SRI LANKA

DE RONDREIS

 

Ayubowan: ‘Gegroet’, is dé begroeting in Sri Lanka. Hier kom je al een heel eind mee!

 

Wil je echter meer weten, dan is het verstandig eerst de pagina ACHTERGRONDEN door te lezen en daarna pas de onderstaande foto`s te bekijken.

 

ACHTERGRONDEN

 

     sri lanka

 

Na vliegreis en transfer begint de rondreis in Wattala, een stukje boven Colombo gelegen. Vandaar uit – enigszins terugrijdend naar Colombo- wordt een stop gemaakt in Negombo (1), gelegen aan een lagune. Er is daar een (restant van een) fort waar nu een gevangenis aan is gebouwd. Door de stad stroomt het Hollands Kanaal, dat van Colombo naar Puttalam (2) loopt. Ngombo was in de Portugese tijd hét centrum van de kaneelhandel. De Portugezen bekeerden er veel inwoners tot het katholicisme. De Hollanders richtten er later ook een gereformeerde kerk op. Het hele gebied is nu nog erg katholiek en er zijn dus veel kerkfeesten te zien.

 

tn_P1010002

tn_P1010003

tn_P1010005

tn_P1010009

tn_P1010013

tn_P1010014

tn_P1010020

De bakker in Wattala

Het strand

En een van de vele katholieke bidplaatsen

(Antonius?)-Wattala

De lagune van Negombo

Het Hollands Kanaal

Een kerkfeest onderweg met processie en dansers

Een van de vele kunstmatige meren-  zie het verhaal over de ‘tanks’

Rechtsaf bij Puttalam zijn vele rijstvelden met waterbuffels en koereigers, een jungleachtig gebied.

 

Naar Mihintale (3) voor degenen zonder hoogtevrees of hartkwalen, want er zijn heel veel treden!! Het is een van de belangrijkste bedevaartplaatsen van de boeddhisten. Op het Poson- feest (volle maan juni) komen tienduizenden om de komst van het boeddhisme te herdenken. Op deze plaats ontmoette prins Mahinda in 247 v. Chr. koning Devanampiya Tissa. Op de heuvel bevindt zich de kluis van Mahinda en zijn ‘bed’, uitgekapt in de rots. De Mahia Seya- dagoba zou een haar van Boeddha bevatten.

 

tn_P1010023

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBnc5VwdN89zQixXS1naIJhjo9CiThcycsnIanCvKEEITCy60GytxULw

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHwLjDxbUPgqQG7_BF9991j0-Led61llyuUYNqnVXKMxN3SzgZEszu

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6Eku94WCSg-WTXFSktcWUQ2UT28MRs_XSOnn-vxCv9aYU1PZCIEah7A

tn_P1010028

tn_P1010027

tn_P1010029

tn_P1010030

Koereigers of buffelpikkers

                                            Mihintale

                                                          Anuradhapura

 

De stad Anuradhapura (4) had al in 380 v. Chr. een irrigatiesysteem. Latere kanalen hadden een lengte van 1000 km. De stad was ingedeeld in afzonderlijke wijken voor jagers, handwerkslieden, straatvegers , buitenlandse handelaren en ‘andersdenkenden’(niet- hindoes) en had herbergen, ziekenhuizen, tempels en begraafplaatsen. In 247 v.Chr. ging de stad over van het hindoeïsme naar het boeddhisme.

Ook toen de koningen vanwege de aanvallen in 846 na Chr. een nieuwe hoofdstad kozen, bleef Anuradhapura bewoond. Later werd de stad toch geheel verlaten en overwoekerd door het tropisch oerwoud: pas in 1912 werd door de Britten begonnen met de uitgraving.

Anuradhapura is nog steeds een religieus gebied met veel pelgrims. Het gebied zit vol apen die op alles loeren.

