RONDREIS VIETNAM

 

Dit onderwerp is verdeeld in:

1.de geschiedenis van Vietnam

2.de belangrijkste levensbeschouwingen

3.de eigenlijke rondreis

 

1.de geschiedenis van Vietnam:

Prehistorie: 5000.000-4000 v. Chr.

De vroegste bewijzen van menselijke activiteit dateren uit het Paleolithicum. In het Neolithicum, ca. 4000 v.

Chr., vond de overgang plaats van jager-verzamelaar naar boer in de Rode Rivierdelta (noorden)

 

Koninkrijk Van Lang: 2000 - 111 v. Chr. : de belangrijkste volken samengevoegd

 

Chinese heerschappij: 111 v. Chr. - 938 na Chr.

Het noorden werd een deel van de Chinese Han-dynastie. De introductie van de Chinese taal vond plaats en de overname van levensbeschouwingen als taoïsme, confucianisme  en mahajana-boeddhisme; de leider van de Vietnamese strijders Ngo Quyen versloeg in 938 de Chinezen en werd heerser van Nam Viet.

 

Koninkrijk Champa: 192 ?- 1697

In het midden van het huidige Vietnam (rond de steden Hué en Danang) ontwikkelde zich het koninkrijk Champa, dat door India werd beïnvloed. Er waren voortdurend vijandelijkheden met de Khmer  in het zuiden en de Viet in het noorden.

 

Zuid-Vietnam: 1ste-6de eeuw: onderdeel van het koninkrijk Funan, dat ook door India werd beïnvloed.

 

Onafhankelijk Vietnam: 938 - 1883.

Een aantal dynastieën was aan de macht (Le, Ly). Van 1000-1500 vestigden de Vietnamezen een gecentraliseerde staatsvorm in het noorden met Thăng Long (= Hanoi ) als hoofdstad. Champa en Khmer (Cambodja en Z -Vietnam) ontwikkelden een eigen identiteit. De Chinezen probeerden de macht over Champa te krijgen maar in 1697 ging het op in het Vietnamese rijk. De eerste Portugezen landden in 1516 in Danang gevolgd door de Dominicaner monniken.

Vanaf eind 16de eeuw waren de machtigste clans: de Nguyen en Trinh. De Nguyen veroverden de Mekong delta, de Trinh het Noorden en in 1673 werd het gebied officieel in twee delen gesplitst.                    

 

In 1787 werd een Frans-Vietnamees bijstandverdrag gesloten (Tay-Son dynastie)

 

vietnam 4-6 eeuw

vietnam 13de eeuw

vietnam 19de eeuw-wo II

in Wo II geel is japan; rood geall

Vietnam 11 v. Chr. -  938 na Chr.

Onafhankelijk  938 -  1883

      Vietnam 1802 - 1945

Japanse besetting 1941- 1945

Geel is Japan

Rood de geallieerden

 

Nguyen-dynastie 1802-1945: Vietnam (zoals het nu werd genoemd) viel onder één gezag. De hoofdstad werd Hué. Alle hervormingen werden afgeschaft en het oude feodale systeem weer ingevoerd. Vietnam raakte geïsoleerd , hoewel er wel verbetering kwam in de watersystemen en de (hof)kunsten bloeiden.

 

Franse verovering: 1847-1883. Toen Engeland de handel met China dreigde te domineren, richtte Frankrijk zich op Vietnam. In 1861 werd Saigon veroverd. Frankrijk raakte verwikkeld in binnenlandse problemen en veroverde uiteindelijk ook het noorden (1883).

 

Van 1883-1941 werd Indochina onder het mom van ‘beschavingsmissie’ vooral economisch geëxploiteerd, m.n. door grootschalige rijstproductie waardoor de traditionele sociale structuur van Vietnam werd aangetast. De Franse gezondheidszorg bande wel cholera-, pokken- en pestepidemieën grotendeels uit.

