Santiago de Compostela en omstreken

een snelle onderdompeling in de geschiedenis van Galicië

 

Het uitgangspunt van de reis was de langgekoesterde wens Santiago de Compostela te bezichtigen, waar zovelen al eeuwenlang heen trekken op pelgrimsreis. Santiago (het Spaanse woord voor Jacobus) werd en wordt nog steeds vurig vereerd, ook buiten Europa.

Verrassend veel historie bleek ook de omgeving te bevatten.

De toelichting bij  de reis is zo kort mogelijk gehouden. Eigenlijk is het onmogelijk de hele geschiedenis van Galicië en de pelgrimsreizen naar Santiago goed én begrijpelijk samen te vatten. Voor meer informatie wordt dan ook verwezen naar de daartoe geëigende (hand)boeken en websites.

 

HISTORISCH OVERZICHT:

 

               3                  3500       3000 v.Chr.           2000                    1000                        0        500         1000       1500        2000         4

800.000 homo erectus

200.000 Altamira

                   Megalitische periode

Kelten

Romeinen

     ontstaan

Jacobusverering

Habsburgers

       Huis Bourbon      

                                            Oudheid

Middeleeuwen

 

       Nieuwe Tijd

                                            Steentijd

Brons

tijd

Ijzer

tijd

 

         Romaanse stijl

             Gotische stijl

               Renaissance/

                             Barok stijl

 

Het historische overzicht is verdeeld in de volgende periodes:

  1. de Megalitische (ca. 3500- 700 v. Chr.)
  2. de Keltische (700-100 v. Chr.)
  3. de Romeinse (211 v. Chr. – 476 na Chr.) inclusief de Gallo(=Keltisch)-Romeinse ( 100 v. Chr.- 400 na Chr.)
  4. de inval van Alanen, Sueven, Vandalen en Visigoten (476 na Chr.), Moren (711 na Chr.);

      de Reconquista (718- 1492) en de eenwording van Spanje (1469-1512) = de traditionele periode van de

‘Middeleeuwen’, met als subhoofdstukken:

-          het ontstaan van de verering van Jacobus (Santiago) in de 9de eeuw

-          de Romaanse stijl (1000- 1200)

-          de Gotische stijl (1200- 1400)

-          de Renaissance stijl (1400-1600)

  1. de Habsburgers (1516- 1714) – de periode van de Barok
  2. het Huis Bourbon (1714- nu)  (deze periode wordt niet verder uitgewerkt.)

 

1. De Megalitische periode

Honderden megalitische vindplaatsen bewijzen dat het gebied van de Costa da Morte in de Steentijd bewoond was.

De Dolmens van Dombate, Pedra da Maura en Arco da Piosa (zie fotoverslag voor meer afbeeldingen) vormen maar een klein deel hiervan. In een aantal Dolmens (o.a. Dombate)  uit de Steen- en Bronstijd zijn petrogliefen (rotstekeningen) gevonden.

 

    Kopie van ruta megalitica

tn_P1010101

 tn_P1010097

 tn_P1010093

tn_P1010091 

  tn_P1010089   

    Ruta Megalitica

(ten ZW van A Coruña

Dolmen Dombate (1)

Petrogliefen Dombate

                  Dolmen Pedra da Mauro (2)

    Arca da Piosa (3)

 

2. De Keltische periode

De Kelten hebben in tegenstelling tot bijv. de Romeinen, geen ‘Keltische Staat’ gekend. Ze woonden in losse stammen verspreid over een groot gebied (zie kaart verspreidingsgebied)

In Galicië zijn meer dan 5000 vindplaatsen uit de Keltische periode. De Kelten die in 1000 v. Chr. de pottenbakkerskunst introduceerden, kwamen vanaf de 6de eeuw v. Chr. in het gebied aan. Zij zijn uiteindelijk ook de naamgevers ervan: Kelten=Galliërs4Galicië . Zij stichtten er castros (walburchten).  (L)A Coruña was ook zo`n Castro. Verder zijn er veel in de omgeving van Lugo (o.a. Viladonga) en in het westen van Galicië ( o.a. Baroña Castro en Castro de Borneiro). Ook in het huidige Portugal zijn ze te vinden.

