlechten tot

een dak

Een Toddy tapper

Een fles

Arrack=

Arak

Kaneel

schillen

Een rubberboom wordt afgetapt

Thee oogsten

 

 

 

B.De bevolkingsgroepen en godsdiensten:

Bij de in hoofdstuk II reeds genoemde Vedda`s hebben de vrouwen dezelfde sociale status als de mannen en de opvolging is matrilineair. Wanneer vroeger iemand in een grotwoning stierf, werd het lichaam met bladeren bedekt en de hele gemeenschap vertrok naar een nieuw onderkomen. De weduwe trouwde dikwijls met de broer van haar overleden echtgenoot. Door de toename van de Singalese en Tamil- bevolking zijn de Vedda`s steeds verder verdreven uit hun oorspronkelijke leefgebied en wonen ze in steeds kleinere stukken oerwoud.  Door grote irrigatie – en ontginningsprojecten kwamen hun jachtgebieden nog meer onder druk te staan, maar dankzij het reeds genoemde stamhoofd Tissahamy kwam er enige erkenning en ontstonden er reservaten aan de rand van het Madura Oya National Park. Inmiddels zijn ze geen jagers- verzamelaars meer, zijn ze veelal getrouwd met Singalezen en boeddhist geworden. De laatste nederzettingen, met nog maar een paar honderd ‘traditionele’ bewoners,  liggen in het oosten bij Mahiyangana (ten oosten van Kandy).

 

Over het ( m.n. Theravada zie: 8) Boeddhisme van de Singalezen (67% van de bevolking) volgt hieronder veel informatie, omdat de meeste mensen Boeddhist zijn. Ook zijn er veel Boeddhistische heiligdommen bezocht. Het Boeddhisme is geen godsdienst, maar een levensleer en het is belangrijk weet te hebben van het ‘Achtvoudige pad naar de Verlichting’, omdat het symbool daarvan op allerlei manieren wordt afgebeeld. De stappen zijn: 1. juist begrip / juiste inzicht; 2. juiste gedachten / juiste intenties / juiste bedoelingen; 3. juist spreken; 4. juist handelen; 5. juiste wijze van levensonderhoud; 6. juiste inspanning; 7. juiste indachtigheid / juiste meditatie; 8. juiste concentratie.

Ondanks het feit dat Boeddha het kastenstelsel afwees, bestaat het zeker in Sri Lanka, hoewel het er minder sterk is dan in India. De kasten der brahmanen en krijgers ontbreekt er. De belangrijkste- en grootste- kaste is die van de landeigenaren en boeren (goyigama) en daarnaast zijn er tientallen, aan specifieke beroepen gebonden kasten: palmwijn- aftappers, kaneelpellers, trommelaars, wassers enz. Bijna alle premiers en ministers komen uit de goyigama kaste. Bij huwelijken speelt kaste nog een belangrijke rol. De Singalezen laten zich in hun leven ook sterk leiden door de invloed van de sterren, zoals bijvoorbeeld bij het bepalen van hun trouwdatum.

Witte lintjes in een straat geven aan dat er onlangs iemand is overleden. Bij boeddhistische begraafplaatsen hangen heel veel witte lintjes.

 

tn_P1010518

tn_P1010395

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcDcGyNtUO8VMr5QoJHFwRDt3xWmSbyhyVuV3oDB7OkdQOqW5Els8aEg

tn_P1010531

tn_P1010298

tn_P1010296

Elke scholier draagt een uniform

Een boeddhistische begraafplaats

Het achtvoudig pad

Een restaurant in Hikkaduwa vol afbeeldingen van het Achtvoudige Pad

De Randoli Perahera, met de olifant die 40 jaar lang De Tand droeg

Vanwege deze

prestatie werd de

olifant opgezet

 

Naast de westerse kalender bestaat de boeddhistische poya- of maankalender. Hierin is de dag van de volle maan, de poya-dag, de belangrijkste. Op poya-dagen is uitbundig vermaak en alcoholschenken verboden. De dagen worden vastgesteld door priesters en sterrenkundigen. Er zijn heel veel feesten, zoals:

Het Vesak festival (op de poya-dag in mei) waar de geboorte, de verlichting en de dood van Boeddha worden gevierd en het Kandy Perahera, waar gedurende 14 dagen in juli- augustus het Festival van de Tand wordt gevierd: De Tand, een linkerbovenhoektand van 2,5 cm groot, kwam in 313 uit India naar Sri Lanka en verhuisde mee wanneer de hoofdstad verhuisde. Er zijn dan een aantal processies, verdeeld over 10 avonden. De belangrijkste is die op de voorlaatste avond, de Randoli Perahera. Dan wordt De Tand rondgedragen, verpakt in een reliekschrijn op de rug van een tempelolifant, gevolgd door allerlei religieuze autoriteiten.  De processie wordt afgesloten met een parade van Kandyaanse dansers, acrobaten, vuurspuwers, zwaardvechters, slangenbezweerders en duizenden pelgrims.

