PROJECT ‘ NIEUWE LAND’ groep... 

     naam:…………………

 

2, 5 miljoen jaar geleden Periodes met ijstijden tot 11.000 jaar geleden

4. 000 jaar voor Christus

 NU

                                                       Pleistoceen

                 Holoceen

 

1.Heel lang geleden waren er ijstijden. Soms kwam het ijs heel ver, tot in Noord- Nederland.

De ijsrivieren (=gletsjers) namen ook grote stenen mee uit Zweden(1.) en Noorwegen(2.) en keileem, een hele sterke klei- soort.

Het zeewater zat vastgevroren in de ijskappen. Daardoor was er veel minder water in de oceanen. De zeespiegel was soms wel 100 meter lager. De Noordzee bestond toen niet en je kon zo naar Engeland(3.) lopen. In de periodes met ijstijden leefden er mammoeten en wisenten in Nederland. In de periodes tussen de ijstijden woonden er bos- olifanten, hyena`s, leeuwen en wolven.

Ijstijd Nederland

ANd9GcSMsVqyjMMuD4ecL60kAnjEbdqucMd44p_n83Gktl1_NyXo4krikbq82g

ANd9GcTe9CAnzt_t72FJqX1sYWTIBPUOlU7PMklXZu6KHnCTPnDYMgBHa0rdJ5Y

ANd9GcTfzok1_5S3LWF-YF-TyAvolRONmiBrmiWZtdY6AJfgENL-h-Ro-OKZ5g

Noord – Europa onder het ijs.  X = Nederland

Een ijsrivier (gletsjer).

Hunebedden zijn ook van de grote stenen gemaakt.

 

   Jagen op mammoeten.

2. Ongeveer 11.000 jaar voor Christus werd het steeds warmer. De ijskappen smolten . Hierdoor kwam er meer water in de oceanen en zeeλn. Omdat Nederland toen nog geen duinen en dijken had, overstroomden grote delen ervan.  Er woonden toen wel mensen in het gebied waar wij nu leven . We noemen hen de Swifterbant- cultuur, omdat hun skeletten in de buurt van Swifterbant zijn gevonden, maar de plaats Swifterbant bestond toen nog niet!!  Het waren boeren. Ze hielden koeien en verbouwden graan. 

4.000 jaar voor Christus werd het hier steeds natter . De Swifterbant- mensen verhuisden toen naar drogere plaatsen.

 

Je kunt de kiezen, schedels, skeletten en trechterbekers zien in Museum Schokland. De huizen zijn te bekijken in de Prehistorische Nederzetting bij het Natuurpark Lelystad.

ANd9GcTsbq47_a2NSn0n2RKXV7gCnjt68XCIfJ47KeNbnmzBJ9TcC5oJWNPcEw

ANd9GcTqq6aak6RnqD_-CemZqE8aQIcXpL3DcBG7y2AGjki8Q_taauh4Gxx3UYs

swifterbant

ANd9GcQsaRcYp-fOWbZs341QbxRFTfVMwmtB_j-dcGdqHyLIcfWsYuQ6AtkDJw

ANd9GcQK72hpxT7YfPJTzJoM9nfl2-cIM5kDuCzVpg0Q_mEGpFxpYmAv-SiQFowk

ANd9GcTQj0ouyOJ3-gr7LKKZhMxLhmC0LywvMmGBOfUXr3TWnsiP1RyJqdHp5g

Kies van een mammoet

Schedel van een steppen- wisent.      

Sommige skeletten hadden een hoofd kettinkje

Zo zagen de mensen er toen uit.

Ze hadden Trechterbe-kers

Ze woonden in huizen van houten palen en riet.

VRAGEN:

1.Waarom  stond er heel lang geleden veel minder water in de oceanen?

…………………………………………………………………………………………………

2a.Waarom verdwenen de mammoeten 11.000 jaar voor Christus uit Nederland?

…………………………………………………………………………………………………

2b.Hoe komt het dat een groot deel van Nederland toen overstroomde?

…………………………………………………………………………………………………

2c.Hoe weten we dat er vroeger mensen hebben geleefd in het gebied dat nu Swifterbant heet?  ………………………………………………………………………………………

                                                                                

 

Jaar 0

500                  tot                1500 na Christus

1600

1700

1800

1900   -  2000

2014

Romeinen

                 Middeleeuwen

       Nieuwe Tijd

1ste wereldoorlog:

1914-1918  

         2de Wereldoorlog:

         1940- 1945

 NU

 

3. De Romeinen die hier woonden rond het jaar 0, noemden het meer ‘Flevo meer’ (=Vlie-meer). Later ging het ‘Almere’ = ‘Alles is een meer’ heten. Nog later heette het ‘de Zuiderzee’. Men dreef veel handel met boten. Deze boten waren plat en niet heel groot, omdat de Zuiderzee niet zo diep was. Door de harde stormen zonken de boten vaak. Ze zijn later in de grond van Flevoland teruggevonden.

4. In de Middeleeuwen (vanaf 800 na Christus) woonden er weer mensen op de twee eilanden in de Zuiderzee: Urk en Schokland. Deze eilanden, met een sterke bodem van keileem, werden wel steeds kleiner.  De stormen sloegen er stukken van af. In 1859 moest iedereen weg van Schokland omdat het te gevaarlijk werd. Alleen op Urk woonden toen nog mensen. Zij leefden vooral van de visserij.

