RONDREIS- en GESCHIEDENIS ROEMENIE

 

A.De geschiedenis van RoemeniŽ is erg ingewikkeld. Daarom worden slechts de hoofdlijnen weergegeven:

 

https://lh3.googleusercontent.com/CthhIUUSDy4YyV2DbwuXAnyk7hDu_ZzWtfjV89TnQTP_H-dtMwvHFb9DhGB8MNH9s7rztA=s144

https://lh3.googleusercontent.com/ga2D4i1KSNSq99wuxoac6rZ4a3e1DuDiOB1GT0yb9rM84Q8pKzMwiUG6RSbsuhLazcXl=s124

https://lh3.googleusercontent.com/5kXmcvtOMSI0ziC6Ohng7hTOZPbgh5cl35c_KLevDpuHTGr6RjB7FBi6FiGES28GPPmuUsM=s98

Transsylvanie onder Hongarije

Roemenie 1600

Het Perzische rijk van Darius:

(521- 486 v. Chr. )†††

Het Romeinse rijk††

(753 v. Chr- 476 na Chr.)††††††

Romeins DaciŽ

Koninkrijk Hongarije (1000- 1526) met TranssylvaniŽ (X)

RoemeniŽ tijdens Michael de Dappere. Walachije en MoldaviŽ onder Osmaansesuzereiniteit

 

1.Perzen en Romeinen:

In 513 v.Chr. versloeg de Perzische keizer Darius de Grote ten noorden van de Donau verscheidene stammen van de Geten tijdens zijn veldtocht tegen de Scythen (Herodotus IV.93). De Geten waren net als de DaciŽrs, die in hetzelfde gebied woonden, een Thracisch volk. Sommigen zien de Geto-DaciŽrs als een enkel volk. Na ca. 500 jaar werden de Geto-DaciŽrs onder leiding van Decebalus verslagen door het Romeinse Rijk onder leiding van keizer Trajanus. Het gebied kreeg de status van Romeinse provincie met de naam DaciŽ (Dacia Traiana). De Zuil van Trajanus op het forum in Rome herinnert aan deze overwinning.

De Gotische en Karpatische invasies tussen 238-269 dwongen het Romeinse Rijk uiteindelijk om Dacia op te geven en de inwoners hiervan terug te trekken ten zuiden van de Donau in het voormalige MoesiŽ. Deze nieuwe, beter te verdedigen Romeinse provincie kreeg de naam Dacia Aureliana en maakt tegenwoordig onderdeel uit van ServiŽ en Bulgarije.

 

2.Gepiden, Avaren, Bulgaren, Hongaarse Rijk (TranssylvaniŽ/ later zelfstandig) en Ottomaanse Rijk (Walachije en MoldaviŽ) :

Tussen 271 en 275 verlieten het Romeinse bestuur en het Romeinse leger het voormalige DaciŽ, waar de Goten waren binnengevallen. Zij leefden daar tot de vierde eeuw samen met de plaatselijke bevolking tot de Hunnen kwamen. Eerst bestuurden de Gepiden (Oost-Germaans volk, verwant aan de Goten) het gebied en later de Avaren, een Turks nomadenvolk. Zij vestigden een betrekkelijk stabiel rijk (het gebied van PannoniŽ en TranssylvaniŽ), dat tot het einde van de 8ste eeuw stand hield. Het ging in 796 ten onder door de komst van de Bulgaren, die zich op hun beurt in 895 terugtrokken voor de komst van de Hongaren vanuit de zuidelijke Oeral. Daarna behoorde TranssylvaniŽ tot het Hongaarse Rijk, sinds 1001 een christelijk koninkrijk. TranssylvaniŽ was tot de zestiende eeuw Hongaars en werd daarna een zelfstandig vorstendom (tot 1918).