 

De stek van de Sri Bodhi tree werd in 247 v. Chr. geschonken door Indiase keizer Ashoka aan Devanampiya Tissa. Voor de bo- boom staat het Koperen paleis: het had vroeger een dak van koperen platen, met negen verdiepingen, en werd gebouwd door Duttha Gamani in de 2de eeuw v. Chr. Elke verdieping had honderd kamers. Het paleis brandde 15 jaar na de voltooiing af en werd in de 12de eeuw herbouwd. De namen van enige andere objecten zijn:

Ruwanweli Seya: (100 m. hoog uit 2de eeuw v. Chr), met honderden olifantskoppen, die de dagoba op hun schouders lijken te dragen; in het beeldenhuis bevindt zich een liggende Boeddha. Overal liggen maanstenen. Op de foto is te zien hoe mensen (een heel dorp?) een rol van 300 meter oranje katoen schenken. De rol wordt rond de dagoba gewikkeld. Hier worden uiteindelijk kleren voor de monniken van gemaakt. Andere mensen schenken ‘de benodigdheden van een monnik’, waaronder een rijstkom.

De Abhayagiri- dagoba is gebouwd van roodbruine bakstenen. Middenin zou een kastje zitten met edelstenen en goud. De Boeddha Samadhi is een zittende Boeddha in Gupta- stijl, met vloeiende lijnen. De linkerkant geeft de periode vóór Boeddha`s verlichting (=smart) weer; de rechter de periode erna: geestelijke rust. Het beeld is uit 3de eeuw na Chr.

Van de tweeling- vijvers was het benedenbad om in te wassen; het bovenbad was bestemd voor drinkwater.

Van de Dalada Maligawa, waar vanaf 313 na Chr. de tand van Boeddha werd bewaard, staan nog wat resten en er ligt een mooie maansteen. De Jetavana- dagoba, van rode baksteen, is met 122 meter (oorspronkelijk 148 m) de grootste dagoba van Sri Lanka. Het is de drie na grootste piramide ter wereld.

 

Anuradhapura is de uiterste grens voor toeristen. Hierboven geldt nog steeds een negatief reisadvies. Dat is jammer, want in Jaffna bevinden zich veel Hollandse restanten.

 

tn_P1010033

tn_P1010037

tn_P1010050

tn_P1010053

tn_P1010054

tn_P1010055

tn_P1010056

                                                                                                                               Anuradhapura

 

Op weg naar Polonnaruwa (5) een stop bij Sigiriya (6). De Leeuwenrots bij Sigirya is alleen geschikt voor…….zie Mihintale! en stijgt 200 meter hoog boven de jungle uit. Van 477 tot 495 was Sigiriya de hoofdstad. De stad heette oorspronkelijk Sinhagiri ( sinha= leeuw; giri= berg). De woonwijken voor het gewone volk lagen aan de voet van de berg; daar waren ook de Koninklijke lust- tuinen. De koning woonde in de burcht op de rots, waar nu nog wat fundamenten van over zijn. Het uitzicht is prachtig. Er zijn ca. 500 fresco`s uit de 5de eeuw. Wat die fresco`s precies uitbeelden is niet geheel duidelijk.

 

tn_P1010081

tn_P1010093

tn_P1010061

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmfD4tsY4RB_ASEYTQtv693d0vudvNIctL_86HZyKVHxNM04R8fWV0

tn_P1010066

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRM_6QbRgey6qtnsawJHSTTZQnSMCXA3LguFxBRCvlu93GCZVEc8CkI

tn_P1010085

                                     Sigiriya

                                                        Sigiriya

Het ‘alternatief’

 

Voor de hoogte- vrezenden is er het alternatief van een laag- bij- de- grond- zwembad met uitzicht op de Leeuwenrots.

De weg naar Sigiriya gaat door de jungle waar diverse wilde olifanten lopen. Overal bevinden kleine hutjes in de bomen. Van hieruit waakt men erover dat de veldjes (vaak maïs) niet platgetreden worden.

 

Bij Polonnaruwa (7) gaat de reis allereerst naar het grootste meer (tank) van Sri Lanka, de Parakrama Samudra, en het beeld van ‘The Sage’. Dit beeld stelt óf koning Parakrama Bahu I óf  -waarschijnlijker- de leraar Agastaya voor. Hij houdt een juk of een ola- boek met boeddhistische teksten in zijn handen. Er zijn daar ook resten van een 11de eeuws kloostercomplex met bibliotheek.

