RONDREIS JAPAN

 

30.000 jaar/ 14.500 jaar

500 v. Chr

0

500

1000

1500

2000

Prehistorie

300 v.Ch:

Vroege geschiedenis

1185:

Middeleeuwen

1568

1868:

Moderne Tijd

 

 

A.Jomon

B.Yayoi

C.Kofun/Asuka

                       Hakuho

D.

E.Heian

F.

Kama

kura

G. Muro

machi

H

I.

Edo

J.K.L.M:.Meiji

Taisho/ Showa

Heisei

 

                              Wisselende hoofdsteden

Na

ra

Heian-kyō= Kyoto (hoofdstad) //

(Edo ca. 1700 misschien grootste stad ter wereld)

Edo=Tokyo

(hoofdstad)

 

 

Naam periode:

Belangrijke gebeurtenissen:

 

A.

Jomon (14.500- 300 v.Chr.)

Vanwege taboes rond geschiedenis keizerlijk huis, was bedrijven archeologie erg moeilijk, vandaar weinig kennis van prehistorie: 30.00 v. Chr. eerste bewoners; 20.00o v. Chr. door stijging zeeniveau Japanse eilanden afgesneden; 10.000 begin Jomon: jagers-verzamelaars langs kust; ca. 3000 naar binnenland met landbouw; de mensen waren klein door het gebrekkige voedsel, hadden kromme korte benen, vaak slechte ogen en vooruitstekende tanden

https://lh3.googleusercontent.com/WcBNhF_Y1kORLot5_hh-G44vS8zu9Negx8py5CMqW7UJl03RwOUbhK7iRXx8dLMXO3Tytg=s85

Kofun/ Asuka

Nara/ Yamato

B.

Yayoi (300 v.Chr.-300 na Chr.)

Mensen uit Zuid- oost- Azië en Korea, met kennis rijstteelt, metaalbewerking en weefkunst;

C.

Kofun/Asuka (300-710)

Haikuho (645-710)

Ontstaan feodale maatschappijstructuur; aanzienlijken begraven in kofun (grafheuvels); veel oorlogen tussen de verschillende rijkjes; komst Chinese schrift door Chinese boeddhistische geleerden en monniken in dienst Japanse keizers; ca. 500 begin Yamato-periode: keizers beweren van zonnegodin af te stammen en ontlenen daar religieuze macht aan. In 701 invoering Taihostelsel: een strafrechtelijk en bestuurlijk stelsel naar Chinees voorbeeld.

D.

Nara (710- 794)

710 werd Nara gesticht als Heijo-kyo (oord van vrede) op de Yamatovlakte (West-Honshu)

E.

Heian (794- 1191)

De familie Fujiwara en keizer Kammu lieten in 794 een nieuwe hoofdstad bouwen, Heian-kyo (Kyoto). Land en volk waren eigendom van keizer. Boeddhistische instellingen, grote landheren en kolonisten werden vrijgesteld van belastingen. Machtige tempels vormden hun eigen legers. Veel strijd  tegen het oorspronkelijke Ainu-volk en tussen twee clans in noordoosten: Taira en Minamoto. Deze laatste clan won en stichtte in 1185 het eerste militaire shogunaat te Kamakura (Centraal Honshu).

https://lh3.googleusercontent.com/q07c0UM-e6CujBd6IL6AHkYmEI6UlT5NXxb-bG8aoXAI_qyeZidz8n_vYb_KNMTudcTgzeY=s85

Minamoto Yoritomo

F.

Kamakura (1192- 1333)

Minamoto Yoritomo vestigde zijn regering in het dorp Kamakura, ver van het keizerlijk hof. Hij bevoordeelde de adellijke bushi (krijgers). Zijn opvolgers waren alleen in naam shogun want de erfgenamen van de militaire familie Hojo uit Kamakura hadden meer invloed. Het zenboeddhisme was populair onder samoerai. In de 13de eeuw werden twee Mongoolse invallen afgeslagen; in 1331 verhuisde de keizer naar Kyoto Palace en in 1336 werd het Muromachi shogunaat gevestigd (Nambokucho periode)

G.

Muromachi (1392-1575)

De militaire macht ging terug naar het keizerlijk hof in Kyoto. Onder shogun Ashikaga Yoshimasa floreerden de kunsten, maar door ruzie over de opvolging ontstonden aan het hof noordelijke en zuidelijke facties. In het Muromachi- tijdperk (genoemd naar het district in Kyoto waar het kasteel van de familie Ashikaga stond) waren alle klassen op eigen voordeel uit, ook de legers van infanteristen, bestaande uit boeren. In 1542 arriveerden de Portugezen met vuurwapens. Politieke situatie destabiliseerde nog verder tot komst Oda Nobunaga in Kyoto(1568).

https://lh3.googleusercontent.com/akfSLUInKvDRmjRBSJ2e7-HBV8owUpxmObOPw0ncKwuWfL7_GwJxC-CUmvwanga9XhNj-sY=s85

‘Westerlingen’

H.