Ondanks de overwinningen tegen de Turken in de vijftiende eeuw kwamen Walachije en MoldaviŽ eind vijftiende, begin zestiende eeuw onder suzereiniteit van het Ottomaanse Rijk. Als vazalstaten hadden ze complete interne autonomie en een zekere externe onafhankelijkheid (tot eind achttiende eeuw). MichaŽl de Dappere (Mihai Viteazul) (1558 - 1601) was heerser van Walachije (1593-1601), van TranssylvaniŽ (1599-1600) en van MoldaviŽ (1600). Tijdens zijn bewind werden zijn drie vorstendommen - grotendeels bewoond door Roemenen- voor het eerst verenigd en bestuurd door ťťn vorst.

 

3. TranssylvaniŽ bij Oostenrijk- Hongarije; Walachije en MoldaviŽ zelfstandig (samen: kkr. ĎKlein RoemeniŽí); na WO I Groot- R.:

Eind achttiende eeuw veroverde Oostenrijk- Hongarije TranssylvaniŽ. Tijdens de dubbelmonarchie (1867-1918) werden de Roemenen er onderdrukt door de Ďmagyarisatieí.

Na eeuwen van Ottomaanse overheersing in MoldaviŽ en Walachije begonnen ook de Roemenen daar zich steeds meer onderdrukt te voelen: in 1848 begon in Walachije een nationalistische revolutie onder leiding van Tudor Vladimirescu, die hardhandig werd neergeslagen. Walachije en MoldaviŽ verklaarden zich onafhankelijk van de Turken in 1859 en kozen dezelfde vorst (Domnitor) Alexander Johan Cuza (Alexandru Ioan Cuza), maar ze werden niet erkend door Frans Jozef I van Oostenrijk. Sultan AbdŁlaziz erkende deze staat uiteindelijk op 23 december 1861, waarna MoldaviŽ en Walachije op 24 januari 1862 formeel ťťn werden als Verenigde Prinsdommen van RoemeniŽ, ook wel genoemd Klein RoemeniŽ, met als hoofdstad Boekarest.

Op 26 maart 1866 werd Karel van Hohenzollern-Sigmaringen door de regering tot nieuwe vorst van Klein RoemeniŽ verkozen. Door de vertegenwoordiger van een erkende dynastie (Hohenzollern-Sigmaringen) aan de macht te brengen, hoopte men net als de Grieken tegenwicht te bieden tegen de omringende staten die tot dan toe gewoon waren geweest het Roemeense grondgebied te overheersen. Op 10 mei 1881 werd Karel als Carol I tot de eerste koning ('rege') van RoemeniŽ gekroond.


Na twee jaar neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog verklaarde RoemeniŽ de oorlog aan de Centralen. De Roemeense campagne eindigde in een ramp voor RoemeniŽ; de Centralen bezetten een groot deel van het land en vernietigden een groot deel van het Roemeense leger in vier maanden tijd. Na de oorlog vielen onder andere het Russische Rijk en Oostenrijk- Hongarije uit elkaar, waarna BessarabiŽ, Boekovina en TranssylvaniŽ toegevoegd werden aan het Roemeense koninkrijk. Het verdrag van Trianon in 1920 zorgde ervoor dat ook de regio's Banaat, Crișana en Maramureș aan RoemeniŽ werden toegevoegd. In 1922 werd koning Ferdinand (neef van Carol I en koning van RoemeniŽ sinds 1914) tot koning van het Complete (Groot)- RoemeniŽ gekroond
(1).

 

https://lh3.googleusercontent.com/PtRgEN0qTy8reKavhcAiVKO4G67pxBAuGrZnEOfJI9m8_RqShwVVZwEavXYZpFQf1kow=s119

oostenrijk hongarije

https://lh3.googleusercontent.com/If5v_M-jtiyhCwljoRE3Nj2o8rSTYamamOi45BOq-wywjLpQwhWAx_XrBOQIb8y_GgMZVJY=s116

https://lh3.googleusercontent.com/CQAJTwpKCymxlGGkoaASebXg4Fwxq4U_yxX5LHpAMusKGIcQ3VAIMZbJQy-kUb6GAk6ZrQ=s115

https://lh3.googleusercontent.com/5ivwSoR64nynWQHdk02r4O5A18NIuO98CdvS3MD9dmYjLJyUMw_tz3QwenGA-2Dy9X31=s108