 

tn_P1010074

tn_P1010082

tn_P1010106

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_I2iwhGeeRVKXbSokc9iKUu-U1u3zGA2x5lCOv7NSuGgv0XmCGtEv

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkC9CqDqKTbRDCDbaL6Wq2Hg10Zib9xuXCekfLom6VVyLZQIY3nFqlBmA

tn_P1010108

tn_foto 1a

Door de jungle

Velden vol waakhutjes

en heel veel varanen

           De ‘tank’ Parakrama Samudra

      The Sage

Afbeelding van een ola- boek

 

Polonnaruwa behoort met Anuradhapura en Sirigya tot de Unesco driehoek. P. is in tegenstelling tot Anuradhapura niet zozeer een wijd verspreid liggend religieus centrum, maar een - vrij compacte- ( ruïne-) stad. De stad werd in 846 een tijdlang de officiële hoofdstad en in 1070 werd deze situatie, na de verdrijving van de Tamils en Chola`s, permanent. P. had onder andere vijf ministeries voor de olifantenhandel!

Begin 14de eeuw werd de stad opgegeven vanwege de voortdurende aanvallen van de Tamils en verviel tot een ruïne. In de 19de eeuw legden Britse archeologen haar bloot. In het Quadrangle staan twee Tempels van de Tand. Andere belangrijke gebouwen zijn:

De Satmahal Prasada –een gebouw van zeven verdiepingen, waarvan nog zes over zijn: het is een soort stupa in Thaise en Cambodjaanse stijl. De Thuparama is een beeldenhuis uit de 12de eeuw. Het is een van weinige tempels waarvan het dak bewaard is gebleven. In het binnenste heiligdom bevinden zich vier staande en vier zittende beelden van Boeddha. Het grote zittende beeld had vroeger ogen van saffier, maar alle beelden zijn nu leeggeroofd.

De Vatadage, het ronde beeldenhuis, heeft vier toegangstrappen. De maansteen hier heeft geen stieren, want de stier is ook het symbool van Shiva, een belangrijke god van de Hindoes,…daar kun je dus niet over heen lopen.

 

Naast de tempels bevindt zich het Gal Pota een stenen afbeelding van een ola- boek waarin wordt verteld over de daden van koning Nissanka Malla. Het stenen boek is helemaal uit Mihintale gesleept. 

Het Koninklijk Paleis had zeven verdiepingen met honderden kamers, voor zijn 300 haremvrouwen. Het had poorten en vensters van zuiver goud, ivoren en gouden meubels. Er staan nu nog maar twee verdiepingen. Er ligt ook een prachtig badhuis.

Een stukje verderop is een rotstempel, de Gal Vihara, met een zittende, staande en liggende Boeddha.

 

tn_P1010121

tn_P1010123

tn_P1010133

tn_P1010134

tn_P1010137

tn_P1010141

tn_P1010148

tn_P1010151

                                           Polonnaruwa

De Gal Pota

De Gal Vihara

 

Het drinken van een King`s kokosnoot hierna, is welverdiend. Vervolgens een (veel te kort) bezoek aan het Archeologisch Museum. Een jeepsafari langs het kanalenstelsel van Polonnaruwa geeft een heel goed idee van het leven van de gewone mensen.

tn_P1010156

tn_P1010166

tn_P1010165

tn_P1010167

tn_P1010163

tn_P1010169

tn_P1010161

tn_P1010170

Een King`s kokosnoot

                                                                                  Jeepsafari bij Polonnaruwa

Een hotel vol gekko`s die muggen eten

 

Het volgende doel is de Grottempel van Dambulla (8). Toen de Tamils Anuradhapura bezetten, vluchtte koning Valagam Bahu naar de grotten van Dambulla; van daaruit wist hij in 103 v. Chr. Anuradhapura te heroveren. Uit dankbaarheid liet hij de grotten ombouwen tot tempels. Latere koningen lieten er vele beelden plaatsen Het is momenteel een tempelcomplex met Efteling- achtige uitstraling: de abt heeft namelijk een nogal commerciële instelling.

