RIJSEL/ LILLE

 

Chronologische tabel (1):

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/timeline/8c9db9d5c38a9057aa2029acba7ded89.png

 

Frankische  Rijk -887/8

 

987                                   Koninkrijk Frankrijk                                                          1791

Fr. Republiek

 Merovingen

Karolingen 751-987

Huis Capet: 987-                            1328

Huis Valois  -      1589

Huis Bourbon

o.a. Lod. XIV

Rev./Restaur./ 2de Fr. Keizerr/ Fr. Republ.

 

 

Onderdeel van graafschap Vlaanderen

*/**/***

bij Sp.Neder

1667 bij Fr.(Konink)rijk etc.

 

De stad Rijsel is gesticht onder de Latijnse naam Ad Insulam, die letterlijk "op/bij het eiland" betekent. Dit werd in het Oudfrans vertaald als ‘à l’isle’ en in het Middelnederlands als ‘ter ijs(s)el’ (uitspraak [tər i:səl]). Beide namen zijn ongeveer even oud en we gebruiken ze in onderstaand artikel daarom ook maar door elkaar.

In Frankrijk echter denken velen dat de naam een andere herkomst heeft: Lille lijkt namelijk op het Latijnse lilium, dat o.a.‘lelie’ betekent (2).

 

Er zijn in de grond sporen van bewoning gevonden uit het Mesolithicum en uit de Gallo- Romeinse tijd. Verder is er een groot Merovingisch kerkhof aangetroffen en een Karolingisch huis, onder het Conservatorium.

 

Twee zeer belangrijke personages uit de geschiedenis van Rijsel -uit toeristisch oogpunt gezien tenminste- zijn de twee reuzen, Lydéric en Phinaert (3a):

‘In het jaar 620 vluchtte Salvaert, Prins van Dyon van het huis Bourgondïe, samen met zijn echtgenote Ermengaert van Rosillon en een groep vertrouwelingen naar Engeland om aan een militaire opstand te ontkomen. Toen ze door het Bois-sans-Mercy (“woud zonder mededogen”) reisden, liepen ze in een hinderlaag die gelegd was door Phinaert, leider der struikrovers. Hun schuilhol, kasteel le Buc, keek uit over de oevers van de rivier de Deûle. Ermengaert ontsnapte aan de rovers en verschuilde zich in het woud. Ze viel in slaap onder een wilg nabij een bron, waar de Heilige Maagd Maria aan haar verscheen. Maria voorspelde haar de geboorte van een zoon, die zijn vader zou wreken. Ermengaert kreeg inderdaad een zoon die zij snel verstopte, maar Phinaert nam haar wel weer gevangen. Het kind werd door een kluizenaar gevonden, die de jongen zijn eigen naam gaf: Lydéric (I). Het kind werd gevoed met hertenmelk. Twintig jaar later daagde Lydéric Phinaert uit tot een duel, dat plaatsvond in Pont-de-Fins, in aanwezigheid van Dagobert, de koning van Frankrijk. Phinaert werd overwonnen, Lydéric trouwde vervolgens met Rothilde, de zus van koning Dagobert en de koning (welke?) schonk hem het kasteel le Buc, de wieg van de stad Lille. Hij benoemde hem verder tot eerste Prins van Vlaanderen (“forestier’) en graaf van Harlebeque.

Volgens sommige bronnen (3b) wordt Lydéric ook Childéric I de Thérouanne genoemd en leefde hij van 625- 676. Anderen (3b) noemen hem, zijn vader en en zijn moeder ‘fictief’. Hoe het ook moge zijn: er klopt in ieder geval weinig qua datering.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Site_de_Lille.gif/250px-Site_de_Lille.gif

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCrQfZ4JH_Mv-iSc4F96RMyLg9JH5drfT1XFxsS3hZMwCyB_LStduLLA

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRTA8vmRua4Nqnwm3VcL4yFYj2JCdRRH0lYLbFl9ssBNnGgJ3JKvUL_g

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3xcgOKIcEAfD48DDTLT3myeQC9zQLcm79aSnSywcwU7Ih3tGeTwq5

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDujGY2D-EFyXbhDarQ24SVHHbdcJtazH9xucYxGruFqw-KYnfKZ8_NQ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2pckehTzrTjFNemh_lidP1HA3QoaCkHS2ZyDKCHdj8i1bR5eu-KQ-

