RONDREIS JAPAN

 

30.000 jaar/ 14.500 jaar

500 v. Chr

0

500

1000

1500

2000

Prehistorie

300 v.Ch:

Vroege geschiedenis

1185:

Middeleeuwen

1568

1868:

Moderne Tijd

 

 

A.Jomon

B.Yayoi

C.Kofun/Asuka

                       Hakuho

D.

E.Heian

F.

Kama

kura

G. Muro

machi

H

I.

Edo

J.K.L.M:.Meiji

Taisho/ Showa

Heisei

 

                              Wisselende hoofdsteden

Na

ra

Heian-kyō= Kyoto (hoofdstad) //

(Edo ca. 1700 misschien grootste stad ter wereld)

Edo=Tokyo

(hoofdstad)

 

 

Naam periode:

Belangrijke gebeurtenissen:

 

A.

Jomon (14.500- 300 v.Chr.)

Vanwege taboes rond geschiedenis keizerlijk huis, was bedrijven archeologie erg moeilijk, vandaar weinig kennis van prehistorie: 30.00 v. Chr. eerste bewoners; 20.00o v. Chr. door stijging zeeniveau Japanse eilanden afgesneden; 10.000 begin Jomon: jagers-verzamelaars langs kust; ca. 3000 naar binnenland met landbouw; de mensen waren klein door het gebrekkige voedsel, hadden kromme korte benen, vaak slechte ogen en vooruitstekende tanden

https://lh3.googleusercontent.com/WcBNhF_Y1kORLot5_hh-G44vS8zu9Negx8py5CMqW7UJl03RwOUbhK7iRXx8dLMXO3Tytg=s85

Kofun/ Asuka

Nara/ Yamato

B.

Yayoi (300 v.Chr.-300 na Chr.)

Mensen uit Zuid- oost- Azië en Korea, met kennis rijstteelt, metaalbewerking en weefkunst;

C.

Kofun/Asuka (300-710)

Haikuho (645-710)

Ontstaan feodale maatschappijstructuur; aanzienlijken begraven in kofun (grafheuvels); veel oorlogen tussen de verschillende rijkjes; komst Chinese schrift door Chinese boeddhistische geleerden en monniken in dienst Japanse keizers; ca. 500 begin Yamato-periode: keizers beweren van zonnegodin af te stammen en ontlenen daar religieuze macht aan. In 701 invoering Taihostelsel: een strafrechtelijk en bestuurlijk stelsel naar Chinees voorbeeld.

D.

Nara (710- 794)

710 werd Nara gesticht als Heijo-kyo (oord van vrede) op de Yamatovlakte (West-Honshu)

E.

Heian (794- 1191)

De familie Fujiwara en keizer Kammu lieten in 794 een nieuwe hoofdstad bouwen, Heian-kyo (Kyoto). Land en volk waren eigendom van keizer. Boeddhistische instellingen, grote landheren en kolonisten werden vrijgesteld van belastingen. Machtige tempels vormden hun eigen legers. Veel strijd  tegen het oorspronkelijke Ainu-volk en tussen twee clans in noordoosten: Taira en Minamoto. Deze laatste clan won en stichtte in 1185 het eerste militaire shogunaat te Kamakura (Centraal Honshu).

https://lh3.googleusercontent.com/q07c0UM-e6CujBd6IL6AHkYmEI6UlT5NXxb-bG8aoXAI_qyeZidz8n_vYb_KNMTudcTgzeY=s85

Minamoto Yoritomo

F.

Kamakura (1192- 1333)

Minamoto Yoritomo vestigde zijn regering in het dorp Kamakura, ver van het keizerlijk hof. Hij bevoordeelde de adellijke bushi (krijgers). Zijn opvolgers waren alleen in naam shogun want de erfgenamen van de militaire familie Hojo uit Kamakura hadden meer invloed. Het zenboeddhisme was populair onder samoerai. In de 13de eeuw werden twee Mongoolse invallen afgeslagen; in 1331 verhuisde de keizer naar Kyoto Palace en in 1336 werd het Muromachi shogunaat gevestigd (Nambokucho periode)

G.