Er zijn vijf grotten te bezichtigen. De muurschilderingen, waarvan de oudste ruim 2000 jaar oud zijn, geven historische gebeurtenissen weer. In de 1ste bevindt zich een liggende Boeddha. In de 2de  grot bevindt zich Visjnu met reïncarnaties; in de 3de een liggende Boeddha; in de 4de zitten in de dagoba de regalia van de zes vrouwen van de koning; de 5de zaal bevat een Boeddha met cobra- schild.

 

tn_P1010176

tn_P1010180

tn_P1010182

tn_P1010185

tn_P1010187

tn_P1010186

tn_P1010190

tn_P1010191

Dambulla

                         Dambulla: plafondschilderingen

De dagoba met regalia

Rechts: Boeddha met cobra- schild

 

Bij Matale (9) op bezoek in Kruidentuin nummer 50, waar na afloop een korte Ayurvedische massage mogelijk is.

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRL1uw5FMjIL7yqmbuOPGYFPQJrfArYa_Lp_Kx3TXYQm1mh7s3ZBBo6

tn_P1010196

tn_P1010214

tn_P1010218

tn_P1010220

tn_P1010221

tn_P1010222

tn_P1010225

cacaobonen

nootmuskaat; het rode velletje is foelie

gele en (oneetbare) rode ananassen

Sri Muthumariamman Thevastaram

Op de plafonds overal de richting van Mekka

 

Bij Matale bevindt zich een Zuid- Indiase Hindoe tempel, 300 jaar oud, gewijd aan de godin Pattini (Parvati), de godin van de kuisheid en gehoorzaamheid. De Tempel is bekend als Sri Muthumariamman Thevastaram.

 

Tussen Matale en Kandy (10) wonen veel moslims, die vooral in de edelstenenhandel werken.

 

Vanuit Kandy wordt een bezoek gebracht aan de botanische tuin in Peradeniya. Oorspronkelijk was het in de 14de eeuw een lusttuin. In de 19de eeuw werd het een botanische, met de functie van proefstation voor koffie en kaneel. De tuin heeft een vijver in de vorm van Sri Lanka.

 

tn_P1010232

tn_P1010236

tn_P1010239

tn_P1010242

tn_P1010240

tn_P1010245

tn_P1010247

tn_P1010248

De botanische tuin met een Ficus van 150 jaar oud en bomen vol vleermuizen. Amherstia bomen staan volop in bloei.

Opgraven: stutten met rubberboomstammen

Men is erg slecht in opruimen!

Overal zijn de kleine

bananen te koop

 

Vervolgens gaat de tocht naar het Edelstenen- museum in Kandy. De stenen komen nog steeds in Zuid Sri Lanka uit de grond, op zeer primitieve wijze.

 

De volgende stop is het 40-jaar oude Olifantenweeshuis ‘Pinnawala Elephant Orphanage’. Er zijn in Sri Lanka nog maar 6000 olifanten, deels in het wild, en enige bescherming is dus noodzakelijk. De ‘weesjes’ krijgen de fles van toeristen die hier graag voor betalen. Van de olifantenpoep die veel vezels bevat, maakt men papier. In Kandy vervolgens naar een culturele show: Er worden een aantal dansen gebracht, waaronder acrobatische, vergezeld van enorm tromgeroffel. Er is ook een maskerdans, met geestesmaskers om ziektes uit te bannen. De show eindigt buiten met vuurspuwers en over- het- vuur- lopers.

 

tn_olifantenweeshuis

tn_P1010252

tn_P1010256

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSA07MjhqZj1QjwjY0NCE7C63fGtVHiTw3CK_5FEDPhZLqhIxXAdcs

tn_P1010260

tn_P1010259

tn_P1010265

tn_P1010270

                              Pinnawala Elephant Orphanage

Olifantenpoep zit vol vezels

(poep)papier wordt gezeefd en geperst

                           Kandy dansers

 

De volgende dag wordt begonnen met een bezoek aan de Tempel van de Tand. Deze tempel wordt enorm beveiligd sinds er een paar jaar geleden een aanslag is gepleegd. Elke ochtend om 9.30 uur is er een Puja- ceremonie waarbij massa`s offerende mensen -via de bovenverdieping- in de buurt van de Tand proberen te komen, maar deze zit in zeven in elkaar passende kleine gouden dagoba`s waarvan alleen de buitenste wordt getoond . Eigenlijk ziet helemaal niemand iets. Het is er eng druk. Beneden zijn er tijdens de ceremonie trommelaars en een fluitist. Na alle drukte heerlijk ontspannen koffiedrinken in het tegenover de Tempel gelegen Queen`s hotel uit 1860, in de Lord Mountbatten- zaal!.