In Viladonga is een goed educatief centrum over het leven in de castros, in de tijd vóór de komst van de Romeinen en

in de Gallo-Romeinse periode, toen deze ontmanteld en omgevormd werden tot oppida (een oppidum is een Romeinse stad). Voor afbeeldingen hiervan zie de fotoreportage van de reis.

  woongebied kelten

galicie in gewesten

    castro lucensis

tn_P1010059

tn_P1010060

Hallstatt opgraving

 

 

Kerngebied Kelten

 

Latere verspreiding

Castros in Galicië

1 t/m 5 (globaal)

Castros lucenses

(rond Lugo) (1)

Viladonga (2)

Baroña Castro (3)

Keltische cultuur

(Hallstatt)

 

borneiro

castro de Elvina

castro de Elvina

keltische helm

keltische armband

    keltisch kruis

Castro de Borneiro  (4)

 

Castro de Elviña bij A Coruña, als ruïne en in

Reconstructie (5)

                       Voorwerpen uit de Keltische cultuur

 

3. De Romeinse Periode

De Romeinen kwamen in 211 v. Chr. in Spanje, maar na 130 v. Chr. werden nieuwe steden gesticht, onder andere door Caesar en Augustus. Zoals gezegd werden in die tijd de Keltische castros ontmanteld en omgevormd tot oppida.

In A Coruña bevindt zich de (Romeinse) vuurtoren ‘Torre de Hércules’, de oudste nog werkende toren ter wereld.

Zeer indrukwekkend is de nog geheel intacte, twee kilometer lange muur rondom (de oude stad van) Lugo. Daar zijn ook thermen te bezichtigen en even buiten de stad ligt het heiligdom van Santa Eulália de Bóveda.

  Coruna Torre de Hercules

santa eulalia de boveda

tn_P1010050

muren met opbouw Lugo

De Romeinen in Spanje

A Coruña: Torre de Hércules

Santa Eulália de

Béveda

Lugo; de Romeinse muren; van de opbouw is helaas nog maar een klein stukje over

De thermen van Lugo

 

 

  

  Pelayo verslaat de Moren

visigotische kerk Quintanilla de las Vinas

Volksverhuizingen: de Sueven komen naar

Galicië, de Vandalen trekken door naar Afrika.

De Visigoten (Westgoten)

vormen een rijk

(4-5de eeuw)

Het Visigotische rijk

breidt zich uit

(6de eeuw)

De Islam verovert Spanje. Galicië blijft ‘vrij’ (linksboven - witte hoekje)

De Visigoot Pelayo verslaat de Moren

in 718

Visigotische kerk in

Quintanilla de las

Viñas.

 

4. De Middeleeuwen: van Sueven, Visigoten en Moren tot de Reconquista en de eenwording

De Alanen, Sueven, Vandalen en Visigoten(= West Goten) vielen na de val van het West-Romeinse rijk in 476 het gebied binnen. De Visigoten bleven er en werden christen. De Moren arriveerden in 711 en versloegen de Visigoten.

In 718 versloeg een Visigotische leider,  Pelayo, de Moren voor het eerst en hij stichtte het koninkrijk Asturië.

Dit was het begin van de Reconquista (= de terugverovering van katholiek Spanje op de Moren) die duurde tot 1492. Inmiddels was Spanje verenigd in 1469 door het huwelijk van Isabella van Kastilië en Ferdinand van Aragón.

