Georg Friedrich Handel (1685-1759)

 

Om een zo overzichtelijk mogelijk beeld te geven van het leven van Handel, wordt dat beschreven aan de hand van jaartallen in combinatie met zijn hoofdverblijfplaats(en) in de betreffende jaren. Er wordt niet gepretendeerd ook maar iets nieuws te schrijven, hoogstens is sprake van herordening en het belichten van bepaalde aspecten en het weglaten van andere, voor ons doel minder relevante gegevens. Via Wikipedia is al heel veel kennis te verkrijgen, maar voor een genuanceerd en completer beeld wordt verwezen naar The New Grove en het boek over Handel uit de componistenreeks van Gottmer.

 

Voor de ontwikkeling van Opera en Oratorium in het algemeen, wordt verwezen naar mijn artikel hierover.

Een beschrijving van de Barok als muzikale periode en een globaal overzicht van Handel`s voorgangers en tijdgenoten is te lezen in de artikelen over D. Buxtehude, A. Vivaldi en vooral in dat over A. Steffani.

 

Wat betreft zijn werken wordt vooral de nadruk gelegd op zijn vocale –solo- werken voor de alt/mezzostem. Voor een overzicht van zijn duetten volge men deze link. Enige duetten zijn uitgewerkt in mijn nieuwsbrieven (1).

 

 1. De belangrijkste muziekperiodes rondom Handel

            1450                            -                                       1625                           -                          1750   (1720- 1775)                        na 1800

                     Renaissance/          Vroege Barok

                                Barok                                  (Rococo)

        Romantiek

                                        Hendrik VIII         

                                                    Elizabeth I

                                                              Jacobus I

Karel I / Burgeroorlog

   Karel II

         Willem & Mary --- Huis Hannover

 

        grote groei nationalisme

                                        John Dowland

 John Blow/ Henry Purcell               G. F. Handel

 

 

2. Belangrijke jaartallen uit Handel`s leven.            

                 Halle               Hamburg    Florence+ Rome    Hannover           Londen           Cannons                                 Londen                          Dublin               Londen     

                                                                                       (en Londen)             

1685                    1702 1703  -  1706-                         1710 - 1712      -                       1717-  1719      -                     1728 -  1733     -           1740 -1742    -          1759

geboorte

organist

in Halle 

 

in dienst van Francesco

Ruspoli

(1708-9)

Hofkapelmees-

ter  van Georg

Ludwig

G. Ludwig

1714 koning van

Engeland

James

Brydges

Royal Academy of Music ;

1727-Georg I overleden

King`s

Theatre

 

 

1753-blind 1759 over-

         leden

 

 

Mattheson

bezoek aan Buxtehude

Lübeck

kardinalen

Pamphili en

Ottoboni

 

 

Queen`s

Theatre Londen

(1710 + 1712)

 

 

Senesino

Durastini

Boschi

concurrentie van

           Bononcini

 

Broschi

*

 

 

 

 

 

burgerlijke

opera

(Almira

 Nero

kamermuziek

(It.)cantates

Oratoria

 

la Resurrezione

 

muziek bij Rinaldo (opera)

aria`s bij Teseo

 

Water 

     music

Chandos

Anthems

(It.+Duit

invloed)

Italiaanse opera

1723-1725 opera`s ( Haym)

1727 coronation anthems (G II)

Italiaanse opera

na 1732 koowerk

Engels Oratorium

(Deborah)

1740: Italiaanse kamerduetten

oratoria:

Messiah

Samson

14 oratoria

 

1749 Music

for the Royal

Fireworks

(viering verdrag Aix-la-Chapelle)

 

Op 23 februari 1685 kreeg de lutherse chirurgijn Georg Händel, wonende te Halle, op 62- jarige leeftijd bij zijn tweede vrouw, een zoon: Georg Friedrich (G.F.). In Duitsland werd deze familienaam gespeld als Händel of Haendel; in Italië schreef G.F. later zijn naam als Hendel en in Engeland als Handel zonder Umlaut. Deze laatste spelling wordt in de levensbeschrijving gebruikt.

