Rondreis China (Beijing en omstreken)

 

 

  

 

  Zoals ook al is gezegd in de inleiding op de Geschiedenis van China: ‘China is een enorm groot land. Een rondreis maken komt in de praktijk neer op het bezichtigen van slechts een klein stukje van dat grote geheel. Als je meer wilt zien zul je meerdere rondreizen moeten maken, iedere keer met een ander beginpunt’. Wij hebben gereisd ‘rondom’ Beijing (Peking) en hebben dan ook niet de pretentie dat we een alomvattend beeld van China kunnen schetsen. Een reis naar Tibet bijv. zal zeker heel andere beelden geven.

            landkaart reizen

        overzicht reis china

                                                                                       Datong                                Beijing

                                                                                         /                                        

                                                                                     Taiyuan                  

                                                                                           

                                                                                             Pingyao

                                                                                    Xi`an                LuoyangZhengzhou

 

 

   overzichtskaart peking

    lamatempel peking

   klokketoren lamaklooster

  peking 1400

verboden stad overzicht

Beijng: 16 milj. inwoners;  oppervlakte 1/3  van Nederland

Rondom de stad lopen enorme ringen met rondwegen.

Hier ‘groot’ afgebeeld het Centrum met middenin de

Verboden Stad.. Het Zomerpaleis ligt 17 km. vanaf het centrum richting de bergen (N.) en wordt vaak op één dag

samen met de Muur bezichtigd.

 

 

De Lama-tempel werd in de 17de eeuw gebouwd en in 1744

omgevormd tot een Tibetaans lamaklooster.

n.b. elke godsdienst mag worden beleden mits katholieken niet de paus gehoorzamen, de islamieten niet naar Mekka willen en de naam van de Dalai Lama niet wordt genoemd.

 

Elk klooster heeft een Klokkentoren waar `s morgens de bel wordt geluid en een Trommeltoren die `s avonds de tijd aangeeft.

 

Links boven een afbeelding van de groei van Beijing en de Verboden Stad (het middelste vierkantje). De zwarte lijnen

geven de omvang van Beijing en de Verboden Stad weer t.t.v. de Ming dynastie (na 1409).

Rechts boven de plattegrond van de Verboden Stad nu.

Oranje geeft aan wat opem is voor publiek ; wit omlijnd

is ‘verboden’ en verder is nog een deel in restauratie.

  verb

  v

    verboden stad 2

    verboden stad nog te restaureren

verboden stad restauratie

bewaarplaats geestestabletten

De Tempel van de Hemel 

Het ronde altaar waar de keizer offers bracht.

 

Dit hout moet duidelijk nog

gerestaureerd worden. Er is nog veel van dit soort hout.

En dit is klaar!

Keizerlijk Hemelgewelf:

Bewaarplaats van geestes-tabletten (waren de afbeelding van de goden).

  binnenkant bewaarplaats geestestabletten

  voor goede oogst bidden

binnenkant voor oogst bidden

  v stad heerlijk zingen

heerlijk zingen 3

heerlijk zingen 2

Binnenkant Keizerlijk

Hemelgewelf

Qinian Dian: hier bad de

Keizer voor de oogst

(Binnenkant foto links)

Hier werden de voor-ouder tabletten aanbeden.

 En buiten de Verboden Stad staan grote groepen mensen heerlijk te zingen

 in allerlei ‘stijlen’.

      ming poort waar mao rep china stichtte

  tien`anmenplein

monument v

  gebouw volksvergadering tien anmen

    Tien `an Men plein: Op deze Ming-dynastieke poort

    maakte Mao op 1 oktober 1949 de stichting van de

    Volksrepubliek China bekend. (poort Verboden Stad)

 

Tien  `an Men plein: gebouwd in 18de jaar van keizer Yongle (Mingdynastie)=  1420

Monument van de

Helden van het Volk

Gebouw van de Volksvergadering . Dit is een foto van een ansichtkaart, want de lucht is nooit zo blauw. Er hangt altijd een grijze sluier over de stad.

chinese wijk

parelkwekerij

koper plakken

en dan inkleuren

nog resten hutong

hutong hofje

hutong poort

De oude Chinese wijk, grenzend aan het Tien `an Men plein. Erg leuk!

Naar een kwekerij van parels (elders in Beijing)

Naar een Cloisonné werkplaats. Links het opplakken van de kleine stukjes koper. Rechts: het inverven. Allemaal vreselijk ongezond werk.

 

Er zijn nog een paar Hutongs (oorspronke-lijke wijken) . Straks wonen daar de Yuppen

In een Hutong. Links: hoe men als familie bij elkaar woonde. Rechts: Bij een poort kon je aan het aantal balken (4) zien of er een keizerlijke nazaat woonde; op de grond: symbolen van een legeraanvoerder.

hutong vroeger in de winter

vogelnest

panda

pandasoevenir

zoo op de schildpad

ouderwets hotel

behuizing arbeiders

 geweldig kinderspeelgoed

Een Hutong in de winter

(oude opname)

Het ‘Vogelnest’ van de

Olympische Spelen 2008 (wordt nu winkelcentrum)

Naar de dierentuin waar bij de kassa iedereen voordringt. Echte panda`s gezien, maar de meesten zijn souvenir.  Een buitenlander moet altijd op elke foto.  (rechtsboven)

 

Een echt oud Staatshotel

met bonnen voor je ontbijt. Je moet niet iets

anders willen want dat

gaat niet.

