Giulio Caccini (1551- 1618)

 

 

 1. Biografie
 2. De Florentijnse Camerata en Le Nuove Musiche
 3. Le Nuove Musiche – uitgaven, liederen en vertalingen

 

1. Biografie

Een ‘originele’ biografie schrijven van Giulio Caccini is onmogelijk. Er zijn, zoals we zullen zien, eigenlijk maar heel weinig exacte gegevens beschikbaar en die worden door iedereen in (bijna) dezelfde volgorde en op dezelfde wijze gebruikt. Onderstaande beschrijving zal dus zeker lijken op andere teksten:

 

Giulio Caccini, ook wel Giulio Romano genoemd, werd in 1551 in Rome (of Tivoli ?) (1) geboren als de zoon van een timmerman uit Montopoli bij Pisa (volgens Wikipedia en Cusick).  The New Grove is daar niet zo duidelijk over: ‘Hij zou volgens sommige vroege bronnen de zoon zijn van een zekere Michelangelo Caccini en broer van de Florentijnse beeldhouwer Giovanni Caccini’.  Hij speelde luit, viool en harp waarvoor hij in Rome studeerde, maar werd al jong ook opgemerkt als zanger en ingelijfd bij het hof van  de de' Medici`s in Florence.

Hij zou in 1565 de rol van Psyche gespeeld hebben in de tussenspelen (intermedii- muzikale composities met dramatisch en visueel spektakel) bij het huwelijk van Francesco I de' Medici en Johanna van Oostenrijk (2).

Volgens The Newe Grove dateert echter het eerste gedocumenteerde bericht met betrekking tot zijn zingen aan het hof van de Medici uit 1579, toen hij er optrad ter gelegenheid van het huwelijk van Francesco de`Medici met Bianca Cappello (3).

In 1589 componeerde en dirigeerde Caccini de muziek van de door De' Bardi (zie ook onder 2.) gemaakte intermedii  bij het huwelijk van Ferdinando I de' Medici met Christine van Lotharingen (4).

Daarna lijkt het er een periode te zijn geweest dat Caccini minder in de gratie was bij de De' Medici’s. Dat heeft te maken met verschillende dingen:

1. met het karakter van Giulio: hij wilde graag op gelijke voet verkeren met zijn opdrachtgevers en kon moeilijk verkroppen dat dat niet ging in de verhoudingen van toen. Hij probeerde echter zo veel mogelijk onafhankelijk te blijven o.a. door zijn eigen zangschool

2. met het feit dat hij een autoritair type was, nogal goklustig en daarom regelmatig in de schulden en dus in geldnood; deze problemen zouden blijven voortduren.

3. maar vooral met de politiek van Ferdinando I om het hof te zuiveren van de luxe van zijn voorganger Francesco I. Hierbij werden, onder andere, alle vrouwelijke musici waaronder zijn vrouw Lucia, ontslagen. Giulio ging toen uit geldnood op zoek naar (extra) werk voor hemzelf en zijn vrouw in Ferrara in 1589 en opnieuw in 1592. Lucia overleed in 1593 en liet hem achter met drie jonge kinderen en de veertienjarige ‘natuurlijke’ zoon Pompeo. Vlak daarna werd Giulio zelfs formeel ontslagen omdat hij werd beticht van ‘relaties’ met de courtisane ‘la Gamberella’ wiens zanglessen bij Giulio werden betaald door haar minnaar Antonio Salviati, een patriciër en bankier wiens klachten Ferdinando I niet kon negeren!

In 1594 slaagde hij erin een lange termijn lening aan te gaan met de Arte della Lana voor een eigendom bij de Santissima Annunziata én om te trouwen met de 18jarige, arme zangeres, Margherita di Agostino della Scala (‘Bargialli’). Hoewel hij steunaanbiedingen kreeg van groepen mensen in Florence en Genua in 1595, sloeg hij deze allemaal af.

 

caccini

Franceso de `  Medici

huwelijk Franceso en Johanna van Oostenrijk

huwelijk Maria en Hendrik IV

proloog Eurydice

Eurydice gedrukt Caccini

Il rapimento

Giulio Caccini

Franceso

de`Medici

Huwelijk Franceso Johanna van Oostenrijk

Huwelijk Maria en Hendrik IV van Frankrijk

Proloog van Caccini`s

Eurydice

 De gedrukte

 versie van

 Eurydice

   Il Rapimento di

   Cefalo ( tapijt)

 

Hij keerde echter wel weer terug op de betaallijst van de Medici toen hij in 1600 werd gevraagd door de Groothertog om de muziek te componeren voor Gabriello Chiabrera`s pastorale drama ‘Il Rapimento di Cefalo. Dit stuk zou het hoogtepunt moeten worden in de Florentijnse festiviteiten rond het huwelijk van Maria de' Medici met Hendrik IV van Frankrijk.

De productie van het geheel was echter de taak van Emilio de` Cavalieri (1550-1602).  Deze moest toezien hoe de controle hierover steeds meer in handen kwam van Giovanni d`Medici en Caccini. Cavalieri vond het hele proces en de uitvoering op 9 oktober een ramp en vertrok –compleet gedesillusioneerd-  naar Rome om nooit meer terug te keren naar Florence. Il Rapimento werd nooit (in zijn geheel) gepubliceerd en nooit meer opgevoerd! Men vond de muziek te saai.

Ook bij de productie door Cavalieri van Jacopo Peri's  Eurydice (op een libretto van Rinuccini)  – eveneens bedoeld voor het huwelijk van Maria met Hendrik IV-  ontstonden er spanningen rond Caccini (zie verder hierover h. 2).

 Uiteindelijk werd Caccini vlak hierna aangesteld door de Medici`s  als opvolger van Cavalieri.

 

Naast zanger was Caccini minstens even beroemd als leraar: Hij trainde een vocaal ensemble voor vrouwenstemmen waar zowel zijn eerste als tweede vrouw en drie van zijn kinderen (o.a. zijn dochter Francesca), deel van uit hebben gemaakt. Dit ensemble heeft regelmatig gezongen op uitvoeringen bij de de` Medici. Voor meer informatie over de dochters van Caccini wordt verwezen naar het artikel over ‘Componerende vrouwen (Middeleeuwen t/m begin 18de eeuw/ de Barok) en naar het (nieuwe) aparte artikel over zijn dochter Francesca, waarin nog wat meer details over Giulio staan.

Caccini leidde op zijn eigen school tientallen zangers op, waaronder de castraat Giovanni Gualberto Magli.

 

De New Grove vermeldt dat hij ook een geweldige tuinman zou zijn geweest: ‘Er is een brief uit 1589 van de ambassadeur van Ferrara in Florence aan Hertog Alfonso II d`Este, waarin wordt gesuggereerd dat Alfonso Caccini zou kunnen huren als musicus én hoofdopzichter van zijn tuinen’.

 

Caccini zou ook wat minder fraaie kanten hebben gehad, waarvan er eerder al enige zijn genoemd: Hij zou  - volgens een bron -  aan Groothertog Francesco  de liefdesaffaire tussen Eleonora (de vrouw van Pietro de' Medici) en Bernardino Antinori hebben verklapt. Dit verklikken was de directe aanleiding van de moord van Pietro op zijn vrouw en Antinori.

 

In 1604-1605 bracht Giulio, op uitnodiging van het Franse hof, met familieleden de winter en lente door in Parijs.

Na 1605 nam zijn invloed af en hij stierf in 1618. Hij werd begraven in de Santa Annunziata in Florence.

 

2. De Florentijnse Camerata en Le Nuove Musiche

Belangrijk voor de (latere) grote beroemdheid van Caccini werd zijn lidmaatschap van de Camerata fiorentina (= in Florence), de kring rond graaf Giovanni de' Bardi. Over de betekenis er van is al eerder door mij geschreven (5):

In de 16de eeuw werd polyfoon (vaak vijf- of zes-stemmig) gemusiceerd. Om de misstanden in de katholieke kerk te stoppen, overwoog men in Rome alle polyfonie uit de kerkelijke liturgie te bannen omdat de dichte polyfone stemmenweefsels het onmogelijk maakten de religieuze tekst te verstaan en te begrijpen.

De Camerata, een groep geleerden en kunstenaars, bestudeerde de antieke culturen en men kwam tot de conclusie dat de muziek van de Griekse drama`s ‘monodisch’ moest zijn geweest: solostem met enige instrumentale begeleiding in akkoorden. Op die manier kon de expressieve kracht van de tekst tot uitdrukking worden gebracht zonder dat die werd versluierd. Er hoorde een ‘recitatieve’ (zingend spreken) voordrachtswijze bij.

Tegenover de oude ‘prima pratica’ regel, ontstond nu de ‘seconda prattica’: de muziek volgt de tekst.

 

De Camerata kwam regelmatig bij elkaar vanaf midden jaren `(15)70, maar  na 1580 gebeurde dat al veel minder.  In 1592, toen Bardi naar Rome ging, misschien vergezeld door Caccini als zijn secretaris, behoorde  de Camarata echter ‘tot het verleden’(6).

 

Caccini claimde de uitvinder van de Nuovo Stilo te zijn: In 1600 verwees hij in zijn opdracht bij L`Euridice aan Bardi naar de stijl die hij al ‘jaren geleden’ hanteerde, o.a. in de madrigalen Perfidissimo Volto, Vedrò `l mio sol en Dovrò dunque morire en in 1602 noemde hij deze opnieuw in zijn voorwoord bij Le Nuove Musiche.