 

George Friedrich`s vader wilde niet dat hij beroepsmusicus werd toen zijn aanleg voor muziek bleek: hij moest een degelijk beroep kiezen! In 1702 slaagde hij er toch in op eigen kracht (als lutheraan) organist te worden aan de calvinistische dom van Halle. Het werk bestond aldaar alleen maar uit het begeleiden van de gemeentezang en de muziek was veel soberder dan Handel gewend was en dus vertrok G.F. naar

Hamburg (1703-1706). Deze stad kende in die tijd veel vrijheid i.t.t. de meeste andere grote Duitse steden waar de adel en geestelijkheid domineerden. De Hamburgse opera was de eerste “burgerlijke”opera, d.w.z. niet verbonden aan een vorstenhof en door de adel gefinancieerd. Het repertoire was er religieus, mythologisch, maar ook “maatschappijkritisch”. G.F. werd er bevriend met Johann Mattheson en schreef er zijn eerste opera: Almira. Verder leefde hij vooral van lesgeven. Van 1706-1710 verbleef hij in Italië te Florence waar hij kennis maakte met de hofdichter Antonio Salvi, van wie hij later enige libretti op muziek zette. Hij woonde ook (als lutheraan!) nog in Rome in het paleis van kardinaal Pamfili waar hij werken componeerde die goed pasten in de katholieke liturgie.

Verder was hij ook veelvuldig gast van kardinaal Pietro Ottoboni, die zelf o.a. A. Scarlatti en Corelli in dienst had. In 1708 en 1709 was Handel enige tijd in dienst van markies/ prins Francesco Ruspoli. Voor hem componeerde hij regelmatig (wereldlijke) cantates om wekelijks op zondag uit te voeren. De sopraan Margherita Durastanti was op dat moment ook in Ruspoli`s dienst en zij volgde Handel later naar Londen. Hij heeft veel muziek voor ‘haar stem’ gecomponeerd.

In Rome mochten van de paus geen opera`s opgevoerd worden en dus “beperkte” men zich  tot kamermuziek, cantates en oratoria. Maar Handels oratorium La Resurrezione was gewoon een stiekeme opera en nog erger: er trad een vrouw (Durastanti) op in plaats van de gebruikelijke castraatzanger. Bij de tweede uitvoering werd zij op bevel van de paus vervangen door een castraat.

Handel maakte in Italië verder nog kennis met de componisten Vivaldi, Albinoni, en Lotti en men vond er zijn orgelspel prachtig, maar “hij brak er niet echt door”. Hij leerde er vooral veel, m.n. expressieve en beweeglijke melodieën componeren voor zangstemmen en zijn vele Italiaanse cantates zijn eigenlijk “opera`s in de dop”. Vanuit Italië vertrok Handel naar:

Hannover (1710-1712) waar hij hofkapelmeester werd van keurvorst Georg Ludwig met de clausule dat hij tussentijds ook mocht reizen, naar bijv. Engeland waar Handel nu een ‘oogje op had’(2) . Het is belangrijk te weten dat deze keurvorst binnenkort wellicht koning van Engeland zou worden, waar de Engelse adel niet echt op zat te wachten. Handel kon met mooie muziek de Engelse adel misschien gunstig stemmen t.o.v. Hannover. En zo arriveerde hij in 1710 in Londen.

Engeland had toen nog rijke adel die het organiseren van muziekuitvoeringen als statussymbool zag, maar de gegoede burgerij was door de handel overzee in opkomst en wilde ook deze status bereiken, waar muziek bij hoorde. Daarnaast moesten er veel vredesverdragen en overwinningen gevierd worden: een bron van werkgelegenheid!

Handel kwam in 1710 vooral voor de opera. In Engeland was er toen nog geen Italiaanse operatraditie, maar men kende de “masques” (ook wel Entertainments, Interludes of Serenata genoemd) van oorsprong gemaskerde dansen met mythologische, pastorale of allegorische onderwerpen, later opgesierd met eenvoudige op zichzelf staande zangstukken, pantomimes en decors. H. Purcell (1659-1695)  combineerde wel al elementen van Franse en Italiaanse opera`s met de masque tot semi-opera`s, maar na zijn dood had hij geen opvolger op dit terrein.