En zo wonen arbeiders bij hun bouwprojecten:

Werken van 6.30 uur tot zonsondergang

 Heel verantwoord

 kinderspeelgoed.

  0verzichtsfoto zomerpaleis

Cixi zelf

zomerpaleis toren geurende boeddha

slaapkamer cixi

   zomerpaleis bronzen os

 Overzicht ligging Zomerpaleis. Met de bouw werd  begon-

 nen in 1750. Cixi liet het 2x herbouwen (1860 en 1902)6

Keizerin Cixi

(laatste keizerin)

Toren van de

Geurende Boeddha

Slaapkamer van Cixi

    Bronzen os die waakt over het

    Zomerpaleis.

 

        deel zomerpaleis

     poort bij marmeren boot

 marmeren boot

Met het geld bestemd voor

de modernisering van de keizerlijke vloot liet Cixi de Marmeren Boot bouwen.

Het bovenwerk is van wit geschilderd hout.

Velen hadden het moeilijk met deze geldsbesteding.

 In 1860 hebben de Franse en Engelse troepen het paleis verwoest en in 1902 werd het geplunderd tijdens de

Bokseropstand.

       De poort die leidt naar de Marmeren Boot.

Het bezoek aan het Zomerpaleis (ligt in N van Beijing op 17 km. van het centrum) wordt bijna altijd gecombineerd met een bezoek aan DE MUUR. Voor ligging en lengte wordt verwezen naar de ‘geschiedenis van China’.          

 

 

chinese muur 1

 

ch

 

ch

 

Met de bouw is begonnen in de 8ste eeuw v. Chr.  Qin Shi-Hwangdi (221-206 v. C zie gesch. China)  liet de losse stukken met elkaar verbinden. Na de 17de eeuw verdween  de ‘beschermfunctie’ steeds meer. In 1987 werd de Muur  Werelderfgoed. De lengte is onduidelijk: 6400 tot 10.000

km. Een aantal delen

is geheel in verval.

ch

 

ch muur 3

ch muur 6

ch muur 7

De Juyong pas (waren wij).

Goed toegankelijk en als je rechtsafgaat niet té steil.

De Muur bij Simatai

(stuk verderop en niet zo

toegankelijk)

De Muur bij Badaling

(in de winter)

Linksboven: op de muur bij de Juyong pas en de fortificatie aldaar met tempel enz. De Muur bij Badaling (zomer)   en   bij Jinshanling

 

Op weg naar Datong:

 

 

Datong was tweemaal dynastieke hoofdstad van niet chinese rijken: Noordelijke Wei (386-534) en Liao (907 -1125) De Wei waren fervente boeddhisten die de

Yungang grotten ‘versierden’.

in de trein naar Datong

Yunggang grotten 2

Yunggang grotten 5

Yunggang grotten 3

 

Yunggang grotten 4

Yunggang grotten 8

Reizen per 1ste klas is relaxed.

De andere ‘klassen’ mogen de trein pas in als de 1ste klas ‘zit’.

 

 

 

 

De Yungang grotten liggen 16 km. ten westen van

Datong. Ze werden ‘ingericht’ midden 4de eeuw na Chr. Er zijn nu 45 grotten en 51000 beelden. Hoe

meer beelden je plaatst , hoe meer karma je krijgt. Hellenistische, Punische en Indische elementen, gekomen via de Zijderoute, zijn herkenbaar.

Geheel rechts: een engel. Links onder musici.

 

Yunggang grotten 10

 

Yunggang grotten 11

Yunggang grotten 6

Yunggang grotten 7

Yunggang grotten 9

Huayan Si

Datong 1

Datong 2 eten onderweg

Datong 3 eten onderweg

Hangende tempel 1

 

 

Een vrachtauto met doorgezakte assen zorgt

voor enorme files.

 

40 zalen zijn uitgehouwen en

staan vol confucianistische, boeddhistische en taoïstische

godenbeelden (Hangende T.)

Huayan Si (=tempel) uit

Liao tijdperk.

Negendrakenmuur(45m)

voor paleis in Datong om boze geesten te weren.

Vooral in een staatsrestaurant is het extra gezellig (en goedkoop), maar m.n. hier laten de Chinezen alle restanten op tafel achter

Op weg naar de Hangende Tempel

Hangende tempel 2

Hangende tempel 3

Hangende tempel 4

Hangende tempel 5

Houten pagode

Houten pagode

Houten pagode

 

 

 

Hok, Lok en Shu

De Houten Pagode

Hutong gezien vanaf de

Houten Pagode

              

 

Swastika: heiligste symbool van Hindoeïsme en Boeddhisme.