Ottomaanse rijk met MoldaviŽ en Walachije; deze worden in 1862 ĎKlein RoemenieĎ

De Dubbelmonarchie Oostenrijk Ė

Hongarije met TranssylvaniŽ (X), rechts ernaast: ĎKlein RoemeniŽí

Het Koninkrijk RoemeniŽ in 1920 (Verdrag van Trianon):

ĎGroot- RoemeniŽí

RoemeniŽ na het tweede Weense scheidsgericht (1940)

RoemeniŽ na WO II

 

4. In en na WO II: van Volksrepubliek tot Socialistische Republiek:

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog, in 1939, werd RoemeniŽ de grootste olieleverancier van Duitsland. In 1940 greep generaal Ion Antonescu de macht. Antonescu gedroeg zich als een dictator en werkte samen met de IJzeren Garde, een fascistische groep. Het noorden van TranssylvaniŽ was door het tweede Weense scheidsgericht (30 aug. 1940) bij verdrag aan Hongarije toebedeeld. In 1940 werden het noorden van Boekovina, BessarabiŽ en het zuiden van de Dobroedzja bezet door Russische en Bulgaarse troepen. Carol II trad datzelfde jaar in paniek af en werd opgevolgd door de jonge Michael. De regering zocht hulp en sloot uiteindelijk aan bij nazi-Duitsland, ItaliŽ, Hongarije en Bulgarije, en dus verklaarde RoemeniŽ de oorlog aan de Russen en de geallieerden. In de voetsporen van de Duitsers heroverde RoemeniŽ na Operatie Barbarossa BessarabiŽ en het noorden van Boekovina op de Sovjet-Unie. RoemeniŽ ontving van nazi-Duitsland het gebied TransnistriŽ, een deel van het huidige MoldaviŽ.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Antonescu`s regime, dat met nazi-Duitsland samenwerkte, een rol in de Holocaust: het onderdrukte en vermoordde vele Joden en ook Roma (zigeuners). Aan het eind van de oorlog drongen Sovjetlegers RoemeniŽ binnen. Het lukte koning Michael en enkele loyale generaals en partijleiders op 23 augustus 1944 een staatsgreep te plegen, Antonescu te arresteren en de capitulatie van RoemeniŽ uit te roepen. Michael verklaarde Duitsland de oorlog en TransnistriŽ werd teruggegeven aan de Sovjet-Unie. De Duitsers namen echter wraak en bombardeerden Boekarest (waar een deel van hun leger was ingesloten door de Roemeense capitulatie) .

 

De conferentie van Parijs in 1947 erkende geen rol van RoemeniŽ in de nederlaag van nazi-Duitsland en RoemeniŽ moest Hongarije de helft van TranssylvaniŽ weer teruggeven en Noord-Boekovina, BessarabiŽ en Zuid- Dobroedzja aan de Sovjet-Unie afstaan. Ion Antonescu werd op 1 juni 1946 geŽxecuteerd.

Terwijl troepen van het Rode leger in het land gestationeerd waren, werden er in 1946 (gemanipuleerde) verkiezingen gehouden, waarbij de communisten 80% van de stemmen kregen. Koning MichaŽl werd door de communisten gedwongen afstand te doen van zijn troon. Hij verliet het land en vertrok naar Zwitserland. RoemeniŽ werd hierna uitgeroepen tot volksrepubliek en de communist Gheorghe Gheorghiu-Dej kwam aan de macht.

