Rondreis Israël –fotoreportage

 

  link naar de geschiedenis van Israël en

  de verschillende Joodse groeperingen

 

 In de volgorde van de rondreis (zie de overzichtskaart van Israël) de foto`s van een aantal ‘historisch’ belangrijke plaatsen.

 

 

 

7 (Akko)       

                6 (Meer van Galilea)

                (Nazareth/ Degania )

  8 (Haifa)              

                            (Bet She`an)

                            5 (Jericho)

9 (Tel Aviv)

                        1 (Jeruzalem)

                     2 (Bethlehem)

                            3 (Qumran)

                               

                         4 (Massada)  

 

 

 

 

 

(zelfde kaart- kwartslag gedraaid; prominente plaats Tempelcomplex met Klaagmuur is duidelijk zichtbaar  à)

                                            

               

 

Jezus`werken rond het Meer van Galilea â

Jeruzalem in 4 wijken; de Joodse wijk is

blauw; de Moslimwijk paars;

de christelijke oranje; de Armeense rood

 

Verbijsterend was het te zien hoe de verschillende stromingen (Rooms-katholiek, Grieks-orthodox, Armeens) de heilige plaatsen en dan vooral Bethlehem en Nazareth, claimen. Ook werd duidelijk dat de Joden in Jeruzalem, na de oorlog van 1967, grote kaalslag hebben gepleegd ten koste van de Palestijnen om een groot plein bij de Klaagmuur te scheppen.

 

Start: Jeruzalem

 

Blik vanaf Mount Skopus (= Olijfberg)

Hof van Olijven met

halfduistere kerk

zeer oude olijfboom

in Gethsemane

de art-deco gevel van de Franciscaner kerk (Gethsemane)

begraafplaats van Maria (naar men zegt)

zaal van het Laatste Avondmaal (in 4de eeuw herbouwd)

plaquette Holocaust museum, met Thora-rollen Kristallnacht

 

Jeruzalem op Romeins

mozaïek ; complete

mozaïek in Jordanië 

de Joodse wijk

(zie boven: de Oude stad in 4 wijken)

de Cardo (hoofd-straat) in de Romeinse tijd

de Cardo zoals deze er nu bijligt (in de Joodse wijk)

richting Klaagmuur met de Rotskoepel (stond ooit Tempel van Salomo— maar zwak bewijs hiervan);  Klaagmuur is de Westelijke muur gebouwd als ondersteuning van het Tempelplein;

 

alle vuilnis ooit gedumpt op de Tempelberg, wordt gezeefd en onderzocht op vondsten; men

hoopt zo veel bewijzen van o.a. de Tempel van Salomo te vinden….maar ík zag zulke oude niet liggen! Er kwamen wel scherven, glas, ijzer en botten uit latere periodes tevoorschijn.

de Via Dolorosa

(Lijdensweg van Jezus)

en daar staat ook een moskee

 

 

 

 

 

 

 

 

 


afbeelding Lijdensweg

 

   Zion poort

Kerk van het H. Graf

de steen waar Jezus na de kruisdood gewassen zou zijn, is een enorm object van verering

 

 

  

gedenksteen Armeense genocide (1915)

 

De 12 ramen ( 12 zonen van Jacob) van

Marc Chagall in de synagoge van het

Hadassah universitair medisch centrum

  Marc Chagall

Joodse begrafenis waarbij men steentjes

legt i.p.v. bloemen

de Menora tegenover

de Knesset (het

parlementsgebouw)

de Knesset gebouwd

in een tempelvorm.

Er staan enorme

hekken omheen.

 

 

 

 

 

boven : het gebouw waar as uit de hoofdconcentratiekampen ligt

 

rechts : gedenksteen van de Onbekende Rechtvaardigen (mensen die

belangeloos Joden hebben geholpen in WO II )

Shrine of the Book:

waar de Dode Zee rollen ( uit Qumran)

bewaard worden; dak heeft  de vorm van bovenkant kruik waarin ze gevonden

zijn.

 

   Yad Va Shem- ter nagedachtenis aan de

   6 miljoen vermoorde Joden in WO II

   

  

3+4  Qum`ran               en              Massada 

opbergplaats  en ‘uiterlijk’ Dode Zeerollen

complex  Qumran

  grot 4  (van de 11)

een ritueel bad

aardewerk werd na

gebruik weggegooid

Massada, waar o.a. Herodes een paleis had (aan noordkant)

met de kabelbaan

Massada bestijgen

genoeg water dankzij het watersysteem door Herodes afgekeken van het  woestijnvolk der Nabateeërs (ook in Petra – Jordanië )

restanten van gebouwen en rituele baden. In de

5de – 7de eeuw was er nog een Byzantijnse kerk met heremieten

schuine muur die de Romeinen aanlegden

om binnen te komen

en hoe de Romeinen  Massada aanvallen via deze weg

 

  

warmwater badhuis

de scherven met de namen van degenen die de anderen doden moesten.

schrijver van Thorarollen; er was ook opbergplaats

afgedankte rollen

lekker kijken hoe een aantal mensen in de Dode Zee gaan ‘modderbaden’ -vol mineralen en goed tegen UV-straling- ( rechts: geen eigen foto)

via een vreselijke concentratiekampachtige grens naar Palestijns Bethlehem (2) (andere bus, andere gids) om het Kerstkind te bekijken ! Door de stad loopt een enorme muur.

