RONDREIS EMILIA- ROMAGNA

 

 

                Emilia Romagna

foto

 

 

 

 

INLEIDING

Het gebied Emilia- Romagna werd al in de prehistorie bewoond door Ligurische stammen. Omstreeks 1000 v. Chr. was het een van de centra van de Villanova- cultuur uit de vroege ijzertijd. In de 7de eeuw v. Chr. vestigden er zich Etrusken die vanuit Toscane waren gekomen. Zij stichtten ‘Felsina’ (het latere Bologna). Na de Etrusken kwamen de Galliërs en daarna, in de 3de eeuw v. Chr., de Romeinen. Zij noemden het gebied ‘Gallia Cisalpina’ (of Citerior). Om de bewoners in bedwang te houden werd een aantal kolonies gesticht, verbonden door de Via Aemilia, de weg vanuit Rimini richting noordwesten.

Vanaf de komst van de Lombarden in de 6de eeuw tot 1859 was Emilia een deel van Lombardije.

De streek Romagna werd bewoond door Umbrisch sprekende mensen en vanaf de 5de eeuw v. Chr. door Keltische of Gallische volkeren zoals de Lingones, de Boii en de Senoni. Van de 6de eeuw tot 751 stond de streek onder Byzantijnse controle: het Exarchaat van Ravenna. De naam Romagna dateert uit deze tijd en verwijst naar het Oost- Romeinse bestuur. Keizer Rudolf I stond het gebied in 1278 af aan de paus van Rome en het bleef vijf eeuwen lang een deel van de Pauselijke Staat.

De belangrijkste machten van Emilia waren de hertogdommen Modena, Reggio, Parma, Piacenza en Ferrara. Bologna was lang een grensgebied tussen Emilia en Romagna (zie verder bij Bologna). De belangrijkste steden van Romagna waren Ravenna, Cesena, Faenza, Imola, Rimini en San Marino.

 

Na de Napoleontische oorlogen werd Emilia, om Lombardije te verzwakken, door het Huis Savoye tot een eigen zelfstandig gebied gemaakt. Na de eenwording van Italië in 1870 werd het gebied samengevoegd met Romagna tot Emilia- Romagna.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Italy-Villanovan-Culture-900BC.png/128px-Italy-Villanovan-Culture-900BC.png

http://www.stilus.nl/oudheid/wdo/GEO/KAART/NITALIED.gif

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Rotari's_Italy.svg/150px-Rotari's_Italy.svg.png 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/P%C3%A9ninsule_Italienne_vers_750.png/170px-P%C3%A9ninsule_Italienne_vers_750.png

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRCYQ-R2-0iU4XWYvVDv8th6bGKJYKNqZXDqm_fHLVJOY_kI5wKAE_8

   Villanova cultuur

                                Gallia Cisalpina

Het Longobardische/

Lombardische Rijk in de 6de eeuw; bezit Byzantijnse Rijk

Het Exarchaat Ravenna

(584- 751)

Kerkelijke Staat door de schenking van Pepijn en Karel de Grote

 

BOLOGNA:

Zoals al eerder vermeld stichtten de Etrusken in de 6de eeuw v. Chr. ‘Felsina’, dat uitgroeide tot hun belangrijkste nederzetting ten noorden van de Apennijnen. Ca. 400 v. Chr. werd de stad veroverd door de Gallische ‘Boii’ die haar ‘Bonnon”noemden. Na de Tweede Punische Oorlog (218- 201 v. Chr) , waarin Bonnon aan de kant van Hannibal vocht, werd het de Romeinse kolonie ‘Bononia’. De stad lag gunstig aan een kruispunt van wegen en de inwoners kregen al snel het Romeins burgerrecht. Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk verloor Bononia/ Bologna haar aanzien en werd overvleugeld door Ravenna.

Pepijn de Korte, koning der Franken, schonk in 756 de door hem veroverde gebieden van het Exarchaat Ravenna aan de paus. Deze Pepijnse schenking, het begin van de wereldlijke macht van de paus, werd in 774 bevestigd door Pepijns zoon, Karel de Grote. Tijdens de Investituurstrijd (11de  en 12de eeuw), waar de Welfisch- Ghibellijnse strijd (1) bij hoorde, bevond de stad zich in een soort frontlinie: Bologna hoorde –in het keizerlijke bestuur- bij het exarchaat Ravenna, maar ten zuiden van de stad begon het machtsgebied van de markiezen (i.c. Mathilde) van Toscane, volgelingen van de paus. In 1077 had Bologna een bisschop die de keizer steunde, maar in 1088 plaatsten Canossa- aanhangers een pauselijke favoriet op de troon. Datzelfde jaar geldt ook als stichtingsdatum van de universiteit. In 1115, bij de dood van Mathilde, verwoestte een volksopstand het oude koninklijke paleis in Bologna dat werd vereenzelvigd met haar invloed. Keizer Hendrik V verleende in 1116, bij zijn bezoek aan Bologna, keizerlijk pardon aan de paleis- verwoesters (2). Dit wordt beschouwd als het geboortebewijs van de Commune van Bologna. Tot 1167 behoorde de stad nog tot het keizerlijke kamp.

In 1194 vestigde keizer Hendrik VI, de vader van Frederik II, een keizerlijk munthuis in Bologna.

 

De troubadour- staatsman Rambertino Buvalelli (1170/1180- 1221) was een belangrijk persoon voor Bologna: hij had in zijn jeugd rechten gestudeerd aan de universiteit en was verbonden geraakt aan het hof van de Estes, waar hij werd gesteund door Azzo VI. In 1203 en 1212 was hij procurator in Bologna, waartussen en waarna hij daar en elders nog diverse andere belangrijke ambten bekleedde (3). In 1212 arriveerde ook abt Emo uit Nijeklooster in Bologna (4).