 

5.RoemeniŽ en het communisme; zelfstandige koers onder Ceaușescu:

Het land stond tot 1958 onder direct militair en economisch bestuur van de USSR en moest grote herstelbetalingen doen. Meer dan twee miljoen mensen werden gevangengenomen en minstens 200.000 verloren tussen 1948 en 1964 hun leven. Gheorghiu-Dej rekende in 1952 als nationaal- communist in een showproces af met de rivaliserende Moskou- gezinde communisten rond Ana Pauker. In 1965 overleed Gheorghiu-Dej en Nicolae Ceaușescu werd eerste secretaris van de partij. Er werd een nieuwe grondwet aangenomen en de naam van het land werd veranderd van Volksrepubliek RoemeniŽ tot Socialistische Republiek RoemeniŽ. Twee jaar later, in 1967, werd Ceaușescu benoemd tot staatshoofd. Hij vaardigde het Decreet 770 uit dat richtte zich tegen algehele anticonceptie, met als doel het creŽren van een nieuw en groot Roemeens volk. Onder zijn dictatuur streefde RoemeniŽ naar een onafhankelijker koers binnen het Sovjetblok.

Het binnenlands bestuur van Ceaușescu kenmerkte zich intussen door een toenemende hardheid ten aanzien van alles wat als dissident gedrag werd aangemerkt. Gaandeweg verspeelde de dictator zijn aanvankelijke goodwill in binnen- en buitenland, onder meer door het machtsstreven van zijn echtgenote Elena, en door de bouw van een gigantisch paleis in de hoofdstad Boekarest, waarvoor hele woonwijken moesten verdwijnen.

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig was er een Ėkortstondige- economische bloei, het Ďgouden tijdperkí. Sommige partijleiders stelden daarna veranderingen voor, waarop zij gedegradeerd werden. De Roemeense staatsschuld nam enorm toe tussen 1977 en 1981: van 3 tot 10 miljard dollar. De invloed van het IMF en de Wereldbank groeide en kwam in conflict met Ceaușescu's autarkische politiek. Ceaușescu stelde uiteindelijk een project van totale terugbetaling van de buitenlandse schuld in werking (voltooid in 1989, kort voor zijn afzetting). Om dit doel te bereiken, legde hij een beleid op dat Roemenen verarmde en de Roemeense economie uitputte. Hij breidde de politie uit en voerde via de massamedia een persoonsverheerlijking naar Noord-Koreaans voorbeeld op.

Positief was een vrijwel complete alfabetisering en de ontwikkeling van een efficiŽnt onderwijssysteem, maar deze was niet gekoppeld aan industriŽle ontwikkeling en urbanisatie beleid, zodat bijna de helft van de bevolking van RoemeniŽ nog op het platteland woont. De terugtrekking van de Sovjettroepen in 1958 maakte het mogelijk om een onafhankelijker buitenlandse koers te varen, zoals bleek uit de veroordeling van de door Sovjet-Unie geleide invasie van Tsjecho-Slowakije (1968), de voortzetting van Roemeens- IsraŽlische diplomatieke relaties na de Zesdaagse Oorlog van 1967 en het tot stand komen van economische en diplomatieke relaties met de Bondsrepubliek Duitsland. Door de nauwe banden tussen RoemeniŽ met zowel IsraŽl als de Arabische landen kon RoemeniŽ een essentiŽle rol in de processen van IsraŽl- Egypte en van de vrede tussen IsraŽl- PLO spelen.

Door de onderdrukking van Ceaușescu volgde er een volksopstand in december 1989, begonnen in Timișoara. Ceaușescu werd afgezet en samen met zijn vrouw Elena na een kort schijnproces op een binnenplaats in T‚rgoviște geŽxecuteerd. Ion Iliescu werd direct daarna tot "redder van RoemeniŽ" en later tot president gekozen. Hij was een ex-communist en volgde een gematigde koers.