 

Japanse bezetting: 1941 - 1945. Halverwege 1941 bezette Japan na ondertekening van een verdrag met Vichy-Frankrijk, Indochina. Ho Chi Minh, al vroeg in de 20ste eeuw een bestrijder der Fransen, richtte in 1941 de Vietminh op met het doel onafhankelijkheid te verkrijgen. De Vietminh werd getraind in Zuid-China. Tijdens de Japanse bezetting werden Annam(midden), Tonking (noord) en Cochinchina verenigd tot het keizerrijk

Vietnam. Bao Dai (uit Annam) werd keizer.                                                                 

 

Na de Japanse capitulatie kwamen de Fransen terug, er brak een revolutie uit en Ho Chi Minh riep de Democratische Republiek Vietnam uit.

 

De Franse Vietnamoorlog: 1945-1954/5

In het noorden van Vietnam zaten 200.000 Chinese Kwomintang troepen, in het zuiden Franse troepen. Ho Chi Minh koos voor het Franse gezag en in 1946 erkende Frankrijk de Democratische Republiek Vietnam als een ‘vrije staat’ binnen de voorgestelde Franse Unie. De onderhandelingen hierover liepen vast en er ontstond in 1946 een opstand in Hanoi. De Fransen konden geen politiek alternatief voor de Vietminh bieden en toen de

communisten in 1949 de strijd in China hadden gewonnen, kreeg de Vietminh meteen militaire steun vanuit China. De VS ging zich steeds meer met de oorlog bemoeien door het Franse leger steeds meer financiële steun te geven. Ook de Russen en Chinezen raakten betrokken bij de oorlog. Er werd besloten dat in 1954 een conferentie in Genève zou plaatsvinden, maar vlak tevoren werd een Frans leger verslagen bij Dien Bien Phu. Op de conferentie werd afgesproken, dat Vietnam, in afwachting van de vrije verkiezingen, opgedeeld zou worden ter hoogte van de 17de breedtegraad. Ho werd de leider van de noordelijke volksrepubliek, Ngo-Dinh Diem werd de        leider in het zuiden. 

 

De Amerikaanse Vietnamoorlog: 1955-1972

In 1955 werd door een volksstemming Bao Dai afgezet en Ngo-Dinh Diem benoemde zichzelf tot president. De Amerikaanse regering ging zijn regering financieel steunen en het Zuid-Vietnamese leger werd door Amerikaanse militairen getraind in de strijd tegen de oppositie van Diem. Deze oppositie werd Viet Cong genoemd.De stemming, zoals afgesproken in Genève, werd nooit gehouden en dus kwam er ook geen hereniging. Diem werd in 1963 afgezet. Johnson (na Kennedy) was vastbesloten de oorlog niet te verliezen van de communisten. Noord Vietnam bleef met bataljons van het Noord-Vietnamese leger de Viet Cong steunen. Door het incident in de Golf van Tonkin (1964) kreeg Johnson de gelegenheid de oorlog in en tegen Noord-Vietnam uit te breiden. De Amerikaanse oorlogsvoering -vernietiging van de oogsten, ontbladering van de jungle, gebruik van napalm en traangas- kreeg in de wereldpers steeds meer kritiek. De regeringspropaganda van de VS had het publiek er steeds van overtuigd dat men de oorlog onder controle had, maar het Tet-offensief in 1968, voornamelijk uitgevoerd door de Viet Cong, liet het tegendeel zien. Het offensief mislukte militair gezien, maar het publiek dacht dat de communisten aan de winnende hand waren. Johnson breidde de troepen niet uit , de bombardementen werden gestaakt en men voerde onderhandelingen in Parijs. De Viet Cong was na het Tet-offensief praktisch lam. Nixon besloot in 1969 de oorlog te ‘Vietnamiseren’ d.w.z. de grondoorlog steeds meer over te laten aan het Zuid-Vietnamese leger, maar hij breidde de oorlog wel uit naar

Cambodja. In 1972 kondigde hij aan kernwapens in te zetten (wat uiteindelijk niet gebeurde) en liet Hanoi en Haiphong met Kerst elf dagen bombarderen. Ten gevolge hiervan werd in januari 1973 het Akkoord van Parijs getekend tussen Noord-Vietnam (en de Viet Cong), Zuid-Vietnam en Amerika: ‘peace with honour’. De Amerikaanse troepen zouden zich terugtrekken, maar de Noord- én Zuid-Vietnamese legers behielden hun posities.