Handel componeerde in Londen op verzoek van Hill, de directeur van het nieuwe operatheater aan de Haymarket, het Queen`s Theatre, muziek bij Rinaldo, de eerste Italiaanse opera die speciaal voor Londen werd geschreven.  Het werd een groots spektakel en een groot succes. Hierna moest hij weer terug naar Hannover. In 1712 kreeg hij weer toestemming van de keurvorst naar Londen te gaan (1712-1717) met de stiekeme bedoeling niet meer naar zijn werkgever terug te keren. Hij schreef er aria`s bij de opera Teseo, maar de kracht van het stuk zat voor een groot deel in de enscenering die gebruik maakte van enorme toneelmachines.

In 1714 werd de Hannoveriaanse keurvorst koning van Engeland en wellicht heeft Handel vrij snel voor zijn voormalige werkgever de Water Music gecomponeerd. Hij werd vervolgens muziekleraar van de drie nieuwe prinsessen.

 

Misschien omdat hij een levenslange betrekking ambieerde als huiscomponist bij iemand van de steenrijke Engelse adel, omdat theater veel financiële risico`s meebracht, maar misschien ook omdat de Italiaanse opera in Londen een beetje “uit” was, trad Handel in dienst van James Brydges in Cannons (1717-1719). Hij componeerde er o.a. elf anthems  (‘antifonen ‘werken voor soli, koor en instrumenten op een bijbelse tekst, meestal een psalm) maar voegde er invloeden uit de Italiaanse kerkmuziek en Duitse koralen aan toe (Chandos Anthems).  Hierna vertrok Handel toch weer naar Londen (1719-1728: Royal Academy of Music periode).

 

HandelHandel

   image001

          Herrenhausen Hannover  

          Herrenhaus Hannov.             

geboortehuis 2

Geboortehuis in Halle

          Haymarket 1

          Haymarket theater

             paleis Ruspoli 

             Paleis Ruspoli

          Haymarket 2  

          Haymarket theater

paleis Ottoboni Rome

Paleis Ottoboni te Rome

          Cannons

         James Brydges Cannons

 

        . des rondom Handeliekpit HandelWest-Europa  begin 18de eeuw met de hoofdverblijfplaatsen van Handel

 

 

Begin achttiende eeuw bevond  Engeland zich in een economische hoogconjunctuur en veel grote en kleine spaarders staken hun geld in allerlei ondernemingen, o.a. de Royal Academy of Music, het operagezelschap dat de Italiaanse opera in Londen nieuw leven wilde inblazen, met oogverblindende voorstellingen en zeer beroemde zangers. De Italiaanse opera had het moeilijk: de taal  was moeilijk verstaanbaar en de “stof” (Grieks- Romeinse mythologie of middeleeuwse ridderstukken) was ‘afgezaagd”; hetzelfde probleem gold bij de komische opera`s (bedrogen echtgenoot, domme boerenkinkel). De ellenlange da capo-aria`s werden alleen “gedoogd” indien gezongen door grote “sterren” en vaak moesten deze aria`s bij een latere uitvoering herschreven worden omdat er andere zangers waren. En als er geen componist voorhanden was om de aria aan te passen, nam de zanger een andere glansaria uit zijn repertoire, uit een heel andere opera, en zong die dan! Soms werden alle aria`s in een opera ontleend aan uiteenlopende werken van één of meer componisten. Dat heet pasticcio. De recitatieven werden wel nieuw gecomponeerd. Handel deed hier ook aan mee als hij te weinig tijd had om een heel nieuw werk te maken. De salarissen voor de sterren leidden uiteindelijk tot de ondergang van de Italiaanse opera in Londen.

De Engelse opera`s waren begin 18de eeuw van een heel ander karakter dan de Italiaanse: de dialogen werden gesproken en de aria`s waren eenvoudiger en eigenlijk meer liedjes die men mee kon zingen. Men beoordeelde de Engelse operazangers meer op hun acteertalent dan op hun zangkwaliteit. De Italiaanse opera was meer een kunstvorm voor de hogere klassen, vooral de adel en de Engelse opera meer bestemd voor een breed publiek.