In Le Nuove Musiche staan uitgewerkte voorbeelden van versieringen. Van één passage worden verschillende varianten aangegeven, waaruit –afhankelijk van de over te brengen emotie- gekozen kan worden. Het streven was sprezzatura, de vakkundige, maar ogenschijnlijk moeiteloze manier om de zang natuurlijker te laten lijken. Cusick geeft op p. 11-16 van haar boek uitleg over ‘hoe de versieringen gezongen dienden te worden.

Ook staat er in Le Nuove Musiche voor het eerst een beschrijving van ‘de becijferde bas’.

 

Maar, terwijl Le Nuove Musiche door drukproblemen in 1612 nog op de pers lag, verscheen ondertussen in Venetië van de hand van Domenico Melli een  Musichecomposte sopra alcuni madrigali di diversi. Per cantare nel Chitaronne, Clavicembali, & altri Instromenti ..achttien liederen, waarin ook een zetting van Io parto, amati lumi was opgenomen!

Hoewel zijn uitgave dus misschien wel niet de eerste was, was Caccini`s Le Nuove Musiche een succes en werd herdrukt in 1607 en 1615.

 

Volgens een bron uit de 19de eeuw schreef Caccini hierna in 1613 te Venetië Fuggilotio Musicale, een verzameling van achttien monodische stukken en veertien duetten. The New Grove (1980) en Hitchkock geven echter aan dat Fuggilotio wel gemodelleerd is naar le Nuove Musiche, maar dat deze sinds 1972 niet meer aan Caccini wordt toegeschreven. De collectie zou van Giulio Romano zijn, een componist die behalve met Giulio Caccini -die ook Giulio Romano werd genoemd- ook zou zijn verward met Alessandro Merlo (ook wel Alessandro Romano genaamd) en Romano da Siena. Deze Giulio Romano zou in 1612 ook nog zeven – inmiddels verloren gegane- Concerti Spiriti hebben geschreven in Venetië (7). 

In 1614 verscheen Caccini' s  Nuove musiche e nuova maniera di scriverle.

 

Zoals al vermeld bij de biografie, is het duidelijk dat er veel afgunst tussen de musici moet zijn geweest, getuige het gebeuren rond de reeds eerder genoemde opera Eurydice:

Cavalieri had bij Euydice vooral te maken met Peri, maar ook met Caccini.  Caccini verbood zijn zangers namelijk mee te werken aan de door Peri hiervoor gecomponeerde muziek. Zij mochten alleen zijn eigen composities uitvoeren! Caccini vervaardigde deze delen alsnog en liet ze razendsnel drukken om Peri voor te zijn!

Op 6 oktober 1600 werd de Eurydice opgevoerd en deze bleek, integenstelling tot Il Rapimento, zeer succesvol.

In 1602 liet Caccini nogmaals ‘zijn’ Eurydice drukken; nu ging het om de complete versie van de door hem gemaakte toonzetting van het libretto. Op het titelblad staat: Giulio ‘Romano’ en de vermelding dat deze in de ‘stile rappresentativo’ is gecomponeerd.

Volgens de 20ste eeuwse Italiaanse musicoloog Nino Pirrotta, is er wel verschil in stijl: hij benoemt die van Caccini als cantar recitando (zingen door te spreken) en die van Peri als recitar cantando (spreken door te zingen).

 

3. Le Nuove Musiche – uitgaven, liederen en vertalingen

Het vinden van de bladmuziek van Le Nuove Musiche (deel 1: 1601/1602 en deel II: 1614), geschreven in mezzo-ligging, maar eigenlijk gebaseerd op de tenor-hoogte van Caccini zelf,  is niet makkelijk:

In de Arie Antiche van Parisotti staan enige liederen, evenals in de Italian Songs of the 17th and 18th Centuries

van Luigi Dallapicolla.

De meest complete en meeste recente uitgaves, namelijk die van Hitchkock -waarin alle bladmuziek en de Engelse vertalingen zijn opgenomen-  zijn op papier wel aanwezig en ter inzage in de Muziekbibliotheek in Amsterdam, maar ‘staan helaas niet op hun plaats’.

De Muziekbibliotheek beschikt daarnaast ook over Qaderno 10 en 11 (uitgaves van Carlo Perinello - Milaan 1919 ).

 

Op Internet/ISMLP zijn inmiddels verschenen in een uitgave met klavecimbel begeleiding: Alme luce beate, Amor l`ali m`impenna, Fere selvaggie, Sfogava con le stelle

 

Het vinden van vertalingen is een proces dat gaande is. Op Internet (CPDL) staan er een paar, soms met ‘copyright’, en verder staan er nog enige in de Italian Songs.

 

De verwachting is dat CD boekjes ook nog wat hulp kunnen verschaffen, maar de enige, echte oplossing is vermoedelijk toch: de boeken van Hitchkock zelf aanschaffen! (8)

Mocht iemand beschikken over vertalingen die nog niet hieronder opgenomen zijn: we houden ons aanbevolen!

 

nuove musiche 1601-1602

nuove musiche 1614

 tn_quaderno 10

tn_quaderno 11

perinello nieuwe druk

hitchcock nuove musiche 2

hitchcock nuove musiche

Nuove musiche 1601-1602

Nuove musiche

1614

Nuove musiche

Carlo Perinello

Milaan 1919  Q.10

Nuove musiche

Carlo Perinello

Milaan 1919  Q.11

Nuove musiche

Book 1; in:

Master Vocal Series

Carlo Perinello

(gedigitaliseerd 2010)

Hitchcock,

Le nuove musiche

 

Hitchkock,

Le nuove musiche

(2de druk)  - 2009

 

 

1. Caccini's Le nuove musiche of 1602, a collection of twelve madrigals, ten airs, and a setting of the final chorus from Chiabrera's Il rapimento di Cefalo, has come to be the very symbol of the new musical era of the seventeenth century. His prefatory discourse "to the readers," a meaty essay on the ideals and techniques of early baroque song and singing style, is included here in an annotated English translation.

(uit Le Nuove musiche -2nd. ed. edited by H. Wiley Hitchcock - 2009)*.

Contents: Madrigals: 1. Movetevi à pieta; 2. Queste lagrim’amare; 3. Dolcissimo sospiro; 4. Amor, io parto; 5. Non più Guerra; 6. Perfidissimo volto; 7. Vedrò ’l mio sol; 8. Amarilli mia bella; 9. Sfogava con le stele; 10. Fortunato augellino; 11. Dovrò dunque morire; 12. Filli, mirando il cielo

Final Chorus from Il rapimento di Cefalo ( 7 t/m 12  in Nuove musiche Perinello Q 10.)

Airs: 1. Io parto, amati lumi; 2. Ardi, cor mio; 3. Ard'il moi petto misero; 4. Fere selvaggie 5. Fillide mia;
6. Udite, udite, amanti; 7. Occh’immortali; 8. Odi, Euterpe; 9. Belle rose porporine; 10. Chi mi confort’ahimè
( 1 t/m 5 in Nuove Musiche Q 11.)

 

*This second edition, not only corrects the few infelicities found in the first edition, but also includes more dramatic revisions to a few aspects of the editorial methodology (especially pertaining to the basso continuo line and the treatment of accidentals). The attributions for the poetic texts of the madrigals and airs have also been updated based on current scholarship, and there are many superficial changes to the book design and layout.

 

2. Caccini's/ Nuove musiche e nuova maniera di scriverle (1614)/  29 songs for voice and continu, edited by H. Wiley Hitchcock (1978); Contents:
A quei sospir ardenti; Alme luce beate; Se in questo scolorito languido volto; S'io vivo, anima mia; Se ridete gioiose; Ohimè, begli occhi; Dite o del foco mio; O' dolce fonte del mio pianto; Ch'io non t'ami cor mio; Hor che lungi da voi; Pien d'amoroso affetto; Amor l'ali m'impenna; Se voi lagrime a pieno; Vaga su spin'ascosa; La bella man vi stringo; Tutto 'l dìpiango; In tristo umor; Lasso, che pur; Più l'altrui fallo

Torna, deh torna [Romanesca]; Io, che l'età solea viver nel fango; Di seguir falso duce; E poi ch'a mortal ri schio; Reggami per pietà; Deh chi d'alloro; Già non l'allaccia; Mentre che fra doglie e pene; Non ha 'l ciel cotanti lumi; Amor ch'attendi; O piante, o selve ombrose; Tu ch'hai le penne Amore; Al fonte, al prato; Aur'amorosa; O che felice giorno; Dalla porta d'oriente; Con le luci d'un bel ciglio

 

 

 A. Le nuove musiche (1602)

1. Movetevi à pietà

   (author: Anonymous/Unidentified Artist)

 

Movetevi à pietà del mio tormento,

E dov'il pianto e'l sospirar non giunge,

Deh, portate voi lunge;

Portat'aure benign'il mio lamento.

Lasso, ch'io prego il vento e non m'avveggio

Morend'ohimè, ch'al vento ait'io chieggio!

 

Be moved to pity

 

 

Be moved to pity me for my suffering,

And where tears and sighs cannot reach,

Oh carry, fair breezes,

Carry my lament far away.

Alas, I beseech the wind and don't notice,

While dying, woe's me, that I'm asking help from the wind.

 

2. Queste lagrim'amare

   (author: Anonymous/Unidentified Artist )

 

Queste lagrim'amare,

Quest'angoscioso pianto,

Pianto non è, ma sangue

Del misero cor mio,

Ferito dallo strale

Del vostro sdegno adamantino e rio.