 

3 muren van Bologna

Bologna Torens

Asinelli toren

Bologna Piazza Maggiore

De ommuringen van Bologna

Reconstructie van Bologna met torens in de vroege M.E.

Le due Torri Pendenti: Asinelli en Garisenda

                       Piazza Maggiore

 

In de 12de en 13de eeuw had Bologna veel paleistorens, misschien wel 180. Waarom die werden gebouwd is niet helemaal duidelijk: misschien gebruikten de rijkste families ze voor offensieve of defensieve (uitkijktoren)doeleinden in tijden van onderlinge strijd of gewoon alleen maar om hun macht te tonen. De Asinelli (98 m.)- en Garisenda (48 m.) toren behoren tot de minder dan twintig torens die nu nog over zijn.

Eind 13de eeuw begonnen er in de stad enorm veel partijtwisten op te komen waardoor uiteindelijk Bologna in verval raakte:

De rijke bankiersfamilie Pepoli die de pausgezinde Welfen steunde, zorgde ervoor dat de Ghibellijnse Lambertazzi in 1274 uit de stad verdreven werden en zij nam zelf het bestuur in handen. Hun zetel was het Antico Palazzo Pepoli, gebouwd door Taddeo Pepoli (1337-1347). Via huwelijken zorgden de Pepoli`s voor dynastieke allianties met Obizzo III d`Este van Ferrara en  condottiero Roberto Alidosi, pauselijk vicaris en heer van Imola.

Vervolgens kreeg Giovanni, een natuurlijke zoon van aartsbisschop Giovanni Visconti, rond 1351 macht als bevelhebber in Bologna. Hij nam de naam Oleggio aan, de naam van een kasteel in de streek van Novara. In 1355 liet hij zich –ondanks het verzet van zijn drie neven Visconti, ‘heren van Milaan’-  tot heer van Bologna uitroepen en in 1358 werd hij ook door hen als onafhankelijk soeverein aanvaard. In 1359 werd hij opnieuw door de Visconti`s aangevallen en hij dreigde te verliezen want ook de bevolking van Bologna was nu tegen hem vanwege zijn tirannieke houding. Hij schonk toen de stad aan de Kerkelijke Staat in ruil tegen het markizaat Fermo en nam er zijn intrek, totdat hij daar zonder nazaten stierf en Fermo weer aan de Kerk toeviel. Die moest daarna de zaken met de Visconti`s en Bologna verder zien te regelen!

In de 15de eeuw was er een lokale clan aan de macht, de familie Bentivoglio. Van deze familie waren heersers over Bologna, Giovanni I (1401- 1402), Annibale I (1443; in dat jaar werd hij ook vermoord), Sante I (1443- 1463) en Giovanni II (1463 tot zijn verbanning in 1506 door paus Julius II).  In 1506 werd Bologna ingelijfd bij de Kerkelijke Staat, welke situatie tot 1859 duurde.

 

plattegrond centrum Bologna - kopie

1= San Petronio

2=Palazzo del Podestà/

    Palazzo di Re Enzo

3=Palazzo Comunale

4=Fontana del Nettuno

5=Torri Pendenti

6=Santo Stefano

7=Palazzo Bevilacqua

8=San Domenico

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXRgZuVY907NNd5V7KxM9-JVuJuiNJooN31b_Wd1-DlWRCHpqWrh8XAQ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRI85y7il71oGR4Opb8ZnHbyivZ4o81QEgWS5XjjkHz1WkF1kjgRh1bxg

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1rtElEVC4dsFni3djicztBzS2xKEhf3-FTjvOppVuInDlaaz9Fb25QFQ

Palazzo di Re Enzo

Palazzo del Podestà

Palazzo Comunale

 

 

Zeer belangrijk is de Basilica di San Petronio (1.) (n.b. Petronius was een bisschop uit Bologna uit de 5de eeuw en de patroonheilige van Bologna), tegenwoordig de vijf na grootste kerk van de wereld. Met de bouw werd in 1390 begonnen en deze duurde enkele eeuwen. Oorspronkelijk zou de San Petronio de oude Sint- Pietersbasiliek in Rome overtreffen, maar de paus wilde dat niet en Pius IV verbood de verdere verbouwing ervan, vandaar de onafgemaakte façade. In 1530 werd er voor het laatst een keizer van het Heilige Roomse Rijk, namelijk Karel V, gekroond door paus Clemens VII. Ook vonden er enige bijeenkomsten van het Concilie van Trente (1545- 1563) plaats. In de kerk bevindt zich de grootste zonnewijzer ter wereld en een heel oud nog bespeelbaar orgel. Er is ook een fresco met een –voor moslims beledigende- scène uit het Inferno van Dante Alighieri waarop Mohammed in de hel ten prooi valt aan de demonen. De hierop geplande aanslag door moslimterroristen werd door de politie verijdeld.