 

A. het ontstaan van de verering van Jacobus (Santiago) in de 9de eeuw

Volgens een verhaal dat ontstond in de 7de eeuw, kreeg de apostel Jacobus de Meerdere (broer van Johannes de Evangelist) na de de dood van Jezus Spanje als missiegebied toegewezen. Hij zeilde er met zijn discipelen heen en landde bij de monding van de Ulla in Galicië (het huidige Padrón). Na zeven jaar keerde hij gefrustreerd terug naar Judea omdat de Galiciërs niet te bekeren bleken. Op bevel van Herodes Agrippa werd hij onthoofd. Zijn leerlingen brachten zijn lichaam naar dezelfde plek terug als waar ze eerst waren geland. Het graf van Jacobus raakte in de vergetelheid vanwege alle buitenlandse invallen …tot volgens een legende, in 814 de herder Pelayo, die een wonderbaarlijke sterrenregen volgde, de tombe vond. De naam Santiago de Compostela is misschien afgeleid van ‘campus stellae’(Sint Jacob in het Veld van Sterren) of van ‘compostela’ (de ‘begraafplaats’ waar de kathedraal van Santiago op werd gebouwd- denk aan het woord ‘compost’). In 844 zou Jacobus Ramiro I van Asturië geholpen hebben de Moren te verslaan en aldus werd hij hét symbool van de Reconquista. Alfons II bouwde een kapel op de vindplaats van Jacobus` tombe en Alfons III vergrootte die tussen 874 en 899.

 

tn_P1010049

  

santiago kathedraal

    tn_foto 19

    relikwieen van santiago

Jacobus landt bij de Ulla

(=Padrón -ongeveer hier)

De overbrenging van het lijk naar dezelfde plaats

Jacobus verslaat de Moren (klooster San Marcos- León)

De kathedraal van Santiago en de afbeelding van Jacobus

De relikwieën van Jacobus in de kathedraal

 

Het benedictijner klooster van Cluny in Bourgondië stimuleerde in die tijd de verering van relieken en pelgrimages naar

m.n. Santiago. Als men een reis in een Heilig Jaar maakte –d.w.z. wanneer 25 juli, de naamdag van Jacobus, op een zondag viel-  kreeg men zelfs een volledige absolutie: dwz. het verblijf in het vagevuur werd kwijtgescholden.

Hierdoor nam de macht van de kerk enorm toe en men hoopte dat de Moren uiteindelijk uit Spanje zouden worden verdreven. Franse kooplieden werden gestimuleerd om zich langs de routes naar Santiago te vestigen (de Camino Francès). Langs deze routes verbreidde zich ook de Romaanse bouwstijl (zie B). Ook andere camino`s ontstonden. Maar de weg was blijkbaar vaak erg onveilig, want het Liber Sancti Jacobi of Codex Calixtinus uit ca. 1130 waarschuwde tegen de beroving en het vermoorden van de pelgrims door met name de Basken. 

 

Na de Reformatie nam de populariteit van de bedevaarten af en na het echec van de Armada voor de kust van Engeland, rukte sir Francis Drake in 1589 op naar A Coruña en Vigo. De relieken van Jacobus werden ijlings naar elders overgebracht en  hiermee kwam een eind aan de bedevaarten. Het gebeente kwam pas eind 19de eeuw weer terug. Dat heeft wellicht te maken met de Galicische Renaissance (Rexurdimento) die in 1863 begon.

Na de dood van Franco ontstond er wederom een heropleving: ‘religieus toerisme’ begon, mede door het bezoek van paus Johannes Paulus II. In 1987 werd de Camino naar Santiago de eerste ‘Europese Culturele Route’.

 

bedevaartsroutes in ME

  middeleeuwse pelgrim

   laat me pelgirm

me pelgrims omarmen jacobus

jacobus portaal santiago

tn_pelgrimroutes nu

Camino`s in de

Middeleeuwen

 

 Houtsnede van

 Middeleeuwse pelgrim

Middeleeuws bedevaartcertificaat

Middeleeuwse pelgrims omarmen beeld Jacobus

Jacobus ontvangt de pelgrim in zijn portaal

      Routes nu

caminos in spanje

camino frances met gozo

   tn_foto17

   tn_foto 20

   route naar santiago

compostela paspoort

Camino`s in Spanje

met Camino Francès

 

Camino Francès met hotels (Monte do Gozo)

   Pelgrimshotel C.V.