 

 

  

 

  

  

 

  

de expres lage ingang van de kerk waar de

verschillende ‘katholieke’ stromingen elkaar

‘bevechten ‘. Ieder heeft eigen altaar en zelfs de velden van de herders zijn eerlijk verdeeld!

vanwege de enorme rij bij de crypte zagen we ervan af dit (dé plek !) te bekijken

maar de prachtige mozaïekvloeren uit de 4de eeuw zijn wel goed

zichtbaar

uitzicht op een enorme  (Joodse) illegale nederzetting bij Bethlehem

naar Jericho (5) met een Palestijnse bus; de grens is er wel minder ‘eng’

langs de boom waar Zacchaeus ingezeten zou hebben, kijkend naar Jezus

 

de muren van Jericho:: in de zomer wel bijna 50 graden, maar in de winter heerlijk klimaat

de overgang naar de woestijn is direct

in de oudheid een grote stad, nu veel fantasie nodig op de resten!

met de kabel naar de Berg der Verzoeking;

rechts: bid-grot

Helena (4de eeuw) liet er een kerk  bouwen;

nu staat er Grieks-Orthodox klooster waarvan de monniken de Verzoekingsplek bewaken

   

  

 

 

 

 

 

twee afbeeldingen van de Verzoeking door de duivel

Bet She`an (Scytopolis) was een Romeins-Byzantijnse stad die in 749 na Chr. door een aardbeving werd verwoest. Het had een amfitheater, een theater en een enorm badhuiscomplex

het Meer van Galilea

(6) (Tiberias) ; aan de overkant de Golan

 

      

Askenasische synagoge Safed (Sfat)

Meer van Galilea met historische plaatsen;  rechts de juiste N-Z ligging

 

Degania A (Alef) was de eerste kibboets in Israël; hiernaast werd B (bet) gebouwd. Men heeft als eerste de moerassen in dit gebied drooggelegd.  Inmiddels krijgt men er salaris en betaalt men gewoon voor wat men gebruikt. Iedereen, ongeacht leeftijd, moet nog wel meewerken.

Safed, belangrijk ttv.

de Kruisvaders en Mamelukken hoofdstad, werd na

 

 

    Sefardische synagoge

Safed

 

1492 (verdrijving Joden uit Spanje, dé

Kabbala-hoofdstad

Jezus verbleef in het huis van Simon Petrus in Capharnaum en een aantal discipelen kwam er vandaan.  In 70 na Chr. trokken flinke groepen Joden naar Tiberias, vandaar dat er ook grote synagogen waren in Capharnaum.

Tabgha, met mozaïek  van de Wonderbare Broodvermenigvuldiging

 

  

 

   

veel landen hebben hun eigen beeld hiervan geschapen:

dit is het Japanse .

een boot uit de tijd van Jezus,voorheen betiteld als dé Jezus` boot;  dat werd stevig betwist door de Joden

 

en zoals het ongeveer gegaan moet zijn volgens de Christenen

Nazareth (lees eerst op de pagina historie het verhaal over de Nazareeërs) : de Aankondigingskerk der Katholieken. Aankondiging wil zeggen dat Maria de boodschap kreeg dat ze zwanger zou worden van Jezus. De orthodoxen hebben elders in de stad een eigen kerk boven op de bron—

de juiste plaats volgens een apocrief boek.

 

oudste opgravingen

(grotten) in Nazareth

 

 

Akko (7) ontstond ca. 2000 v. Chr.. In 1104 na Chr. werd de stad ingenomen m.b.v. een Genuees leger dat een eigen belastingvrije wijk in Akko kreeg. Daarna kregen Venetië en Pisa ook zo`n wijk om dezelfde reden (linkse bord). De Johannieters en Tempeliers kochten er grond. Later werd het de hoofdstad. In 2000 werelderfgoed van UNESCO. Boven: grote kruisvaardersburcht.

 

de Tempelierstunnel een ontsnappingsroute onder de grond (foto links boven), eindigt bij de haven (poort geheel rechts, foto rechts)

     

        

tocht door de oude

stad van Akko en

Karavanserail uit het

Ottomaanse rijk

op weg naar Tel Aviv door een Druzendorp. De Druzen kwamen in 996 uit Egypte. Je bent alleen een Druus als vader én moeder dat ook zijn. De meeste Druzen hingen er helaas alleen als schilderij aan de wand!

 

uitzicht op Haifa (8) dat werd gebouwd als diepe haven omdat Akko in de 17de/18de eeuw te ondiep werd; dat betekende ook het einde van de economische positie van Akko; mooie wijken op de berg Carmel, lelijke bij de haven

we hebben van Haifa niet heel veel gezien,

maar wel de tuinen van de Ba`hai (geloof dateert uit de 19de eeuw).; hier liggen hun profeten begraven.

 

 

Bronnen:

Literatuur:

M. Baars , E. v.d. Donk, Israël en de Palestijnse gebieden, Dominicusreeks Haarlem 2009

E. Meijering, Geschiedenis van het vroege Christendom, Amsterdam 2004

J.N. Voorhoeve, Atlas van de Bijbel, Den Haag z.d.

Bosatlas van de Wereldgeschiedenis, Wolters-Noordhoff, 1983

Putgzer, Historischer Weltatlas , Berlijn , 2001

 

Websites:

Wikipedia sites over de geschiedenis en de verschillende godsdiensten

 

 

 

 

 Terug naar pagina      eerdere reizen                  of de    homepage                       van Charlotte Anna Hansson