 

Ondanks bovengenoemde problemen sloeg het plan van de Royal Academy aan en zo kreeg Handel de muzikale leiding en de opdracht op zoek te gaan naar geschikte zangers. In Dresden engageerde hij o.a. Senesino, Durastanti en Boschi. Handel ging ook eigen opera`s schrijven voor de Royal Academy, maar van 1720-1724 was eigenlijk vooral de componist Bononcini heel belangrijk, gemeten naar het totale aantal voorstellingen. De aria`s van Bononcini waren korter en bevattelijker dan die van Handel, maar H. ging ze aanpassen aan de smaak van het publiek.

Bij publiek en zangers ontstond fractievorming: De conservatieve politici stonden aan Bononcini`s kant, de liberalen steunden Handel . (Keurvorst)-koning Georg I en zijn aanhangers waren vóór Handel en de tegenstanders van de koning waren ook tegen hém. Daarnaast zal meegespeeld hebben dat men Handel erg ‘dictatoriaal’ vond. Van 1723-1725 schreef Handel zijn beste opera`s voor de Academy met Niccolò Haym als tekstdichter in plaats van Paolo Rolli, omdat bij de laatste de intriges vaak erg moeizaam “bij elkaar” kwamen.  Haym bedacht niet zozeer nieuwe tekstboeken, maar paste bestaande succesvolle libretti aan en schrapte er vooral heel veel in.

In 1727 overleed koning Georg I en Handel kreeg de opdracht muziek te componeren voor de kroning van zijn opvolger Georg II (Coronation Anthems). In hetzelfde jaar was Handel ook officieel Engels staatsburger geworden.

 

In 1728 beëindigde de Royal Academy de voorstellingen waarschijnlijk om financieel-economische redenen: beleggers hadden geld er in gestoken en wilden winst. Toen deze minder werd, gingen ze in andere ondernemingen beleggen. Daarnaast zullen de conflicten en Handels dictatoriale optreden ook geen positieve invloed hebben gehad.

Handel bleef in de Italiaanse opera geloven en met steun van een deel van de adel kreeg hij toestemming om in het King`s Theatre Italiaanse opera`s te produceren gedurende vijf jaar (1728-1733). De toon van zijn werk werd lichtvoetiger en vlotter met ironische ondertoon (Partenope), maar sloeg toch niet aan. Handel greep uiteindelijk op operagebied te veel terug op beproefde recepten en daardoor raakten zijn opera`s al tijdens zijn leven “uit de mode”.

Vanaf 1732 kreeg hij wel veel succes met zijn koorwerken. Het oratorium Esther (in feite de masque Haman and Mordecai) werd toen ‘opgevoerd’, zonder dat er werd geacteerd, omdat de anglicaanse bisschop van Londen verboden had Bijbelse onderwerpen op het toneel te brengen.. H. `s beste zangers moesten –tegen hun gewoonte in- ook in het Engels zingen (het leek wel Welsh!).

 

Tot 1740 wedde Handel op twee paarden: de Italiaanse opera en het Engelse oratorium, waarbij uiteindelijk het laatste genre won. In 1733 ging Deborah in première, een werk in de trant van een pasticcio bij elkaar geharkt uit allerlei oudere werken, onder andere de Coronation Anthems. Handels tegenstanders besloten vanwege allerlei conflicten een nieuw concurrerend operagezelschap te vormen: Opera of the Nobility (1733-1737). Zij beschikten over een nieuwe ‘ster”: de castraat Carlo Broschi (Farinelli) die een grote publiekstrekker was (* ).Toen deze ziek werd betekende dat een enorm financieel tekort waardoor men uiteindelijk moest besluiten de Nobility op te heffen.

Handel leefde erg ongezond : at veel, werd erg dik en dronk ook veel alcohol. In 1737 kreeg hij een beroerte waardoor zijn rechterhand verlamd raakte en hij geen klavecimbel meer kon spelen.