Muromachi (1392-1575)

De militaire macht ging terug naar het keizerlijk hof in Kyoto. Onder shogun Ashikaga Yoshimasa floreerden de kunsten, maar door ruzie over de opvolging ontstonden aan het hof noordelijke en zuidelijke facties. In het Muromachi- tijdperk (genoemd naar het district in Kyoto waar het kasteel van de familie Ashikaga stond) waren alle klassen op eigen voordeel uit, ook de legers van infanteristen, bestaande uit boeren. In 1542 arriveerden de Portugezen met vuurwapens. Politieke situatie destabiliseerde nog verder tot komst Oda Nobunaga in Kyoto(1568).

https://lh3.googleusercontent.com/akfSLUInKvDRmjRBSJ2e7-HBV8owUpxmObOPw0ncKwuWfL7_GwJxC-CUmvwanga9XhNj-sY=s85

‘Westerlingen’

H.

Momoyama (1582- 1602)

Deze versloeg al zijn rivalen en dwong ook de tempel Ishiyama Hongan-ji tot overgave. Na zijn dood zette Toyotomi Hideyoshi zijn werk voort, echter twee jaar na zijn dood in 1598 was er weer een veldslag die door

I.

Tokugawa (Edo) (1603- 1867)

Tokugawa Ieyasu werd gewonnen. Deze werd in 1603 door de keizer (in Kyoto) tot shogun benoemd. Hij deelde de bevolking in een starre sociale orde in. Samoerai mochten geen grond meer bezitten. Boeren kregen stukjes land toegewezen ter bebouwing. Reizen was alleen beperkt mogelijk. De daimyo (bestuurders regio) stonden onder gezag van Tokugawa. Na 1635 moesten de daimyo met hun samoerai –om het jaar- in Edo verblijven bij de shogun.

https://lh3.googleusercontent.com/_4_sKyzIRH1JnUHzWjq_dlh0u5csr7QeVUiyV_UybfzC2Fyjbu-WBV-ObfkizVxVCKQFgC8=s85

Hofreis Edo

J.

Meiji (1868- 1912)

In 1853 moest shogun ingaan op verzoek Amerikanen tot internationale betrekkingen en na onrust werd keizerlijke macht dankzij samoerai uit andere streken weer hersteld: 1868. Tokyo (Edo) werd de hoofdstad. Invoering dienstplicht, prefecturen ipv daimyo. Universele alfabetisering, belasting- en bankhervorming, Hoger- en Lagerhuis.

K.

Taisho(1912- 1926)

Belang van eerbied voor keizer en shintoisme! Overgang van feodaal stelsel naar moderne industriële staat moeilijk.

https://lh3.googleusercontent.com/GOY-T8ZZ-UTrYCVbq8_4RQbtsN1iAZxO4fzmfWIxKuSi-3ikjLNbvCJApvTUNuNFmM84=s102

L.

Showa (1926- 1989)

Na beurskrach 1929 moord door jonge officieren op rijke gematigden. Veiligstellen grondstoffen door bezetten Russisch en Chinees grondgebied. Ontstaan Pan- Aziatische beweging om Azië te bevrijden: vanaf 1937 oorlog.

Na 1945 keizer geen goddelijke status meer en invoering landhervormingen.

M.

Heisei (1989- nu)

Deze periode begon 8 jan `89, de dag na de dood van keizer Hirohito.

 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/ORrZ4kL7TUOzlEdvwU7toLE0itUeMfcjCFjq7DFJLKNMHHvaVLr39IesyIEPiffizXvh18g=s170

  Japanse eilanden (2)

   

Afstand Amsterdam- Tokyo: Luchtleiding: 9.287,84 km

    Hokkaido; Honshu; Shikoku; Kyushu

 

                      Rondreis Japan

foto 1

foto 2

VOC

foto 3

foto 4

‘Christelijke Eeuw’ (1549- 1639); Gekleurde gebieden: gebieden machtigste Daimyo`s

V missieposten Portugese Jezuiten; o handelspost Portug.