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1Go-DHqT-ochZG6W8-j4Udn06q7-RI0T8XodWjAidvHtOuBebSni9

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2o4dB4Sfg2tOBvsC2tFnA05PyJcutrM-YPVhDOhAcJsg4PpCCa54N

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRL1uxmZxXjhfd0MCMin-Ks4foB2jX02SYj9qx0CjWqLfCyEITHsTOGHg

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSz7AXnYI2pYmEzh_ACf7Meer-SBU-blTcqkuALgWXsvcheYHQVDirH

Santo Stefano

Kerk 11de eeuw

S. Sepolcro 12de e.

(met replica H. Graf )

SS.Vitale e Agricola, 5- 8ste eeuw

Chiesa della Trinità

Kruisgang

                                               San Petronio en de afbeelding met Mohammed

                                                      Santo Stafano

 

Daarnaast is beroemd de Basilica di Santo Stefano (6), een complex van ‘Sette Chiese’ en ‘Santa Gerusalemme’. Volgens de verhalen zou de reeds genoemde Petronius die hebben gesticht bovenop een tempel van Isis, maar er zijn ook verhalen (geen bewijs) dat Constantijn de Grote er in de 4de eeuw reeds een kerk had gesticht.

Verder is er de Basilica di San Domenico (8), waar zich het graf bevindt van Dominicus, de stichter van de dominicanenorde die in   1221 in de kerk overleed. De kerk werd het prototype van veel andere Dominicuskerken.

De kathedraal San Pietro (niet op het kaartje) is de zetel van het aartsbisdom. Deze kerk dateert vooral uit de 17de eeuw, hoewel een aantal onderdelen uit vroegere eeuwen zijn. Op dezelfde plek had al eerder een 11de eeuwse kathedraal gestaan die in 1141 door brand werd verwoest.

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYccW6CbVKMb-wTPgFiiCOmwBOR0kEvuIoL8VHF3KOLU3HihBxo8GzHA

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLMCc6qeghvUTYk1bXxL6xsU8U0D-zPGxVBLFysg7Fz2GTWewDBkiN

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYcPuBo3MmnT_Mbo_4kgvSI4Bbq7ytQCmICHUHriu8NVWZYweWsbnYwQ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxsPKrCOGHi9ZeZILd0QWWUGsLGR25tgIEVf6HYdS6S3NGBQo2frUC

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxOp1dtlTwwfbhyCUBoImlUoG9Pffqyv_Oi-N4SzGhT4lsGs8vqH2rZA

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnwBi44qdKc8NPJshouTH0yra50-s8Zio2B3ed2vF9Ki8sNp3hWKVP

 San Domenico met het graf van Dominicus

Het standbeeld van de 13de eeuwse jurist Rolandino de' Passaggeri vóór de San Domenico

San Pietro kathedraal

Palazzo Bevilacqua

Fontana del Nettuno

 

Beroemde wereldlijke gebouwen zijn, behalve de reeds genoemde Torri Pendenti (5.), het Palazzo di Re Enzo (2.), het Palazzo del Podestà (2.), het Palazzo Bevilacqua (7.) en de Fontana del Nettuno(4.).

Het Palazzo del Podestà is van oorsprong middeleeuws, maar werd eind 15de eeuw omgevormd tot renaissancepaleis. De van kantelen voorziene toren dateert uit de 13de eeuw. Het Palazzo Comunale bestaat eigenlijk uit twee gebouwen: links bevindt zich het Palazzo d`Accursio, in de 13de eeuw gebouwd in opdracht van de uit Florence afkomstige rechtsgeleerde Accursius. Het rechtse deel dateert uit de 15de eeuw ( en herbergt allerlei collecties). Het 15de eeuwse Palazzo Bevilacqua is het mooiste voorbeeld van vroege renaissancearchitectuur in Bologna. Hier kwamen van maart 1547 tot januari 1548 de bisschoppen van het concilie van Trente bijeen nadat ze naar Bologna waren uitgeweken om de pest te ontvluchten.

De Fontana del Nettuno, ook Fontana del Gigante genoemd, dateert uit de 16de eeuw. Giambologna was de maker er van.

 

DOZZA

Dozza ligt een paar kilometer ten zuidoosten van Bologna. Na de val van het Romeinse Rijk vielen Duitse en Longobardische stammen het gebied binnen. Net als de rest van het gebied viel ook Dozza onder het Exarchaat Ravenna (6de – midden 8ste eeuw). In de 8ste eeuw werd het gebied geschonken aan de kerk van Imola en rond 1150 werd Dozzo een vrije Comune.

Rots en burcht waren in handen van de (dan weer de ene, dan weer de andere) machtige familie uit Bologna en Imola. In 1412 werd Dozza feodaal bezit van de Imolese familie Alidosi, die het aan de familie Riario schonk. Caterina Sforza, echtgenote van Girolamo Riario, bezat het gebied van 1494- 1499 (Rocca Sforzesca) en zij zorgde voor de muren rond Dozza. Tijdens het bewind van Cesare Borgia kwam Dozza weer in het bezit van de kerkelijke Staat en in 1528 schonk paus Clemens VII het als leen aan de familie Malvezzi uit Bologna en in 1531 aan de familie Campeggi die het van een fort liet ombouwen tot paleis. Het werd de privé residentie van de Markiezen Malvezzi Campeggi tot 1960. Moderne nationale en internationale kunstenaars beschilderen nu nog steeds de oude huizen tijdens het tweejaarlijkse (schilder)festival.

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAEQu4hH5v1-MUTbQUaXxBhECDOLE86nkFtzwiEk0DxBacp4tr9x0A8Q

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxpxp-47x-4T7NCgkELPdarr3kC9fPByx_kDrTV6pw8KcFekb_vwdJIJk

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcReEgmR6s9SsX5cEhMclsaYIUjT4S8It95QUz7yspcjOZSTNHUealIV

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1b383K6DbOOOSSMzKz7UF4T5RWZNGWkdKh-dgqKK8GUJBR12PGrxl

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxe_lpZ7rHYE_o3qAp2KLSwg0P1Wg19FWYSGVO8Asp-6__z5-mgFZF

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZDu0iBnsk0BBGj_kVzi9zXyxCXaLS75jns3OdpdHrDLh_gW5xz_sjhg

Rocca Sforzesca

Het stadje Dozza: een ‘openlucht galerie’, vanwege de prachtig beschilderde huizen.