Ahi, lasso! e si ne langue

Il mio spirto vitale,

Ch'io mi sento morire.

Fero sdegno, empio cor, aspro desire!

Volete pur ch'io mora?

Morirò, ma chi mor'è un che v'adora.

 

These bitter tears

 

 

These bitter tears,

This painful crying

Is not crying, but blood

From my poor heart,

Wounded by the arrow

Of your cruel, adamant disdain.

Alas, poor me! So much languishes in

My living soul,

That I feel I am dying.

Terrible disdain, cruel heart, bitter desire!

You want me to die, then?

I will die, but he who dies is one who adores you.

 

3. Dolcissimo sospiro

  (author: Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

Dolcissimo sospiro

Ch'esci da quella bocca

Ove d'amor ogni dolcezza fiocca;

Deh, vieni a raddolcire

L'amaro mio dolore.

Ecco, ch'io t'apro il core,

Ma, folle, a chi ridico il mio martire?

Ad'un sospiro errante

Che forse vola in sen ad altro amante.

 

Sweetest of sighs

 

 

Sweetest of sighs

That issues from that mouth

Whence drop all the sweets of love

Come sweeten my bitter grief

Look, I open my heart to you

But to whom shall I tell my

martyrdom?

To a wandering sigh

Wafted perhaps to a different lover

4. Amor, io parto

  (author: Anonymous/Unidentified Artist)

 

Amor, io parto, e sento nel partire

Al penar, al morire,

Ch'io parto da colei ch'è la mia vita,

Se ben ella gioisce

Quand'il mio cor languisce.

O durezza incredibil'e infinita

D'anima ch'l suo core

Può restar morto, e non sentir dolore!

Ben mi trafigge amore

L'aspra mia pen', il mio dolor pungente,

Ma più mi duol il duol ch'ella non sente.

 

Love, I depart                           (vertaling uit Hitchkock)

 

 

Love, I depart, and I feel

in the parting a death

For I part from her who is my life

Although she delights

in my failing heart

Ah what incredible and infinite harshness

In one whose heart

dies and feels no grief!

Pierced by love, bitter my pain,

Pungent my grief

- yet more grievous is the grief unfelt by her!

5. Non più guerra

 (Giovanni Battista Guarini (1538-1612) , from

  Rime, without number )

 

Non piú guerra, pietate,

pietate, occhi miei belli,

occhi miei trionfanti! A che v'armate

contr'un cor ch'è già preso, e vi si rende?

Ancidete i rubelli,

ancidete chi s'arma e si difende,

non chi, vinto, v'adora.

Volete voi ch'io mora?

Morrò pur vostro, e del morir l'affanno

sentirò , [ma sarà vostr'il danno]1.

 

 

No more war

 

 

 

No more war, but pity,

My beautiful eyes, my triumphant eyes

Why do you take arms

Against a heart already captured and surrendering?

Kill the rebels,

kill those who take up arms and defend themselves,

not the one who is conquered and worships you.

Do you want me to die?

I shall die yours, and if the suffering of death

Will be mine to feel, the loss shall be yours

6. Perfidissimo volto

   (autor: Giovanni Battista Guarini  (1538-1612)

 

Perfidissimo volto,

Ben l'usata bellezza in te si vede

Ma non l'usata fede.

Già mi parevi dir: Quest'amorose

Luci che dolcemente

Rivolgo à te, bell'e pietose

Prima vedrai tu spente,

Che sia spento il desio ch'à te le gira.

Ahi, che spento è'l desio,

Ma non è spento quel per cui sospira

L'abbandonato core!

O volto troppo vago e troppo rio,

Perchè se perdi amore

Non perdi ancor' vaghezza

O non hai pari alla beltà fermezza?

 

Visage perfide

 

Visage perfide,

On voit bien en toi ta beauté habituelle,
Mais non l’habituelle foi.
Jadis, tu semblais me dire: «Ces yeux amoureux
Que doucement
Je tourne vers toi, si beaux, si complaisants,
Tu les verras plus tôt éteints
Avant que soit éteint le désir qui les tourne vers toi
Hélas ! il est éteint, le désir,
Mais il n’est pas éteint, celui pour qui soupire
Mon cœur abandonné.
Ô visage trop beau et trop cruel,
Pourquoi, si tu perds ton amour,
Ne perds-tu pas aussi ton charme,
Ou n’as-tu pas une constance égale à ta beauté ?

7. Vedrò'l mio sol

   (possibly by Giovanni Battista Guarini (1538-

    1612); possibly by Alessandro Guarini

 

Vedrò'l mio sol, vedrò prima ch'io muoia

Quel sospirato giorno

Che faccia'l vostro raggio à me ritorno.

O mia luce, o mia gioia,

Ben più m'è dolc'il tormentar per vui

Che'l gioir per altrui.

Ma senza morte io non potrò soffrire

Un lungo martire;

E s'io morrò, morrà mia speme ancora

Di veder mai d'un bel l'aurora.

 

O, my heart `s light                     (vertaling uit Hitchcock)

 

 

 

O, my heart `s light, befor I die

I shall see your rays

Turn to me.

O light and joy of my life

`t is sweeter to be in torment for you

than in delight with another.

Yet to suffer such pain

must bring me death:

And if I die, then dies my hope to

See that dawn`s sweet rays

8. Amarilli, mia bella

(possibly by Giovanni Battista Guarini (1538-1612)  possibly by Alessandro Guarini

 

Amarilli, mia bella,

Non credi, o del mio cor dolce desio,

D'esser tu l'amor mio?

Credilo pur: e se timor t'assale,

[Dubitar non ti vale.]1

Aprimi il petto e vedrai scritto in core:

Amarilli, Amarilli, Amarailli

è il mio amore.

 

Amaryllis, my lovely one,

do you not believe, o my heart's sweet desire,

That you are my love?

Believe it thus:  and if fear assails you,

Doubt not its truth.1

Open my breast and see written on my heart:

Amaryllis, Amaryllis, Amaryllis,

Is my beloved.

            (vertaling: copyright:  Katherine McGuire )

 

                              (Uit R. Bremer, Liederen uit ME &RenaissanceJ

Amarilis mijn schone

Geloof je niet, mijn hartsverlangen fijn,

Dat ik alleen met jou wil zijn?

Geloof dat toch; als vrees je overmant,

Neem dan deze pijl ter hand,

Open mijn borst, zie in `t hart gegrift de zin:

`t Is Amarallis die `k bemin

 

9. Sfogava con le stelle

  sometimes misattributed to Ottavio Rinuccini 

  (1562-1621)

 

Sfogava con le stelle

un'infermo d'Amore

sotto notturno ciel il suo dolore,

e dicea fisso in loro:

O imagini belle del'idol mio ch'adoro

si com'a me mostrate,

mentre cosi splendete,

la sua rara beltate

cosi mostrast'a lei

i vivi ardori miei

la fareste col vostr'aureo sembiante

pietosa si come me fat'amante.

 

One who was lovesick

 

 

 

One who was lovesick

cried out his pain

to the stars in the night

and said looking up to them:

O you beautiful pictures of my loved one

just as you show me

when you are gleaming,

her outstanding beauty

show her also

how I burn for her

and make her with your golden face as merciful to me

as you make me love her.

 

(vertaling: copyright: Sven Wifstrand)

(eveneens: in Italian Songs/ Hitchkock)

10. Fortunato augellino

   (autor: Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

Fortunato augellino,

Che dolce fai risonar i colli,

Tu la sera e'l mattino

Del tuo dolce desio gl'occhi satolli.

Lass'io del pianger molli

Gli ho nott'e giorno, e se cantar desio,

Escon voci di duol dal petto mio.

Ma s'al mio ben vicino

M'assido un giorno anch'io,

Farò forse parerti e muto e roco

Cantando i suoi dolci occhi e'l mio bel foco.

 

Lucky little bird             (vertaling uit Hitchkock)

 

 

Lucky little bird,

To make the hills resound

Both evening and morning

With your sweet longings!

While I weep night and day

And if I sing

Sounds of lament come from my breast.

But if I too alight

near my love one day

Perhaps like you (but hoarsely)

I shall sing of her sweet eyes and my fine fire

11. Dovrò dunque morire?

 by Ottavio Rinuccini (1562-1621) , from Man.

 Magliabechiano   (in a Musical Banquet van Dowland 

  http: //nl.wikipedia.org/wiki/A_Musical_Banquet)

[Dovrò dunque morire,

a che di nuovo io miri]1

voi, bramata cagion de miei martiri?

Mio perduto tesoro,

non [poter]2 dirvi, pria ch'io mora: "Io Moro"?

O miseria inaudita,

non poter dir a voi: "Moro, mia vita".

 

 

Must I then die?

 

 

 

Must I then die

Before I can see you again,

longed-for cause of my suffering,

my lost treasure?

Can I not tell you before I die: "I am dying"?

Oh, oh, unheard-of wretchedness,

to be unable to tell you: "I am dying, my life."

 

(vertaling: Andrew Huth )

12. Filli, mirando il cielo

   possibly by Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

Filli, mirando il cielo,

Dicea dogliosa e 'ntanto,

Empia di calde perle un bianco velo

 

Io mi distill'in pianto,

D'amor languisco e moro,

ritrovo pietate, o ciel, o stelle.

Io pur son giovinetta e 'l crin ho d'oro,

E colorite e belle

Sembran le guancie mie rose novelle.

Ahi, qual sarà 'l tormento

Quand'havrò d'oro il volto e 'l crin d'argento?