-----reis Franciscus Xaverius

Japans isolement (1639- 1854):

onder gezag Shogun; onder gezag bondgenoten Shogun;

Tokyo (Edo): basis Shogun

Kyoto: hoofdstad (keizer)

               Gebied van de VOC

  Industrialisatie (1880-1920)

Bombardement Japan

(1945): industriegebied

O =meer dan 50% vernietigd; o= minder dan 50% vernietigd; T = Amerikaanse atoombom

 

Hieronder wordt op enige begrippen en periodes dieper ingegaan:

Godsdienst: in Japan is geen dominerende godsdienst, hoewel Shinto en boeddhisme wel de belangrijkste zijn. Het land kent deze scheppingsmythe: Isanagi en Isanami (broer en zus), neerdalend uit de hemel, schiepen een eiland waarop ze zich vestigden en met elkaar trouwden. Uit dit huwelijk werden de overige Japanse eilanden geboren. Isanami overleed echter. Isanagi waste zich ogen en oren en baarde drie goden: de zon (Amaterasu), de maan en de storm (Susanowono), een woesteling. Amaterasu werd zo bang voor de storm dat ze in een grot vluchtte, waardoor het zonlicht verdween. Uiteindelijk lukte het de andere goden –met een ‘juweel’ (een soort komma van agaat, jaspis, jade etc., magatama geheten), opgehangen in de boom vóór de grot- haar er weer uit te krijgen, waardoor het licht op aarde terug kwam. Susanowono werd verbannen, maar verwekte ook de eerste Japanners (wonend Z-W Honshu). Een kleinzoon van de zonnegodin, de god Ninigi-no-mikoto, regeerde over het Land der Roetvelden (Japan). Diens kleinzoon (Jimmu Tenno) werd later de eerste keizer van het land, in 660 v. Chr., en hij was de stamvader van alle volgende keizers. Soms was er adoptie nodig omdat er geen kroonprins was. Het verhaal van de zonnegodin en de storm is de strijd tussen zomer en winter. Vele ceremonies moeten uitgevoerd worden om de terugkeer van de zon zeker te maken. Dit animistische geloof kreeg later de naam ‘Shinto’ (weg der goden). Een shintoschrijn is altijd eenvoudig, vaak een ongeverfd plankje met een stukje papier met de namen van de goden er op. De kern van het shinto is de reinheid en vruchtbaarheid, in stand te houden door ceremonies. Het kent niet het begrip ‘zondebesef’ of ‘berouw’..

Het Boeddhisme kwam in de vijfde eeuw na Chr. vanuit China. Het is een doctrine van redding en verlossing vermengd met oudere hindoeïstische elementen. Men hing de Hinayana- leer aan, hoewel officieel de modernere Mahayana- leer de voorkeur genoot. Bij deze laatste leer (het ‘Grote Voertuig”) kon men (bodhishattva`s- toekomstige boeddha`s) anderen helpen het nirvana te bereiken. De monnik Saicho stichtte in 807 (naast de zes bestaande Nara-sekten) de Tendai Lotus-sekte, die de belangrijkste van het land werd en een van de rijkste. Kukai (Kobo Daishi) stichtte ook een klooster bij Nara waar occulte praktijken (tovenarij en exorcisme) plaatsvonden en kleurige ceremonies, aantrekkelijk voor de rijke Japanse adel. De beide monniken wilden het Shinto op een of andere manier in het boeddhisme opnemen, wat prima lukte. De adel was goedgeefs en de kloosters werden er rijk én werelds van. De ideale vorm werd ten slotte de eenvoudige cultus van Amida (Amitabha), Heer van het Westelijke Paradijs, wiens hulp makkelijk, via een steeds te herhalen gebed (‘Namu Amida Butsu’- verering van de Amida Boeddha), ingeroepen kon worden. Uiteindelijk werden de zonnegodin en vele andere goden identiek met de boeddhistische goden.

Eind 12de eeuw kwam er uit China een nieuwe vorm van boeddhisme, het Zen-boeddhisme (meditatie), waarbij discipline en zelfbeheersing belangrijk waren, wat goed paste bij de samurai. Zen was tegen intellectualisme. In de 13d en 14de eeuw was de zen-invloed overal en de zentempels werden een soort ‘moderne’ sponsor, met wedstrijden in boogschieten, worstelen en zwaardvechten en (voor de meer intellectuele samurai) lessen in pottenbakken, schilderen en kalligraferen. Tuinen hadden vooral de belangstelling om optimaal in te kunnen mediteren.