 

tn_P1010321

tn_P1010286

tn_P1010290

tn_P1010294

tn_P1010299

tn_P1010313

tn_P1010320

tn_P1010316

                                                                                                          De Tempel van de Tand

Queen`s Hotel nu. Tweede afbeelding: 1860

 

Een bezoek aan een batik- atelier levert, naast een inkijkje in het complexe proces, een prachtig shirt op. Na het oponthoud vanwege een lekke busband, gaat de tocht verder naar de Glenloch thee- plantage en fabriek. De pluksters verdienen hier voor een dag hard werken slechts 500 rupees. Gelukkig is hun behuizing sinds enige tijd wat beter. Er worden in de fabriek verschillende soorten thee gemaakt: BOPF, BOP enz.

 

tn_P1010324

tn_P1010327

tn_P1010331

tn_P1010338

tn_P1010340

tn_P1010341

tn_P1010346

tn_P1010364

Het batik- atelier met prijswinnende Kandy- dansers-

batik

                                                  De thee- plantage en fabriek van Glenloch

 

De lunch is in Nuwara Eliya (11), een stadje op een berg van bijna 1900 meter hoog. De streek heeft een prettig klimaat. Oorspronkelijk werd het gebied Little England, New England of Nurelia genoemd: het was de zomerresidentie van de Britse gouverneur en het stadje fungeerde als herstellingsoord voor Engelse theeplanters. Er staat onder andere een postkantoor in neo- Tudorstijl (1900).

 

tn_P1010369

tn_P1010370

tn_P1010379

tn_P1010371

tn_P1010383

tn_P1010385

tn_P1010387

tn_P1010388

Boven Hindoe-tempel

Links: Nuwara Eliya

postkantoor

Het Bandarawela Hotel in koloniale stijl

Brutale aap bij Ravana Ella Falls

Oogsten met een sikkel

Met jeeps (alvast) naar het hotel

 

Onderweg wordt een Hindoe- tempeltje gepasseerd, gewijd aan Sita. De topper is het Bandarawela Hotel in Bandarawela (12): geheel in koloniale stijl.

We zien heel veel rijstvelden waar mensen de rijst nog met sikkels oogsten, hoewel er nu ook gebruik gemaakt wordt van kleine machines.

Bij de plaats Ella passeren we de Ravana Ella Falls waar vreselijk brutale apen rondspringen.

 

Hierna vertrekt een groot deel van de groep naar het Yala National Park (13). De overigen gaan met jeeps alvast door naar het hotel.

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTs7UZwFjEYpnZuNk-zlHG3tBXPVlhYzByicSR2lM66iqo6MXVsz1IZ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPFR2WuO4ICtmvusycKRvEn6YLeKZD1_kWBwhOOr0xOZsWyV_7gMoL

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7Ov_I5LAciOmGYotlaj6appGzlSFV7bz10-GxE9C6Sx0E9GSpuFjvSw

tn_P1010397

tn_P1010403

tn_P1010399

tn_P1010413

tn_P1010422

                                                Het Yala National Park

Het hotel, waar ook een grote trouwzaal aan verbonden is

Redoute Van Eck

‘Paalvissers’ zitten  ‘echt’ te vissen (plastic vissen!)

 

Maandag 23 februari 2015 zijn er veel bruiloften in de Kandy- koningen- stijl. Dat komt omdat deze dag door de priesters aangewezen is als een gunstige.

Bij Katuwana zien we de ruines van het enige binnenlandse fort van de VOC en bij Matara (14) de uit 1763 stammende redoute Van Eck.

Bij Matara zijn ca. honderd mensen omgekomen bij de Tsunami. 