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuhVOJfTBlpknXdw0-g2CJxLvbuVyx-CRmjCae5IbX4ZOf_8MWrpXU0w

Eerste bewoning Lille

Lydéric en Phinaert.  Rechts: aan de voet van het nieuwe stadhuis

     

      De Lys

     Hospice Comtesse (1237) met kapel

 Hospice Gantois (1462)

Lille wordt voor het eerst bij naam in de annalen vermeld in 1054. Het meest complete document dateert echter uit 1066 toen de collegiale kerk Saint Pierre er werd ingewijd. Boudewijn V, graaf van Vlaanderen, had hiervoor een schenking gedaan. Blijkbaar was er geen eerdere kerk ondanks reeds behoorlijke bewoning aldaar. Er wordt in ieder geval geen melding van gemaakt en er zijn ook geen archeologische sporen van teruggevonden.

 

In de 12de en 13de eeuw werden twee nieuwe parochies (St Maurice en St Sauveur) gevormd, gevolgd door Sainte Catherine. In 1214 vond de slag van Bouvines (vlak bij Lille) plaats:  koning Philippe II Auguste van Frankrijk vocht hier tegen Ferrand van Portugal, de graaf van Vlaanderen, geallieerd met koning Jan I van Engeland (Jan zonder Land), keizer Otto IV van het Heilige Roomse Rijk, Hendrik I, hertog van Brabant en hun bondgenoten. Ferrand moest zich overgeven en werd gevangen genomen. Zijn echtgenote, Johanna van Vlaanderen, regeerde daarna alleen (4). De ‘goede Johanna’ stichtte in deze periode talloze liefdadigheidsinstellingen in de hele regio. In 1237 werd een ziekenhuis in Lille gesticht, dat nog steeds de naam Hospice Comtesse (het ziekenhuis van de gravin) draagt. Tegenwoordig is het een museum voor de Vlaamse kunsten.

In 1297 werd de stad ingenomen door het Franse leger na verwoede gevechten, waarbij de inwoners, volgens de overlevering, een kudde varkens inzetten om een Franse aanval af te slaan.

Na de slag bij Pevelenberg in 1304 werd Rijsel, samen met de rest van Picardisch Vlaanderen een deel van Frankrijk, tot het gebied in 1369 als huwelijksgeschenk aan Filips (II) de Stoute*, hertog van Bourgondië uit het Huis Valois (1363- 1404) geschonken werd.

 

Samen met Brussel en Dijon groeide Lille uit tot één van de belangrijkste steden in de Bourgondische staat. Filips (III) de Goede (1419- 1467), de kleinzoon van Filips de Stoute**, liet er het Palais Rihour bouwen. Hij stichtte de orde van het Gulden Vlies, waarvan in 1431 het eerste kapittel bijeen werd geroepen in de collegiale kerk van Saint Pierre, welke bijeenkomst werd geschilderd door Jan van Eyck.

 

Van 1467 tot 1477 regeerde Karel de Stoute*** over Bourgondië en Vlaanderen. Na zijn dood was zijn dochter Maria van Bourgondië de enige erfgename. In 1477 trad zij in het huwelijk met Maximiliaan van Oostenrijk en er brak een nieuwe periode aan voor Lille.

Van 1500 tot 1667 maakt Lille deel uit van de Spaanse Nederlanden. In de 16e eeuw werd de hoofdzakelijk  Rooms-katholiek gebleven stad herhaaldelijk bestookt door protestantse rebellen uit Moeskroen, de ‘Hurlus’, die onder het gezag van de prins van Oranje zouden staan.