In de loop der tijd ontstond er een verschil tussen de Laagland- Singalezen die in de kuststreken wonen en blootgesteld zijn geweest aan Europese invloeden en de conservatievere Hoogland- of Kandy- Singalezen, die zich cultureel en etnisch als ‘zuiverder’ beschouwen dan de Laaglanders.

 

Veel Tamils ( nu 18 % van de bevolking) waren aanvankelijk ook boeddhist, maar werden langzamerhand steeds meer Hindoe (9).

In Sri Lanka staan heel veel kleine en grote Hindoeïstische heiligdommen. Het Hindoeïsme is de oudste nog levende godsdienst ter wereld en heeft verscheidene heilige geschriften, die niet nauwkeurig gedateerd kunnen worden.  Er is geen sprake van een enkele hoofdstichter, zoals een profeet. Het kent vele goden. De belangrijkste ervan zijn: Brahma, Vishnu, Krishna, Rama, Shiva en Ganesha. Hindoes zijn vegetarisch en hun geneeskunst heet Ayurveda.

De Tamils uit het noorden (Jaffna) willen niets te maken hebben met de plantage- Tamils, die veelal tot een lage kaste behoren. De laatsten hebben ‘het voordeel’ dat ze niet betrokken zijn geraakt bij de burgeroorlog. Door het hele land staan hindoe- tempeltjes en

hindoes gaan vaak `s morgens naar de tempel om te offeren. Een godsdienstige bijeenkomst noemt men puja.

Daarnaast bestaan er ook christelijke Tamils en met name rooms- katholieke: hun voorouders zijn bekeerd door de Portugezen. Sommige hindoes vereren Jezus als een van hun eigen goden en beelden hem af gezeten op een vis.

Bij hindoes en christenen speelt het kastenstelsel een belangrijke rol: vergelijkbaar met de Singalese goyigama kaste kennen zij de vellala- kaste, vooral op het schiereiland Jaffna. De leden hiervan grepen in de koloniale tijd de mogelijkheid aan via het onderwijs hogerop te komen in administratieve functies bij overheid en bedrijfsleven. Daarnaast kennen ze als belangrijke kasten de karaiya: vissers, maar nu ook handelaren en de chetti: kooplieden. Tot de palla (laagsten) behoren de plantage- Tamils.

 

Arabische, Indiase en Maleisische Moslims, woonden al  eeuwen aan de westkust. Toen de Portugezen hen gingen vervolgen, zochten ze bescherming bij de koning van Kandy, die hen toestond in verschillende plaatsen in het binnenland te gaan wonen. Zij zijn vooral werkzaam in de handel en vormen nu ruim 7 % van de bevolking. Hun integratie ging wellicht probleemloos omdat het vooral moslim- mannen waren die op het eiland kwamen, waar ze trouwden met Singalese en Tamil- vrouwen. De moslims aan de oostkust leven vooral van de landbouw. Zij hebben heel veel te lijden gehad van de burgeroorlog. Hoewel velen Tamil spreken hebben ze zich verzet tegen machtsovernamepogingen van de Tijgers.

 

De Burghers zijn Engelssprekenden die afstammen van met name Hollanders en Portugezen, hoewel een echte ‘Dutch Burgher’ natuurlijk een nakomeling moet zijn van een VOC werknemer. De Burghers vormden een christelijke (protestantse) gemeenschap, die door de Britse kolonisatoren als ‘inheems’ en dus onbetrouwbaar werd gezien, maar ze hadden toch, dankzij hun goede opleiding, hoge posities in het koloniale bestuur en oefenden beroepen uit als arts en advocaat. Toen het Singalees de nationale taal werd emigreerde meer dan de helft van de Burghers naar Canada, Engeland en Australië.

 

Er zijn ook Zigeuners die minstens 2000 jaar geleden uit India zijn gekomen. De drie voornaamste groepen zijn: slangenbezweerders, apentrainers en groepen gespecialiseerd in tatoeage. Ze trekken in groepen van 15 tot 25 mensen over het eiland. Ze vereren dezelfde goden als de Singalezen en Tamils.