   Monte do Gozo

Bedevaart tegenwoordig

Markering van de route naar Santiago

Paspoort van de reis

naar Compostela

san martino de mondonedo

details foz

ribeira sacra san miguel de eire

detail san miguel

san tome de serantes -o ribeiro

details san tome-o ribeiro

Foz-San Martiño de

Mondoñedo

Details San Martiño de

Mondoñedo

Ribeira Sacra- San Miguel de Eiré

Detail van de San Miguel de Eiré

O Ribeiro-San Tomé de

Serantes

Detail van de San Tomé de Serantes

 

B. de Romaanse bouwstijl

Zoals gezegd verbreidde de Romaanse bouwstijl zich na 1000 vanuit Cluny langs de pelgrimswegen en deze kan nog op veel plaatsen bewonderd worden, onder andere in Ribeira Sacra, O Ribeíro, Foz, Melide, en de kathedralen van Lugo, Santiago en Ourense

 

zuidelijke facade kathedraal santiago

zuidelijke facade dichtbij

zuidelijke facade klein detail

    kathedraal lugo

   kathedraal Ourense

    Ourense kathedraal detail

Praterías Façade    Santiago de Compostela                          ‘en detail’

  Kathedraal Lugo

                   Kathedraal van Ourense

 

In de 12de eeuw gingen de koningen van Galicië en León en met name Alfonso VII  steeds meer solitair levende monniken bijeen brengen in kloosters. Het werden centra van studie, missiewerk en landbewerking (wijn, olijven,vee). Voorbeelden hiervan zijn de kloosters van Sobrado dos Monxes, Samos en Monfero.

 

  sobrado dos monxes

    sobroda dos monxos

klooster van Samos

    klooster samos

klooster monfero

     detail monfero   

Sobrado-Monasterio de Santa Maria- Sobrado dos Monxes (van buiten en van binnen)

 

                        Klooster van Samos

A Coruña: klooster van Monfero

Bij deze kloosters is een ‘overgangsstijl’ naar de gotiek te zien.

 

C. de Gotische bouwstijl

Eigenlijk is het woord ‘Gotisch’ een scheldwoord van de Italianen uit de Renaissance periode, die de eerdere bouwstijl maar niets vonden (1).

De belangrijkste eigenschappen van de gotiek zijn de 'drang naar verticaliteit' en naar 'licht'. Dat licht moest binnen komen door hoge vensters en roosvensters. De gebouwen werden steeds hoger en leken daardoor smaller.

Zuiver gotische bouwwerken zijn er in Galicië nauwelijks te vinden, evenmin als scheppingen in zuivere Renaissance stijl (2).  Meestal zijn er verschillende stijlen (na elkaar) toegepast.

Dominant in Galicië is met name de Romaanse en Barok stijl.

 

5. de Habsburgers – de periode van de Barok

Karel I werd in 1520 gekroond tot keizer van het Heilige Roomse Rijk en heette sindsdien Karel V. In 1580 kwam Portugal onder Spaans gezag (tot 1640). Naast de Nederlanden, Franche- Comté en Oostenrijk, vielen ook een groot deel van Zuid-Amerika, de Filippijnen, Cuba en Santo Domingo onder dat bewind. Onder Karels opvolger, Filips II, bloeiden kunst en literatuur, maar verslechterde de economie, vooral in Noord- Spanje dat niet van de schatten van de Nieuwe Wereld profiteerde.

Engelse zeerovers loerden op het Amerikaanse goud en Filips besloot het protestantse Engeland een lesje te leren en binnen te vallen: voor de bouw van de Armada werden heel veel bomen in Noord- Spanje gekapt. Zoals verteld in het verhaal over Jacobus` gebeente in Compostela, mislukte de tocht van de Armada en kwam Francis Drake in 1589 naar A Coruña om wraak te nemen.

Spanje had in de 17de eeuw ook veel problemen met de Fransen en na de Successieoorlog (1700-1714) (3) kwam er een Franse troonpretendent uit het Huis Bourbon op de Spaanse troon: Filips van Anjou (Filips V).