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxINjEB4_MHSINBVPHGKiZQzWup4beNcf3pFFf9642JIfgvJ6TwmIhDg

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbUjn9CU7G_Vh4dJwETy_ZDrgyp6Lo6k0RlX6nos8CBURBlu2DDGpLMA

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjijCLCp669SyH4x3TW3Ab6OMrh5hfUM0c429hHz3RM5eNNuCzlSrIOg

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbRWzIUCsd9gIc3n8ArgzPEtEpvdVN1f_CZABbRyiyIFYvfC2oPYKjTQ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTi3cmthPmY4Hn7Q0gW1OwH3OYWWsrAIfFWB-NHwpLoUZME4ZbhP4VEmw

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDazlwAVuWm6SWD9RSCQwSmBLUO7987V2jcBV04SwbAlmUgCINKKr6qA

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSeND2aL5voDTcMMC_lx2YtBRovDjdDWSuD_bYQKKUdfv3ziDLfTgap

Palais Rihour: links nog als stadhuis, rechts: nu, als toeristenbureau

Le Hurlu

                        De (Oude) Beurs

De citadel van Vauban

Église Saint Maurice:

Gotische Hallenkerk met 5 schepen

(15de - 19de eeuw)


De koning van Spanje benoemde zijn dochter Isabelle tot gouverneur van Vlaanderen. Nu begon voor Lille de ‘Gouden Eeuw’. Er werden talloze kloosters gesticht en de stad werd tweemaal flink uitgebreid: van 1605 tot 1606 en van 1618 tot 1621. Een aantal stadspoorten uit die (en latere) tijd zijn er nog steeds, zie ‘afbeeldingen’.

In 1652 ontwierp Julien Destrée, de stedelijk bouwmeester, de Beurs in de ‘Vlaamse Renaissance’- stijl.

 

In 1667 werd de streek tijdens de Devolutieoorlog (5) door de Franse koning Lodewijk XIV belegerd en ingenomen, tegen de wil van haar Spaansgezinde bewoners. De tweede fase in de geschiedenis van Lille begon vervolgens. De gebouwen uit deze Franse periode worden gekenmerkt door hun klassieke stijl. Lille werd van 1667 tot 1670 opnieuw uitgebreid met het ‘Quartier Royal’. In deze periode bouwde ook Vauban, ingenieur van de koning, de ‘Koningin der Citadellen’.

Van 1708 tot 1713 was de streek tijdelijk in handen van Nederlandse troepen maar werd bij het verdrag van Utrecht aan Frankrijk teruggegeven.

 

Rijsel heeft zwaar geleden onder de Franse Revolutie. Zo werd onder meer de Sint-Pieterskerk afgebroken. Op 20 april 1792 verklaarde de Legislatieve Assemblee in Parijs de oorlog aan de Oostenrijkers. Rijsel werd in 1792 aangevallen vanuit de Oostenrijkse Nederlanden en lag nu in de frontlinie. Het beleg mislukte echter en de Franse generaal Dumouriez zag kans de gehele Zuidelijke Nederlanden te veroveren.  Het beeld van de Godin, dat in 1845 werd onthuld, herdenkt deze glorieuze periode in de geschiedenis.

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyau5ht6VXjAPG2VzZLQ0OrH57rzFQxB3T2R7jXKs1MHR8VvDM90SrRg

tn_DSC00309

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXjFi8YBKHyALgPaXdN5nr9DOQjIgHP8Q9zzSX0gG8sJlCVJ6a8mB0xA

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaBE3dJOhttrdfeM6slOMzPA-76sCImcMLugjbnoUzvdSp4tvA_3ogHg

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5zR8-7up4rbLlDOFL_oYB3aj7tF-5eTnBydSte_NBbPCi2tU6ufF8EwE

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSreI6vfdtiLs1lTpoIrW4lAg2f2zWuotlO5YiBVY_VwGKmv9Gpxv2C

lille l`enceinte du second empire

Colonne de la Déesse:

Symbool van verzet tijdens beleg 1792

Lille: het Manchester van Frankrijk

P`tit Quinquin: een arme kantklosster uit de wijk Saint- Sauveur zingt een slaapliedje voor haar baby.

       Palais des Beaux- Arts

           Opera

Omwalling stad tijdens Le Second Empire

(1852- 1870)

 

In de 19e eeuw kenden Rijsel en omstreken een snelle bevolkingsstijging door industrialisatie. De stad annexeerde Wazemmes, Esquermes, Moulins en Fives en er werden 22 pleinen en veertig kilometer wegen aangelegd, terwijl de bevolking meer dan verdubbelde.
De textielindustrie trok veel immigranten aan, vooral Vlamingen en Polen. De stad stond bekend als ‘het Manchester van Frankrijk’. De van oudsher Rooms-katholieke stad werd  'links':  In 1888 componeerde Pierre De Geyter er de Internationale, en in 1896 werd Gustave Delory er de eerste socialistische burgemeester van een Franse stad.