 

Phyllis, gazing at the heavens

 

 

Phyllis, gazing at the heavens,

Spoke her grief

And soaked her white veil

 

With scalding tears:

“I dissolve in weeping;I die of love

Have you no pity,

O heaven, O stars?

Yet a maiden, I have golden hair

And my cheeks are the colour of new roses

What will my torture be like

When I have a sallow face and silvery hair?”

13. Ultimo Coro del Rapimento di Cefalo

   by Gabriello Chiabrera (1552-1638) ,

   from Rapimento di Cefalo

 

Ineffabile ardore,

Ch'agli alberghi del ciel richiama il core.

 

Muove si dolce, e si soave guerra

Lusingando i pensier beltà mortale,

Ch'a volo un cor non spiegheria mai l'ale

Per sollevarsi peregrin da terra,

Se non scendeste a risvegliarlo Amore.

 

Ineffabile ardore,

Ch'agli alberghi del ciel richiama il core.

 

Caduca fiamma di leggiadri sguardi

Ci da per morte dilettoso assalto,

Ma verace beltà regna nell'alto,

Indi arma l'arco, et indi avventa i dardi

Che'l cor piagato han di bear valore.

 

Ineffabile ardore,

Ch'agli alberghi del ciel richiama il core.

 

Qual trascorrendo per gli eterei campi

Il sol quaggiù l'ombre notturne aggiorna,

Tale amor sulle stelle almo soggiorna,

E cosparge fra noi fulgidi lampi

Per invogliare altrui del suo splendore.

 

Quand'il bell'anno primavera infiora;

D'infiniti color ride il terreno,

Onde infinite ha l'ocean nel seno;

Ma minor pen'a numerarle fora,

Che d'amor celebrar l'inclito onore.

 

                                                            (vertaling uit Hitchkock)

 

 

 

 

Our heart calls us back

To the heavenly mansions with ineffable ardor.

 

Earthly beauties are so alluring

 

That a heart would never spread its wings to rise

Without descending to awaken love

 

 

Our heart calls us back

To the heavenly mansions with ineffable ardor.

 

The fleeting flames of loving glances

consumes us delightfully

But true beauty reigns on high

So loose from the bow those arrows that bring

Joy to an wounded heart

 

Our heart calls us back

To the heavenly mansions with ineffable ardor

 

As the sun brings day

To our nights` darkness on its ethereal journey

So love shines amid the stars

Brightening our lives

and luring us with its splendor

 

In springtime the earth laughs

A riot of colors;

The sea is full of waves

Thus better to celebrate the glories

Of love than its wounds

14. Aria Prima: Io parto, amati lumi

   possibly by Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

Io parto, amati lumi,

Rimirat'il dolor della partita

In questa fronte pallid'e smarrita.

 

Io parto, occhi sereni,

Fra cotanto martir non mi negate

Un guardo, non d'amor, ma di pietate.

 

Io part', o stelle, o soli,

Occhi numi del cor ch'in terr'adoro,

Io parto, io parto, ahi! non più part', io moro.

 

Sospir, tormenti e doglie,

Fidi compagni miei, querele e pianti,

Venit', io parto, addio diletti e canti.

 

Addio risi, addio gioie,

Addio candidi giorini e felici ore,

Restate seco in compagnia d'amore.

 

I depart beloved eyes           (vertaling uit Hitchkock)

 

 

I depart beloved eyes

Read the grief of my going

In my pallor

 

I depart gentle eyes

Do not deny me in my grief a glance

Not of love but of pity

 

I depart O stars and suns

O worshipped eyes,

I depart, but no! I die

 

Sighs, torments, griefs,

My faithfull companions plaints and tears

Come ! I depart. Farewell pleasure and song

 

Farewell smiles and joys

Farewell bright days and happy hours

Stay with her along with love.

15. Aria Seconda: Ardi, cor mio

   possibly by Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

Ardi, cor mio,

 Che non fu vista mai

 Fiamma di più bei rai;

Ardi, cor mio,

 Che'l foco che t'incende

 Più chiaro splende

 De'rai del biondo dio;

Ardi, cor mio,

 

Canta, o mio core,

 Canta con festa e gioco

 Il tuo leggiadro foco;

Canta, o mio core,

 E si soave tanto

 La voce e'l canto

 Che destar possa amore;

Canta, o mio core.

 

Luci serene,

 Per voi lieto e ridente

 Vivo tra fiamma ardente;

Luci serene,

 Per voi mi son soavi

 Qual ha più gravi

 Amor tormenti e pene,

Luci serene.

 

Laccio soave,

 Stringimi'l cor si forte

 Che n'l disciolga morte;

Laccio soave,

 Si caro il cor m'annodi

 Che dolci i nodi

 E libertà m'è grave,

Laccio soave.

 

Felice amante,

 Sospir mai lamento

 Non spargo indarno al vento;

Felice amante,

 Ancor mai non vid'io

 Men dolce e pio

 L'angelico sembiante,

Felice amante.

 

Almo mio sole,

 Al tuo lucente raggio

 Tempo non faccia oltraggio;

Almo mio sole,

 Splenda il bel lume eterno,

  mai per verno

 Scaldi men, ch'ei non suole,

Almo mio sole.

 

16. Aria Terza: Ard'il mio petto misero

 by Gabriello Chiabrera (1552-1638) , no title,

 from Rime, in Canzonette, no. 78, published 1718

 

Ard'il mio petto misero

Alta fiamma lucente,

come dure stelle altrui permisero;

E benche lasso il cor ne peni ardente,

Non se ne pente.

 

Dic'ei quantunque affliggami

Asprezz'empia, infinita,

E dur'arco di sdegn'ogn'or trafiggami,

Dolce sarà, s'impetr'un sguard'in vita,

Ogni ferita.

 

Così, folle, consolasi,

Ma per l'eterno corso

Intanto batte nostr'etat'e volasi;

O cor di donna, per altrui soccorso,

E tigr'e d'orso.

 

 

17. Aria Quarta: Fere selvaggie

   by Francesco Cini

 

Fere selvaggie,

Che per monti errate,

Il pie' fermate

In queste verdi piaggie!

Udit' il mio lamento

Ch'ha tàlor per pietà fermato il vento.

 

Fillide mia,

mia Fillide bella,

M'è rubella,

spietat' e ria,

Che mi vede morire,

vuol morend' il mio cordoglio udire.

 

Per lei mi struggo

Come cer' al foco,

trovo loco,

S 'io m'assid, o fuggo.

Tal ch'ornai vint' e stanco

Sento lo spirto e 'l cor venirmi manco.

 

Ditele voi,

Se di me vi cale,

Che 'l mio gran male

Vien dagl' occhi suoi,

Ditele che rimiri

Mentre ch'io moro almen i miei martiri.

 

 

18. Aria Quinta: Fillide mia

  by Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

Fillide mia, se di beltà sei vaga,

D'ogn'altra cura omai disgombr'il core,

Ardi d'amore!

 

Ardi d'amore nell'amorose fiamme;

Risplende di beltà l'altro tesoro

Qual gemma in oro.

 

Ardi d'amore; Amor, pittore accorto,

Sa far le guancie di color d'aurora

E'l crine indora.

 

Ma tu, d'amore ogni favilla spenta,

Al campo, al gregge sol pensi ed affanni

Nel fior degli anni.

 

Nel fior degli anni, alle canute cure

Rivolto i bei desir, negletto e incolto;

Lassi il bel volto.

 

Torna, deh, torna alle dolcezze prime;

Non ti sovien, cor mio, de' lieti giorni?

Perche non torni?

 

Credi, cor mio, per troppo senno è folle,

Chi pensando à diman passa dolente

Il presente.

 

Ogni pensiero, ogni disegno atterra,

Sovra'l goduto ben sol non può morte,

O fato, o sorte.

 

Filli, che pensi, ahi, come strale o vento

Si dileguano i giorni e fuggon l'ore:

Ardi d'amore.

 

 

19. Aria Sesta: Udite, udite, amanti

    by Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

Udite, udite, amanti,

Udite, o fere erranti, o cielo, o stelle,

o luna, o sole,

Donn' e donzelle,

Le mie parole!

E sa ragion mi doglio

Piangete al mio cordoglio!

 

La bella donna mia,

Già si cortese e pia,

Non so perché,

So benone mai

Non volge a me

Quei dolci rai;

Et io pur vivo e spiro;

Sentite che martiro!

 

Care, amorose stelle,

Voi pur cortesi e belle,

Con dolci sguardi

Tenest'in vita

Da mille dardi

L'alma ferita,

Et or più non vi miro;

Sentite che martiro!

 

Ohimè che tristo e solo,

Sol io sento 'l mio duolo;

L'alma lo sente, Sentelo 'l core,

E lo consente

Ingiusto amore;

Amor se 'l vede e tace,

Et ha pur arco e face.

 

Hark, O lovers

 

 

Hark, O Lovers

Hark, wandering beasts, Heaven, stars,

Moon, sun

Women and girls

Hear my story

And if I have cause for grief

Then weep with my sorrowing heart

 

My fair beloved

Usually so gentile and affable

Lately for no reason that I know,

Yet beyond any doubt,

Avoids turning

Her beautiful eyes to me

And while I appear alive and still breathe

See how I suffer.