De tocht gaat door Galle (15), de enige haven die beschutting bood en biedt voor beide moessons, zoals de Arabieren vroeger al wisten. Naar deze plaats keerden we later in de week – zelfstandig- terug met de trein.

Hikkaduwa (16), het voormalig Hippieparadijs, blijkt een plaatsje met een vreselijk drukke weg erdoor heen. Dat wandelt echt niet ontspannen! Van Hikkaduwa uit is er een excursie naar het gedenkmonument bij Ambalangoda (links van Hikkaduwa) waar veel mensen omkwamen in de tsunami. De trein waarheen 1500 mensen gevlucht waren, werd daar verzwolgen. Deze gebeurtenis afgebeeld op het monument. Vervolgens gaat de tocht naar een lagune voor een riviersafari door mangrove moerassen en meren. Ook wordt een kaneel- schillerij bezocht.

 

De terugweg gaat via de Turtle (schildpadden) Farm  en de Boeddha, die werd geschonken door Japan na de tsunami. Deze Boeddha heeft

- typisch Japanse- dwarsplooien.

 

tn_P1010452

tn_P1010462

tn_P1010505

tn_P1010469

tn_P1010477

Kaneelschillen

tn_P1010486

tn_P1010498

tn_P1010500

tn_P1010506

In Hikkaduwa laten de koeien zichzelf uit

Ambalangoda:

Tsunami monument

en nog veel restanten van huizen getroffen door de tsunami

Lagune- tocht

Wel erg grote voet- knabbelvisjes!

De Turtle Farm: links medicijnen met een tandenborstel toedienen; rechts: voorpoot ontbreekt door ongeluk

De Japanse Boeddha

 

Met de trein terug naar Galle. Heen 2de klas voor 40 rupee p.p. (bijna 30 eurocent), terug met de leerlingentrein- 3de klas- voor 20 rupee (13 cent). Er zijn nog veel restanten van de Hollandse aanwezigheid in Galle.

 

tn_P1010428

tn_P1010430

tn_P1010431

tn_P1010442

tn_Galle 1

tn_P1010517

tn_P1010515

tn_P1010512

tn_P1010518

Het Fort van Galle (spreek uit Gol) met de Leyn Baan Straat

De oorspronkelijke toegangspoort met VOC wapen

2x links en boven: Dutch Reformed Church

360 leerlingen van een meisjesschool op schoolreisje!

 

De Dutch Reformed Church is gelukkig open. Men heeft er inmiddels wel de balen van Chinese toeristen: Deze tonen nergens respect voor en men ziet ze liever gaan dan komen.

Het Nationale Museum is een grote chaos qua opstelling. De 3de zaal, die de betrekkingen tussen China en Sri Lanka behandelt, blijkt echter heel redelijk. Het Museum wordt vervolgens overvallen door honderden leerlingen van een meisjesschool die er in vijf minuten doorheen rennen en niets zien. Andere musea in Galle ondergaan daarna dezelfde behandeling! Galle is erg heet: zeker 33 graden en we ‘spoeden’ ons met de –niet in de dienstregeling staande- school- stop- trein terug.

De laatste avond wordt vertrokken naar Colombo, waar in de duisternis een nabije blik geworpen kan worden op het Grand Oriental Hotel en een verre blik op een Hollands restant.

 

tn_P1010520

tn_P1010510

tn_P1010522

tn_P1010530

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYDymWodzgaPrgx56n5OUgD6rmDIEeFrBlkTsQK-AJYzaDK3J5CSycQg

tn_P1010455

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRm_Y2mjKyNqUnvucYxjS7oh2MfEhuAryh0RFThH2NRdgWFR3anTinG

tn_P1010001

                         Bij en in de trein

Een andere lagune

(bij Hikkaduwa)

Je kunt behalve aan het strand, ook nog op een Ayurvedische behandeltafel liggen

Onze bedden werden regelmatig (na een fooi) van kunstwerkjes voorzien

Het Grand Oriental Hotel in Colombo

Terug met de Emirates via Dubai naar Amsterdam

 

Terug naar de pagina ‘eerdere reizen’  of de  Home-page