Nara ontstond naar het voorbeeld van China, en zo ook kwam daar in de 8ste eeuw het Confucianisme vandaan. Het kent een hoger wezen dat T`ien (hemel) wordt genoemd. Deze hemel is almachtig en brengt samen met de aarde iedere vorm van leven voort. Ieder fenomeen ontstaat uit de wisselwerking van Yang (het manlijke) en Yin (het vrouwelijke). Sommige fenomenen, zoals waarschuwingen van geesten van grote doden, zijn hieruit niet te verklaren. Hun wensen moeten vervuld worden via offers van voedsel en drank. De familiecultus/ de kinderliefde is hét centrale punt van het confucianisme. De zoon moet altijd zijn ouders raadplegen en hen uiteindelijk volgens de voorgeschreven riten begraven.

De leer gaat ervan uit dat de mens naar zijn aard goed is. Het kwaad wordt uit onwetendheid bedreven en moet dus niet worden bestraft.

Het Christendom: Katholicisme en Protestantisme, zien we in Japan verschijnen in de 16de eeuw.

 

( Enige) foto`s van de rondreis:

https://lh3.googleusercontent.com/YQl_4G520QqxELTwZSMJy95V7NLlXzoQjaom9ktmcbNSi0_oEtDXb_DcejmUkuJJaVWKng=s139

https://lh3.googleusercontent.com/0JmBBUvtwCM_-vuiWozKQfoqZi1Lq2GQGp-29anF3cNZbbWRY6sx3Cd2alRPTEHVYHbUnA=s128

tn_DSC02061

tn_DSC02062

https://lh3.googleusercontent.com/ujtcM_A2c6WlpA1ptHGicr6-wGBKi4Cwdywc9ULXwrh-sdp55_CL1WnsmXBTTLiFaDsQhLg=s120

https://lh3.googleusercontent.com/Yk_fxGF9iJmhqutPv7A2S35D4_bOGRBUO7R_zyBemm3bOmR_CbF76XflSJCHzDWty9HFEw=s85

Tokyo: keizerlijk paleis, voorheen van Shogun

De Sensoji tempel (Asakusa Kannon)

De winkelstraat Nakamise

De veel eenvoudigere Shinto

‘shrine’(= tempel) naast Sensoji

Met de ondergrondse in Tokyo: een kunst!

Hachiko wacht op zijn baas

https://lh3.googleusercontent.com/7XXEpT-ZB2CQq4YxD7S1XKSw1Kqolxh3iISHk4zonwWCGgrAm2ONogrUpEnFRPj1n-yS=s128

tn_DSC02108

tn_DSC02112

tn_DSC02126

https://lh3.googleusercontent.com/XrxpxkzzbAaHeGV6xFJxwqjcfC8QWs1KBX_dH0TDfNvMIqzYnBqP3HSmL8Y6BzDlIuEU9A=s128

https://lh3.googleusercontent.com/nDgTq5NFpq2QEhSwMMnXfbu_qtxegOqCtQOpyu3giDOh7jqj4Vqt5wfsdOBWS6qEtcTI=s128

Shibuya Crossing

 

Vlak buiten het Uenopark

de keizerlijke begraafplaats

Het nationale Museum

Het Ueno Park

Kamakura, ooit het politieke centrum van Japan

https://lh3.googleusercontent.com/z7RSmmurz7LXn9MCy4KltxiNGUWkZ-pdC3XCTnwKXydLKH6_Lk43pruflO-C8QLCS8ir=s108

https://lh3.googleusercontent.com/CZci6_pAEWkCLwcIOFaWxDWgsFFFaQZgUEupSYKoMfzcs5EIewebTOFkyK2sm6glwjwu=s149

tn_DSC02210

https://lh3.googleusercontent.com/NQYR4UyMPW-nY8HC2KSW04XSoOykFl6vdnF5leTpoDjJVSFzl8qT5Wn5sOstpv8g9_0OqQ=s154

https://lh3.googleusercontent.com/BIs2-QUsqPFXEzh_dc8R9nFWlr3aE5MxU_dE12b1iDgFQlvbbmFFY8h_KWGno-kFmoCDhw=s85

https://lh3.googleusercontent.com/OL4x7hRzA2i3KXZGuRlkBBE0oGtlTaU9YTKyOebnxSjI28S6eUPjXzZLm9G5T-IzidtxPW4=s106