 

Dear, lovely stars

So kind and bright

With gentle glances

You kept my soul alive

Though wounded

By a thousand arrows

And now, while I no longer gaze at you

Behold my sorrow

 

Alas, in sadness and solitude

I, alone, bear my sorrow

My soul feels it, And my heart is heavy

And cruel Love

Consents to this

Cupid watches, silently,

Armed with bow and torch

               ( vert. uit Italian Songs of the 17th and 18th Centuries)

 

20. Aria Settima: Occh'immortali

    by Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

Occh'immortali,

 D'amor gloria e splendore,

 Armatevi di fiamm'e d'aurei strali:

 Ecco'l mio core!

 

Ecco'l mio core,

 Che scorre il campo ardito,

 All'armi, occhi guerrieri; all'armi, amore,

 Su, ch'io v'invito.

 

Su, ch'io v'invito; Suonan sospiri ardenti,

 Spem'il cor guida e l'ha pietà fornito

 D'armi possenti.

 

D'armi possentiArmato; o vuol morire,

 O scacciar vuol da voi, stelle lucenti,

 Gli sdegni e l'ire.

 

Gli sdegni e l'ire

 Omai prendino esiglio

 Più non poss'io, più gli soffrire

 In quel bel ciglio.

 

In quel bel ciglio

 Faccia pietà ritorno,

 O ch'a stancarvi combattendo piglio

 La nott'e'l giorno.

 

La nott'e'l giorno

 Sempr'udirete pianti,

 Sempre di foco e fiamma avrete intorno

 Sospiri erranti.

 

Immortal eyes

 

 

Immortal eyes,

Glory and splendour of love,

Arm ye with flames And golden arrows;

Here is my heart!

 

Here is my heart,

Burning for the fight

To arms, warrior eyes!

Come on, I challenge you

 

Come on, I challenge you!

Sighs are sounding;

Hope guides my heart, And pity gives it potent arms

 

Potent arms I’m armed with, Ready to kill,

Or drive them away,

Both disdain and anger

 

Disdain and anger

I shall not allow

To take refuge

In those fair brows

 

Those fair brows

Bring back pity,

Or I fight on

Night and day

 

Night and day

You shall hear my weeping

And my sighs

Of fire and flame

 

(Nederlandse vertaling in R. Bremer: Met zoet Verlangen)

21. Aria Ottava: Odi, Euterpe

   (author: Anonymous/Unidentified Artist

 

Odi, Euterpe, il dolce canto

Ch'a lo stil Amor m'impetra

Et accorda al dolce canto

L'aureo suon della mia cetra,

Ch'a dir quel ch'ei mi ragiona

Troppo dolce amor mi sprona.

 

Di notturno e casto velo

La mia Lidia il sen copria;

Ma la luna in mezzo il cielo

Dolcemente il sen m'apria,

Ch'a mirar bel tesoro

Lampeggiò di fiamme d'oro.

 

E vedea soave e pura

La sua neve il petto aprire;

E sentia di dolce cura

Nel mio petto il cor languire;

E salir veloce, e leve

Il mio cor tra neve e neve.

 

Io mirava e tu ferivi,

Lidia mia, soavemente;

Io spronava e tu rapivi

Nel tuo sen la vista ardente;

Io movea poche faville,

Tu le fiamme à mille à mille.

 

si vivo, o vago aspetto,

Portò mai fu l'orizzonte,

pur quando il suo diletto

Rimirò fu'l Cario monte,

Ch'a mirar cose belle

Tanti rai fur tante stelle.

 

E da quei soavi albori

Sfavillava un foco;

E le grazie con gli amori

Avean quivi un dolce loco;

E, se quivi il cor giungea,

Su la neve il cor m'ardea.

 

E se come il seno aprendo

Tante fiamme tu movei,

Sfavillar potean vedendo

Tanti lumi gli occhi miei,

Nel tuo sen potea mirare

Maraviglie assai più care.

 

Anzi, i lumi e i lampi suoi,

Men possenti e meno ardenti,

Lidia, il Sol degli occhi tuoi

Fea più chiari e più lucenti,

E scopriva il tuo bel seno

Pur il lume tuo sereno.

 

Ma dolce ardeva il core,

Ch'ogni fiamma ed ogni dardo

In quel caro sen d'amore

Rinfrescava ogni ora un guardo,

E già m'era il cor ferito

A le piaghe un dolce invito.

 

Ma languia la vista inferna

A l'aprir di tanti obbietti,

Ne potea giammai star ferma

A cercar tanti diletti,

E moriro i rai meschini

Tra duoi pomi alabastrini.

 

 

22. Aria Nona: Belle rose porporine

  by Gabriello Chiabrera (1552-1638) , from Rime,

  in Canzonette, no. 47, published 1718

 

Belle rose porporine

Che tra spine

Sull'aurora non aprite;

Ma, ministri degl'amori,

Bei tesori

Di bei denti custodite.

 

Dite, rose preziose,

Amorose;

Dit'ond'è, che s'io m'affiso

Nel bel guardo acceso ardente

Voi repente

Disciogliete un bel sorriso?

 

E ciò forse per aita

Di mia vita,

Che non regge alle vostr'ire?

O pur è perchè voi siete

Tutte liete,

Me mirando'n su'l morire?

 

Belle rose, ò feritate,

O pietate

Del si far la cagion sia

Io vo dir in nuovi modi

Vostri lodi;

Ma ridete tuttavia.

 

Se bel rio, bell'auretta

Tra l'erbetta

Su'l mattin mormorando erra;

Se di fiori un praticello

Si fa bello;

Noi diciam: Ride la terra.

 

Quando avvien, ch'un zeffiretto

Per diletto

Muova'l piè sull'onde chiare,

Si che l'acqua in sull'arena

Scherzi appena;

Noi diciam, che ride il mare.

 

Se già mai tra fior vermigli,

Se tra gigli

Veste l'alba un'aureo velo,

E rote di zaffiro

Muove in giro;

Noi diciam, che ride il cielo.

 

Ben è ver, quand'è giocondo

Rid'il mondo,

Rid'il ciel quand'è gioioso;

Ben è ver; ma non san poi

Come voi

Far un riso grazioso.

 

Lovely Crimson Roses

 

 

 

Lovely lips, crimson roses

Protected by thorns

You do not open up at dawn

But, messengers of love

Wondrous treasures,

You guard those beautiful teeth

 

Speak, precious,

Amorous roses,

Tell me, if I await

Your beautiful ardent gaze,

Will you suddenly

Release a charming smile.

 

Is it to protect

My serenity, which is unable

To withstand your anger,

Or is it because

You enjoy

Watching me languish?

 

Beautiful roses,

Both cruel and kind

The reason for my conduct is

The wish to please you

In unusual fashion,

But now you are smiling.

 

If a sparkling brook or a gentle breeze

Murmurs through the grasses

In the early morning,

If a meadow adorns

Itself with flowers

We say, the earth is smiling.

 

When it occurs that a zephyr

In sheer delight

Traces a path on the shimmering waves,

So that the water

Laps playfully on the sand,

We say, the sea is smiling

 

If sadly over scarlet flowers

And white lilies

The dawn drops a golden veil

And with the blowing of the breeze

It whirls about

We say, the sky is smiling

 

It is true that the earth

Is smiling when happy

The sky is smiling when joyful,

Yet they do not know

As only you do

How to smile graciously

                                 ( vert. uit Italian Songs of the 17th and 18th Centuries)

 

23. Aria Ultima: Chi mi confort'ahimè

    by Gabriello Chiabrera (1552-1638)

 

Chi mi confort'ahimè, chi più consolami,

Or che'l mio sol che bei raggi adornano

Il desiato lume, ahi lasso, involami.

 

La bellissima aurora, onde s'aggiornano

Mie notti, innanzi tempo ecco abbandonami

pensa che queste ore unqua non tornano.

 

Quinci trista in cor voce risuonami,

Che tutti i miei pensier dolcezza obliano

E rio sospetto à rie querele spronami.

 

Diva, che gli occhi miei tanto desiano,

E che nuove vaghezze oggi in te sorgono,

Che dal mesto Titon si ti disviano?

 

Deh, se tue belle ciglia ora mi scorgono,

Mira che gl'occhi miei lacrime piovono,

E che mentre dal cor preghi ti porgono

Mie voci coi sospir l'aria commovono.

 

(voor  Titone, begin acte II Il Rapimente di Cefalo)

 

 

Who can comfort me, who console me

Now that my bright sun has vanished

 

 

The beauteous dawn which brightens

my nights has abandoned me

and I think the long hours will never pass

 

Thus such sadness echoes in my heart

That my thoughts forgett all pleasure

 

 

Goddess, so sought by my eyes

How have you gone astray?

 

 

Should you glance at me

You would see my eyes raining tears

My heart praying to you

My voice rending the air with sighs

 

 

B. Nuove musiche e nuova maniera di scriverle (1614)  (Nuove musiche II)

1. A quei sospir ardenti

       by Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

A quei sospir ardenti

Che fingesti esalar per troppo ardore,

A quei dolci lamenti

Misti d'amare lagrime d'amore

Credulo amant' a pers' il seno e il core.

d'amoroso strale

Schivai colpo mortale.

Al fin arso e ferito

E deluso e schernito

E veggio e sento

Ch'i pianti e i sospir miei son acqua e vento

 

 

2. Alme luci beate

     by Anonymous/Unidentified Artist

 

Alme luci beate
Che dolcemente ardeste
E dolce distruggeste
L'incenerito core,
Chi di bei lampi or farà lieto Amore?
Io vi lasso mie scorte,
Io mi parto bei numi,
Io lungi miei numi,
E non ho spem' ohimè che mi conforte.
 