Er werden talloze gebouwen opgetrokken, waaronder de prefectuur, het Palais des Beaux-Arts, en de katholieke en openbare faculteiten.

 

tn_290px-Bundesarchiv_Bild_146-2008-0074,_Frankreich,_-Lille--,_Zerstörungen

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQlvgwiyvkLj5e5SpOMPoDk3_mxEcDpSVrNzvFWMWqrKLODFOZq7qbEIg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUl8vebBHJxPUlm2gTkfz0znPd45xXZe5JbjUVXeba80nsI7DY8JFwQA

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVuqhbKIgjFDFsaYskc-MkBWnzpNkBXhlWvwbHET7_Mx8epSUToe6a

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVbfaesIkxujdRZ6nsKd_AWoCdwO4SsZIXV_ufWqasp7Yx2qJBu4Yo

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiygmNpyOb5OowhCidNZr8-ZExv0wuq1gEaYKVNwyjlQoMf0jH2AlSgw

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpVQKdQL5WVcCzeT8guWDPciQEbQ_CnNydK-iM8wOFOHzZvg_hg9vI5Q

                               Lille in WO I

Léon Trulin

Verzetsheld

WO I

Hommaga à

Louis Pasteur

Station Lille Europe

       Euralille

Jardin des Géants

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog had de stad zwaar te lijden van bombardementen. Een groot deel van het stadscentrum werd door brand verwoest. De ineenstorting van de textielhandel na 1929 zorgde voor grote armoede in Rijsel. Toen na 1980 een nieuwe crisis in de textielindustrie, maar ook een crisis in de metaalindustrie en het stopzetten van de steenkolenwinning in het hele Departement du Nord voor grote werkloosheid zorgden, koos de stad resoluut voor de dienstenindustrie. Pas na 2000 begonnen de bevolkingscijfers weer te stijgen.

Afbeeldingen van enige bezienswaardigheden, per stadsdeel geordend:

tn_foto 1

         wijkindeling Lille

   Afbeeldingsresultaat voor roubaix kaart

          De ‘normale’ plattegrond van Lille

                      De stadsdelen I t/m VII

   Met de metro naar Roubaix en Tourcoing

 

 

I.

Stadscentrum

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbUjn9CU7G_Vh4dJwETy_ZDrgyp6Lo6k0RlX6nos8CBURBlu2DDGpLMA

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZr-x-nvtKRXA28VqkoiTffCGpb6N-AbKVweXYgGbcPC2o16TKz0Vw

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeFe4G6gCJGWzs0Igy_7IsXhk3XusMfVprGVm6DxhB11uSJ7yPxyRMzw

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCQuziZhbVuZNE80faRjeSY5003D1vAY-JGIzNClRJyRkgjW5fA2Mp

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbRWzIUCsd9gIc3n8ArgzPEtEpvdVN1f_CZABbRyiyIFYvfC2oPYKjTQ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSf_9SFF9J5rGYVcxjE9CX8PWM0VuYpv8ztDeiu6bw7WSsC0O_yOjCP

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSreI6vfdtiLs1lTpoIrW4lAg2f2zWuotlO5YiBVY_VwGKmv9Gpxv2C

        https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtZQQPGktJOIwbx2oA_sr6JwLf-QDaQZHP2Kq2dp0_KdNWswwIo7pl

Lopend…….

     Palais Rihour

Monument

aux Morts

       Rue Rihour

Place du Général de

Gaulle (Grand`Place) met de Déesse

    De Oude Beurs

Gebouw La Voix du Nord  (1941)

       De Opéra

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZEE2wdSBoHzR8JOJGHFmiZY9BEQUZ-Pugc2Cz4U8fJKOf7NqFhp56rw

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRMBmMCPWD8LGivlBK0I_Sn9q-iA212kHuAV3lwGbyg_gDhwVBkw4dzw

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUl8vebBHJxPUlm2gTkfz0znPd45xXZe5JbjUVXeba80nsI7DY8JFwQA

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSeND2aL5voDTcMMC_lx2YtBRovDjdDWSuD_bYQKKUdfv3ziDLfTgap