 

6.RoemeniŽ na 1989:

Na het eind van de Koude Oorlog in 1989 kreeg RoemeniŽ een betere relatie met West-Europa. Toch verlieten vele Roemenen na de revolutie het land wegens ontevredenheid. In mei 1990 werden de eerste vrije verkiezingen gehouden, waarbij Iliescu tot president gekozen werd. Bij de volgende verkiezingen, in 1996, versloeg Emil Ion Constantinescu Iliescu, maar 4 jaar later werd Iliescu weer gekozen. Op 12 december 2004 werd Traian Băsescu gekozen tot president. Zijn belofte was om corruptie te bestrijden door bijvoorbeeld alle vroegere leden van de Securitate te ontmaskeren. In februari 2017 vonden in het land de grootste protesten plaats sinds 1989. Die richtten zich tegen de sociaaldemocratische regering van Sorin Grindeanu die een noodverordening uitvaardigde waardoor honderden politici en andere hooggeplaatsten beschermd dreigden te worden tegen vervolging voor corruptie.

 

https://lh3.googleusercontent.com/gTmfZ_HIsmdqaZLBhbqCzh18ElZ-_Q4ZE5H6JbAfpreqs4UdR76LT9_DPCky_MeeKrJIXw=s149

https://lh3.googleusercontent.com/_UTNsJm6RMmkG434SYuSuIJ1K2cNaHSIUKE5-kmwQAm9Bs3pU1EQ_VIbGdnYuV8ntGCs=s85

https://lh3.googleusercontent.com/rr37E5tD0RKf9eB5BhM0EGlfMy1OQXiodTzVKh67o2OKrmBVFxYXJ_8UfOxTA7zJiVZs934=s110

https://lh3.googleusercontent.com/gReegoYxvzTjvQ39UGahIk3aD7OTcxK1f9eaoDpLOo-ah-O8_znMmTR95UTk3RGQMdgV=s85

Roemenie delen

unnamed

Ceaușescu en Elena

Gevangen-neming

Neacșu`s brief

Het wapen

1=TranssylvaniŽ. 2=MoldaviŽ,

3+ 4=MunteniŽ + OlteniŽ = Walachije

5=Banaat. 6=Dobrogea

1= TranssylvaniŽ, 2= MoldaviŽ,

3= Dobrogea.4= Walachije,

5= Banaat

 

B.De naam RoemeniŽ:

De naam RoemeniŽ (Rom‚nia) komt van Rom‚n, dat weer komt van het Latijnse Romanus ("Romein"). Het oudste bewaarde document in het Roemeens geschreven, is afkomstig uit C‚mpulung uit 1521. Daarin waarschuwt de Walachische bojaar Neacșu uit C‚mpulung (Slavisch: Dlăgopole) , de burgemeester van Brasov, Johannes Benkner, voor een dreigende inval van de Osmaanse troepen in TranssylvaniŽ.

 

C.Het wapen van RoemeniŽ:

Het wapen is gebaseerd op het wapen dat het Koninkrijk RoemeniŽ tussen 1922 en 1947 in gebruik had. Het heeft eenadelaar met een kruis in zijn bek en een scepter en zwaard in zijn klauwen. Verder zijn de drie kleuren van de Roemeense vlag te zien: blauw, geel en rood. Het schild in het midden is verdeeld in vijf delen. Elk deel staat voor ťťn historische regio:

1.      gouden adelaar - Walachije (Valahia of Țara (=terra) Rom‚nească)

2.      oeros - MoldaviŽ (Moldova)

3.      dolfijnen - Dobroedzja (Dobrogea)

4.      een zwarte adelaar, zeven kastelen, een zon en een maan - TranssylvaniŽ (Transilvania of Ardeal)/ Zevenburgen

5.      een leeuw en een brug - OlteniŽ (Oltenia) en Banaat (Banat)

 

D.De rondreis:

Een rondreis maken kost veel tijd omdat de infrastructuur van het land ontoereikend is: de wegen zijn bijna overal tweebaans

waardoor de gemiddelde snelheid erg laag is.