Alme luci beate,
Se per si lunga etate
Amando e rimirando
Voi foste il mio gioire,
Or per si lunga etate
Amando e rimembrando
Sarete il mio martire.

 

 

3. Se in questo scolorito languido volto

     text is either by Rinuccini or Chiabrera

 

Se in questo scolorito
Languido volto amar non puoi bellezza,
Ama fede, am' amore, ama fermezza
In questo cor ferito.
Non è d'amor più degno
D'una fiorita guancia un cor fedele?
Ma tu pur sempre l'amorose vele
Spieghi all'usato segno.
Ahi! non vedrò mai il di, ch'a me le giri,
Mosse dal vento di tanti sospiri?

 

 

 

4. S'io vivo, anima mia

       by Anonymous/Unidentified Artist

 

S'io vivo, anima mia, vivo per voi
E se languisco e moro
Mi fate voi morire,
Mi fate voi languire,
E languendo e morendo ancor v'adoro.
Ma se di voi si bell' e si vitale
Vien' effetto mortale,
Ah! cruda è vostra colpa, o pur mia sorte
Che siate vita e volet' esser morte.

 

 

 

5. Se ridete gioiose

   by Gabriello Chiabrera (1552-1638) , "Loda gli

   occhi"

 

Se ridete gioiose,
Dolci labbra amorose,
Non sa mostrarne Amore
Pregio d'amor maggiore
In alcun nobil viso,
Che il vostro bel sorriso;
E pur ne mostra Amore
Pregio d'amor maggiore
Nel vostro nobil viso,
Col lampeggiar d'un riso,
Se ridono gioiosi
Gli occhi vostri amorosi.

 

 

6. Ohimè, begli occhi

      by Anonymous/Unidentified Artist

 

Ohimè, begli occhi, e quando
Di mai più rivedervi havrò speranza
Se pria ch'io giung' al tempo del partire
Già mi sento morire?
Sperendò lagrimando
Questo poco di vita che m'avanza,
E 'n dura lontananza
Pur sempr' invan bramando
I vostri dolci rai,
Tanto vi piangerò quant'io v'amai.

 

 

7. Dite o del foco mio

     by Anonymous/Unidentified Artist

 

Dite o del foco mio
Bellissima cagion, luci spietate,
E pur volete ch'io,
Senza sperar già mai,
Incontro al folgorar de' vostri rai,
Schermo alcun di pietate,
Amando e desiando mi consumi.
Ah! dolcissimi lumi,
Non vedete negli occhi aperto il core
Che cener fatt' ancor si strugg'e more?

 

 

8. O' dolce fonte del mio pianto

        by Anonymous/Unidentified Artist

 

O' dolce fonte del mio pianto amaro
È pur ver ch'io qui miri
Bagnar que' duo begli occhi à miei sospiri;
È ver che rispondiat' a miei lamenti
Con interrotti accenti?
O' di per me beato,
O' fortunato e caro,
Spezzato è 'l sasso ch'indurò quell'alma,
E la tempesta mia rivolta in calma.

 

 

9. Ch'io non t'ami cor mio

   by Giovanni Battista Guarini (1538-1612)

   "Amor costante"

 

[Ch'io]1 non t'ami cor mio?
Ch'io non sia la tua vita e tu la mia,
[che per nuovo desio]2
e per nuova [bellezza]3 io t'abbandoni?
Prima che questo sia,
morte non mi perdoni.
[Ma]1 se tu sei quel cor onde la vita
M'è si dolce e gradita,
Fonte d'ogni mio ben, d'ogni desire,
Come [posso]4 lasciarti, e non morire?

 

 

10. Hor che lungi da voi

  by Gabriello Chiabrera (1552-1638) , "Chi

  essendo lontano dalla sua donna, soffre gran

  pene, ma che desidera e spera di rivederla"

 

Hor che lungi da voi
Muovo, bei lumi, ov'ha riposto Amore
Il più caro e 'l più bel de' lumi suoi
Chi da conforto al core?
Ahi che languire, ahi che perir il sento!
Lasso! ben gran tormento
È sostener, amand' orgogli ed ire;
Ma chi disse partir, disse morire.

 

 

11. Pien d'amoroso affetto

     by Anonymous/Unidentified Artist

 

Pien d'amoroso affetto
Tirsi a Filli dicea:
Deh trafiggim'il petto
S'hai ch'io mora diletto.
Così dolce per lei languendo ardea.
Ella spario di rose
Il suo bel volto e poi così rispose:
Io di morte son vaga,
Ma da te la desio,
Dolcissimo cor mio;
Da si bel feritor dolc'è la piaga.

 

 

12. Amor l'ali m'impenna

  by Torquato Tasso (1544-1595) , "Madrigale",

  from Rime amorose extravaganti, no. 61

 

Amor l'ali m'impenna,
Amor caro, amor dolce, amor felice,
Tal ch'i'non spero più più mi lice.
Passò monti e procelle,
Passò il cielo e le stelle...
Del piacer questo è il regno!
Ah mia fortuna non se l'abbia a sdegno!
Questo, questo m'accora,
Ch'altri cadèo dal paradiso ancora!

 

 

13. Se voi lagrime a pieno

     by Anonymous/Unidentified Artist

 

Se voi lagrime a pieno
Non mostrate il dolore
Ch'entro racchiude il seno,
A che versate fore?
Statevi dentro e soffocat' il core.

 

 

14. Vaga su spin'ascosa

  by Gabriello Chiabrera (1552-1638) , "Loda le

  guance"

 

Vaga su spin'ascosa
è rosa rugiadosa,
ch'all'alba si diletta,
mossa da fresc'auretta;
ma più vaga è la rosa
sulla guancia amorosa,
ch'oscura e discolora
le guance dell'Aurora:
Addio, Ninfa de fiori,
e Ninfa de gli odori,
Primavera gentile,
Statti pur con Aprile:
che più vaga e più vera
mirasi Primavera
su quella fresca rosa
del la guancia amorosa,
ch'oscura e discolora
le guance dell'Aurora.

 

 

15. La bella man vi stringo

  by Giovanni Battista Guarini (1538-1612) ,

  "Mano stretta"

 

La bella man vi stringo
E voi le ciglia per dolor stringete
E mi chiamate ingiusto, et inhumano,
Come tutto il gioire
Sia mio, costro il martire e non vedete
Che se questa è la mano
Che tien stretto il cor mio, giusto è il dolore
Perchè stringendo lei stringo il mio core.

 

I squeeze your lovely hand

 

 

 

I squeeze your lovely hand,
and your eyelids close in pain,
and they call me unjust and inhuman.
As though all the pleasure
were mine and yours the anguish,
but do you not see that this is the hand
that holds my heart, and the suffering is just:
squeezing it, I squeeze my heart.

                           (translation:Tom Skipp)

16. Tutto 'l piango

  by Francesco Petrarca (1304-1374) , no title,

  from Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta),

  in Rime In vita di Madonna Laura, no. 216

 

Tutto 'l piango, e poi la notte, quando
Prendon riposo i miseri mortali,
Trovomi in pianto, e raddoppiarsi i mali;
Così spendo 'l mio tempo lagrimando.
 
In tristo umor vo li occhi consumando,
E 'l cor in doglia; e son fra li animali
L'ultimo, che li amorosi strali
Mi tengon ad ogni or di pace in bando.
 
Lasso, che pur da l'un a l'altro sole
E da l'un' ombra a l'altra, ò già 'l più corso
Di questa morte che si chiama vita.
 
Più l'altrui fallo che 'l mi' mal mi dole,
Ché Pietà viva, e 'l mio fido soccorso
Vèdem' arder nel foco, e non m'aita.

 

 

17. Torna, deh torna [Romanesca]

  by Ottavio Rinuccini (1562-1621) , part of Venus'

  speech, Part II of Mascherata di ninfe di Senna

 

Torna, deh torna pargoletto mio,
Torna, che senza te son senza core!
Dove t'ascondi, ohimè? che t'ho fatt' io,
Ch'io non ti veggio e non ti sento, Amore?
Corrimi in braccio omai, spargi d'oblio
Questo, che 'l cuor mi strugge, aspro dolore.
Senti de la mia voce il flebil suono
Tra' pianti e tra' sospir' chieder perdono.

 

 

18. Io, che l'età solea viver nel fango

  by Giovanni della Casa (1503-1556) , Sonnet no.

  XVII of Rime.

 

Io, che l'età solea viver nel fango
Oggio, mutato il cor da quel, ch'i soglio,
D'ogni immondo pensier mi purgo e spoglio,
E'l mio lungo fallir correggo e piango:
 
Di seguir falso duce mi rimango;
A te mi dono; ad ogni altro mi toglio.
rotta nave mai partí da scoglio,
Si pentita del mar, com'io rimango.
 
E poi ch'a mortal rischio è gita invano,
E senza frutto i cari giorni ha spesi
Questa mia vita, in porto omai l'accolgo.
 
Reggami per pietà tua santa mano,
Padre del ciel, che poich'a te mi volgo,
Tanto t'adorerò, quant'io t'offesi.

 

 

19. Deh chi d'alloro

  by Ottavio Rinuccini (1562-1621) , from "O voi

  ch'in pianto"

 

Deh chi d'alloro
Mi fa ghirland' al crine,
Pur mi god'io vittorioso al fine
Il mio tesoro
La mia nemic' altera
È pur mia prigioniera.
 
Quell'alma dura
Ch'a miei sospiri ardenti
Rassembrò giel che 'n rigid' Alpe ai venti
S'innaspra, e 'ndura
Stilla in pianto d'amore
All'amoroso ardore.
 