ANd9GcQKAdbyiNyy7RK8r_GZQ1C5LO5M9-AsrMm8_KAQHT32JSoxUCAtkw

ANd9GcSaAZHc7g9WOO6DY2FvH4URkuKTii5rEg4Qg5jRTnaO37pESsfZVojmtv8

 schokland

ANd9GcRq9qzuBP6hvjFBR2INn_ozFK0sD58n_RMxaDf-CV1pTs4mWh6j9xbSyg

ANd9GcT1rCXyHW5vWmMIvDukb8txTXjusuEg6zDSccXdOZ4MSF4ywzEIDY7SIA

 

 

 

 

 

Het water heette eerst ‘Flevo-meer’,

later ‘Almere’, nog later ‘Zuiderzee’.

 

Een van de vele gezonken boten. Je kunt ze nu nog in de grond vinden, maar ook in het Nieuwe Land Museum bekijken.

ANd9GcTONjc34x2Ei--3tfjnBvG2DC8U2EWbTbT-Tf-VMNlyDjZebtGEZdlM6A

De Zuiderzee 5

rond 1900.

 

3In 1859 moest

iedereen weg uit

Schokland

Ingenieur Lely

 

 

 

VRAGEN:

3.Hoe heette de Zuiderzee vroeger?.............................................................................................

4a. (en 5). Wat vinden we naast mammoetkiezen en wisentschedels nog meer in de bodem van Flevoland?………………………………………………………………………………………

4b. Welk eiland is sinds de Middeleeuwen altijd bewoond geweest?.........................................

 

5.  Noord- Holland  overstroomde steeds. Het zeewater was zout en daardoor groeide er jarenlang niets meer in de grond. Ook hadden de mensen honger in de Eerste Wereldoorlog (1914- 1918). Daarom mocht ingenieur Lely zijn plan uitvoeren :  Hij wilde een Afsluitdijk en polders. Door de Afsluitdijk was er geen eb en vloed meer. Het Ysselmeer was dan veel veiliger. Voor dat Lely`s plan klaar was, brak de Tweede Wereldoorlog uit. De Duitsers schoten veel vliegtuigen uit de lucht en die stortten neer in het Ysselmeer of op het land. In de oorlog verstopten veel mannen zich in het riet van de nog erg natte Noordoostpolder. Zo konden de Duitsers hen niet oppakken.                                                                         

                                                     

Ijsselmeer

 

1387-625-419

 

ANd9GcQ7RgLAH-tP-3ijL2I3WnPDAAusdgA8ndicgZyEOLUDd46bu8eoZtusUQ

ANd9GcTK0C4XN7hc_0pdsD25GKYCOydcXtIUQxnhr0YZ2yl9qDIGiGjlngJWQA

Neergestort vliegtuig. Men vindt nog steeds delen van vliegtuigen en lijken van piloten.

Schokland werd deel van de Noordoostpolder.

5 Het gemaal De Blocq van Kuffeler.

 

       

        6 De Nieuwe

             Wildernis

Het plan van Lely:

1.= de Afsluitdijk, 2.= Urk, 3.= Schokland,4.=Noordoostpolder,

5. Oostelijk Flevoland,

6. Zuidelijk Flevoland,

7.= Markerwaard (Markermeer)

ANd9GcQe7TXGzFLxM5dqgZvWBiz7dT7nBVuqFCFYlaAPfh2hCROjwm9NyQGLa2E

3Oostelijk Flevoland bleef lang erg nat. Er moest veel riet gezaaid worden. Dat riet zoog het water op.

ANd9GcSN8-MuKx7u75ddTTFMXn04q-N7wguqln9p9LKxTZup7NEzhTSZ_KTzSA

 

6. In de Tweede Wereldoorlog was de Noordoostpolder al klaargekomen. Daarna werd Oostelijk Flevoland drooggelegd met gemalen en vervolgens Zuidelijk Flevoland. Het hele gebied werd samen de provincie Flevoland  en Lelystad werd de hoofdstad. Ingenieur Lely had ook nog het Markermeer willen inpolderen, maar dat  wilde de regering niet meer: Er was nu wel genoeg boerenland. Men wist niet goed wat men moest doen met het gebied Oostvaarders. Daarom werd heel lang gewacht met de aanleg. En toen werd het vanzelf een natuurgebied , net als vroeger: de Nieuwe Wildernis!

 

VRAGEN:

5a. Waarom mocht ingenieur Lely zijn plan gaan uitvoeren?..................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

5b. Welk deel van zijn plan kwam er niet meer?.......................................................................

6. In welke musea in de buurt kun je dingen zien over de geschiedenis van Flevoland?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

7. Als je klaar bent, kun je (op de volgende bladzijde) de tekeningen afmaken. Je kunt ze ook kleuren .   

 

DE OUDE WILDERNIS (tot 11.000 voor Christus): Mammoeten en wisenten

 

ANd9GcSAw5CaMzLu4jbrBSuTKtIw7SFvhJ5aI-CJNR9b1RbBGwAlgJbh0g

 

Na 4000 voor Christus werd het land steeds natter. Boten voeren over de

Zuiderzee en zonken vaak.

                                                                   533

In de Tweede Wereldoorlog zaten er in het riet van de Noordoostpolder (=NOP) onderduikers (=mensen die zich verstoppen voor de vijand). Het werd ook: Nederlands Onderduik Paradijs (=NOP) genoemd. Veel vliegtuigen werden neergeschoten.

 

ANd9GcT9z9StADxprVN4a1zlHRAkLI52bjwlS_SKGlnUBW0sumijBGgmNQ

 

 

 

 

2014: De Oostvaardersplassen: DE NIEUWE WILDERNIS:

 

Indien men belangstelling voor dit project heeft en het als printbaar Worddocument zou willen hebben, stuur mij dan een e-mail. Ter introductie in de groep is het zeer aan te bevelen eerst enige afbeeldingen te laten zien (via digibord bijv.). Suggesties hiervoor wil ik gaarne geven.

 

 

       Terug naar de pagina Historie of de Homepage van Charlotte Anna Hansson