 Nikko Toshogu shrine

    Nikko: Tamozawa keizerlijke villa

https://lh3.googleusercontent.com/9A1d8j7Zd-TmD1F2KrPZYGV0Is4TMNRL2WRLc7V-HIfMDTV4gzQ8amuStSBcLJ5HOfX-Dg=s139

https://lh3.googleusercontent.com/PFCtfh6LbhQHvOu1Xw3_essZE30t0SdpGOhoXGxlHcCeU1B0HctDLQ77B8GfYaHUK-bh=s114

https://lh3.googleusercontent.com/XJlCCx581D7pRcIFo0rX_U2If0p-dqqXzE3yM54sqwjVFUbJbIefrhPo6NSdps8o-NioUQ=s134

https://lh3.googleusercontent.com/gGtglj-aoTV-GTEI6bVc_GyDo1Su5S_fPI7Ak_2L3Z3LNXR9n_-Q778iXAyb83e18MzNxZU=s136

https://lh3.googleusercontent.com/E6tTerHrfLXWDnflwcdM535JsUhcROA6us0XPRTwBJbPshzfyKMAoaCPGR6A4Un7dgn0XAY=s152

 Mount (San) Fuji: Hokusai schilderde hem vanuit Hakone

Kabelbaan bij Hakone

Piratenschip  op Ashi meer

Shinkansen (Bullettrain):

300 km per uur

   Takayama: Yatai Kaikan Hall

https://lh3.googleusercontent.com/lYc9o8eqoLVA0d2YYcZlcMuX-wN0nzyQ0E521hWWOAt53lR1AF4pLPjaVxCpNTbQ2ljztA=s154

https://lh3.googleusercontent.com/6IaYFBKx-IBekP0WXthHGzCc7wuvsKNCHuVA6zC-Qov4p1jE39MDfXaxWuBmIa1VZearqQ=s141

https://lh3.googleusercontent.com/Nn0oCkSwzTTutKibpuWyZrSKnxbP-FBzAN7pY4u0lL3zNjGEoSxNMSwYG5HpoL0boss5=s128

https://lh3.googleusercontent.com/bp4A1F6QFHbJY1KzOiy84mFp-LOAZU56XKG3guvAjT9zPESp7VhCnmPeszEhMzvfwxsgzCM=s128

https://lh3.googleusercontent.com/lz6xE9YFDV5BxOZrEGlMOVwt-dUJtn6Gf37syZZgYw5uROli4xzlsNJcOM_IaeYZoedBTA=s160

Takayama: Hida no Sato

(Folk Village)

                   Higashiyama Walking Course

Shirakawago met gassho- zukuri

woningen

Kanazawa: Kenrokuen tuin met Kanazawa castle

https://lh3.googleusercontent.com/CWyJ4HT39DKHEfIUngL71xQn4xG3lvZ27FbKoCbmXOUaAp9rx0R2KWZNxpEfZRPWQINV-w=s128

https://lh3.googleusercontent.com/KytAyuMqoU2RuNv50vhdNIp9CETtLpN06liaM48vL6pwInKoxqPsbto-JnvsFREorVPB8Q=s115

https://lh3.googleusercontent.com/RLfYIf2K749HvWUPu_GoTYUh_3FzkAZV-R2h6XFZn05c7Zz6HRytss5b9ID4oyS3ioCfLtc=s114

https://lh3.googleusercontent.com/DUFxRSIagEqoYWEoH6D1CKhiGQzBVGCVsl7XMJD43YTMCqxbMWH_wEo8ffI7ypWzSjpAsA=s137

https://lh3.googleusercontent.com/pImVNmLtHxmHmbGoP3-y-cvWB2fmU0fVpTgHrVUxjtQwKU2Op89_m9V1Iy2uLGqzl0hW6w=s85

https://lh3.googleusercontent.com/owpQj4IUs2YVsL0XOoxXYUOXrrph9fd_2KTxh_GjES_8aVfUK9jIPf3xjQxWKHwewkpgRfs=s85

Kanazawa: Ninja tempel met geheime deuren, trappen, valluiken; echter: heeft niets met Ninja te maken