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5zR8-7up4rbLlDOFL_oYB3aj7tF-5eTnBydSte_NBbPCi2tU6ufF8EwE     

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXjFi8YBKHyALgPaXdN5nr9DOQjIgHP8Q9zzSX0gG8sJlCVJ6a8mB0xA

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAwA7c8pJ5CbGuCiBVloPMHMcorAH3oSK-oZeqeV7SfjjZFF2i4g_W2Q

Chambre de commerce etc

Rang du Beauregard

Léon Trulin

Église Saint Maurice

         Palais des Beaux- Arts    

P`tit  Quinquin:  het beroemde lied, voor het eerst in 1888 gezongen.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQael3lxuwIYb8Lljk7jnqXoE615PMXGrotWHxD6nbeMgbx1FJYVagenQ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSQUO666--XKbs8jVdBHIx5AfOBRu0-VxTBGzymgyJ7yKpEcPwHdcz

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT40QBoY-0oXi1UpGscd9rpDlhxC7CbM-FO-Yxl1iNE1zrgHLeSlFUZ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuhVOJfTBlpknXdw0-g2CJxLvbuVyx-CRmjCae5IbX4ZOf_8MWrpXU0w

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9TRM1ZRwng4XVmiRleyF0Wivv8ixD_GRYyvM4r4Qv9m8MFPKg7k4o

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSS0AIaLVobnYX6DUkh1Bc9xTYy9LyGKzsYubUPAyK61dYkHzLKDA_Ycg

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeAydS0nwkfDTdbxcRMT9eSeYzy5X0UL8kM3ox5KXpDj98uBtr3cId

Quartier Saint Sauveur

Église St. Étienne,

(1747) voormalige Jezuïtenkapel

Théâtre Sébastopol

Hospice Gantois (1462); nu:  superchic hotel. Links de kapel

Porte de Paris

(1685- 1692)

Refuge de l`Abbaye de Marchiennes:

18de eeuws vluchtoord achter een poort uit 1626.

II. Saint- Sauveur: Tussen 1950-1960 afgebroken en

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0STWTAVl1h8Zch30j-H50dALMjcm0HsVE8LGWtEtqVAa1bCBT8pMz

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpfhurn69jaQZYmT-J4It8o4Smb2z2cej0bU8m-baoveyABa_TciPwXw

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLwAL5Rn4MICgSPFnhPZgV4wKoJB4KDGLlvl4FYHBMf2UYErGyxvz7

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjE93WRNn2GAW5C7k-FwgNzWF4_wTur6IFNbgVSrWvtZ3hshqFKbTGRg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFE2RkXqSemWAxzP16BMrlc5s0WLPBjdBo5Fxes4wPl67n6BCFgO0_

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4CRuOD77cZMeEXdw51ERRXoxz8agji4X6j6M329o8vk6qCLWKztDq

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5xatmPnkit3fo-P9ekTwIkIUQCqn5s6EpEyWxC_UQjAOWoOv0s4vAtQ

Saint- Sauveur nu

La Noble Tour, laatste

overblijfsel ME omwalling F. de Stoute

III. Vieux Lille

en de Citadel

Rue des Vieux Murs

Rue de la Monnaie

Cathédrale Notre Dame de la Treille (1854). Hier stond (verm.) het kasteel van de graven van Vlaanderen. Door geldgebrek kwam de kerk maar niet af. Het linkerdeel is oud, het rechterdeel nieuw en kaal. Rechts: de orgels

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDujGY2D-EFyXbhDarQ24SVHHbdcJtazH9xucYxGruFqw-KYnfKZ8_NQ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTc9GFhXxnHVEA5l8NIxSacuh3UwgaL82SPci9sdWokhPpRc02JajoG

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwLQuY6Qc2coRSI4ahKNs7m4puqnDvoTV1MY2vEW66grkyZM7r7ddG

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbqnZyAKndImEPh7r6jQ1iFywOFfhORI4Znsa2u3V-3H72Wh_-d6LMrg

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsk6UXe6EQCV0VTbf4TSMavu9Vu1YsEn6jby-G4OQe_04vZs-jodNWxw

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6wEjkf21YvoS5bibxoH_7_W5I8SVQ7crfit6_RhsUeMJLoPftHzPA

      Hospice Comtesse (1237)

Place Louise de Bettignies, genoemd naar de heldin uit WO I. Het standbeeld van haar (links), konden wij niet vinden….