 

De val van Zuid-Vietnam: 1972 / 3  – 1975

Het Zuid-Vietnamese leger,  1 miljoen soldaten en in goede vorm, opende in 1973 het offensief en was zeer succesvol. In 1974 verzwakte de Zuid- Vietnamese economie door ernstige inflatie en werkeloosheid, o.a. als gevolg van het terugtrekken van de Amerikanen en er kwam steeds meer corruptie en desertie in het leger door het niet betalen van de soldij. Hierdoor kon het Noord Vietnamese leger op 30 april 1975 Saigon veroveren. Zuid-Vietnam capituleerde. Meer dan 57.600 Amerikanen zijn in Vietnam gesneuveld (en nog meer veteranen hebben zelfmoord gepleegd in de VS); 500.000 Amerikanen lijden aan posttraumatische stress stoornis; het Zuid-Vietnamese leger verloor 250.000 soldaten, de communisten 1 miljoen én 2 miljoen burgers zijn

omgekomen. Er zijn 2,5 maal zoveel bommen gegooid als in de hele 2de WO.

 

vietnam 1945-1954

     december 1967

  inzoembare kaart vietnam

De Franse Vietnam oorlog

 

 

Vietminh controle 1945-50

 

 

Vietminh controle 1950-54

              De val van Zuid- Vietnam

              Herenigd Vietnam

 

Herenigd Vietnam: sinds 1975

Noord- en Zuid-Vietnam werden in 1976 officieel herenigd en de Socialistische Republiek Vietnam werd opgericht. Het noorden legde met dwang zijn politieke en economische systeem op en vervolgde iedereen die ook maar iets met de Amerikanen te maken had gehad, waardoor noord en zuid steeds verder uit elkaar dreven en veel Vietnamezen per boot vluchtten.

Daarnaast raakte Vietnam in 1978 betrokken bij de ‘killing fields’ van Cambodja onder Pol Pot, omdat hij vanaf 1976 regelmatig aanvallen uitvoerde op Vietnamees gebied. Pol Pot werd verjaagd en de Vietnamezen bleven tot 1989 in Cambodja waardoor de relaties met China verslechterden en met Moskou verbeterden.

 

In 1980 werd een nieuwe grondwet ingevoerd. In 1985 was er een enorme economische malaise (hongersnood en inflatie met meer dan 700%), waarna ingrijpende economische hervormingen (doi moi) vanaf 1986 plaatsvonden.

In 1987 waren er voor het eerst meerdere kandidaten verkiesbaar bij de parlementsverkiezingen. Na de val van het communisme in Europa in 1989 trok de regering de touwtjes weer wat strakker aan. In 1993 hief de VS het veto inzake ontwikkelingshulp aan Vietnam op en het Westerse geld kwam binnenstromen, vooral nadat in 1994 Clinton het Amerikaanse handelsembargo ophief. Clinton bracht in november 2000 een bezoek waarbij hij aanbood een mijnopruimingsprogram te financieren en de gevolgen van het gebruik van ontbladeringsmiddelen te laten onderzoeken. Het leek een beetje op een excuus voor de oorlog.

Er zijn nog steeds veel problemen: de economische opleving is vooral aan de stedelingen ten goede gekomen waardoor veel mensen naar de steden trekken, families die gevochten hebben aan de kant van het zuiden worden nog steeds onderdrukt (problemen bij werk en onderwijs) en alom is er corruptie. In het zuiden wordt streng opgetreden tegen aanhangers van boeddhistische sekten.