 

In de praktijk heeft er een flinke vermenging van de godsdiensten plaatsgevonden en staan er bijvoorbeeld hindoegoden in boeddhistische tempels. De vier godsdiensten vieren ook elkaars feesten en bezoeken elkaars bedevaartplaatsen: Kataragama, waar een hindoetempel, een boeddhistische stupa en een moskee naast elkaar staan en de heilige berg Adam`s Peak, waar een mysterieuze ‘voetafdruk’ wordt toegeschreven respectievelijk aan Boeddha, Shiva, Adam en de Heilige Thomas (die volgens de Sri Lankaanse christenen het christendom hier zou hebben gebracht en als martelaar gestorven zou zijn in India).

Er zijn geen grote kloosters meer in Sri Lanka: de meeste monniken wonen in dorpen en werken als onderwijzer, arts, astroloog of adviseur. Veel monniken zijn betrokken bij ultra- nationalistische stromingen. Ze hebben een eigen politieke partij en sinds 2001 zitten er monniken in het parlement.

 

C.Beelden van Boeddha en de Dagoba`s:

Boeddha wilde geen afbeeldingen van zichzelf hebben. De eerste Boeddha beelden kwamen in Sri Lanka ten tijde van Alexander de Grote (4de eeuw voor Ch.): de Grieken wilden namelijk overal beelden hebben. De haardracht van het Boeddha- beeld is via Alexander naar de Grieken en Romeinen overgeleverd.

Boeddhabeelden hebben iets krullend haar want Boeddha zou zijn haar niet met een schaar maar met een zwaard hebben verwijderd, zodat wat haar bleef staan, dat later ging krullen.

 

 

Parinirvana- houding

Abaya-mudra

Samadhi- mudra

Bhumisparsha- mudra

Vitarka- mudra

 

 

Parinirvana- houding

Abaya- mudra

       Samadhi- mudra

  Bhumisparsha- mudra

      Vitarka- mudra

 

 

Boeddhabeelden kennen verschillende uitvoeringen (liggend, staand, zittend) en hebben verschillende houdingen van de handen (mudra`s):

De Parinirvana- houding: de liggende Boeddha bij zijn overgang naar het nirvana. De houding lijkt op de slapende houding, maar verschilt ervan omdat de voeten niet in een rechte lijn liggen en de zoom onderaan het kleed oneffen is.

De Abaya-mudra symboliseert de afwezigheid van vrees: een staande Boeddha met geheven rechterhandpalm

De Samadhi- mudra is de Boeddha afgebeeld terwijl hij met beide handen in zijn schoot in de lotushouding mediteert

De Bhumisparsha- mudra symboliseert het ten getuige roepen van de aarde. De zittende Boeddha raakt de grond aan met de vingers van zijn linkerhand, ter herinnering aan het moment waarop hij op het punt stond verlicht te worden en de demon Mara hem uit zijn concentratie probeerde te halen door de aarde te laten beven

De Vitarka- mudra symboliseert de onderwijzende Boeddha: met duim en wijsvinger van één hand vormt hij een wiel, dat de cyclus van de dharma symboliseert.

De staande Boeddha bij de Gal Vihara, met de armen gekruist op de borst, wijkt af van alle tradities en is uniek in Sri Lanka.

 

 

Dagoba`s zijn heel typerend voor het Boeddhisme van Sri Lanka:

In een dagoba wordt (niet altijd!) een relikwie van Boeddha bewaard. Er zit wel altijd een schatkamer in. De vorm van de dagoba komt oorspronkelijk uit een Indiaas begrafenisritueel: heilige ‘asceten’ werden rechtopzittend in yogahouding begraven. Hun lichaam werd bedekt met een aarden heuvel. Later plaatste men een lingam (fallus) op de heuvel als symbool van de eenwording met het goddelijke en zo ontstond de boeddhistische dagoba- vorm. De spits is vaak van goud of kristal of bevat een kostbare steen.

Naast de dagoba staat een gebedszaal of een beeldenhuis, met enkele beelden van Boeddha, waar de gelovigen mediteren. Veel tempels hebben een monnikenklooster en bijna allemaal hebben ze een bo- of bodhi- boom (ficus religiosa). Rond de dagoba staan altaren om te offeren.