De Citadel van Vauban

Porte de Gand (1620)

Rond de wallen zijn er allerlei

vormen van vrije- tijd besteding

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiygmNpyOb5OowhCidNZr8-ZExv0wuq1gEaYKVNwyjlQoMf0jH2AlSgw

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTU2e31QZPzGXN3Mjado5efQvW7PFfsnymkIGEXvN9HqIxlV65WfSp0

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnhbg0TDstrX6w4rD5--DpJnKc4_0NlS3ldTXrlgkAFcPloprF53Mw

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxOIjU6z2StttIiTWOvAcT84AzF9ONZhwUGgTJbUSKvU6WthsJ_0MNmg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrbefOZAmFDTHBqWw6g_ECA16UtOdOwzrp-S_lyCAGS5r04dOpCAIV5A

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwLFMqOQemPGnMwdG5Z2DXn6QMsVKdm52Mb5xAAy7lmyy3kJ2w6HGEKg

IV. Euralille:

 

Station Lille Europe en ligging t.o.v. Lille Flanders

Winkelcentrum Euralille

Metrostation

Lille- Europe

Porte de Roubaix (1621)

Musée des Canonniers

Sédentaires (door Napoleon

in 1804 geschonken)

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqkycxHfcIjjD5IzdRuIvWGavLruTMRGvi5t-0eQijF3rVmWPMDAqF5g

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVqf3EAaEddfnAQaFOGQnLBnlv1qu1yAyFYERG2gCi-7TrhHSHjvSosg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdNWnSav56S8qY-g1d7dVzminBbgslSu4USVt07mlS5YgRP9_FWIMS1Q

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMZ786WmPhbwsz5W6Nv152TIVT2D-87bS7BuTIR3dxjyCdvUls5aTW

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRe2nypCaxnG81J73MCi1OkC7P3fpILV5aDYI7-yzaAUAyrZZjecMBhPg

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGIBVrzf8IM3JlhF83dF_KJkuCoSfMd-5ytrhclkX0i1rD0JOOOrsW

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSk1ZG7LHj2a7LcbMNy1kRdiHHHTerDEwzE4suxZBo49NuHHefspK4L

Grand Palais (van Rem Koolhaas): soort RAI

V.

Saint-Maurice

                                       Jardin des Géants

VI.Vauban

Palais Rameau: eclectische stijl met oosters tintje.

Er worden bloemententoonstellingen gehouden.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsMWmYW_H4Ypx9q09CUxdinV_bM-WF1BlWxZP021Nw6CLCfLcXmsQQdA

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDU5NiJ9jOZeUhlMFyBRb17RQ86EH5bJj24cdGyM2MrTnV9Osxm48CxQ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwo9fhnVlKSi4qsatvXAtNNgNFv784YKtUZVD-6OXN-slPaieWJAry

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8v9mjFXTGJHiPwytm2bTGEgjMuw1nyQo-wb-p4JN0FVNtJd0MWFDbaQ

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYySq0Ud9-PCvCPtY_2bnP1bDyJjdbzYyXBt4g5XjM9_M7TRpE-rDzOw

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSO6EdjsrB0KnNl48mXV3srG4KAjvqlqK1mNHA6am8CgJHu21kI1X_S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDIcs2NEltoS9qRZIMTBz1oVcrXTCjLGc4CqW54gDaPbAscjcBsRRg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQi6MBuDRfk3DaK5kRdXE5PbtOKJ_IPEEm7FamxeEZQU05bwLzahFjQuw

VII.

Wazemmes

Overdekte markt, nu supermarkt

Maison

Coilliot

VIII.

naar

Roubaix en

Tourcoing

per metro

Roubaix: La Piscine: in 1932 ontworpen art- deco zwembad, nu Museum voor Kunst en Industrie, met een geweldige collectie.

Tourcoing: het Stadhuis

Musée des Beaux-Arts

Albert Roussel (1869- 1936) bracht in dit herenhuis een deel van zijn jeugd door.