Già non l'allaccia
D'aspra caten' il ferro,
Cortese vincitor tra le mie braccia
La guardo e serro,
 voglio altro tributo
Che 'l cor a me dovuto.
 
Ben duro scoglio
In van l'onda percuote,
Ma in cor di donna un'ostinato orgoglio
Durar non puote;
Troppo de' veri amanti
Ponno i sospire e i pianti.

 

 

20. Mentre che fra doglie e pene

  by Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

Mentre che fra doglie e pene
Nutr'il cor spirto di speme
Trass'i lieti e contenti
Ne gli affanni, e ne i tormenti
Or di spem' in tutto privo
Di dolor mi pasco e vivo.
 
Mentre che dolce mia vita
Nin ti spiacque darmi aita
Sai ben tu che strali, e foco,
Mi fur sempre festa, e gioco;
Hor non posso, il vo pur dire,
Star nel foco e non morire.
 
Mentre che cruda e severa
Pur ti mostri, e vuoi ch'io pera,
Mi morrò tu potrai
Darmi aita oimè, che fai?
Vorrai tu ch'a si gran torto,
Chi t'adora resti morto?
 
Mentre che tra pace e guerra
Viveran gli amanti in terra,
Sia pur fera, e sia crudele
Ti sarò servo fedele
Che se ben tal hor mi doglio
Non per questo a te mi toglio.

 

 

21. Non ha 'l ciel cotanti lumi

  possibly by Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

Non ha 'l ciel cotanti lumi,
Tante still' e mari e fiumi,
Non l'April gigli e viole,
Tanti raggi non ha il Sole,
Quant'ha doglie e pen'ogni hora
Cor gentil che s'innamora.
 
Penar lungo e gioir corto,
Morir vivo e viver morto,
Spem' incerta e van desire,
Mercè poca a gran languire,
Falsi risi e veri pianti
È la vita degli amanti.
 
Neve al sol e nebbia al vento,
E d'Amor gioia e contento,
Degli affanni e delle pene
Ahi che 'l fin già mai non viene,
Giel di morte estingue ardore
Ch'in un'alma accende amore.
 
Ben soll'io che 'l morir solo
Può dar fine al mio gran duolo,
 di voi già mi dogl'io
Del mio stato acerbo e rio;
Sol' Amor tiranno accuso,
Occhi belli, e voi ne scuso.

 

(Nederlandse vertaling uit: R. Bremer, Liederen uit ME& Renaissance; idem in Met zoet Verlangen )

 

De hemel heeft minder lichtjes aan,

Minder druppels de oceaan

April viooltjes en lelies- der-dalen

De zon heeft minder zonnestralen

Dan `t verliefde edele hart

Altijd draagt aan pijn en smart.

 

Het lijden lang, de vreugd maar even,

Levend sterven en stervend leven,

Onzekere hoop en ijdel trachten,

Weinig meelij met lang smachten,

Vals gelach en werkelijk klagen,

Zo slijten minnaars al hun dagen.

 

Sneeuw voor de zon, mist in de wind

Is de vreugd en lust van elk die mint,

Ach, dat de angsten en de pijnen

Nooit ophouden en nooit verdwijnen!

Het doodsijs dooft in de ziel de gloed

Die de liefde erin ontbranden doet.

 

Ik weet heel wel dat slechts de dood

Een eind kan maken aan mijn nood,

En `t is niet dat ik u verwijt

Dat ik zo zwaar en bitter lijdt:

De wrede Liefde doet het mij-

U, schone ogen, pleit ik vrij.

22. Amor ch'attendi

   possibly by Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

Amor ch'attendi,
Amor che fai?
Su, che non prendi
Gli strali omai;
Amor vendetta,
Amor saetta
Quel cor ch'altero
Sdegna 'l tuo impero.
 
Ò pompa, ò gloria,
Ò spoglie altere,
Nobil vittoria
S'Amor la fere;
Amor ardisci,
Amor ferisci,
Amor et odi
Qual havrai lodi.
 
Amor possente
Amor cortese
Dirà la gente
Pur arse e prese
Quella crudele,
Che, di querele
Vaga, e di pianti,
Schernia gli amanti.
 
Quel cor superbo
Langue e sospira,
Quel viso acerbo
Pietate spira.
Fatti duoi fiumi
Quei crudi lumi,
Pur versan fore
Pianto d'amore.
 
Se cruda e ria
Negò mercede,
Humile e pia
Mercede hor chiede.
Ò face, ò strale,
Alta immortale,
Che fia che scampi
S'il ghiaccio avvampi.
 
Dall'alto cielo
Fulmina Giove,
L'Arcier di Delo
Saette piove,
Ma lo stral d'oro
S'orni d'alloro
Che di possanza
Ogni altro avanza.
 

 

Love, what are you waiting for?

 

 

Love, what are you waiting for?
Love, what are you doing?
Come on! why don't you take
your arrows now at last?
Love, revenge!
Love, hit with your darts
that haughty heart
that disdains your kingdom.
 
O pomp, o glory,
o proud booty,
what a noble victory
if Love hurts her;
Love, dare!
Love, hurt her!
Love, and hear
what praises you will receive.
 
Mighty Love,
gentle Love,
people will say
"eventually she did burn with the fire of love,
that cruel woman
who, eager for moans
and tears,
scorns her lovers."
 
That arrogant heart
now is languishing and sighing,
that sharp face
now moves to pity.
Those cruel eyes,
turned to two rivers,
do now pour out
tears of love.
 
If she once cruel and wicked
denied mercy
now, humble and pious,
she asks for it.
O fire, o arrow,
noble, immmortal,
what will escape you
if you set on fire the ice?
 
From the high heaven,
Jupiter throws thunderbolts,
Apollo, the bowman of Delos,
rains darts,
but let the golden arrow
be adorned with laurel,
for it exceeds
any other in power.
 

Translation from Italian to English copyright © 2005 by Paolo Montanari, pvmontanari (AT) hotmail.com, (re)printed on this website with kind permission. Please contact the copyright-holder(s) when requesting permission to reprint

23. O piante, o selve ombrose

   (possibly by Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

O piante, o selve ombrose,
O valli, o rive erbose,
Fioriti colli,
Fiorite piagge,
Erbette molli,
Fere selvagge,
Fugace e fresco rio,
Pietà del morir mio.
 
Soffrir tanti martiri,
Nutrir tanti sospiri,
Versare stille
Da gli occhi fore
A mille a mille
Più non può 'l core:
Può solo e vuol morire
Pe 'l suo dolor finire.
 
Già vissi nel tormento
E nel dolor contento,
E i sospir miei
E'l pianto amaro
Sparso per lei
Già mi fu caro;
Hor m'è si aspro e forte
Ch'io bramo la mia morte.
 
Per donna ch'è si bella,
Che ne rassembra stella,
Lieto penai
Quando mercede
Trovar pensai
A la mia fede;
Ma hor ch'io non lo spero 
Accuso il mio pensiero.
 
Haver qualche pietade
Credei tanta beltade,
Che non inferno,
Ma paradiso,
S'io ben discerne,
Sembra quel viso,
E'l cor apersi stolto,
A i colpi del bel volto.
 
Crescendo a poco a poco
Venuto è poi quel foco
Che 'l dolce sguardo
M'avventò al seno,
Si ch'io tutt' ardo
Venendo meno,
 lasso più speranza
Di refrigerio avanza.

 

 

24. Tu ch'hai le penne Amore

  Possibly by Ottavio Rinuccini (1562-1621)

 

Tu ch'hai le penne Amore
E sai spiegarle a volo,
Deh muovi ratto un volo
Fin dov'è 'l mio core.
E se non sai la via,
Co' miei sospir t'invia.
 
Va pur ch'il troverrai
Tra 'l velo e 'l bianco seno,
O tra 'l dolce sereno
De' luminosi rai,
O tra bei nodi d'oro
Del mio dolce tesoro.
 
Vanne lusinga, e prega
Perchè dal bel soggiorno
Faccia il mio cor ritorno,
E se'l venir pur niega,
Rivolto al nostro sole,
Digli cotai parole:
 
Quel tuo fedele amante,
Tra lieta amica gente,
Vive mesto e dolente,
E col tristo sembiante
D'ogni allegrezza spento
Turba l'altrui contento.
 
Di che fra 'l canto e 'l riso
Spargo sospir di foco,
Che fra 'l diletto e'l gioco
Non mai sereno il viso,
Che d'alma e di cor privo
Stommi fra morto e vivo.
 
S'entro alle tepide onde
D'Arno, fra lauri e faggi
Fuggon gli estivi raggi,
Io, su l'ombrose sponde
O 'n su l'ardente arena,
Resto carco di pena.
 
Se dal sassoso fondo
Il crin stillante e molle
Orcheno, il capo e i stolle
Di preda il sen fecondo
Ove ognun un correr' miro
A pena un guardo io giro.
 
Mentre per piagge e colli
Seguon fugaci fiere
Le cacciatrici fiere;
Lass'io con gli occhi molli
Hor del cesto, hor del resco
L'onda piangendo accresco.
 
Non degli augei volanti
Miro le prede e i voli
Sol perché mi consoli
Versar sospiri e pianti -
Ma ch'io non vorrei
Far noti i dolor' miei.
 
Amor cortese impetra
Ch'a me torni il cor mio
O ch'ella il mandi, ond'io
Più non sembri huom di pietra
 più con tristo aspetto
Turbi l'altrui diletto.
 