Kyoto: Gouden Paviljoen

Nara, de eerste hoofdstad van Japan, met Todai-ji tempel, bronzen Boeddha en wachters en

tn_DSC02615

https://lh3.googleusercontent.com/XoiDqUYv5ntbqneZJYErki9H_1LXUiri-4ALYRZmNTFc7a9CkaBpiP3eirS2RDBWEy8jhQ=s151

https://lh3.googleusercontent.com/Q_nKhcHM4k6MhJF7jxC2E4Wes3j_HcCtorUnC8Pb_HdM1AXugA4YN0BwRAZOiJ_1Quo_bw=s128

https://lh3.googleusercontent.com/wo9sKOEhJeLIqOFA-5Xu72PRRF4KdohjrVqyJgCC1FKG1MJa2gVa-ASisfKE36atV4zRwg=s114

tn_DSC02668

honderden vrijlopende herten

                   Kyoto: Fushimi Inari Shrine

                  De botanische tuin met een afdeling ‘bonsai’ en

tn_DSC02677

tn_DSC02685

tn_DSC02690

tn_DSC02697

tn_DSC02705

tn_DSC02714

veel verliefde paartjes

Op weg naar de wijk Gion

voor een voorstelling met theeceremonie, dans, theater en

tn_DSC02723

https://lh3.googleusercontent.com/bDF-GwSjZd9jg_T9dRJE0xag7OJXEbFTutt2-1d_zfmF4iHOkZ_ktue6GPRAl_6GABc-=s114

tn_DSC02843

https://lh3.googleusercontent.com/VuF__w2bF8WaatMin4bIjfZgYHtfTJK1718Gv1y6cjMnZrWF0Fbkf19Ge6bCBdk-oCCgfA=s127

https://lh3.googleusercontent.com/152EonOpZ-FooxafGNIWqnlBYIqF4ufWfxxc2f01E2VQfuJcjPU9T_NAihpn7IBj8-pswVc=s85

https://lh3.googleusercontent.com/rBalvWQMr7RpmSiHLZhY32B_SnX9Ns6cbobtCGqWEyZDtJ95znZGs9YKN3cJHvBjtmd4lg=s149

poppenspel

Hiroshima: A-bom- Dome

Gedenkteken en getuigenissen van het leven vóór de bom

1000 kraanvogels

Miyajima voor de kust

van Hiroshima

tn_DSC02871

https://lh3.googleusercontent.com/mNV0gVxLCWhQjQTTLBcjFxQlzbdj54TCZDju_y7zHw74jajx47S1F3syecU3ueRKuBsZ=s128

https://lh3.googleusercontent.com/UeBgfYL00PtAkawwa7yuFv3550fdz8z_kiVD1mERmdNgtznd0pGBVT5tu0-ZnjYKG0oSNpQ=s154

tn_DSC02894

https://lh3.googleusercontent.com/kqRgqP7VeOp0DWgkGvOKgRHwF5AXcgKlQNkApVTrjVHMzwfFNSJOqOlw0wWCm7J1SAuM=s128

tn_DSC02910

Links: http://blog.livedoor.jp/mitokosei: website van overlevende A-bom, met goede info! Rechts: na oorlog

opgebouwde restant van Hiroshima castle

Beppu met zeer veel heetwaterbronnen en onsen (badhuizen)

Sulfiet-winning

tn_DSC02913

https://lh3.googleusercontent.com/MMK24V3-LORnmpmtDu5Anmue8K7E1bRlP_qzJ5mNxZ74M_NZdNS7NJeWh9-vHoK4Su7CfSs=s85

tn_DSC02926

tn_DSC02964

tn_DSC02972

https://lh3.googleusercontent.com/iJLy7I6Y6vFMEWUg-B05929uI3aYPLPXwngEb6S7f5BMLbExH3zZC05F14CZInFBYlD8=s103

tn_DSC02979

Baden in sulfiet is gezond!