Naar Taiyuan:

 

Een sterk geïndustrialiseerde stad, zonder charme en

mét chaotisch verkeer.

Al het oude moet verdwijnen voor enorme hoogbouw.

 

 

Gietijzeren beelden bij

JinCi (gietijzer uit 5de eeuw

na Chr.!!)

Taiyan

Taiyan

Taiyuan 3

Taiyuan 4 jpg

Taiyuan 5

Taiyuan 6

 

 

 

 

 

Offerzaal van JinCi

 

 

 

 

 

De Tempelbron

van JinCi

Feestelijke opening winkel met vuurwerk en trommels

 

Paleis familie Qiao  (opnames van ‘Raise the red lantern’)

Iedere ochtend voor de winkelopening: Peptalk en samen gymmen

 

 

Tuin van voornoemd paleis

Een heleboelpersoons

Chinese fiets

 

 

Naar Pingyao

Ooit belangrijk financieel

centrum(Qing dynastie)

Naar de JinCi Tempel 25 km. van Taiyuan;

( Wei: 386-534))

 

 

3000 historische

winkels in Pingyao

     Taiyuan 7

Taiyuan 8

Taiyuan 9 jpg

Taiyuan 10

Taiyuan 11 jpg

Pingyao

Pingyao

 

NaarXi`an(Chang`an)was

ttv Tang  7x zo groot als nu

Ci`en tempel Xi`an

 

 

 

Ci `en tempel Xuan Zang

 

 

 

Ci `en tempel Xuan Zang

 

 

 

Ci `en tempel Xuan Zang

 

 

 

Overal in de Ci `en Si

vind men afbeeldingen

van Xuan Zang en ook

een heel ‘stripverhaal’ over zijn leven met beelden die sterk lijken op bijbelse beelden.

 

Links komen koningen met geschenken de pasgeborene aanbidden!

 

 

 

Ci `en tempel Xuan Zang

 

 

Xi`an leger 6

De Da Yan pagode (pagode van de Grote/Wilde Gans) werd gebouwd in 652 na Chr. en is verbonden met de Ci`en Si (=tempel) Daar leefden 300 monniken. De pagode werd gebouwd door Xuan Zang om zijn Soetra`s in op te slaan. Hij

maakte een pelgrimstocht naar Inda en bracht vele Boeddhistische geschriften mee , die hij vervolgens vertaalde.

De Grote Moskee uit 742

is een van de grootste van China.

In 1974 werd het Terra-cotta leger ontdekt door waterzoekende boeren .

Xi`an leger 1

Xi`an leger 2

Xi`an leger 3

  Xi`an leger 5

Xi`an leger 4

Xi`an leger 7

Xi`an leger 8

Qin Shi Huangdi ( 3de eeuw v. Chr.) liet het Terracotta leger maken om zijn graf te bewaken. Er zijn 3 ‘putten’: 1. infanterie, 2. cavalerie, 3. vermoedelijk commandocentrum

met 70 officieren.. De opgravingen zijn nog volop bezig.

Qin standaardiseerde gewichten, geld en de

karakters.

Oorspronkelijke

kleuren van de soldaten.

In de omgeving zijn nog veel heuvels. Dit is verm. de graf-

heuvel van Qin Shi Huangdi

Bij de grafheuvel is o.a. deze bronzen strijdwa-gen gevonden.

 

  luoyang grotten

luoyang grotten

luoyang grotten

luoyang grotten

luoyang grotten

tempel witte paard

tempel witte paard

Vanuit Luoyang naar de Longmen grotten (begonnen vanaf 493 na Chr.) met 97.000 beelden. Deze zijn in de loop der geschiedenis meer beschadigd dan de beelden in de Yungang grotten (zie boven). De grootte van de beelden is goed zichtbaar op de 5de foto.

 

De Tempel van het Witte Paard, China`s oudste boeddhistische  klooster (68 na Chr.).

Kung fu tempels

Kung fu tempels

Kung fu tempels

Kung fu tempels

Een hoovercraft tocht op de Gele Rivier (Hoang He).

De Chinezen dachten dat de mens werd geschapen uit klei (van de Gele Rivier)

i.t.t. de Jang-tse-kiang is deze behoorlijk gereguleerd.

gele riviertocht

gele riviertocht

De Shaolintempel , geboorteplaats van Kung-fu (Gong fu). Er zijn twee ‘scholen”: 1. interne (uit Taoisme):  innerlijke kracht of qi : ontwijking en zachtheid om aanvaller uit balans te brengen. 2. externe (Boeddh.) : met fysieke kracht je tegenstander bestrijden. ( 3de foto: boom waarop actieve vingeroefening is gedaan)

                       

.

Elke 40 à 50 jaar moeten er nieuwe hogere bruggen worden gebouwd vanwege de dichtslibbing van de rivier.

 

Terug naar :   Eerdere reizen    óf      de Homepage         van   Charlotte Anna Hansson