Na de opheffing van de Nobility was hij weer alleenheerser over de Italiaanse opera in Londen en hij ging er weer enthousiast tegenaan, maar het mocht allemaal niet baten: In 1740 was hij zoekende naar de juiste richting in zijn carrière en hij ging vocale kamermuziek componeren: Italiaanse kamerduetten, niet bestemd voor het theater!

Na een uitnodiging om naar Dublin te komen te hebben ontvangen, schreef hij er snel de Messiah en een nieuw oratorium, Samson.  Uiteindelijk keerde hij toch weer terug naar Londen (1742) waar hij nu wel veel succes oogstte als oratoriumcomponist. Tussen 1742 en 1759 schreef hij veertien grote oratoria, naast vele kleinere werken. Het publiek hiervan werd steeds meer de gegoede burgerij, de  ‘middle class’, bij wie een wederopleving van de godsdienst plaatsvond: een puriteinse (zuivere) levenswijze, met een afkeer van luxe en genotzucht.

Deze puriteinen vonden dat de oratoria over Jezus` leven niet in een theater  -waar de adel zich genotzuchtig aan opera`s vergaapte- uitgevoerd mochten worden. De Messiah werd in Londen ook pas populair na uitvoering in een kapel, maar de overige oratoria mochten nog wel in het theater blijven. Vooral in de Vastenperiode (40 dagen voor Pasen) gaf Handel een reeks oratoriumuitvoeringen, wat uiteindelijk de gewoonte zou worden.

In 1751 kreeg hij problemen met zijn linkeroog en vanaf 1753 was hij helemaal blind. Handel componeerde niet meer rechtstreeks op papier, maar door te dicteren aan Smith, zijn secretaris. Op 14 april 1759 overleed hij en hij werd onder massale belangstelling begraven in de Westminster Abbey.

 

3. Belangrijke personen uit het leven van G. F. Handel

mattheson

Ottoboni

Georg Ludwig I van Hannover

   James Brydges duke of Chandos

    Senesino

    Bononcini

Carlo Broschi

    J. Mattheson

     1681-1764

  Pietro Ottoboni

    1667-1740

Georg Ludwig I

    1660-1727

  J.Brydges

1673-1744

      Senesino de castraat

           1686-1758

   Giovanni Bononcini

        1677-1726

  Carlo Broschi

     1705-1782

 

Er zijn diverse pogingen ondernomen Handels werken compleet uit te geven, waarbij de English Handel Society –gesticht in 1843-  uiteindelijk zestien delen, waaronder de belangrijkste oratoria, heeft uitgegeven.

Friedrich Chrysander en Gottfried Gervinus stichtten in 1856 de Händel-Gesellschaft en Chrysander heeft enorm veel werk verzet, maar als kritische noot dient vermeld dat hij vooral is afgegaan op de in Duitsland aanwezige afschriften en niet op Handels autografen.

Vanaf 1955 zijn er afleveringen verschenen in een nieuwe editie: de Hallische Händel-Ausgabe, waarop ook veel kritiek is omdat men belangrijke varianten weggelaten heeft.  Voor de datering gebruikt men momenteel de Verzeichnis der Werke Georg Friedrich Händels  (HWV) van Bernd Baselt (Leipzig , 1986).

 

Voor een snel totaal overzicht van Handel`s vocale composities wordt verwezen naar Wikipedia en het aparte artikel over zijn opera`s. Van hieruit kan men doorlinken naar de libretti en de complete operascores. Voor de gevorderde zanger is het essentieel ook altijd de New Grove te raadplegen. Deze geeft veel meer achtergrondinformatie.

 

4. Vocale solo- werken voor de alt/mezzo- stem met basso continuo (piano)

Omdat de meeste aria`s uit opera`s en oratoria afkomstig zijn en in liedcollecties zijn uitgegeven, worden hieronder de titels van de collecties aangegeven. Voor een beginnende zanger maakt een bepaalde uitgave wellicht (nog) niet zoveel uit, maar zeker voor de gevorderde is het belangrijk dat een aria onder andere ook in context wordt weergegeven. Het is dus aan te raden vóór een eventuele aankoop eerst bijgaand artikel te lezen dat de diverse uitgaven van Handel -aria`s kritisch bespreekt.  De schrijver vindt dat er eigenlijk weinig goede (recente) bladmuziekuitgaven zijn.