RoemeniŽ is ongeveer half zo groot als Frankrijk en heeft ca. 22 miljoen inwoners. Grote delen van het land zijn nogal Ďleegí:

Onder het communisme verviel het (boeren)land aan de staat en kwamen boeren in dienst van coŲperaties. Na de periode van Ceaușescu kochten investeringsmaatschappijen de grond op, maar gebruikten deze vaak niet. Nu bekijkt men via satellieten of het land wel wordt bewerkt, anders volgt een boete.

De bouwstijl in TranssylvaniŽ is (logisch gezien) erg Duits. Er wonen nu ook nog veel Duitsers (=Sachsen/Saksen, maar die naam is inclusief Hollanders en andere West- Europeanen) in het gebied. In de tijd van Ceaușescu's zijn er veel vertrokken: Ceaușescu ontving namelijk 5000 dollar per persoon van de verschillende regeringen als hij (bijv.) Duitsers of Joden liet vertrekken. Op deze wijze o.a. betaalde hij zijn schuld aan het IMF in 10 jaar af in plaats van in 25 jaar. Veel ĎSachsení zijn na C`s. verdrijving wel weer teruggekomen omdat hun huizen er nog staan, maar ze willen niet altijd blijven omdat de lonen zo laag zijn.

Er zijn nog veel Duitse scholen in het gebied, want elke streek in RoemeniŽ is wel Ėminstens- tweetalig: Roemeens- Duits, Roemeens- Hongaars, enz.

 

tn_foto 2

landkaart††††††††††

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/JfCOskWlSTLaZFkG3pAQHKVsJ6vnO_36PZwQ4ihaVQxbvYbhLvS9yTtrqg3D3kzC_PAtbf0=s114

https://lh3.googleusercontent.com/TCykJLwcspvNdupXN8d2jbEh-SfOOvr85V-RmBJf-_utopyq3JRtWoHBbK5U7APOtasSng=s114

https://lh3.googleusercontent.com/mOzRsXnOTnwOvstWUgsob9zskmDKRsksAEfanr5yCNbOaqkqKC_qQQUNWXKcUJkLqLjLD90=s127

https://lh3.googleusercontent.com/zZ50LTMPAZY1Es45PnwPSM0UK2wI83_SJ4L8GvbOm4T5TZg0QsJB07xDGSJREL1VNo8g5ks=s114

Vanuit Boekarest, via Predeal naar Sibiu, de rijkste vestiging in Trans-sylvaniŽ

De orthodoxe kerk van Sibiu (=Hermannstadt)

van Sibiu naar Medias met de St. Margaretha-weerkerk. In de (scheve) toren heeft Vlad Dracula opgesloten gezeten. Vandaar naar Targu Mures (=Neumarkt am Mieresch)

De orthodoxe kathedraal

aan het Rozenplein. Het is niet toegestaan binnen opnames te maken

Romulus en Remus in het parkje voor het oude Stadhuis. Overtuigend bewijs van de afstamming van de Romeinen!

https://lh3.googleusercontent.com/FNJqnn3Iek4oHWv85zBLM_9QKguwGs7KW2eYPARxo-LkZ1x7JtU0ZQaWG4Q-CF_KATzl=s136

https://lh3.googleusercontent.com/WguwQgyp7u3y9tZtGulbBNoP3UZeHYNE5uZEh2yYoUjXFR2b5jqRNhIPPQbAu-kbHwjl1A=s132

https://lh3.googleusercontent.com/5Bcv6OzGrBT5JIP-AJbCrFvl740YUpftnajGz-sv-dy26rN-a-JVa0gwfuToKF_3U6kXXA=s114

https://lh3.googleusercontent.com/PIQmwGaA_OReoiGnhVWcYsEYQ683RxQJgd-py0NwquMuLGYjBuU9NnbyOUoCy3Q2PRwo=s130

Het Cultuurpaleis in Sezessionstijl. Een enorme verrassing want staat niet beschreven in de (mij bekende) boeken. In de Spiegelzaal is fotograferen verboden, maar er zijn door het hele gebouw prachtige glas-in-lood ramen, o.a. bovenstaande met een afbeelding van de beroemde dichter Sandor Petofi

naar de zoutmijn van Praid, waar nog wel iets van zout gedolven wordt, maar die vooral een groot ondergronds speelparadijs is, met tokkelbaan enz.

