BERLIJN anno 2019

 

Onderstaand verhaal is verdeeld in verschillende hoofdstukken:

1.De ontwikkeling van Berlijn door de eeuwen

2.Potsdam

3.Fotos`s Berlijn en Potsdam

 

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Berlijn- Cölln

     Berlijn             in de provincie Brandenburg                                                       na 1816  Brandenburg provincie van Pruisen

 

 

Wittelsb.

 Luxem.

                                                                          Huis Hohenzollern 

 

 

Mark-

graven

Markgraven en keurvorsten

Pers. unie Brandenb- Pruisen

K. in

Pruis

Koningen van Pruisen; en na 1871 keizers Duitse Rijk  t/m WO I (1914-18)     

WO II en verdeling

Berlijn 1961- 1989

(1)

Fred. I

 

Fred

II

(1)

G

W

Fr..W

‘Grote

k.vorst

F.

III

 

Fr

W.

I

Fr II

de

Gr.

Fr

W

II

Fr W

III

Fr

W

IV

W

I

W  II

Rep. Weimar 1918-33

Hitler 33- 45/BRD-DDR 49-90

         Nu:  Bondsrepubliek

 

1.Berlijn bestond oorspronkelijk uit twee steden: Rond 1230 stichtten de graven Johan I en Otto III als markgraven van Brandenburg de stad Berlijn- Cölln. De aktes van die stichting zijn echter niet bewaard gebleven. In 1307 gingen de gemeenschappen nauw samenwerken. Van 1323- 1373 heerste het huis Wittelsbach (Beieren) er. In 1359 trad Berlijn- Cölln toe tot de Hanze.

Rond die tijd kwam de provincie waarin de stad lag onder invloed van Frederik van Hohenzollern (1415- 1440), burggraaf van Neurenberg. De stad zelf bleef zelfstandig, maar in 1448 - na een beleg van 6 jaar - werd Berlijn- Cölln door keurvorst Frederik II (1440- 1470) bij zijn rijk gevoegd en verloor de stad zijn zelfstandigheid. Frederik II bouwde zijn paleis in Cölln en maakte de stad de residentie van de Hohenzollerns. We slaan nu een stuk geschiedenis over (1).

Uit de periode vóór 1650 is bijna niets aan woonhuizen bewaard gebleven, op enkele gewelven na. Oorzaak hiervan zijn de grote branden van 1282, 1380, 1484 en 1581, waarbij de stad bijna helemaal afbrandde. Vanaf ongeveer 1650 werd, onder aanvoering van ‘de Grote Keurvorst’ Frederik Willem (1640- 1688), begonnen met bouwen in steen met het oog op de branden. Frederik Willem heeft veel betekend voor de stad Berlijn: Toen hij in 1640 de regering op zich nam, was de stad (en de staat Brandenburg) een enorme puinhoop. Hij slaagde er in grote verbeteringen aan te brengen. In 1685 proclameerde hij het Edict van Potsdam, als reactie op de opheffing in Frankrijk van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV. Veel Hugenoten konden zich hierdoor in Potsdam vestigen.

In 1709 werden Berlijn en Cölln een eenheid.

Weer slaan we een stukje geschiedenis over en springen naar de tijd van Frederik II de Grote (1740- 1786), koning van Pruisen, aan wie al eerder een groot artikel is gewijd, dat inzicht geeft in allerlei aspecten van zijn politiek.

 

Berlijn 1652

Stichting Friedrichstadt ttv Fred  Willem 1640-1688

groei  hertogdom Pruisen

Pruisen 1871-1918

images

BRD-DDR

Berlijn en Cölln in 1652

Stichting Friedrichstadt:

Berlijn 1680 ttv. Fred.Willem

Groei Brandenburg- Pruisen

1600- 1795

   Pruisen 1871- 1918

De Oder –Neisse grens en het verlies aan grondgebied na WO II

 BRD en DDR  tot 1989; nu weer één

 

2. Potsdam is gesticht in de 10e eeuw. Lange tijd bleef het een onbeduidend dorp, hoewel het in 1345 stadsrechten kreeg. In 1660 werd de stad door keurvorst Frederik Willem uitgekozen als zijn zomerresidentie. Hij liet er een kasteel bouwen geïnspireerd op het kasteel Honselaarsdijk dat hij had leren kennen tijdens zijn studie in Nederland. Later werd de stad ook de favoriete verblijfplaats van de koninklijke familie van Pruisen: de Hohenzollerns. De meeste leden van de Hohenzollerns werden hier geboren, groeiden op en verbleven meestal in een van hun verschillende paleizen in Potsdam.

Tussen 1734 en 1742 haalde (koning) Frederik Willem I (1688- 1740), ‘de Soldatenkoning’, Nederlandse werklieden naar Potsdam die daar een wijk aanlegden in Nederlandse stijl; de wijk wordt Holländisches Viertel (Hollandse wijk) genoemd. In tegenstelling tot de wens van de opdrachtgever, bleef de vorming van een Nederlandse kolonie uit. Hongaarse arbeiders trokken vaak na leegstand in de huizen. De wijk bestaat nog steeds.

Met name in de tijd van Frederik II de Grote zijn veel monumentale gebouwen gebouwd, waaronder het paleis Sanssouci, en het Neues Palais. Hoewel Berlijn de hoofdstad van Pruisen en later van het Duitse Rijk was, verbleef het hof vaak in Potsdam. Dit veranderde pas in 1918, toen na de Eerste Wereldoorlog keizer Wilhelm II werd verdreven en Duitsland een republiek werd.