 

RIMINI

Rimini, tegenwoordig vooral bekend als badplaats, werd in 268 v. Chr. door de Romeinen gesticht als Colonia Ariminum (gelegen aan de monding van de rivier de Ariminum) om weerstand te bieden tegen de Galliërs. Van hieruit veroverden de Romeinen de Povlakte. De stad bloeide omdat er twee belangrijke verkeersaders, de Via Flaminia uit Rome en de Via Aemilia bij elkaar kwamen. In het noorden bevindt zich de Ponte di Tiberio, de brug over de Marecchia die in de 1ste eeuw onder keizer Tiberius werd voltooid en nog steeds wordt gebruikt.

Het bestuur in Rimini was van de 13de tot de 16de eeuw in handen van de familie Malatesta (= ‘slecht hoofd’). Deze familie zou in de 12de eeuw al domeinen hebben bezeten in het dal van de Marecchia. Malatesta de Verucchio werd in 1275 door de Welfen van Bologna uitgekozen om tegen de Ghibellijnen van de Romagna te vechten, waarbij hij Rimini veroverde. In 1293 werd hij hier podestà en in 1295 heer. Vervolgens liet hij alle Ghibellijnse families uit de stad verbannen. Zijn afstammelingen veroverden Cesena, Pesaro en nog veel andere steden, maar zij verloren ze stuk voor stuk weer aan de paus. Veel Malatesta dienden als condottieri in veelal Welfische staten, waaronder Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417- 1468), die vele jaren oorlog voerde tegen de paus (5) en het hertogdom Urbino. Sigismondo was heer van Rimini van 1432 tot 1468, pauselijk vicaris, filosoof en de belangrijkste mecenas van de stad. Hij was onbetrouwbaar en meedogenloos, maar ook een groot kenner van de klassieke oudheid. In zijn dienst bevonden zich veel dichters, musici, schrijvers, artiesten en beeldhouwers. Hij liet de Tempio Malatestiano - oorspronkelijk de 13de eeuwse S. Francesco-  aanpassen door Leon Battista Alberti.

Cesare Borgia verdreef in 1528 de laatste regerende Malatesta, Pandolfo IV, uit Rimini en de stad bleef vanaf toen in pauselijke handen.

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR87kzfe96BOImofUlRQC_oOousFMYEtjsdz59al54TN7MIdA3DzgA6zA

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsEg76V5vf2nXb17U06spSR1lDbcoPjSQEY35n9Vk7q2yZ2eiIyycaOA

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjNq71nFeLqBKtQsZHGeKHGbPlQhQbJfBjTvF8Y8mBNBuiqbMCESQU

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSsajvgqmU_m8zwGtaepHDatvykGIPYwTAR34z224tWG2532w5UVMcl

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4ZZh7g8GhX3soYQSEIoNagibcah4Yq5sHFftEfIpTkf82CumQVI6bVQ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRW_cVVkdpo0NDIGqHyExyQIZW3peFbwJhomz4yJnBeWM4ONETE-jAR1A

Het oude centrum van Rimini

Arco di Augusto

Rimini

Ponte di Tiberio Rimini

Tempio Malatestiano

Rimini

Rocca Malatestiana Cesena

Biblioteca Malatestiana Cesena

 

CESENA

De stad is officieel in de derde eeuw v. Chr. ontstaan als Romeinse stad onder de naam Caesena. Waarschijnlijk werd deze plaats aan de voet van de Apennijnen daarvoor al bewoond door de Etrusken.

Van 3- 5 februari 1377 vond er een bloedbad plaats: kardinaal Robert van Genève, gezant van paus Gregorius XI die net weer vanuit Avignon naar Rome was teruggegaan, wilde de Pauselijke Staat heroveren. Hij slaagde er niet in Bologna te veroveren en hij verloor van Florence. De bevolking van Cesena kwam ook in opstand omdat de soldaten niet betaalden voor hun aankopen. Robert beval iedereen te vermoorden (2.500- 5.000 doden) en 8.000 inwoners vluchtten naar Rimini. Toen Gregorius in 1378 overleed kozen de Romeinse kardinalen de aartsbisschop van Bari als paus Urbanus VI. Vanwege zijn voortvarende optreden wilde de Fransen hem kwijt en een ander college van kardinalen in Avignon koos Robert tot paus Clemens VII…..dit was het Westers Schisma. Clemens VII werd later tot tegenpaus verklaard.

In de 15de eeuw was de familie Malatesta (zie Rimini) er aan de macht en deze liet verschillende sporen na: de Biblioteca Malatestiana, ingericht in het klooster van de franciscanen met financiële steun van Malatesta Novello (1447-1452) en de Rocca Malatestiana, die in de 14de eeuw werd gebouwd in opdracht van Galeotto Malatesta en in de 15de eeuw werd uitgebreid door Matteo Nuti.