Ma se per mia ventura
Del suo tornar dubbiosa
Mandarlo a me non osa,
Amor prometti e giura,
Che suo fu sempre, e sia
Il core a l'alma mia.

 

Oh love, you who have wings

 

 

Oh love, you who have wings

And know how to spread them in flight

Go quickly in flight

To where my heart lies

If you do not know the way

Let my sights guide you

 

Go, you will find it

Between the cloth and the white breast

Or amid the sweet peace

Of her radiant eyes

Or among the golden tresses

Of my sweet love

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But if, by chance

Doubtful of its being returned

She does not dare to send it to me

Love, promise and swear

That my heart and my soul

Were ever hers

25. Al fonte, al prato

    by Francesco Cini

 

Al fonte, al prato,
Al bosco, a l'ombra,
Al fresco fiato
Ch'il caldo sgombra,
Pastor correte;
Ciascun ch'a sete,
Ciascun ch'è stanco
Ripos' il fianco.
 
Fugga la noia,
Fugga il dolore,
Sol riso e gioia,
Sol caro amore.
Nosco soggiorni
Ne' lieti giorni.
 s'odan mai
Querele o lai.
 
Ma dolce canto
Di vaghi uccelli
Pe 'l verde manto
Degli arbuscelli
Risuoni sempre
Con nuovi tempre,
Mentre ch'a l'onde
Ecco risponde.
 
E mentre alletta
Quanto più puote
La giovinetta
Con rozze note
Il sonno dolce,
Ch'il caldo molce,
E noi pian piano
Con lei cantiano.

 

To the spring, to the meadow

 

 

To the spring, to the meadow

To the woods, to the shade

To the fresh breeze

That wafts away the heat

Hasten shepherds !

There the thirsty

And the weary

Can rest.

 

Away with troubles

Away with sadness

Let laughter, happiness

And love alone

Be among us

In these days of merriment.

Let no complaints or laments

Be heard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And while the girl

Does her best

To charm

With rough notes

The sweet sleep

That soothes the heat

Let us softly

Sing with her.

26. Aur'amorosa

   by Anonymous/Unidentified Artist

 

Aur'amorosa
Che dolcemente spiri
Al bel mattin mentre sorge l'aurora,
Deh spir' ogni ora.
 
Portane teco
Dal celeste sereno
Di perle un vago e rugiadoso nembo
A i fiori in grembo.
 
E teco insieme
Veng' Amor, Gioco e Riso;
L'Hore, le Gratie e le dotte sorelle
Venghino anch'elle.
 
Sgombrine omai
L'ardir ch'incenerisce
Il monte e 'l piano, e fa ch'al tuo valore
Respiri il core.
 
Aprirne un giorno
Viè più che mai tranquillo
Si ch'ogni spirto tua mercè ravvive
In queste rive.

 

 

27. O che felice giorno

     by Anonymous/Unidentified Artist

 

O che felice giorno,
O che lieto ritorno,
Ravviva il cor già spento.
Quanta dolcezza sento!
O mia luce, o mia vita,
O mia gioia infinita.
 
Ecco 'l mio ben ritorna,
E queste rive adorna;
Eccone lieto il giro
Del bel guardo ch'io miro.
Occhi belli, occhi cari,
Occhi del sol più chiari.
 
Hor ben prov'io nel petto
Non dolor' ma diletto;
Torna la chiara e bella
Mia rilucente stella,
Torna il Sol, torna l'aura,
Torna chi mi restaura.
 
Dolce hor mia vita rende
Quel Dio ch'i cori accende;
Amor che l'havea tolto
Hor mi rende il bel volto.
Il mio cor, il mio bene,
Il mio conforto e speme.

 

 

28. Dalla porta d'oriente

   by Maria Menadori

 

Dalla porta d'oriente
Lampeggiando in ciel usciva
E le nubi coloriva
L'alba candida e lucente,
E per l'aure rugiadose
Apria gigli e spargea rose.
 
Quand'al nostr'almo terreno
Distendendo i dolci lampi
Vide aprir su i nostri campi
D'altra luce altro sereno;
E portando altr'alba il giorno
Dileguar la notte intorno.
 
Ch'a sgombrar l'oscuro velo
Più soave e vezzosetta,
Una vaga giovinetta
Accendea le rose in cielo,
E di fiamme porporine
Feria l'aure matutine.
 
Era il crine a l'aria sparso
Onde l'oro apria suo riso,
E la neve del bel viso
Dolce porpora havea sparso,
E su'l collo alabastrino
Biancheggiava il gelsomino.
 
Da le labbra innamorate,
Muov' Amor con novi strali,
E di perle orientali
Se ne gian l'alme fregiate,
Et ardeva i cor meschini
Dolce foco di rubini.
 
Di due splendide facelle
Tanta fiamma discendea,
Che la terra intorno ardea
Et ardeva in ciel le stelle;
E se'l sole usciva fuora,
Havrebb'arso il sole ancora.
 
Dov'il piè con vago giro,
Dove l'occhio amor partia,
Ogni passo un fiore apria,
Ogni sguardo un bel zaffiro;
E s'udia più dolc'e lento
Mormorar con l'acqua il vento.
 
L'alba in ciel s'adira e vede
Che le toglie il suo splendore
Questa nova alba d'amore,
E già volge in dietro il piede,
E stillar d'amaro pianto
Già comincia il roseo manto.

 

 

29. Con le luci d'un bel ciglio

    by Anonymous/Unidentified Artist

 

Con le luci d'un bel ciglio,
Co'l vermiglio
Di due guance alme rosate,
Con due labbra di rubini,
Con bei crine,
Mi combatte empia beltate.
 
Ad ogni hor mi dona assalto,
O che in alto
Sproni Febo i suoi destrieri
O ch'in mar' sue fiamme chiuda
E la cruda
Chiama in campo i miei pensieri.
 
Ah da lei fuggir lontano
Lasso in vano.
Il sudor per me s'impiega
Perch'Amor par che l'a'mpiumi
Si sui fiumi,
E su'l mar' le insegna spiega.
 
Hor chi porge alcun' ahita
A mia vita?
Se fuggir non ho possanza,
Ch'io contrasti alcun nn dica
Tal nemica
Soverchiar non è possanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noten:

(1)The New Grove (1980) geeft Rome 1545 of Tivoli met ? als geboortejaar; Hitchock vermeldt geen geboortejaar en weet Rome ook niet zeker; zie ook noot 7.

     Nieuwe gegevens zoals gevonden bij Suzanne Cusick , Francesca Caccini at the Medici Court, vermelden echter een geboorte op 8 oktober 1551 te Rome

(2) De bronnen van het Wikpedia artikel zijn (voor mij) moeilijk traceerbaar.

(3) Hitchkock vermeldt ook (cf. de New Grove) in zijn inleiding op de Nuove Musiche (p.7) dat Caccini zegt in 1602 zegt 37 jaar  in dienst van de` Medici te zijn

     geweest, maar de eerste vermelding is het vermelde optreden uit 1579.

(4) Hitchkock (p.7) zegt dat Caccini toen ‘een kleine rol speelde’ in ‘de Feste’ en dat een van zijn liederen opgenomen was in de Intermedii , hoewel dat werd

      weggelaten uit de gepubliceerde versie van 1591 ‘misschien vanwege de nauwe band van Caccini met Bardi, met wie Ferdinando op dat moment een

     moeizame relatie had

(5) o.a. in een artikel over het Fitzwilliam Virginal Book en in nieuwsbrieven over Monteverdi etc.

(6) Hitchkock (p.7)

(7) Eerlijk gezegd vind ik de bewijzen voor het bestaan van deze aparte Giulio Romano nogal vaag, want het enige dat wordt aangegeven in The New Grove is dat er

      op de titelpagina van Fuggilotio, in de opdracht ervan aan een Venetiaans edelman, melding wordt gemaakt van de auteur D(on) Giulio Romano. 

(8) Ik snap best waarom niet alles zo maar op Internet staat, maar voor de amateur-zanger is het wel erg moeilijk om aan goede vertalingen te komen.

 

 Bronnen:

Websites: Wikipedia, CPDL, ISMLP

http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/48/IMSLP400777-PMLP648799-Caccini__G._Sfogava.pdf

http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/6/6d/IMSLP197185-WIMA.0e5b-Caccini_Alme-luce-beate-d-moll.pdf

 

 

Gedrukte bronnen:

 "Giulio Caccini", (o.a) in The New Grove Dictionary of Opera, ed. Stanley Sadie. 3 vol., Oxford, 1980

Suzanne Cusick, Francesca Caccini at the Medici Court, Musica and the Circulation of Power, University of Chicago Press, 2009

Donald J. Grout, Claudia V. Palisca, Geschiedenis van de Westerse Muziek, 1988

Wouter Steffelaar, Muzikale stijlgeschiedenis, Amsterdam 1999.

H. Wiley Hitchcock, Introduction to G. Caccini Le Nuove Musiche en Nuove musiche e nuova maniera di scriverle. ( n.b.deel I  is via een preview wel voor een klein deel via Internet te lezen).

   R. Bremer, L. van Noppen, Liederen uit Middeleeuwen & Renaissance, 80 Liedteksten metrisch en berijmd vertaald in het Nederlands, Arnhem

    1997.

    R. Bremer, L. van Noppen , Met zoet Verlangen, 120 Liedteksten uit het Italiaans (1250-1650) , Arnhem, 2006

 

 

Dit artikel is het laatst bewerkt op 25-01-2017

 

 

 Terug naar de Homepage