En met metrolijn 2 weer terug naar Lille. De metro is onbemand en rijdt om de 2 minuten.

 

 

 

 

 

 

 

Noten:

(1). https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Lille . Zie deze site ook voor een zeer uitgebreide geschiedenis van de stad (alleen Franstalig)

(2).  https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Rijsel:   De vlag van Rijsel is een wit doek dat in het midden ervan een gestileerde weergave van een fleur-de-lys toont. Dit symbool is het van het stadswapen afgeleide moderne logo van Rijsel. Oorspronkelijk was het Rijselse wapen een moerasiris (goud op een blauwe achtergrond ( onbekende bron).. De aanpassing aan de huidige vorm zou het gevolg zijn van een al dan niet bewuste uitspraak van Lodewijk XIV van Frankrijk[onbekende bron]. Hij stelde dat de Franse naam van de stad, Lille, verband hield met de lelie (lilium) op het wapen en dat het wapen dus een sprekend wapen is.

De lelie is in de leer der emblemata een symbool van de maagd Maria, van zuiverheid en maagdelijkheid.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fleur-de-lys:

Een gouden lelie op een blauw veld wordt Franse lelie genoemd. De associatie van Franse koningen met een lelie dateert van de kroning van Clovis. Tijdens deze kroning zou niet alleen de Maagd Maria zijn verschenen, die Clovis een lelie had gegeven, maar er zou ook een vaatje olie uit de hemel zijn gevallen, waarmee Clovis uiteindelijk werd gezalfd. De lelie werd dan ook gebruikt door koningen om aan te tonen dat ze hun macht van God zelf gekregen hadden. Het wapen van de Franse koningen bestond tot 1376 uit een veld van azuur bezaaid met lelies van goud; nadien werd het 3 gouden lelies (2-1) op een veld van azuur. Op grond van hun aanspraken op de Franse troon hebben de koningen van Engeland en Groot-Brittannië vanaf de 14e eeuw tot 1801 de Franse wapens met de lelies in hun eigen wapens opgenomen.

Zie ook: Lucia Impelluso, De natuur en haar symbolen, p. 85- 89: ‘De fleur de lys (‘Franse lelie’) is sinds de 12de eeuw het symbool van de Franse monarchie, maar in de beeldende kunst wordt het embleem vaak met terugwerkende kracht toegepast op eerdere koningen. De kleur van de fleur de lys is geel en het is eigenlijk een gestileerde lis (iris)’.

(3a). http://nl.lilletourism.com/de-geschiedenis-van-lille.html

(3b). http://genealogy.richardremme.com/tng/getperson.php?personID=I56362&tree=tree01

(3c). http://www.geni.com/people/Salvert-of-Dijon/4657526 : Zoon van Rusillo Van Vlaanderen ; Echtgenoot van Princess Ermengaert (mythical);Vader van Lydéric, 1st Forrester of Harlebec (Fictional) 

(4). Zie voor verhalen over Boudewijn I, de vader van Johanna, ook “Emo`s reis en Emo`s Labyrint op http://charlottehansson.nl/nieuws.htm

(5): https://nl.wikipedia.org/wiki/Devolutieoorlog : De Devolutieoorlog was een oorlog tussen Frankrijk en Spanje die uitgevochten werd van 8 mei 1667 tot 2 mei 1668. De inzet was de heerschappij over de Spaanse Nederlanden. De oorlog begon na de dood van koning Filips IV van Spanje en kwam ten einde met het Verdrag van Aken op 2 mei 1668. Met dit verdrag verkreeg Frankrijk zeggenschap over het gebied rond Veurne, en over het gebied rond Rijsel, Armentiers, Dowaai, Doornik en Aat, aangevuld met Menen-Kortrijk-Oudenaarde, alsmede over de enclaves Binche en Charleroi.

Bronnen:

Gedrukte:

Rijsel, Lille, Michelin Groene Gids, 2011

Lucia Impelluso, De natuur en haar symbolen (Kunstbibliotheek)- Ludion Gent- Amsterdam (voor de Nederlandse editie), 2005

 

Websites:

Er is gebruik gemaakt van vele sites, waaronder natuurlijk Wikipedia. Een aantal ervan staat vermeld in het Notenapparaat.

 

Terug naar de pagina Eerdere Reizen