Momoyama (1582- 1602)

Deze versloeg al zijn rivalen en dwong ook de tempel Ishiyama Hongan-ji tot overgave. Na zijn dood zette Toyotomi Hideyoshi zijn werk voort, echter twee jaar na zijn dood in 1598 was er weer een veldslag die door

I.

Tokugawa (Edo) (1603- 1867)

Tokugawa Ieyasu werd gewonnen. Deze werd in 1603 door de keizer (in Kyoto) tot shogun benoemd. Hij deelde de bevolking in een starre sociale orde in. Samoerai mochten geen grond meer bezitten. Boeren kregen stukjes land toegewezen ter bebouwing. Reizen was alleen beperkt mogelijk. De daimyo (bestuurders regio) stonden onder gezag van Tokugawa. Na 1635 moesten de daimyo met hun samoerai –om het jaar- in Edo verblijven bij de shogun.

https://lh3.googleusercontent.com/_4_sKyzIRH1JnUHzWjq_dlh0u5csr7QeVUiyV_UybfzC2Fyjbu-WBV-ObfkizVxVCKQFgC8=s85

Hofreis Edo

J.

Meiji (1868- 1912)

In 1853 moest shogun ingaan op verzoek Amerikanen tot internationale betrekkingen en na onrust werd keizerlijke macht dankzij samoerai uit andere streken weer hersteld: 1868. Tokyo (Edo) werd de hoofdstad. Invoering dienstplicht, prefecturen ipv daimyo. Universele alfabetisering, belasting- en bankhervorming, Hoger- en Lagerhuis.

K.

Taisho(1912- 1926)

Belang van eerbied voor keizer en shintoisme! Overgang van feodaal stelsel naar moderne industriële staat moeilijk.

https://lh3.googleusercontent.com/GOY-T8ZZ-UTrYCVbq8_4RQbtsN1iAZxO4fzmfWIxKuSi-3ikjLNbvCJApvTUNuNFmM84=s102

L.

Showa (1926- 1989)

Na beurskrach 1929 moord door jonge officieren op rijke gematigden. Veiligstellen grondstoffen door bezetten Russisch en Chinees grondgebied. Ontstaan Pan- Aziatische beweging om Azië te bevrijden: vanaf 1937 oorlog.

Na 1945 keizer geen goddelijke status meer en invoering landhervormingen.

M.

Heisei (1989- nu)

Deze periode begon 8 jan `89, de dag na de dood van keizer Hirohito.

 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/ORrZ4kL7TUOzlEdvwU7toLE0itUeMfcjCFjq7DFJLKNMHHvaVLr39IesyIEPiffizXvh18g=s170

  Japanse eilanden (2)

Afbeeldingsresultaat voor rondreis japan Kras

Afstand Amsterdam- Tokyo: Luchtleiding: 9.287,84 km

    Hokkaido; Honshu; Shikoku; Kyushu

 

                      Rondreis Japan

foto 1

foto 2

VOC

foto 3

foto 4

‘Christelijke Eeuw’ (1549- 1639); Gekleurde gebieden: gebieden machtigste Daimyo`s

V missieposten Portugese Jezuiten; o handelspost Portug.

-----reis Franciscus Xaverius

Japans isolement (1639- 1854):

onder gezag Shogun; onder gezag bondgenoten Shogun;

Tokyo (Edo): basis Shogun

Kyoto: hoofdstad (keizer)

               Gebied van de VOC

  Industrialisatie (1880-1920)

Bombardement Japan

(1945): industriegebied

O =meer dan 50% vernietigd; o= minder dan 50% vernietigd; T = Amerikaanse atoombom

 

Hieronder wordt op enige begrippen en periodes dieper ingegaan:

Godsdienst: in Japan is geen dominerende godsdienst, hoewel Shinto en boeddhisme wel de belangrijkste zijn. Het land kent deze scheppingsmythe: Isanagi en Isanami (broer en zus), neerdalend uit de hemel, schiepen een eiland waarop ze zich vestigden en met elkaar trouwden. Uit dit huwelijk werden de overige Japanse eilanden geboren. Isanami overleed echter. Isanagi waste zich ogen en oren en baarde drie goden: de zon (Amaterasu), de maan en de storm (Susanowono), een woesteling. Amaterasu werd zo bang voor de storm dat ze in een grot vluchtte, waardoor het zonlicht verdween. Uiteindelijk lukte het de andere goden –met een ‘juweel’ (een soort komma van agaat, jaspis, jade etc., magatama geheten), opgehangen in de boom vóór de grot- haar er weer uit te krijgen, waardoor het licht op aarde terug kwam. Susanowono werd verbannen, maar verwekte ook de eerste Japanners (wonend Z-W Honshu). Een kleinzoon van de zonnegodin, de god Ninigi-no-mikoto, regeerde over het Land der Roetvelden (Japan). Diens kleinzoon (Jimmu Tenno) werd later de eerste keizer van het land, in 660 v. Chr., en hij was de stamvader van alle volgende keizers. Soms was er adoptie nodig omdat er geen kroonprins was. Het verhaal van de zonnegodin en de storm is de strijd tussen zomer en winter. Vele ceremonies moeten uitgevoerd worden om de terugkeer van de zon zeker te maken. Dit animistische geloof kreeg later de naam ‘Shinto’ (weg der goden). Een shintoschrijn is altijd eenvoudig, vaak een ongeverfd plankje met een stukje papier met de namen van de goden er op. De kern van het shinto is de reinheid en vruchtbaarheid, in stand te houden door ceremonies. Het kent niet het begrip ‘zondebesef’ of ‘berouw’..