Bij de tempels, maar ook bij de tempelruïnes, moet men zijn schoenen uitdoen. Bij de voet van de trap naar de tempel staan twee stenen wachters, die de koning voorstellen, met een tiara op het hoofd en daarboven als aureool zeven koppen van de beschermende cobra (naga). Tussen de stenen wachters ligt een maansteen, een halfcirkelvormige drempelsteen. De traptreden stellen de verschillende fasen voor die de gelovige moet doorlopen om tot verlossing te komen. Het beeldhouwwerk van de maansteen moet de geest van de pelgrims beïnvloeden. Olifanten symboliseren ‘geboorte’, stieren ‘ouderdom’, leeuwen ‘ziekte en paarden ‘dood’. Bladeren en bloemen zijn symbolen van de begeerte van de mens en ganzen geven het moment aan dat mensen het verschil tussen goed en kwaad kunnen zien.

 

tn_P1010055

tn_P1010131

tn_P1010046

tn_P1010053

tn_P1010191

tn_P1010218

tn_P1010222

tn_P1010223

Een dagoba

De lingam-vorm is overal

Een bo- tree

Een maansteen

De naga

         Een Hindoetempel

Een Moskee

 

 

 

 

Noten:

(1).De Dominicus gids vermeldt niet apart de Kandy periode, maar gaat na de Polonnaruwa periode met grote stappen door de tijd en benoemt wel apart de Portugeze en Hollandse tijd

(2). In de 5de eeuw v. C., de tijd dat Anuradhapura, de hoofdstad van de Singalezen werd bedreigd door de Tamil-legers uit Zuid- India, werd door boeddhistische monniken begonnen met de Mahavamsa (Grote Geschiedenis) op te tekenen op speciaal bewerkte palmbladeren. Het is een geschrift over koningen met het thema van een ‘uitverkoren volk’(de Singalezen) welke claim nog steeds wordt aangehaald.

(3). Volgens de Inside Guide Sri Lanka omstreeks de 4de eeuw v. C.

(4). De Mahavamsa begint in Noord- India waar Vijaya`s grootmoeder, een rusteloze prinses, het paleis verlaat en zich bij een karavaan aansluit. Onderweg werden ze overvallen door een leeuw, die toen hij haar zag, ter plekke verliefd raakte, haar meenam op zijn rug naar zijn grot en zich met haar verenigde: hieruit kwamen een jongen en een meisje voort: de zoon Sinhabahu werd de heerservan Sinhapura in Noord- India en hij trouwde met zijn zus en zij kregen zestien kinderen. De oudste, Vijaya (= overwinning) geheten, maakte het zo bont fat zijn vader hem met zevenhonderd vrienden uit het land verbande. Zij landden eerst bij Bombay (Mumbai) maar vertrokken wegens de vijandige ontvangst naar de westkust van Sri Lanka (waarschijnlijk het huidige Puttalam). Vijaya trouwde met de daar aanwezige demoon (yaksa) Kuveni en kreeg met haat twee kinderen (de voorouders van de Vedda`s). Later huwde hij nog met een prinses uit Pandya, maar dat huwelijk bleef kinderloos. Daarom vroeg hij op het eind van zijn leven een van zijn jongere broers hem op te volgen. Deze stuurde zijn jongste zoon Panduvasudeva, die de dynastie van Vijaya voortzette.

Wellicht is Vijaya meer een symbolisch figuur met zijn huwelijk en opvolgingsverhaal. In ieder geval kreeg de uitleg van de mythe een sterke politieke lading want (boeddhistische) Singalezen en (hindoeïstische)Tamils bekvechten nog steeds over wie er het eerst op Lanka arriveerden.

(5). Licht verslavende noten voor export naar de rest van Azië

(6). Nakomelingen van de Portugese en Nederlandse kolonisten (en andere Europeanen) worden aangeduid als Burghers. Hollandse invloeden zie je nog terug in allerlei topografische namen, zoals bijvoorbeeld het eiland ‘ Delft’.

(7). Het gebied was al zo vaak geplunderd en verwoest dat men geen grote bouwwerken meer had neergezet

(8). Zie mijn uitleg bij: http://charlottehansson.nl/Thailand_geschiedenis%20en%20rondreis.htm

(9).Zie voor veel meer informatie over het Hindoeïsme http://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoe%C3%AFsme

 

Bronnen:

Websites:

Over Vedda`s bij.: http://en.wikipedia.org/wiki/Vedda_people

daarnaast nog heel veel andere Wikipedia sites geraadpleegd.

 

Geschreven bronnen:

Dominicus, Leon Peterse en Joke Petri: Sri Lanka, 16de druk 2011

Insight Guide, Marjo Thepass e.a.: Sri Lanka, 6de druk 2007

Artikelen in de NRC van 7 en 9 januari 2015

Info Anna Heitbrink, Krasgids febr. 2015

 

 

 

Terug naar de pagina  eerdere reizen    of    de homepage  van Charlotte Anna Hansson