 

FERRARA

De oorsprong van Ferrara is onzeker, de aanname dat het ligt op de plek van het oude Forum Alieni is onwaarschijnlijk. Vermoedelijk werd de stad gesticht door inwoners van de lagunes aan de monding van de Po. De stad wordt voor het eerst genoemd in een document uit 754 als een stad die deel uitmaakte van het bisdom Ravenna. Na 984 komt men Ferrara tegen als feodaal bezit van Tedaldo, graaf van Modena en Canossa, neef van keizer Otto I. Later werd de stad onafhankelijk (een vrije comune) en in 1101 werd ze ingenomen bij de belegering door gravin Matilde van Toscane (zie ook Bologna). Tegen die tijd werd het gebied voornamelijk overheerst door diverse grote families, waaronder de pausgezinde familie Adelardi (of Aleardi). De familie d`Este (6) verscheen op het toneel toen een dochter van de Adelardi trouwde met Azzo d`Este. De Estes verdreven de keizersgezinde familie Salinguerra uit de stad en ze waren er vanaf 1259 de baas. Belangrijke d`Estes waren Niccolò (1338- 88), die het kasteel liet bouwen, Niccolò III (1393- 1441) en Lionello (1441- 50). Onder Borso (1450- 71) werd de stad verfraaid met paleizen en kerken en werden de muren uitgebreid. Tijdens Ercole I (1471- 1505) beleefde de Ferrarese renaissance haar gouden eeuw. In 1598 kwam Ferrara onder de Kerkelijke Staat. Het Castello Estense werd gebouwd in 1385, maar pas geheel voltooid in de 16de eeuw. De Cattedrale dateert nog uit de comune- tijd. De bouw begon in de 12de eeuw in opdracht van de familie Adelardi.

Het Palazzo Comunale werd in de 13de eeuw gebouwd en was de residentie van de Estes vóór de bouw van het Castello. Het Palazzo Schifanoia (= ‘mijdt verveling’) was een soort vrijetijds lusthof. Het werd eind 14de eeuw gebouwd, maar later weer aangepast. Met de bouw van het Palazzo dei Diamanti werd begonnen in 1493 in opdracht van Sigismondo d`Este. Het ontleent zijn naam aan de ruim 12.000 piramidevormige stenen aan voor- en zijgevel.

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/d1/a7/9e/d1a79e493ccb8af199a0e8b0bc894b88.jpg

Castello estense

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTP31Y5tLbgkx3dv1SaWHDIbBqL7y9dwLtduADWlNTC6mXvOpf0bTXbZQ

ferrara Palazzo Comunale

Palazzo Schifanoia 7

Ferrara Palazzo dei Diamanti

Ferrara: Castello Estense

             Cattedrale

Palazzo Comunale

Palazzo Schifanoia

Palazzo dei Diamanti

 

RAVENNA

De oorsprong van de naam Ravenna is onduidelijk, hoewel sommigen denken dat die Etruskisch is. Wanneer de stad is gesticht is ook onzeker, maar misschien door de Thessaliërs (Griekenland), de Etrusken en/of de Umbriërs. De huizen waren gebouwd op palen op een aantal kleine eilanden in een moerassige lagune. In 89 v. Chr. werd de stad opgenomen in de Romeinse Republiek. Augustus legde er de militaire haven Classe aan en Trajanus bouwde er begin 2de eeuw een 70 km. lang aquaduct.

In 402 werd het door moerassen afgeschermde Ravenna onder keizer Honorius de hoofdstad van het West- Romeinse Rijk in plaats van Milaan. Er woonden toen 50.000 mensen. In 409 passeerde koning Alaric I van de Visigothen Ravenna echter gemakkelijk, plunderde Rome (410) en nam de dochter van keizer Theodosius I, Galla Placidia (zij stierf in 450 zie: Galla Placidia mausoleum) mee als gijzelaar. Uiteindelijk keerde ze wel weer terug in Ravenna, waarna de stad een periode van vrede kende waarin het Ariaanse Christendom dankzij het keizerlijk hof een belangrijke positie kreeg. In 476 werd de laatste keizer van de troon gestoten door de Germaanse generaal Odoaker, maar ook deze maakte van Ravenna zijn residentie.

Na de verovering van Italië door Theodorik de Grote (op bevel/ verzoek van de Oost-Romeinse keizer Zeno) in 493 werd het als zetel van diens Ostrogotische Rijk opnieuw hoofdstad. Theodorik liet er diverse gebouwen neerzetten, waaronder de Sant`Apollinare Nuovo, de San Vitale, de Sant`Apollinare in Classe en een mausoleum voor hemzelf. Acht vroegchristelijke gebouwen uit de 5de en 6de eeuw staan op de Werelderfgoedlijst. Na Theoderiks dood in 526 begon keizer Justinianus, die streefde naar de hereniging van het Oost- en West- Romeinse Rijk, een offensief tegen de Goten. In 540 werd Ravenna ingenomen. Van 553 tot zijn dood in 565 beleefde de stad een enorme bloei onder Justinianus en zijn vrouw Theodora. Maar hierna trad het verval in door het wanbestuur van de exarchen en de dreiging van de Longobarden die in 751 Ravenna veroverden, waarna de stad iedere betekenis verloor.

Hierna volgden eeuwen met feodale opstanden, opstand tegen het bisschoppelijke bestuur, het uitroepen van een Comune en het bestuur van verschillende ‘signori’. Van 1431 tot begin 16de eeuw werd Ravenna bestuurd door Venetië en vervolgens door de Kerkelijke Staat. Tot in de 19de eeuw bleef het een achtergebleven gebied en pas na WO II bloeide de stad (en de haven) weer op.