Omdat we al diverse keren in Berlijn/ Potsdam waren, vóór en na de Wende, hebben we ons geconcentreerd op die onderdelen die eerder niet bezichtigbaar waren vanwege ‘renovatie’: het Museuminsel en Sanssouci (Potsdam). Daarnaast is er nog aandacht besteed aan de (restanten) van WO II en de Muur, en aan de Joodse geschiedenis.

tn_DSC05547

tn_DSC05557

tn_IMG_3418

tn_IMG_3419

Verwoestingen 1945

tn_DSC05559

De vroegere grensovergang van BRD naar DDR: Merienborn/ Helmstedt

De Gedächtniskirche nu (l) en (m) zoals gebouwd door Kaiser Wilhelm II voor zijn grootvader W I. . Rechts: delen ervan zijn hersteld na WO II (foto 2006)

van de verwoestingen in Berlijn (1945) is behalve de kerk niets meer te zien

De fontein t.o. de kerk

naast het Europa- centre

(afhaalpunt Welcome Card)

tn_DSC05562

tn_DSC05778

tn_DSC05772

tn_DSC05784

tn_DSC05732

tn_DSC05736

tn_DSC05737

Gedenkteken voor in WO II weggevoerde

Joodse kinderen

Het ‘Alter jűdischer Froedhof’ aan de Grosse Hamburger Strasse  (1672- 1827). Het werd in 1943 vernield. Er staat een gedenksteen voor de filosoof Moses Mendelssohn (1729-86)

Beeldengroep gewijd aan de Joodse slachtoffers, ontworpen door Will Lammert oorspr. voor Ravensbrűck. Hij overleed echter voor hij zijn plan kon uitvoeren in 1957.

De synagoge Rykestrasse uit 1904, die de Kristallnacht en WO II redelijk overleefde.

De synagogen in Berlijn worden zwaar bewaakt en zijn niet te bezichtigen

Het jűdischer Friedhof aan de Schönhauser Allee, ingehuldigd in 1827. Er zijn in WO II wel graven vernield, maar het werd niet zo verwoest als het Oude Kerkhof, vermoedelijk vanwege de afgelegen ligging. Op het Kerkhof o.a. de graven van Giacomo Meyerbeer (1791- 1864) en zijn voorouders Meyer en Beer (r)

tn_DSC05636

tn_DSC05816A

tn_DSC05566  B

tn_DSC05575

tn_DSC05603

tn_DSC05621C

tn_DSC05627

Het Museuminsel  met A. het Altes Museum (1824- 1830) gebouwd door Karl Friedrich Schinkel (met collectie Griekse oudheid), B. het Pergamonmuseum, met o.a. de Poort van Ishtar en  de Porcessieweg uit Babylon, de gevel van het paleis van Mschatta en een collectie tapijten. Verder het C. Neues Museum –gebouwd tussen 1843 en 1855 door Friedrich August Stűler (ll. van Schinkel) , met o.a. de Buste van Nofretete en de Goldhut, de D. Alte Nationalgalerie (Stűler) met o.a. schilderijen van Caspar David Friedrich, Manet, Monet en Max Liebermann en E. het Bode-Museum o.a.(schilderijen oude meesters, beeldhouwwerken)

tn_DSC05798 D

tn_DSC05811

tn_DSC05753

tn_DSC05755

tn_DSC05788

tn_DSC05829

tn_DSC05831

Capar David Friedrich (l) en Max Liebermann: Vlasschuur in Laren ( r)

Verder: in het Scheunenviertel o.a. de Hackesche Höfe (binnenpleintjes) uit 1906, met het 1ste plein in Jugendstil

een Bauhaus

gebouw

het Forum Fridericianum

(Fr. II de Grote) leed helaas onder geldgebrek

en de Franse

Dom voor de

Hugenoten

tn_IMG_3415

tn_IMG_3417

tn_IMG_3416

En dan nu naar

Potsdam:

Sanssouci. We zijn gewapend met tijdslot! Eigenlijk is het Neues Palais veel mooier

(lekker veel kitsch!)

tn_DSC05721

tn_DSC05662

van de Muur (1961- 1989) en de bewaakte grensovergangen is nog nauwelijks iets terug te vinden!

De Brandenburger Tor in

Potsdam

Sanssouci heeft geen verdiepingen en ligt bovenop een (druivem) terrasheuvel

tn_DSC05665

tn_DSC05673

tn_DSC05684

tn_DSC05710

tn_DSC05695

tn_DSC05688

tn_DSC05701

Zalen in Sanssouci en rechts: de Bildergalerie

                                                   Het Neues Palais

tn_DSC05693

tn_DSC05698

tn_DSC05700

tn_DSC05712

tn_DSC05647

tn_DSC05640

tn_DSC05686

Originele Russische graffiti

De bovenste muziekkamer

Chinese theehuis

de Molen

De obelisk bij de

Ingang van het Park

Een fluitist uit de tijd van

Frederik II de Grote!

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 9 augustus 2019

 

Noten:

(1) voor  de overige –niet genoemde (keur)vorsten zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_heersers_van_Brandenburg

Bronnen:

Diverse folders en de Michelin Groene Reisgids (Berlijn Weekend), herdruk 2017

 

Terug naar de pagina ‘Eerdere reizen’