Nagasaki: atoombommuseum en gedenktekens

                           Deshima: nu en vroeger

tn_DSC02997

tn_DSC03014

tn_DSC03017

https://lh3.googleusercontent.com/emOArsQ3CBMRTXoh6ZjzFdLJfVwaoxviBPu3-grEBCyxjWZ2Ovoc4gwSHWFLewk9fVwe4A=s166

https://lh3.googleusercontent.com/hU6SnHGUGlJrr25-HupD9fPbVz5wn-4OQ9i9njivozr3WYow8tXvWub_zK-TbTW71uVLVA=s114

https://lh3.googleusercontent.com/CDkHt4JWjF2BquBQLTgv58y2VI4ZX6lSFHtZPnwDUzlrGTQOutOC-4kwFgSicNy0Sr6I-Po=s85

Deshima: afbeeldingen van Hollandse mannen met Japanse vrouwen

Glover Park: Thomas Glover bracht de stoomlocomotief naar Japan en nog veel andere zaken

Puccini en Madame Butterfly (de actrice die haar jaren speelde). Madame B. speelde zich af in Glover House

https://lh3.googleusercontent.com/hh9Nd_3xIEv2EvEc2HTC_CMSKPa_NOc6pG38xU-GRby04kVLK-es5czqPI2jGvJ4-lNn=s115

tn_DSC03115

tn_DSC03121

tn_DSC03054

tn_DSC03059

tn_DSC03060

Uitzicht op de Mitsubishi

fabrieken (mede door Glover e.a. gesticht). Deze speelden belangrijke rol in WO II.

Chinese wijk

Nagasaki

Nagasaki: Hollandse Helling

Zelf met de trein naar Huis ten Bosch..wat een happening!

Molens met prachtige (plastic!) tulpen ervoor. Blijven altijd mooi!!!

tn_DSC03066

tn_DSC03067

tn_DSC03085

tn_DSC03086

tn_DSC03088

Hollandse taferelen en ophaalbrug. We hebben ook een rondvaart gemaakt op de ‘Ilpendam’.

Het schip ‘De Liefde” waarmee de Hollanders in 1600 in Japan aankwamen; het heette eerst de ‘Erasmus’

tn_DSC03075

tn_DSC03064

tn_DSC03108

tn_DSC03110

https://lh3.googleusercontent.com/spagfPb-qH7t1d4Fq9gZa3DvkPxxLvPd9lAICLxODIXJb4DomANjTeK__5hJ75dS9bIIRg=s128

tn_DSC03136

tn_DSC03147

                                 Uitzicht uit de Domtoren

De Haagse Passage

Dazaifu/ Fukuoka (=Hakata) wederom met veel bruidjes

Veel shrines

https://lh3.googleusercontent.com/_iegm1kSwiW3yYS1b-M41iTWFY7m7GpXRjGCWDTmR49qetOEN8fcK1Z0fAtR9PAiPkVAzH4=s128

https://lh3.googleusercontent.com/GAUMJuo2bnxGMPjQ_3qZHUJWnVZtmZufuCyGy5i1PkQGOT3_dHg6671pVr8KKc_DcDNS=s85

tn_DSC03157

tn_DSC03168

tn_DSC03174

tn_DSC03181

Osaka: Tekijuku Commemoration Centre

Links de oprichter: Ogata Koan (1810-1863) en rechts: op 1000 Yen: Fuckuzawa Yukigi, een leerling. Ogata heeft veel betekend voor J.

Biologie boeken en medische handboeken vertaald vanuit het Nederlands naar het Japans en

rechts: Ran Gaku=  Dutch Study: Rie, onze plaatselijke gids zocht de gegevens over dit centrum voor ons uit en schreef deze woorden.

 

Bronnen:

Gedrukte:

Fiona Macdonald, Belevenissen in ..het Oude Japan, Uitgeverij De Lantaarn, Amsterdam 2001

Bob Tadema Sporry, De geschiedenis van Japan, Unieboek b.v., Bussum, 1983

Dr. J. Stellingwerff, De diepe wateren van Nagasaki (Nederlands- Japanse betrekkingen sedert de Stichting van Deshima), Franeker, 1983

Illustrated Must- See in Kyoto, Japan, 2009

Bosatlas van de Wereldgeschiedenis, Wolters- Noordhoff, Groningen, 1997

Capitool Reisgids, Japan, Het Spectrum, 2015

 

Websites:

Wikipedia e.a.

 

Terug naar de pagina   ‘Eerdere reizen’