Veel jonge mannen trokken weg uit Noord- Spanje naar Midden- en Zuid- Amerika omdat er niet genoeg middelen van bestaan waren.

De bouwstijl tijdens bovengenoemde periode heet de Barok (4) en deze is heel goed te zien bij de voorgevel van de kathedraal van Santiago.

barok gevel Santiago

      kathedraal santiago met barok trap

barok gevel- opengewerkt- santiago

     tn_foto 12

       lugo maagd met de grote ogen

san martino pinario barokaltaar

Kathedraal Santiago de Compostela: Barokgevel met trap en open façade. De voorgevel wordt Obradoiro genoemd (=Gouden werk).

    Gedeelte van het 

    interieur

Lugo kathedraal: Maagd

met de Grote Ogen

San Martino Pinario:

Barokaltaar

 

 

DE RONDREIS:

         galicie op wereldkaart

  ligging Galicie

                  galicia

             Galicië op de wereldbol

             Ligging Galicië in Spanje

                     Onze ‘rondreis’ door Galicië

 

 Vanuit 1. A Coruña met de auto naar 2. Santiago de Compostela

   tn_foto17

bewegwijzering

   tn_P1010009

 tn_P1010010

     kaart santiago

tn_P1010011

  Hotel Monte de Gozo

      de juiste weg

‘historische’ pelgrims

o.a. Jan van Eyck

  plattegrond Santiago

    spreekt voor zich

  tn_foto18

   tn_foto 14

 tn_foto6 

 tn_foto 21

tn_P1010013

tn_P1010014

 velen gingen ons voor

   straat in Santiago

de universiteit

 monument van

 St.  Franciscus

de achterkant van de kathedraal

de barokke voorgevel

 tn_foto10

 botafumeiro 4

botafumeiro 2

 tn_foto 2

    tn_foto 20

    tn_P1010018

 de botafumeiro (wierookvat) wordt losgemaakt door het speciale gilde;

 gevuld en gezwaaid; vroeger tegen de stank der pelgrims, nu ‘kermisattractie’

een uitgebluste pastoor wacht  op biechtelingen

moderne pelgrims in alle soorten en maten

zelfs de putdeksels zijn ingeschakeld om de juiste weg aan te geven

tn_P1010015

tn_P1010017

tn_P1010019

tn_P1010026

 tn_P1010029

tn_P1010023

de baai van Muros

alvast twee horreo`s: graanschuren ‘op de wind’

naar Kaap Fisterre (Finis Terrae) = 3, volgens sommigen het echte einde van de pelgrimsroute..de wegwijzer geeft ook 0,0 km aan ; rechtsboven: de vuurtoren

    tn_P1010021

tn_P1010031

imagesCAFNN5MS

horreo de carnota

tn_P1010034

castro de barona

monument voor degenen die vertrokken naar elders

Cascade van Ezaro  ……….op weg naar

het enorme Horreo de Canota (uit ca. 1760) met het kerkje van de pastoor; de Horreo moest zo groot zijn omdat hij alle ‘tienden’ goed moest kunnen opbergen

het Keltische Castro de Baroña (onder Porto do Son) = 4

 jacobus lichaam

muren lugo

 muren lugo 2

tn_P1010054

tn_P1010066

viladonga

en even langs Padrón

waar Jacobus landde

 

de Romeinse ommuring van Lugo (5) die, zoals gezegd, oorspronkelijk meer opbouw had; het is jammer dat er een nieuwe stad om heen ligt én dat sommige oude huizen in het centrum wel erg vervallen zijn

naar het Keltische castro Viladonga met educatief centrum

 tn_P1010077

tn_P1010075

     sobrado dos monxes

tn_P1010090

tn_P1010107

tn_P1010102

 zeer goede tentoonstelling over het leven in de

 Keltische en Gallo- Romeinse tijd

 

op de terugweg langs

Sobrado, Monasterio dos Monxes (zie overgang naar de gotiek)

en weer terug naar A Coruña (1)  via de Ruta Megalítica: zeer veel dolmens

soms dicht bij de weg, soms diep in het bos verscholen. Het grootste en meest onderzochte is dat van Dombate.

  tn_P1010100

tn_P1010099

tn_P1010095

tn_P1010113

borneiro

 tn_P1010111

  deze dolmen is nu ‘overdekt’ waardoor men de petrogliefen rustig kan

  bestuderen

tegenover dolmen de Dombate ligt Castro de Borneiro; hiervandaan kan een schitterende ‘historische’ wandeling gemaakt worden.