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQX1Eo2ql4j0QsZfiRsi_eEXaPBFVuJKUoT0OLQg43MPNn6RExraY3L

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTNN7mD-PcWwiFTCNUz8USaKEXNqC_4V1JeKup-tIZYYkTWAIJGQZPlg

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfeLVMIF7c_Ba0zne0xyNWfvGIOQ_mO8pDpxDOWzx0MeNBBH5ZLTxyQJY

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4kBLqWyaxYZJaxsC-w70BXYzPQdwS75wvMQwlW37NHVUc5xHE7zUg

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcMxqxEXBgqQn9cLJA_hUg5WMTj8vCBw2Dt_kQdurrd2KKfA4YAtY_

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbYu24piBoNn2LIF2H5p_lpfdog8oe2fzxEvnbCJlEbst3EdCI6GLasg

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1gNef1cGe4njiFbrMhmjoQfU8q79v951V2IhLm9KaPgeH3ZAV20Zj

Ravenna: San Vitale met mozaïek van Theodora en haar dames

                          Mausoleum Galla Placidia

Sant`Apollinare Nuovo

Mausoleum van Theodorik

Sant`Apollinare in Classe

 

 

FAENZA

Volgens de mythologie zou de naam van de eerste nederzetting, Faoentia, van Etruskische en Keltische oorsprong zijn. In het Latijn betekent het ‘ik schitter tussen de goden’. De Romeinen ontwikkelden de stad verder onder de naam Faventia en vanaf de 2de helft van de 1ste eeuw na Chr. bloeide de stad (ook toen al door de keramiek).

Het Ostrogotische leger versloeg het Byzantijnse in de Slag bij Faventia (542). De stad raakte in verval na de 2de eeuw, maar bloeide weer op vanaf de 8ste. Rond 1000 begon met het bestuur van de Bisschoppen en het tijdperk van de Comune een lange periode van rijkdom. In de Welfisch- Ghibellijnse strijd was de stad eerst aanhanger van de keizer, maar veranderde in 1178 van zijde en werd lid van de Lombardische Liga. Begin 14de eeuw begon het bewind van de Welfische familie Manfredi, die bijna twee eeuwen duurde. Het hoogtepunt werd bereikt onder Carlo II Manfredi, ( 1439- 1484) die het stadscentrum vernieuwde.

Galeotto Manfredi werd in 1488 vermoord door zijn vrouw en zijn zoon Astorre III volgde hem op, om op zijn beurt gedood te worden door Cesare Borgia die Faenza in 1501 had ingenomen. Na een korte periode van overheersing door de Venetianen, werd Faenza een deel van de Pauselijke Staat tot 1797.

De naam Faenza werd synoniem met keramiek (majolica) in een aantal talen: faience.

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrkS1VYsCxImn6b_J9RfDR5NclZv6pfRirb2enm2e3KKjxTEUa8LJH

tn_DSC01016

tn_DSC01017

tn_DSC01020

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTk_YDaPmLEm-vN0kwtF5nMlfGJPWbluMbGK7Gc8v3lzVYuAtwgLqSvKg

tn_DSC01024

tn_DSC01025

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTN2RZIuPIAB4QrrFyriVyxteBgDKLjKMSR7ohZUDjqKqfScFHJF_M_Dw

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVhvUI7PsI_eGck-ikqBuefLqE7p2ZdGUnnSnEMwu61YH1rqEO7Df2jA

Kathedraal van Faenza

 Faenza: Majolica uit de 14de eeuw: eerste mensfiguren;  van Middeleeuwen tot Moderne Tijd!

 

 

Kerkelijke Staat:

14de eeuw

Kerkelijke Staat:

1860- 1870

 

URBINO

Het Romeinse stadje Urbinum Mataurense (=kleine stad aan de Mataurus rivier) werd een belangrijk strategisch punt in de oorlogen tegen de Gothen in de eeuw. In 538 werd het veroverd op de Ostrogothen door de Byzantijnse generaal Belisarius.

Weliswaar schonk Pepijn de Korte Urbino in 754-56 aan de paus, maar men bleef in de Comune naar onafhankelijkheid streven. Rond 1200 werd Urbino bezit van het huis Montefeltro en de edelen uit dit huis konden de stedelingen dwingen hen tot podestà te kiezen. Bonconte di Montefeltro verkreeg zo de titel in 1213 en het gevolg was dat de inwoners in opstand kwamen en een verbond sloten met de onafhankelijke comune Rimini (1228), waarna ze in 1234 de controle over de stad weer terugkregen. Uiteindelijk kregen de edelen van het huis Montefeltro toch weer het beheer terug en ze hielden het tot 1508. In de Welfen- Ghibellijnen- strijd van de 13de en 14de eeuw waren zij de leiders van de Ghibellijnen van het Marche en Romagna gebied.

Het beroemdste lid van de familie was Federico da Montefeltro, heer van Urbino 1444- (en hertog vanaf 1474)- 1482. Hij nam het bewind over van zijn vader Guidantonio, nadat de legitieme opvolger Oddantonio, vanwege zijn ongebreidelde lust en buitensporige belastingen tijdens zijn zeventien maanden durend bewind, was vermoord. Federico reorganiseerde het bestuur en de stad. Belangrijke personen aan zijn hof waren: Piero della Francesca (schreef over het perspectief), Francesco di Giorgio Martini (verhandeling over architectuur) en Raphael`s vader Giovanni Santi (dichter).

Cesare Borgia onteigende, met medeweten van zijn vader paus Alexander VI, Federico`s zoon, Guidobaldo da Montefeltro en zijn vrouw Elisabetta Gonzaga in 1502 (7). Paus Leo X wilde er een jonge Medici als hertog benoemen, maar dat werd verhinderd door de vroege dood van Lorenzo II (8). Hierna werd Urbino een deel van de Pauselijke Staten, onder de dynastie van de hertogen Della Rovere (1508- 1631). Zij verhuisden in 1523 het hof naar Pesaro en Urbino verviel langzaam. In 1626 lijfde paus Urbanus VIII het hertogdom definitief in bij het pauselijk bezit. De kunst van het hertogelijk paleis (inclusief meubilair) werd de bruidschat van de laatste directe afstammeling van de Della Rovere, Vittoria, die met Ferdinand II de Medici ( Florence) trouwde. Deze werken zouden de basis van de toekomstige Uffizi Gallerij gaan vormen. Ander werk werd naar Rome gebracht.