Dat heeft naar mijn idee te maken met het reeds eerder, in een ander artikel, geconstateerde feit dat tegenwoordig zoveel stukken , na een zekere speurtocht, gratis te downloaden zijn als bladmuziek en/of mp3 bijv. via Free scores , Werner Icking Music Archive (WIMA), Imslp.org of cpdl.org . Voor een uitgever is hier weinig eer te behalen. Daarnaast zijn veel (onkritische) uitgaven voor een klein bedrag te downloaden.

De uitgave met de 16 aria`s voor Alt van de OUP is in mijn ogen de beste koop, hoewel deze zo dik is dat je hem helemaal moet opensnijden en loshalen  omdat het boek anders iedere keer dichtvalt.

 

Titel

bladmuziek

bijzonderheden

45 aria`s from Operas and Oratorios for Voice and Piano volume I , II en III – ‘low’

Voor de inhoud van de volumes en de oorspronkelijke ligging van de stukken zie bovengenoemd artikel

International Music Company

Sergius Kagen (1959)

Transponering niet altijd succes;

It-Eng. vertaling

Handel  (opera/ oratorium) aria`s in Arien-Album  ‘Alt’

(Lascia ch`io pianga/ O Jordan, heiliger Strom/ Figlia mia/ Dove sei/ Tutta racolta/Nasce al bosco/ O Herr hör unser Flehn/ Verdi pratie/ Ombra mai fu/ Messias/ Awake Saturnia/ Dignare , o Domine etc.)

Peters editie (revidiert Dörffel)

 

 

Italiaans Duitse vertaling of

Duits- Engelse vertaling;  echte alt aria`s zonder verdere context

Er bestaan ook ‘losse uitgaven’ van favoriete stukken als Where`er you walk,

Largo uit Xerxes etc.

bijv. Robert Lienau Musikverlag

Geen kritische uitgaven.

Losse stukken

zijn on line (tegen betaling) te bestellen en direct printbaar bij o.a.

on line (tegen betaling) printbaar en eventueel transponeerbaar bij

soms staan er ook( gratis) te downloaden aria`s op

n.b. dit overzicht van online uitgeverijen is geheel niet compleet

 

Schubertline

Freehandmusic

Cipoo.net

 

Geen kritische uitgaven

Geen kritische uitgaven

Geen kritische uitgaven

G. F. Handel: Opera Songs, edited by W. T. Best. A collection of 52 arias (volume 4 Contralto)

Boosey and Co(1880) (H 12389)

Antiquarisch/ bibliotheek

Originele sleutels; goede piano-reducties

Ten Handel "songs" by Arthur Somervell  (Vieni o Figlio/ S`ei Non mi Vuol Amar/ La Speranza e Giunta/ No, Oh dio/ Un Ombra Di Pace/ Tiranni Miei Pensieri/Vanne, Seguìl Mio Desio/ A Suoi Piedi/ Non Lo Diro Col Labbro/Rendi`l Sereno Al Ciglio—allemaal  omgezet in Engelse zingbare tekst

G. Schirmer (1928)

 

Alleen antiquarisch / bibliotheek

Eenvoudige begeleiding, echter van de oorspronkelijke aria is weinig te herkennen, m.n. niet in de Engelse vertaling!

(Handel) Alt-Arien aus Opern und Oratorien, ed. Otto Dresel

Breitkopf and Härtel, ( 1935?)