 

 

Noten:

1. De term gotiek werd voor het eerst vernoemd in 1550, in het werk "Le vite de piu eccellenti Architetti" van de bouwmeester Giorgio Vasari. Deze benoemde de stijl als "stile Gotico" die in zijn vertaling betekent: "Kunststijl van Barbaren"; dit gezien vanuit de renaissancistische geest (bron: Wikipedia)

2. De renaissance (letterlijk: wedergeboorte) is een overgangsperiode in de Europese geschiedenis tussen middeleeuwen en nieuwe tijd die gekenmerkt wordt door een op de klassieke oudheid geïnspireerde bloei van kunsten en letteren. Belangrijke ontwikkelingen in deze periode waren onder meer de ondergang van het feodale stelsel, de ontdekking van nieuwe continenten, het copernicaanse stelsel in de astronomie en de uitvinding of introductie in Europa van drukpers, papier, kompas en buskruit. De Italiaanse humanisten die de term renaissance introduceerden, meenden dat na een periode van verval, de Middeleeuwen, een nieuwe gouden eeuw was aangebroken, die niets minder was dan een 'wedergeboorte' van de verworvenheden van de Klassieke oudheid (bron Wikipedia)

3. De Spaanse Successieoorlog was voor de Franse koning Lodewijk XIV de laatste oorlog, die uitbarstte na de dood van de Habsburgse Karel II van Spanje. De belangrijkste reden was dat Lodewijk in de ogen van zijn vele kleine en grote rivalen de Europese machtsverhoudingen geheel dreigde te verstoren met een aanspraak op de Spaanse troon voor zijn kleinzoon Filips van Anjou. Daarnaast waren die rivalen erop uit hun eigen territoriale kwesties in hun voordeel te beslechten. Godsdienstige kwesties speelden nauwelijks een rol meer, in de lijn van de ontwikkeling die al in de 17e eeuw was ingezet. Protestantse en katholieke mogendheden streden samen tegen het katholieke Frankrijk, Beieren en Spanje. Een andere voortgezette trend was de afname van de rol van Spanje als Europese mogendheid. Het was een speelbal van andere mogendheden geworden. Het Britse Verenigd Koninkrijk van Engeland en Schotland, dat tijdens die oorlog in 1707 ontstond, was duidelijk een opkomende mogendheid, die voor het eerst zijn legers ten oosten van de Rijn kon laten opmarcheren en overwinningen boeken (bron Wikipedia)

4. Het woord barok komt van het Portugese barroco, wat 'onregelmatig gevormde parel' betekent. De Barok duurde van 1550 tot 1750. De stijl bouwde voort op de Renaissance, maar ging snel zijn eigen weg. In de loop van de tijd ontdekten ook veel heersers het effect van de dramatische barok; zo werd de stijl benut door het Vaticaan en ingeschakeld in de contrareformatie. Door veel pracht en praal te gebruiken in de bouwstijl van de kerken probeerden de katholieken de mensen te imponeren (bron Wikipedia).

 

Bronnen:

Websites:

een aantal afbeeldingen die ik zelf ook als foto had, zijn ontleend aan het internet omdat ze daar in kleiner formaat op stonden

Wikipedia

Gedrukte literatuur:

Inside Guides: Noord- Spanje, Zeewolde 2003.

Putzger Historischer Weltatlas, Berlijn 2001

Diverse in Galicië verkregen infoboekjes

 

            Terug naar de pagina            Eerdere Reizen                      of  de           Home page                   van Charlotte Anna Hansson