Kardinaal Giovan Francesco Albani Urbino werd in 1701 paus Clemens XI. Verschillende gebouwen, kerken en kloosters in Urbino werden nu gerenoveerd, zoals het Palazzo Albani, de gevel van het Stadhuis, het Aartsbisschoppelijk Paleis, de Albani Kapel en de kerken van Franciscus, Dominicus en Augustinus en de Duomo di Urbino. Met Clemens` dood  in 1721 eindigde de periode van bloei en wederom brak er een lange periode van verval aan.

In 1789 werd begonnen met de restauratie van de hele kathedraal nadat er een aardbeving was geweest. Tussen 1797 en 1800 werd de stad bezet door de Fransen die belangrijke kunstwerken weghaalden en naar Parijs of Milaan overbrachten. In de 19de eeuw werd een deel van de muren van Urbino gesloopt om een betere toegang tot de stad te realiseren. Momenteel hoort Urbino bij de regio Le Marche.

De klei- aarde zorgde vanaf de 15de eeuw voor een aardewerk industrie (botteghe) die ‘majolica’ maakte.

De belangrijkste bezienswaardigheden van Urbino zijn het Palazzo Ducale (2de helft 15de eeuw begonnen door Federico II) waarin de Galleria Nazionale delle Marche zich bevindt, en het geboortehuis van Raphael.

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2BnwQYfMh00_NxLVJX2xStMwIJrXEqwJu2be1jG3vY_JpxpwQCvBMSw

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpiyKPmCsVW4erF0g2A-_jHLbi_utQFh2SlDRPKBqg_Bg-3lBGxdt-mw

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-7ktB9X7T5piCmfipuYy6zoCU6p4keYrO2Bc9xOcvZ31x6GMDyWvYjw

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOxEdMCS59Dd5nsvoyDDBFDVqQcC8qBdinWAWSKL5mUuC-32M22REbxg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWzSb91s0kvJXeuft1JI6Y_TmEKzQSXxLxm-c6uES25eobxKFou8XI

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4TgM7VPOKAoBONOGUpvKl_ObgwnoFRJQPaYC3E8IBrkA2sbDWQeEiZQ

Federico da Montefeltro met Guidobaldo

Federico door Piero della Francesca

Elisabetta Gonzaga

geschilderd door

Raphael

                                           Urbino: Palazzo Ducale

Urbino: geboortehuis Raphael

 

 

Enige aanvullende foto`s van de reis.  Er is echter zo veel te zien en te fotograferen dat er maar één oplossing is: zelf gaan kijken!

 

BOLOGNA:

 

 

 

 

 

 

tn_DSC00534

tn_DSC00561

tn_DSC00563

tn_DSC00569

tn_DSC00573

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQs38E4hDVk209L_4Xx7wh6SrGxPs-nzS9JfVmR3gwoYymrHGi5FvoMcg

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQ-YhuX2nqPwhya3QafV3FTRr1RofhD71nB3bqrp4QdlTDQ8GhR4p4

Het hele centrum heeft arcades

van het Joodse getto is naast een plattegrond en wegwijzers niet veel over

geweldige ‘graffiti’ op de universiteitsmuren

één van de zalen van de universiteit

                  Oratorio di Santa Cecilia

RAVENNA:

 

 

 

 

 

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGmH7b86xrpORLtLvkgha6CKIYF1ZWeenZD1UIkAAcelAX6VrZtOS_vw

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaqNqbafh90wR4tsUhU5MFgRG8kYM7hsrlNmTpQWaS9EowiwL8yJxGPw

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBhlRvIoQuRjoKxHMBpZ--6CBkYY24M0HWrGFEGrtEBaxYrYD6-esXzg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRR-2u7deqjvCDindtet3Pg9O03TGkX6TEWKDR117aTpQsfpBHbYEMt

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrW9v7SD1hbpEqjHh3TiV_ll1z9ELkwDyqN88suGCw8MbRE1nvfOHNig

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSy5Km39s6JQ1IIcK6-qL9n2VUkv_NHmPhuE1jPBbmlx4JFPmsJEM36

San Apollinare in Classe

Piazza del Populo

                   Baptisterium van de Arianen

Baptisterium

Neoniano (orthod)

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSK4FyNKXsh5DJvI35yTvhy2KVDFh01akg4R63kYSdnzNptrf7qA1ovBA

tn_DSC00689

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQq1VtfO2OO7wNpeZ2xEmveh1fJtrNFu603mCPwXeImfqITel7BcMh

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlyIeLseX4p74_GFMAx-X1zCu9CBb_0QL44bVG4qwXrIR3zZWoEQ6N588

RIMINI:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsESYNp3Uzx4PgVNvIVwlZZg4dJ4v-ewmjE_1Ung1uMVRGfcbP83Ykzg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTXYNKpj1K1BHyuZjqPARriyiwvxN2oKAsAcBPcAdhAST0xarsdUhx1A

San Apollinare Nuovo: oorspronkelijk was het een afbeelding uit de tijd van Theodoric. Justinianus liet alles aanpassen: de figuren werden bedekt met gordijnen, alleen werden een paar handjes vergeten.