Alleen antiquarisch / bibliotheek

Oorspronkelijk voor castraat of lage vrouwenstem, in originele sleutel

Handel aria`s in La Flora: Arie &c. Antiche Italiane, three volumes

Slechts enige aria`s hierin zijn geschikt voor de alt/mezzo-stem

(voor de geschikte stukken zie bovengenoemd artikel)

ed. Knud Jeppesen (Wilhelm Hansen, 1949)

Alleen antiquarisch / bibliotheek

Originele sleutel

Voor de gevorderde zanger is het ook mogelijk in een grote muziekbibliotheek zoals in Amsterdam op zoek te gaan naar de hele libretti van Opera`s als bijv. Julius Caesar in :

de Hallische Händel-Ausgabe. Serie 2: Opern (met piano-uittreksels)

Alleen antiquarisch/ bibliotheek

Je moet zelf wel even de hele opera ‘doorlopen’ maar uiteindelijk zijn de  aria`s in de juiste context te vinden. Een boek zoekt toch iets makkelijker dan een ‘Webscore’

G.F. Handel, Cantatas for alto and continuo ; 16 alto cantatas from the manuscripts in the Bodleian Library , Oxford

(Clori , degli occhi miei/ Deh! Lasciate e vita e volo/ Dolc`è pur d àmor l `affanno/ Figli del mesto cor/ Fra pensieri/ Ho fuggito Amore/ Irene, idolo mio/ La solitudine: “L `aure grate’/ Lungi da me, pensier tiranno!/ Lungi n `andò Fileno/ Nel dolce tempo/ Qualor crudele/ Quando sperasti, o core/ Siete rose rugiadose/ Son gelsomino/ Stanco di più soffrire)

Oxford University Press 2001

Zeer wetenschappelijke uitgave met Engelse vertalingen

(bijna) alle seculiere solocantates voor alt en b.c. die Handel heeft geschreven staan hierin

 

 

5. (Blok)fluitmuziek (in mijn bezit)

Jaar

HWV

 

Soort

fluit

Niv.

Commentaar:

Uitgever/ uitgeverij

Nr.

Mijn

Mening:

 

 

Solomuziek + klavecimbel:

 

1712 gecomp.

(1732 gepubl)

(elders: 1725

 

377

367a +462

367a

 

Zie: Fitzwilliam Sonatas

Sonata I in B-flat (opus 1 nr.19)

Sonata II

Sonata III  in D minor (opus 1 nr. 9a)

A

B+

 

(1)Air in the Overture of Scipio (II) Deels uit 367a en bewerking van 462 (III) 367a

Thurston Dart, Schott & Co

5217

leuk!

c.1712 gecomp.

(1732 gepubl)

 

360

362

365

369

 

Four sonatas, opus 1 :

No 2 in G minor

No 4 in A minor

No 7 in C major

No 11 in F major

A

B+

Ook als duet voor blokfluit en ‘bas-ínstrument’ te spelen.

Zijn ook ‘Fitzwilliam Sonatas’.

Edgar H. Hunt, Schott & Co

5056

leuk!

 

 

 

 

 

Solomuziek +(alt)viool +klavecimbel (of cello)

 

1718-1722 gecomp.

(1733 gepubl.)

389

 

Triosonate in F- dur, opus 2, nr. 4

A

G

Larghetto in ouverture

van Esther (HWV 50a)

S. Flesch;

Nagels Verlag

150

Erg leuk

 

 

Kwartetten

.1734

.1751

.32

.70

 

. Sinfonie (aus der Oper’Ariadne’)

. Sinfonie (aus dem Oratorium ‘Jephta’)

T

B+

Quartett-Spielbuch für 4Blockflöten;

Noetzel Edition

3964

leuk!

Niveau: B= beginner; B+=moeilijker; G=gevorderd                    x: nog doen ;           ‘zonder mening’:  reeds gespeeld; gewoon goede muziek

 

Noten:

(*) Video/ DVD, Farinelli de Castraat

 

(1) Voor het archief daarvan zie deze link.

(2) Voor een nadere toelichting op het hoe en waarom van Handel in Hannover, zie mijn eerder genoemde publicatie over Steffani

 

 

Bronnenlijst:

Oxford Concise Dictionary of Music;

Componistenreeks Gottmer-Handel 1990,

L. Riemens: Groot Opera Boek;

The New Grove Dictionary of Music and Musicians (1995 paperback)

Putzger Historischer Weltatlas, 103te  Auflage,, Berlin 2001

Vele webpagina`s (zie de linken) en https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_compositions_by_George_Frideric_Handel

                      

 

 

        Terug naar boven       of     naar de   Homepage