 

 

2.de belangrijkste levensbeschouwingen:

Het Confucianisme werd gesticht door Confucius (Kong Fuzi ) die leefde van 551-479 v. Chr. en na zijn dood werd dit gedachtegoed verder ontwikkeld door Mencius. De leer gaat uit van een maatschappelijke structuur waarin mensen door allerlei relaties met elkaar zijn verbonden: ouder-kind, heerser-onderdaan, man-vrouw, enz. Kindertrouw en kinderliefde betekent niet alleen gehoorzaamheid aan en eerbied voor de ouders, maar ook voor andere familieleden en de heerser: Eerbied voor ‘hoog’, maar ook zorg voor ‘laag’. Andere deugden zijn: medemenselijkheid en gerechtigheid.

De leer is na Confucius`dood opgeschreven en diende in China tot 1912 als basis voor het onderwijs. Voor de communisten was de leer reactionair, want verbonden met de vroegere adellijke heersers.

 

Het Taoïsme ontstond ook in de 6de eeuw v. Chr. vanuit het oude Chinese volksgeloof, naar men zegt door de

mystieke Lao Tse. Het omvat het concept van een geordend universum, yin (negatieve, vrouwelijke, aardse) en yang (positieve, manlijke, hemelse) en gerichte energie: qi ( bijv. in de acupunctuur). De evolutie van het

universum is al vastgesteld en je mag daar niet in ingrijpen. Feng Shui is ook gebaseerd op qi : de juiste plaats

van deuren bijv. beïnvloedt de stroom van qi. In de loop der tijd ontwikkelde het T. zich tot een complexe religie met veel goden. Een bepaalde stroming ziet Lao Tse ook als godheid. De T. filosofie moedigt het volgen van de intuïtie aan, het zich voegen naar de gang van de natuur.

 

Confucius in Van Mieu tempel Hanoi

Boeddhisme centrum ; Jadetempel- Maria

Confucius in Văn Miêu Tempel

– Hanoi (1010)

 

Boeddhisme:Jade pagode(Maria)?

                   Taoisme

                 Cao Dai kerk

 

Het Boeddhisme ontstond in de 6de eeuw v. Chr. in India als hervorming van het Hindoeïsme; het kent geen priesters, géén kasten en goden, je moet je eigen individuele kracht zoeken en losraken van het aardse. Je mag geen drank of vlees gebruiken.

De verspreiding ging vanaf de 1ste eeuw via de Zijderoute en het werd vooral populair in perioden van onrust, toen de confucianistische verering van autoriteit het niet goed deed bij de bevolking. Het mahajana-boeddhisme belooft verlossing aan iedereen diehaar zoekt. Verlichte wezens, bodhisattva`s, zijn in de wereld om anderen te helpen de verlossing te bereiken. Gelovigen bouwen verdiensten op door daden en devotie

(karma) en komen zo dichter bij het nirvana. Het B. heeft geen goden of een hemel, maar heeft voor gewone mensen toch zo`n voorstelling geschapen, met een heerlijk leven vol muziek makende mensen.

 

(Dao) Cao Dai is de derde grootste godsdienst in Vietnam, naast het Boeddhisme en de Rooms-katholieke kerk. Cao betekent ‘hoog’ en Dai ‘paleis’. Cao Dai verwijst naar het ‘opperste paleis waar God huist en regeert’ en is ook de symbolische naam voor God. Het is een godsdienst waar de verschillende elementen van de verschillende godsdiensten met elkaar zijn vermengd. De elementen komen uit het Boeddhisme, Christendom,

Hindoeïsme, Islam, Jodendom en Taoïsme. De godsdienst is gesticht in Zuid-Vietnam in 1926 door Ngo Van Chieu, een overheidsambtenaar in de regering van het toenmalige Cochin. Hij zou berichten ontvangen hebben van de geest Duc Cao Dai, waarvan hij dacht dat het God zelf was. Cao Dai zegt zes miljoen aanhangers te hebben. De belangrijkste tempel staat bij Tay Ninh (ten NW van Saigon) in Long Hoa (zie rondreis).