Het Boeddhisme kwam in de vijfde eeuw na Chr. vanuit China. Het is een doctrine van redding en verlossing vermengd met oudere hindoeïstische elementen. Men hing de Hinayana- leer aan, hoewel officieel de modernere Mahayana- leer de voorkeur genoot. Bij deze laatste leer (het ‘Grote Voertuig”) kon men (bodhishattva`s- toekomstige boeddha`s) anderen helpen het nirvana te bereiken. De monnik Saicho stichtte in 807 (naast de zes bestaande Nara-sekten) de Tendai Lotus-sekte, die de belangrijkste van het land werd en een van de rijkste. Kukai (Kobo Daishi) stichtte ook een klooster bij Nara waar occulte praktijken (tovenarij en exorcisme) plaatsvonden en kleurige ceremonies, aantrekkelijk voor de rijke Japanse adel. De beide monniken wilden het Shinto op een of andere manier in het boeddhisme opnemen, wat prima lukte. De adel was goedgeefs en de kloosters werden er rijk én werelds van. De ideale vorm werd ten slotte de eenvoudige cultus van Amida (Amitabha), Heer van het Westelijke Paradijs, wiens hulp makkelijk, via een steeds te herhalen gebed (‘Namu Amida Butsu’- verering van de Amida Boeddha), ingeroepen kon worden. Uiteindelijk werden de zonnegodin en vele andere goden identiek met de boeddhistische goden.

Eind 12de eeuw kwam er uit China een nieuwe vorm van boeddhisme, het Zen-boeddhisme (meditatie), waarbij discipline en zelfbeheersing belangrijk waren, wat goed paste bij de samurai. Zen was tegen intellectualisme. In de 13d en 14de eeuw was de zen-invloed overal en de zentempels werden een soort ‘moderne’ sponsor, met wedstrijden in boogschieten, worstelen en zwaardvechten en (voor de meer intellectuele samurai) lessen in pottenbakken, schilderen en kalligraferen. Tuinen hadden vooral de belangstelling om optimaal in te kunnen mediteren.

Nara ontstond naar het voorbeeld van China, en zo ook kwam daar in de 8ste eeuw het Confucianisme vandaan. Het kent een hoger wezen dat T`ien (hemel) wordt genoemd. Deze hemel is almachtig en brengt samen met de aarde iedere vorm van leven voort. Ieder fenomeen ontstaat uit de wisselwerking van Yang (het manlijke) en Yin (het vrouwelijke). Sommige fenomenen, zoals waarschuwingen van geesten van grote doden, zijn hieruit niet te verklaren. Hun wensen moeten vervuld worden via offers van voedsel en drank. De familiecultus/ de kinderliefde is hét centrale punt van het confucianisme. De zoon moet altijd zijn ouders raadplegen en hen uiteindelijk volgens de voorgeschreven riten begraven.

De leer gaat ervan uit dat de mens naar zijn aard goed is. Het kwaad wordt uit onwetendheid bedreven en moet dus niet worden bestraft.

Het Christendom: Katholicisme en Protestantisme, zien we in Japan verschijnen in de 16de eeuw.

 

 

Binnenkort worden hier enige foto`s van de rondreis gepubliceerd.

 

 

 

Bronnen:

Gedrukte:

Fiona Macdonald, Belevenissen in ..het Oude Japan, Uitgeverij De Lantaarn, Amsterdam 2001

Bob Tadema Sporry, De geschiedenis van Japan, Unieboek b.v., Bussum, 1983

Dr. J. Stellingwerff, De diepe wateren van Nagasaki (Nederlands- Japanse betrekkingen sedert de Stichting van Deshima), Franeker, 1983

Illustrated Must- See in Kyoto, Japan, 2009

Bosatlas van de Wereldgeschiedenis, Wolters- Noordhoff, Groningen, 1997

Capitool Reisgids, Japan, Het Spectrum, 2015

 

Websites:

Wikipedia e.a.

 

 

Terug naar de pagina   ‘Eerdere reizen’