Er is ook een ondergrondse kerk. Daarna naar het kuuroord Sovata

naar de oude stad Sighisoara(=Schšssburg)

met prachtige huizen

een mooie kerk

en het geboortehuis van Graaf Dracula, de grote bevechter der Ottomanen

ontmoeting met de fameuze Dracula!

en lunch met een zingende Bubengroep

naar het Land van de 100 kloosters: als eerste naar Voronet, met het mysterieuze blauw

en naar Humor, met de rode achtergrond

De volgende dag Agapia met het rijke nonnenklooster (200 ŗ 300 bewoners)

door de Bicaz Kloof, oorspronkelijk alleen toegankelijk voor het leger; ruim 300 m. hoog

naar het Rode Meer met standbeeld van Decibal de Dacier. De Hongaren in dit gebied willen dat niet weten

dag 7 naar Brasov (Kronstadt) met de gotische Zwarte Kerk gewijd aan Maria. Het standbeeld van Johannes Honterus (1498- 1549) -dť grote hervormer van dit gebied- is verscholen achter de bomen

en door naar Bran, met het kasteel van Dracula (zegt men), maar er is meer te vinden van prins Nicolaas en Carol II van Roemenie. Het is er waanzinnig druk!

Boven rechts: De Romeense Regalia.

via Predeal naar Boekarest, na prachtige zonsopkomst

De Triomfboog waarover men jaren steggelde hoe/ naar welke versie die te restaureren (het werd 1922)

Conservatorium George Enescu

Het balkon van Ceaușescu`s laatste toespraak (dec. 1989). Hierna vluchtte hij

Het Koninklijk Paleis dat slechts 3 jaar als zodanig dienst deed (1937-1940)

het enorme Parlement door C. neergezet, met zeker 8 ondergrondse verdiepingen

de ďChamps Elyseeí ertegenover, waarvoor een hele stadswijk moest wijken

maar even verderop nog veel zwaar verwaarloosde flats

En het huis van Ceaușescu (van 1965- 1989); voorheen van een partijbons (1960-65)

ĎPalatul Primaveriií, zoals het huis wordt genoemd is pas een jaar open voor publiek, met een prima rondleiding. Helena C. richtte het geheel in naar haar eigen smaak! Ook de kamers van haar drie kinderen ontkwamen niet aan haar Ďvisieí. De kranen zijn niet

van goud, maa alleen goudgeschilderd

de officiŽle eetkamer

een deel van de kledingkasten van Helena

overal lopen, zitten en hangen (behang) pauwen

 

 

Noten:

(1). Ferdinand trad in 1893 in het huwelijk met prinses Marie van Edinburgh, dochter van hertog Alfred van Saksen-Coburg en Gotha en Maria Aleksandrova en dus een kleindochter van koningin Victoria en tsaar Alexander II. Ferdinand volgde op 10 oktober 1914 zijn oom op als koning. Op 14 september 1916 besloot hij, onder invloed van zijn vrouw, mee te doen aan WO I en tegen Duitsland en Oostenrijk- Hongarije te vechten, hoewel hij familie was van de Duitse keizer Wilhelm II. Zijn familie verstootte hem en hees de zwarte vlag op Slot Hohenzollern. Door samenwerking met Engeland en Frankrijk wilde Ferdinand de drie miljoen etnische Roemenen van het Hongaarse TranssylvaniŽ enBoekovina toevoegen aan zijn 7,5 miljoen onderdanen.

 

Bronnen:

Geschreven:

RoemeniŽ reisgids National Geographic, Utrecht, 2015 (5de druk)

 

Websites:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neac%C8%99u%27s_brief

en nog veel andere wikipedia sites

 

 

Terug naar de ĎHome Ė paginaí of de paginaĎeerdere- reizení