 

3.de eigenlijke rondreis:

 

wereldkaart met vliegroute

inzoembare kaart vietnam-bewerkt

 

Mausoleum Ho Chi Minh

Ho Chi Minh

fiets van de Ho Chi Minh route

Ho in grens campagne 1950

tempel van de literatuur Hanoi

Franse brug in Hanoi

Hanoi: Mausoleum Ho Chi Minh Hanoi is vergeleken met HCM stad(Saigon) een beetje stoffige armoedige plaats

 

Fiets van Ho Chi Minh route; Grenscampagne 1950 (zie geschiedenis 1972-1975)Ho Chi Minh en strijders

Tempel der

Literatuur

Franse Brug (1900)

Onderweg naar Halong (een zeer moderne

badplaats ): rijstvelden en graven voorouders

Halong: Van daar uit naar de Minderheden. Er zijn 43 Minderheden, die vaak erg geïsoleerd leven en veel hebben geleden in de strijd. Zij werden (en worden) door velen gediscrimineerd.

rijstvelden

graven onderweg

lhalong-bay

minderheid 1

minderheid 2

 

minderheden en Ho

Hué: Paleis van de Grote Harmonie /Verboden Stad

 

Laatste ‘Nguyen’ keizer en keizerin  en bibliotheek

 

Mandarijnen op audiëntie

Hué paleis

verboden paleis Hué

keizer en keizerin in Hué

bibliotheek nguyen paleis

         mandarijnen in Hué

Bij de 17de breedtegraad een bezoek aan de Vinh Moc tunnels. Erg smal,

diep en eng, maar wél gelopen!  De Amerikanen zijn er nooit in geweest.

Khe Sonh basis .  Hier

groeit vanwege alle

chemicaliën nog niets!

Hoi An, in de 16de en 17de eeuw zeer belangrijke handelsplaats, met aparte Chinese wijk. Chinese invloeden zijn nog steeds goed zichtbaar.Nederland handelde ook met Hoi An.

Vinh Moc tunnelcomplex

Vinh Moc tunnelcomplex 2

Vinh Moc tunnelcomplex 3

Khe Sonh basis (groeit nog steeds niets)

Hoi An

Hoi An Chinese invloed

Naar Danang- My Son – Cham cultuur met grote voorliefde voor bepaalde vormen. Het museum staat er ook vol mee.                                                      

Plattegrond van de My Son site

Danang-Cao Dai tempel

(zie godsdiensten)

Nha Trang- Boeddha- beeld in 1963 opgericht als symbool strijd tegen Diem

Cham cultuur Danang 3

Cham cultuur Danang

Cham cultuur Danang 2

Cham cultuur Danang 5

Danang Cao Dai tempel

Na Trang Boeddha beeld

My Lai (Son My)-16 maart 1968: Am. soldaten

doodden 504 burgers en staken dorp in brand

Cu Chi tunnelcomplex: Maquette We zijn niet verder dan 2 meter gekomen!

 

Als je toch ergens een ingang vond (!?)

My Lai

My lai massamoord

Cu Chi tunnels maquette

Cu Chi tunnels 2

Cu Chi tunnels 3

Cu Chi tunnels 4

Ontmoeting met broer van dit ‘beroemde’ meisje. Zij woont nu in Canada en vecht voor erkenning

Varen op de Mekong delta bij Ho Chi Minh stad

(=Saigon). Een vruchtbaar paradijs.

Zie ook Cao Dai: Hoofdkwartier van binnen.

Agent Orange slachtoffer-ontmoeting met broer

Mekong delta-varen

 Cao Dai hoofdkwartier

 

 

 

 

Terug naar : eerdere reizen