Graf van Dante en de ‘verstopplaats’ van zijn botten in WO II. Dante beschreef de familie Malatesta (zie Rimini)

in 1295 in zijn ‘Hel’ vanwege hun wreedheid

Vlak voor Rimini ligt het riviertje de Rubicon, waar Caesar de beroemde zin sprak: Alea iacta est!

Over het wat en hoe van de Arce di Augusto (?) wordt gediscussieerd

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTndGXzPFnbaBZrJoDifm53ILJn-QL0olir7HVOEvWr7JNUB_JdSlPwEw

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfitL5Dqo5KHv-y8DXnhMUvGT-cOMV91VQxLzTJkOJZaj2Xlyy22f0

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTX1QJJwtV4WWJ-VZLVET9pRB3PYfTkJgskK60TcuxeW5bi3X_J25mX

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFlJxC9_35FcqRbPhJ5V3iB-K6MqRaNjloQa42FE-J68VCmeDfsDmLPw

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1keRC9AOPPoAbizNCnuQgOrSgdK39Kje4us-gI1BH-06AF7rvkiwN

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHc5x3raXRHNU30LcE9vt_rb46g3jIFLvJ8Od0oXnp4thdc9EEsZ6Q

Het Grand Hotel waar Fellini door de spijlen keek en over zijn toekomst droomde

Tempio Malatestiano

Sigismondo Pandolfo Malatesta in gebed, door Piero della Francesca

De restanten van het Romeinse amfitheater

DOZZA: het kasteel

Nog een van de prachtige schilderingen

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQOmPgDxaqBJMaBhp-huKHhpcQstdZUUzAfn2r_YJojfsAqK3yR7d0W51A

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvjMVgHB-K-vo6r63poC1KmIE6KEAiQpaydgX5VpTN7wc8cMQuORD9

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSr8ck85EXR1UyT_nO_SXDWVyzXZEWN-Onz_HH_snUD2GJN08Ct3aXh

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaH_RD9Xo1i7VNvGPSVxqGANxGo-JbZ5EZ-L9-dStzhD3UE1FH-6iNWXI

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTG-s_DclI9sh8myUvOC1BtRLjaOl6zKZfmupoiG5Zk8rn57hfPGSfl

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8zeoD734mk0KSTD7GrJgZKqbq3FcZga_W9aGYYruYOnfO9uc-H1LWpw

De kaart van het centrum van URBINO

De stadspoort

Palazzo Ducale van Federico (Duce)

De Ideale Staat hangt in Palazzo Ducale

FERRARA: de ME straatjes

van het Getto zijn nog resten te zien

 

 

 

 

 

 

 

Noten:

(1). Zie: http://charlottehansson.nl/Ferrara_de%20familie%20d%60Este.htm

(2). Voor veel meer achtergrondinformatie hierover, zie: http://www.cie.ugent.be/antenor/3commune.htm

(3).  Hij introduceerde Occitaanse lyrische poëzie. In 1201 was hij podestà in Brescia en in 1203 procurator in Bologna In 1208 was hij vervolgens podestà in Milaan en in 1209 was hij in Bologna console di giustizia . In 1212 was hij wederom procurator in Bologna en console in 1214 en daarna nog podestà in Mantua, Modena, Genua en Verona

(4). In de boek Emo`s reis en Emo`s Labyrint wordt een goede beschrijving gegeven van de politieke/ godsdienstige situatie begin 13de eeuw in het algemeen en ook in Bolgona.

(5). Zijn carrière begon in 1432 in het leger van paus Eugenius IV en in 1435 werd hij opperbevelhebber van het kerkelijk leger. Toen de paus Sigismondo echter uit wantrouwen ontsloeg keerde hij zich samen met Venetië tegen hem. Later keerde hij echter terug naar de kant van Eugenius en vocht met Aragon tegen Venetië en Florence. In1454 leidde hij het leger van Siena maar al snel verraadde hij dit en sloot vrede met de vijand. In 1460 viel hij in ongenade bij de Sienese paus Pius II. Hij werd voor het gerecht in Rome gedaagd en door een tribunaal van kardinalen beschuldigd van plundering, brandstichting, incest, moord en ketterij. Het gerecht veroordeelde Sigismondo tot verbeurdverklaring van zijn gebied en de dood op de brandstapel. Daar hij echter niet aanwezig was werd in zijn plaats een pop verbrand. Sigismondo keerde in 1466 terug naar Rimini daar de nieuwe paus, Paulus II, hem minder slecht gezind was. Deze bood hem Spoleto en Foligno aan in ruil voor Rimini. Sigismondo was hierover zo vertoornd dat hij met een mes naar Rome trok om Paulus om te brengen. Voor de paus - die van tevoren was gewaarschuwd en zich zwaar liet bewaken - bedacht hij zich echter en smeekte om vergiffenis. Het betekende wel het einde van zijn carrière.

(6).Zie:  http://charlottehansson.nl/Ferrara_de%20familie%20d%60Este.htm

(7). Guidobaldo was impotent, maar Elisabetta weigerde van hem te scheiden. Zij adopteerde zijn neef en erfgenaam Francesco Maria I della Rovere.

Zie verder over de Gonzaga`s: http://charlottehansson.nl/Marco%20da%20Gagliano%20en%20het%20hof%20der%20Gonzaga%60s.htm

(8). Zie: http://charlottehansson.nl/Marco%20da%20Gagliano%20en%20het%20hof%20der%20Medici.htm

Bronnen:

Gedrukte::

Geert van Leeuwen: ANWB Goud Gids: Noord- Italië, 2011

 

Websites:Wikipedia e.a.

 

 

terug naar de  pagina  ‘Eerdere reizen’ of naar de ‘Home’ page van Charlotte Anna Hansson